BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. június 9. péntek   ·   2022/2023 II. félév 15. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Ügyintézési tudnivalók

 

KTH Ügyintézés

 

Hogyan kérhető

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikor kell SZEMÉLYESEN bejönni a KTH-ba? | [vissza]

Csak személyesen intézhető ügyek:

 • Diákigazolvány
  • érvényesítés;
  • végleges igazolvány átvétele és érvényesítése
 • Igazolás "hozott" űrlapra
 • dokumentum bemutatás/leadás (érettségi, oklevél, képzési szerződés) eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatás
 • Valaminek az átvétele:
  • igazolás
   • hallgatói jogviszony igazolás az aktuális félévről; (aktív/passzív jogviszonyban kérhető az előző félévekről is)
   • igazolás a sikeres záróvizsgáról; oklevél igazolás
   • igazolás "hozott" nyomtatványra az aktuális félévről;
   • megrendelt igazolás - 027-es kérvénnyel igényelt (pl. különleges);
  • törzslapkivonat
  • Neptun jelszócsere

A KTH-ban számos ügyet intézhet meghatalmazással. A meghatalmazáson a meghatalmazás célját pontosan meg kell adni (pl. oklevél átvétele).

Két féle meghatalmazás fogadható el:

 1. kézzel írott okiraton nem kell két tanú, de kell min. 3 azonosító adat, ami nem változik a meghatalmazó/meghatalmazott élete során! (pl. születési név, szül dátum és anyja neve)
 2. nyomtatott meghatalmazás – lehetőleg a honlapunkról letölthető űrlapon – két tanú kell - a meghatalmazóra/meghatalmazottra 3 azonosító adattal. A tanúk esetén az aláírás mellett olvasható név, állandó lakcím/tartózkodási cím megadása kötelező.

Minden olyan esetben, amikor a meghatalmazó nem tudja személyesen aláírni a meghatalmazását a „040_Dokumentum bemutatás” kérvény mellékleteként felcsatolva is be kell elküldenie. A felcsatolt meghatalmazásnak már tartalmaznia kell a két tanú aláírását és adatait!
A meghatalmazott az esetlegesen e-mailen kapott, majd kinyomtatott meghatalmazást a KTH-ban leadja. A KTH munkatársa ezt összeveti a kérvény mellékleteként beadott dokumentummal. Amennyiben egyezik, akkor a papíron hozott meghatalmazást aláíratja a meghatalmazottal és elfogadhatja a meghatalmazást.

Kérjük, ha olyan kérdése van, amely egyéni, személyes jellegű (pl. beadott egy kérvényt, amire hosszú ideje nem kapott választ) írjon e-mail címünkre.

 

Milyen menü pontok vannak az ügyfélhívón? | [vissza]

A KTH-ban az aulában két ügyfélhívó található. Az érintőképernyős készülékek menü rendszere több szintű, a magyar nyelv kiválasztása után az alábbi menük pontok választhatók:

 • igazolások/dokumentum kiadás
 • diákigazolvány kiadás/érvényesítés 
 • dokumentum bemutatás 
 • oklevél ügyek 
 • információ

  

Hogyan jelenthetem be az adataim megváltozását? | [vissza]

2018 szeptemberétől beiratkozott magyar állampolgár - aki magyarországi állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezik - hallgatók személyi adatai (az okmányirodák által regisztrált anyakönyvi- és lakcímváltozások) folyamatosan átvezetésre kerülnek az SZL rendszerben /SZL (személyiadat- és lakcímnyilvántartás)/. Majd átkerülnek az Oktatási Személyi Nyilvántartási Rendszeren (OSZNY) keresztül - mint közhiteles adat - a Neptun Tanulmányi Rendszerbe - születési név, viselt név, anyja neve, születési hely és a születés dátuma ill. az állandó és tartózkodási lakcím – Ezért a központi nyilvántartásból jövő adat esetén a hallgatónak nem kell bejelenteni a KTH felé a változást.

