BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. szeptember 26. kedd   ·   2023/2024 I. félév 5. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 11:00–15:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Beiratkozási tudnivalók, 2017/2018-as tanév őszi félév

Teendők a beiratkozásig

Kérjük, hogy az itt leírtakat legkésőbb 2017. augusztus 27. (vasárnap) éjfélig végezze el, a sorrend fontos!

Adóazonosító jel, bankszámla szám

Belépés a Neptun rendszerbe

Adatok ellenőrzése

Bejelentkezés a félévre

Beiratkozási lap nyomtatása

Képzési szerződés nyomtatás (ha önköltséges a költségviselési formája)


 

Beiratkozás

A beiratkozások helye és ideje az alap- és osztatlan képzéseken

A beiratkozások helye és ideje a mester képzéseken

A beiratkozás helye és ideje a pótfelvételi eljárásban felvetteknek, illetve pótbeiratkozási lehetőség

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával


 

Oktatás, tantárgyfelvétel

Felmérő dolgozatok


 

Hallgatói jogviszony-igazolás

Diákhitel

Költségviselési forma

Korábban teljesített tantárgyak elismerése

Elérhetőségünk


 


Adóazonosító jel, bankszámla szám

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni.
Külföldi hallgatók <<itt>> találnak további infromációt.

[vissza] 

Belépés a Neptun rendszerbe

 • A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. A belépés a KTH portál bal oldali hasábján, a „Neptun belépés” felirat alatt, a „Hallgatóknak” feliratra kattintva lehetséges. A kezelésről leírás a Tanulmányi Tájékoztatóban található.

 • Első belépés: (Ha még nem volt a BME hallgatója):
  • „Azonosító”: a mailben kiküldött, illetve a felvételi határozatban is szereplő Neptun kód.
  • „Jelszó”: az első, induló jelszó: NeEEEEHHNN, ahol az „Ne” után a születési dátuma következik, pl. aki 1987. június 5-én született, annál a jelszó: Ne19870605
  • Fontos: Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes betűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet. (Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban kérhető új.)

 • Első belépés: (Ha korábban már volt a BME hallgatója):
  • Az „Azonosító” és a „Jelszó” nem változott, azonos a korábbival. (A belépés után balra fent a Képzés menüpontra kattintva tud választani a képzései között.)
  • Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényűrlapon.
  • Fontos: Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban kérhető új.


[vissza] 

Adatok ellenőrzése

Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett, vagy korábbról a Neptunban szereplő) személyes adatait, szükség esetén ezek módosítását és kiegészítését (pl. TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, hivatalos email cím, igazolvány szám stb.) el kell végeznie.

Fontos: A módosítások egy része nem fog azonnal látszani, csak ügyintézői jóváhagyás után. A kinyomtatandó beiratkozási lapra a legutolsó módosítás adatai kerülnek, a jóváhagyástól függetlenül.


[vissza] 

Bejelentkezés a félévre

A Neptunba belépve az Ügyintézés >> Beiratkozás >> Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.

Fontos: A BME szabályai szerint "évhalasztásra" nincs lehetősége, de arra igen, hogy a beiratkozást követően, a létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szüneteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be.


[vissza] 

Beiratkozási lap nyomtatása

A bejelentkezést követően (előre láthatólag augusztus 10. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a beiratkozási lapot.

A Neptunba belépve: Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés  >> Beiratkozás/Bejelentkezési kérelmek>> félév: 2017/18/1 >> a sor végén „+” jel >> Beiratkozási kérelem megtekintése >>Sablon nyomtatása >> a megjelenő/letöltődő "pdf" nyomtatása

Fontos: ha valamelyik adat hibás, akkor a Neptunban a megfelelő helyen kell javítani, majd a beiratkozási lapot újra nyomtatni.


[vissza] 

Képzési szerződés nyomtatás (ha önköltséges a költségviselési formája)

Ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a bejelentkezést követően (előre láthatólag augusztus 10. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a képzési szerződést.

A Neptunba belépve: Információ >> Általános nyomtatványok „Képzési szerződés…”  a sor végén „+” jel >> Nyomtatás


[vissza] 

Beiratkozás

Fontos: A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2017/2018-as tanév elején be kell iratkoznia, különben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen (az aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell vennie.

A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyintézés” menünél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.

Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonatkozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a felvett hallgatót terhelik.

A (díjköteles) pótbeiratkozás időpontjáról és módjáról a KTH portál "Tanulmányi hírek"-nél fogunk tájékoztatást adni.