A Neptunban a hallgató Adatmódosítási kérelmet adhat be a személyazonosító igazolvány számának/útlevélszámának/vezetői engedély számának megváltozása miatt. A TAJ szám és az Adóazonosító jel ügyfélfogadáson az ügyintéző által módosítható. A bankszámlaszámot és az Értesítési lakcímet a hallgató a Neptunban változtathatja.
Bankszámla szám változtatásnál kérjük ügyeljen arra, hogy a "régi" számlája ne szűnjön meg azonnal az új létrehozásakor, mivel a Neptun pénzügyi műveleteinél (pl. ösztöndíj kifizetés) gondot okozhat a "nem létező" számlaszám. (A "régi" számlaszám a Neptunból nem törölhető, ha már történt rá kifizetés)

A nem a fenti csoportba tartozó hallgatóknál az okmányok eredetiségét és az adatok hitelességét vagy személyes megjelenéskor vagy videochaten ellenőrzi a KTH munkatársa.

 

TAJ kártya ügyintézése, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság? | [vissza]

Magyarországi lakcímmel rendelkező hallgatók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK) igényelhetnek TAJ kártyát.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező hallgató, aki

 • Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesül vagy,

 • viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytat vagy,

 • miniszteri ösztöndíjas ellátásban részesül vagy,

 • nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár vagy,

 • magyar állami ösztöndíjas képzésben, nappali rendszerű oktatás keretében részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik

jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.

Az a hallgató, aki nemzetközi biztosítási okmánnyal rendelkezik, annak alapján részesül egészségügyi ellátásban, így magyarországi TAJ számot nem kell (és nem is lehet) igényelnie!


Magyarországi lakcímmel nem rendelkező hallgatók TAJ kártya igénylése a felsőoktatási intézmény feladata amennyiben határon túli, külföldön élő magyar állampolgárok.

Igényléshez szükséges dokumentumok (BME KTH ügyfélfogadásán adhatók le „R” épület Aula)

 • magyar és külföldi személyi igazolvány/útlevél
 • lakcímkártya (lakóhelyként külföldi cím, tartózkodási cím megjelölésével, pl. kollégium címe)
 • valamint szükséges a másik ország biztosítója által kiadott formanyomtatvány (E104), mely szerint náluk nem rendelkezik biztosítással (ukránok esetében igazolás a külföldi lakóhely megszűnéséről).

A 2019. évi CXXII. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény 22.§ (1) ie) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultság csak a sikeres TAJ szám igénylése, és annak a tanulmányi rendszerben történő rögzítése, valamint a megfelelő tanulmányi jogviszony FIR jelentése után válik érvényessé.


Azok a hallgatók, akik a Tbj. 22. § (1) bekezdés ic)-ie) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lennének, azonban jogviszonyukat az Oktatási Hivatal nem, vagy nem a megfelelő időszakra jelentette a NEAK felé, jogosultságukat a Tbj. 69. § (2) bekezdése alapján az érvényes diákigazolvány vagy a hallgatói jogviszonyukról kiállított igazolás bemutatásával okirati bizonyítási eljárást kezdeményezve igazolhatják az egészségbiztosító szerv felé mindaddig, ameddig az Oktatási Hivatal a hiányzó jelentést nem pótolja.

Okirati bizonyítási eljárás

 

Milyen adatokat tartalmaz a hallgatói jogviszony igazolás? | [vissza]

A jogviszony igazolás az alábbiakat tartalmazza:

 • a személyes adatokat:tanév, (aktuális) félév (első-utolsó hónap),

  • név, születési név,

  • születési hely, idő,

  • anyja neve,

  • lakhely,

  • hallgatói azonosító,

 • tanév, (aktuális) félév (első-utolsó hónap),

 • státusz (aktív vagy passzív),

 • a jogviszony létrejötte,

 • a jogviszony megszűnésének becsült időpontja,

 • a BME-n mely képzéseken folytat tanulmányokat

 • munkarend, képzés nyelve

 • Finanszírozási forma

 • Szint (alap/mester)

 

Milyen adatok találhatók a Neptunban az "extra mezők"-ben? | [vissza]

A Neptunban megnézhetők a Tanulmányok >> Tanulmányi átlagok menüben a megfelelő félév előtti ’+’ kinyitásával azok az "Extra mezők", amik a félév átlagolásakor számítódnak és töltődnek. (Az átlagolás általában a félév lezárása után történik, egy-egy jegy beírása után nem, mivel nem automatikus. Az Ex1 … Ex4 és Ex6, Ex7 mezők az átlagolásnál kerülnek feltöltésre, a többi időszakonként egyéb lekérdezések és számítások eredményeképpen.) 

 • Ex1: ut_félév_telj_kredit: (ez az ösztöndíj indexbe beszámító teljesített kreditek száma, ami az alapja az ösztöndíjindexnek, teljesítményindexnek, korrigált kreditindexnek, …)
 • Ex2: út_2 félév telj_kredit: (mint az előző, de az utolsó két aktív félévét összesíti, ezzel számol pl. az összesített korrigált kreditindex, ezek is csak az ösztöndíjindexbe beszámító kreditek)
 • Ex3: EPK zárószig_átlag: (csak az EPK Karon, a zárószigorlatok átlaga, amit a diploma minősítéshez használunk)
 • Ex4: Szig_átlag: (azoknál a hallgatóknál fontos, ahol a diploma minősítés tartalmazza a szigorlati eredményeik átlagát)
 • Ex5: Első tárgyfelv_kredit (2012.9.1. óta): (a 110%-os különeljárási díjhoz használjuk, a köt/kötvál. kreditek becslése alapján töltjük, és ha a hallgató nyilatkozik, hogy ténylegesen mennyi, akkor az alapján, a KTB ellenőrzését követően felülírjuk)
 • Ex6: max 1-es vizsga db (2012.9.1. óta egy tárgyból): a 6 elégtelen miatti elbocsátáshoz információ a hallgatóknak – hogy mennyi az adott félévig a legtöbb egyesük egy adott tárgyból)
 • Ex8: telj_index x 100: (a hallgató teljesítményindexének 100-szorosa, amelyik Karon számítjuk; azért a 100-szorosa, mert a KHK-k 4 tizedes értékre kérik megadni, de ezek a mezők még csak 2 tizedesre tárolják a beleírt értékeket)
 • Ex9: elismert kredit (2013.9.1.óta 1.tárgyfelv): (a 110%-os különeljárási díjhoz használt érték, csak a 2013 nyári TVSZ óta, és csak a 2012.9.1-től kezdett hallgatók esetében nem kell figyelembe venni az első tantárgyfelvételek között az elismert krediteket)
 • Ex10: utolsó két aktív félév halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (az átsorolásnál a rendelet szerinti átlaggal kerül összehasonlításra)

A Saját adatok >> Személyes adatok extra mezői között az ingyenesen felvehető nyelvi egységekkel kapcsolatosak az alábbiak: 

 • Extra15: tartalmazza a 17/2009 R.U. szerinti hatályosságot, ki számít ezelőttinek, ki ez utáninak a nyelvi egységek számát illetően.
 • Extra17: Alapszinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra18: Mesterszinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra19: Doktori szinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra20: Osztatlan szinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra21: Összesen még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra22: a fenti adatok melyik félévi tantárgyfelvételhez állnak még rendelkezésre

 

Hol érhetők el a korábbi, a felvételi után kapott tanulmányi tájékoztatók? | [vissza]

A KTH honlapján a Tanulmányi Tájékoztató menüpont Korábbi tanévek tájékoztatói almenüpontján elérhetők a korábbi tanévek Tanulmányi Tájékoztatói.

 

Végzés után (igazolás a záróvizsgáról, oklevél átvétel, díszes oklevél stb.) | [vissza]

Igazolás a záróvizsgáról

 • Ha a Neptunban a Tanulmányok >> Képzés adatok >> Státusz = "Diplomát szerzett", akkor a „027 Igazolások kérése” kérvénnyel kérhető elektronikus aláírással oklevél igazolás vagy a KTH-ban fogadási időben az aulában lévő munkahelyen azonnal átvehető a papír alapú igazolás (amennyiben az oklevél már átvehető igazolás már nem adható).