[vissza] 

A beiratkozások helye és ideje az alap- és osztatlan képzéseken:

 • Építőmérnöki Kar: aug.30.(Sze); 14:00; K ép. F38 terem

 • Építészmérnöki Kar: aug.28.(H); 14:00; E ép. EIB terem K ép. földszint 76. terem;

 • Gépészmérnöki Kar
  • gépészmérnöki szak: aug.29.(K); 14:00; Q ép. I. terem;
  • valamennyi nem gépészmérnöki szak: aug.29.(K); 14:00; Q ép. II. terem;

 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • gazdálk. és menedzsment, nemzetközi gazd. szak: aug.29.(K); 9:00; Q ép. I. terem, kari tájékoztató: 12:00...13:30 között;
  • műszaki menedzser szak:aug.29.(K); 9:00; Q ép. II. terem, kari tájékoztató: 12:00...13:30 között;
  • kommunikáció és médiatudomány szak: aug.29.(K); 9:00; Q ép. AF14 terem, kari tájékoztató: 12:00...13:30 között;
  • pénzügy és számvitel szak: aug.29.(K); 9:00; Q ép. AF14 terem, kari tájékoztató: 12:00...13:30 között, Q ép. AF15 terem;
  • műszaki szakoktató szak: aug.29.(K); 9:00; Q ép. AF14 terem, kari tájékoztató: az első konzultáción.

 • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: aug.28.(H); 9:00; E ép. EIB terem;

 • Természettudományi Kar: aug.28.(H); 14:00; EIB terem K ép. földszint 76. terem;

 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar. aug.29.(K); 12:30; K ép. F51 terem;

 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  • villamosm. szak, a születési dátum napja páratlan: aug.28.(H); 9:00; Q ép. I. terem
  • villamosm. szak, a születési dátum napja páros: aug.28.(H); 9:00; Q ép. II. terem
  • mérnökinf. szak, a születési dátum napja páratlan: aug.28.(H); 14:00; Q ép. I. terem
  • mérnökinf. szak, a születési dátum napja páros: aug.28.(H); 14:00; Q ép. II. terem


[vissza] 

A beiratkozások helye és ideje a mester képzéseken:

 • Építőmérnöki Kar: aug.30.(Sze); 14:00; E ép. EIB terem

 • Építészmérnöki Kar aug.30.(Sze); 14:00; E ép. EIB terem

 • Gépészmérnöki Kar aug.30.(Sze); 14:00; E ép. EIB terem; előtte 13:00-tól kari tájékoztató

 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • valamennyi szak, kivéve: számvitel, MBA, marketing: aug.31.(Cs); 14:00; Q ép. I. terem, előtte kari tájékoztató: 11:00...12:30 között
  • számvitel, MBA, marketing szak: szeptember 8...9. 7:30...10:00 között, erről külön kapnak értesítést.

 • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: aug.31.(Cs); 14:00; K ép. F38 terem

 • Természettudományi Kar aug.31.(Cs); 14:00; K ép. F38 terem

 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar aug.31.(Cs); 13:00; K ép. F38 terem

 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar: aug.30.(Sze); 14:00; Q ép. I. terem, előtte kari tájékoztató: egészségügyi mérnök: 12:00Q ép. BF13 terem, valamennyi szak: 13:00 Q ép. I. terem


[vissza]


 A beiratkozás helye és ideje a pótfelvételi eljárásban felvetteknek, illetve pótbeiratkozási lehetőség:

 • minden kar, szak: szeptember 4. (hétfő) 14:15 E ép. EIC terem

[vissza]


A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott
 • a felvételi döntésről kapott határozatot;
 • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmányt (személyazonosító ig., jogosítvány, útlevél);
 • a felvett hallgató személy azonosítására alkalmas okmányának (személyazonosító ig., jogosítvány, útlevél) és lakcímkártyájának (jól olvasható) fénymásolatát;
 • a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát és fénymásolatát,
  • kivéve:
   • a mester képzés felvételin korábban bemutatott okmányok 
 • kék színű tollat.
 • Ha NEM volt a BME hallgatója az elmúlt két tanévben:
  • a születési, illetve az ezt követő (házassági, névváltoztatási stb.) anyakönyvi kivonat (jól olvasható) fénymásolatát;
  • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát:
   • alapképzésnél: középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy
   • mesterképzésnél:felsőfokú oklevél,
   • nyelvvizsgák bizonyítványai;
  • TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát;

Fontos: Beiratkozása (személyesen, vagy meghatalmazott útján) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban a bejelentkezés a félévre, a tantárgyfelvétel, stb.)


[vissza] 


Oktatás, tantárgyfelvétel

 • A beiratkozásra és a tantárgyak felvételére szolgáló regisztrációs hét 2017. augusztus 28-tól szeptember 3-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nappali tagozaton 2017. szeptember 4-én kezdődik. A nem nappali tagozatos hallgatók a Tájékoztatóban, illetve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást.
 • A nappali tagozaton a regisztrációs héten az oktatást előkészítő programokra, tájékoztatókra is sor kerül. Ezek pontos időbeosztásáról, illetve tanulmányaival kapcsolatban (órarend, beszerzendő jegyzetek stb.) a karok web lapján, illetve a beiratkozás alkalmával fog részletes tájékoztatást kapni.
 • Több karon a tantárgyak előzetes felvétele központilag történik. Ha élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor kérem, hogy legkésőbb 2017. augusztus 25. (péntek) 08:00-ig a Neptun rendszerben aktív félévre jelentkezzen be.
 • Az alapképzéseken a tantárgyfelvétel a regisztrációs hét kezdetéig, augusztus 28. 18:00-ig nem lehetséges. Ezt követően mindenkinek lesz lehetősége a tantárgyfelvételre, a módosításra.


[vissza] 

Felmérő dolgozatok:

A legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2017. szeptember 8-án, pénteken délután kötelező ismeretfelmérést, ún. nulladik zárthelyi dolgozatot (nulladik zh-t) fognak írni matematikából. A nulladik zh-ra személyi azonosító okmányt és íróeszközt kell magával hoznia, függvénytábla, zsebszámológép és egyéb segédeszközök használata nem megengedett. Részletes információk a nulladik zh honlapján (http://old.ttk.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/ ) olvashatók. Gyakorlásra igénybe vehető pl. a BME Alfa (https://alfa.bme.hu/ ) interaktív gyakorlófelület. Továbbá a felkészülés segítésére a Matematika Intézet augusztus végén önköltséges, felzárkóztató tanfolyamot is szervez különböző tudásszinteken. Bővebb információk a tanfolyam honlapján http://math.bme.hu/kecsap  találhatók.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar a regisztrációs héten fizikából is felmérő dolgozatot irat, ennek dátuma 2017. augusztus 30. (szerda). A pontos időpontot és a helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia, a felkészüléshez segítség és további részletek találhatók a http://start.vik.bme.hu/ honlapon.)

A biomérnöki és vegyészmérnöki alapszakos hallgatók kémia szintfelmérőjének időpontja: 2017. augusztus 29. (kedd) 9:00 óra. A helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia.)


[vissza] 


Hallgatói jogviszony-igazolás: 

Csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és bejelentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2017. szeptember 5-től.


[vissza] 

Diákigazolvány: Részletes információ <<itt>> olvasható.


[vissza] 

Diákhitel:

 • Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tájékoztatóban olvasható.
 • Ha máshol adja le az igénylést, akkor a Neptun kódját és a felvételi határozatban szereplő képzés adatait is legyen szíves megadni az adatlapon.


[vissza] 

Költségviselési forma:

 • A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.
 • A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu >> Felsőoktatás portálon talál információt. (A beiratkozási lapon nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)
 • Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről, a lehetséges kedvezmények igénylésének lehetőségéről a Tájékoztatóban, illetve majd a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. (Az első részlet befizetési határideje előre láthatólag szeptember 5.)


[vissza] 

Korábban teljesített tantárgyak elismerése:

 • Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe, előre láthatólag augusztus 10. után.
 • Ha a 2017/18-as tanév őszi félévében a befogadtatandó tantárgy(ak)ra épülő tantárgy(ak)at is szeretne felvenni, akkor a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a 024/A számú elektronikus kérelmet kell beadnia 2017. augusztus 20-án 23:59-ig.
 • Ha a most következő félévben nem kíván ráépülő tantárgyat felvenni, akkor a 024/B számú kérelem beadási határideje a regisztrációs hét utolsó napja, 2017. szeptember 3. 23:59.
 • A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, az előzőekben említett határidőkig. (Nem kérhető olyan tárgy átvezetése, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt.)


[vissza] 

Elérhetőségünk:

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegyetem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén található, e posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu ; kapcsolat: <<itt>>


[vissza] Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!