A jogviszony vége a Neptunban a Tanulmányok >> Képzés adatok >> Befejezés időpontja-nál látható

 

A kimeneti nyelvvizsga-követelmény megszűnéséről és az oklevélkiadás feltételeiről szóló tájékoztató szövege az alábbi linken érhető el:

TÁJÉKOZTATÓOklevél átvétel

 • A sikeres záróvizsga dátumától számítva a Hivatalnak 30 nap áll rendelkezésére az oklevél elkészítésére, kibocsátására (87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 46.§ (1) bekezdés).
 • Az elkészült oklevél átvehető
  • a KTH-ban fogadási időben "oklevél ügyek” menüpontot választva az aulában lévő munkahelyen (személyesen, vagy meghatalmazással) Kérjük oklevele elkészültéről előzetesen érdeklődjön az oklevel@bme.hu címen),
  • a dékáni hivatalok által szervezett ünnepségen (itt általában lehetőség van a KTH-ban korábban átvett oklevél "ünnepélyes" átvételére is; ez ügyben a dékáni hivatalok tudnak segíteni),
  • az oklevél postai úton küldésére (biztonsági okok miatt) nincs lehetőségünk.

A nyelvvizsga bemutatása

 • A nyelvvizsga bemutatásának nincs időbeni korlátja, a nyelvvizsga nem évül el
 • Az eredeti nyelvvizsga bizonyítványt be lehet mutatni vagy a „040_Dokumentum bemutatás” kérvénnyel a beszkennelt nyelvvizsga csatolásával vagy fogadási időben a KTH-ban. Ez megtehető személyesen, illetve más is hozhatja, meghatalmazás nélkül.

 

 Oklevél / oklevélmelléklet másolat igénylése

 

Másolat igényléséhez a Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani, beállítva az oklevél másolat/oklevélmelléklet másolat kérését. 

Az oklevél/oklevélmelléklet másolat elkészítése szolgáltatási díjköteles. A tétel – a darabszám függvényében – kiírásra kerül a Neptun rendszerben. A tétel teljesítése esetén van lehetősége a KTH fogadási idejében kérni a másolatot, mely időpontról a kérvény döntésében kap tájékoztatást. Kérjük a kérvény elfogadása előtt ne jöjjön a másolatért a KTH-ba.

Az oklevél másolat elkészítése 3.000 Ft-os illetékbélyeg és kitöltött oklevél másolat megrendelőlap (3. számú melléklet) leadásához kötött. Oklevél másolat kizárólag az eredeti oklevélről készíthető.
A másolás szolgáltatási díjköteles: Az oklevél másolat díja, kétnyelvű: 500 Ft/db.  (annyi illetékbélyeg kell, ahány másolatot kér)

Illetékbélyeget a KTH nem jogosult forgalmazni, a Magyar Posta Zrt. hivatalaiban lehet beszerezni!

Oklevélmelléklet másolat igénylésekor csak a megrendelőlap (4. számú melléklet) kitöltése szükséges (nem illetékbélyeg köteles eljárás). Oklevélmelléklet másolat kizárólag az eredeti oklevélmellékletről készíthető.

A másolás szolgáltatási díjköteles: az oklevélmelléklet másolat díja egynyelven 1000 Ft, kétnyelvű: 2000 Ft. 

Elektronikusan aláírt Oklevél igénylése

A Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani. Irat típusa: Oklevél másolat,
Egyéb észrevételhez legyen szíves beleírni: Elektronikusan aláírt Oklevél igénylése.

Oklevélmelléklet elektronikus aláírással nem igényelhető!

 

Oklevél / oklevélmelléklet másodlat igénylése

 

Oklevél/oklevélmelléklet másodlatot abban az esetben állítunk ki, ha az eredeti dokumentum elveszett, megrongálódott. A kérelmezőnek az igénylés okáról nyilatkoznia szükséges – ekkor az eredeti oklevél/oklevélmelléklet érvénytelenítésre kerül.

Másodlat igényléséhez a Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani, beállítva az oklevél másodlat/oklevélmelléklet másodlat kérését. A kérvény mellékleteként a megrendelő lapot csatolni kell. (1. számú melléklet) ill. oklevélmelléklet másodlat igénylése (2. számú melléklet).

Amennyiben sikertelen a belépése a Neptun felületre - mert nem emlékszik a Neptun kódjára/jelszavára vagy ezidáig nem volt Neptun hozzáférése - akkor hozzáférést kell kezdeményeznie. Ehhez a neptun@bme.hu címen tud időpontot kérni.

Az oklevél/oklevélmelléklet másodlat az eredeti dokumentum szövegével kerül kiállításra, de a ma érvényben lévő oklevél/oklevélmelléklet nyomtatványra.

A szolgáltatás díjköteles: 6000 Ft - a Neptunban kerül kiírásra. (Ott kell befizetni.)

Az oklevél/oklevélmelléklet kb. 5-6 hét alatt készül el. Az oklevél másodlat kiadásához 3.000 Ft-os illetékbélyeg szükséges, mely a megrendelő által megküldött (a kérvény mellékleteként kitöltötten csatolt) és a KTH által kinyomtatott megrendelőlapra kerül ráragasztásra a másodlat átvételekor.

Oklevélmelléklet másodlat igénylésekor csak a megrendelőlap kitöltése és bemutatása szükséges (nem illetékbélyeg köteles eljárás). A másodlat átvétele személyesen vagy meghatalmazott útján a KTH-ban fogadási időben lehetséges.

Illetékbélyeget a KTH nem jogosult forgalmazni, a Magyar Posta Zrt. hivatalaiban lehet beszerezni!

 

Díszes oklevél igénylése

A kialakult helyzetre való tekintettel az igénylés és a kiadás határozatlan ideig szünetel!

 

Az Egyetem vezetése úgy döntött, hogy díszes oklevelet ad mindazoknak a végzett hallgatóinak, akik a BME bármely karán, szakán oklevelet szereztek, és azt előzetesen megrendelik.


A díszes oklevél megrendelésével kapcsolatosan a következő információkat adjuk közre:

 • mérete: fekvő formátumú (315×420 mm);
 • anyaga: fehér matt műnyomó karton;
 • az oklevél díszes hengerben kerül átadásra;
 • az ára 15.000 Ft, amelyet egy összegben, a megrendeléskor átutalással kell befizetni;
 • Az elkészíttetés ideje: kb. 4 hét, az elkészülésről e-mailben vagy telefonon kap értesítést ügyintézőnktől;
 • átvétel: személyesen vagy meghatalmazott útján, a KTH-ban fogadási időben „oklevél ügyek” sorszámmal.


Személyes ügyintézés során igénybe vehető szolgáltatások és megrendelhető szolgáltatások árjegyzéke


Adatszolgáltatás harmadik félnek oklevél hitelesítés céljából:

„Oklevéladat igazolás és továbbításhoz hozzájáruló nyilatkozat” a Dokumentumtárban található. Az űrlapot ki kell tölteni és elektronikus aláírással vagy AVDH szolgáltatással hitelesített dokumentumként elküldeni a BME részére.

Abban a különleges esetben – külföldi hallgató, aki nem rendelkezik ügyfélkapuval – ha az űrlapot nem tudja elektronikus aláírással hitelesíteni, akkor a „040_Dokumentum bemutatás” kérvényen keresztül lehetősége nyílik ezen dokumentum leadására a kérvény mellékletként történő felcsatolással.Érdeklődni lehet:

Személyesen (fogadási időben) a KTH Oklevél Csoportnál (R épület földszint 6-os szoba), telefonon vagy
e-mailben (a számla kiállításáról, illetve az átutalás menetéről is itt kaphat felvilágosítást):

 

Hallgatói jogviszony igazolás, különleges igazolás | [vissza]

A "szokásos" adattartalmú jogviszony igazolás (az aktuális félévről) fogadási időben (díjmentesen) azonnal átvehető sorszám nélkül az aulában.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel az általános jogviszonyigazolás is kérhető a 027-es kérvénnyel. A kiállított, elektronikusan aláírt igazolás a kérvény mellékleteként kerül felcsatolásra, amely a hallgató számára letölthető, nyomtatható. A szolgáltatás ingyenes. Amennyiben postai úton kéri annak kiküldését, 500 Ft postaköltség kerül kiírásra.

Az elektronikusan aláírt jogviszony igazolást letölteni, kinyomtatni a „Leadott kérvények” tabulátorfülön az adott kérvény sor végén + jelre kattintva, „Kérvénymelléklet” lehetőséget választva, a felugró ablakban a „Fájl letöltése” feliratra kattintva van lehetőség.

(A szorgalmi  időszakon kívül, vagy indokolt esetben, ha az alábbiak szerint kéri, és jelzi a kérvényen, akkor a Neptunban megadott magyarországi címére postán küldjük a "szokásos"  igazolást is.)

A szokásostól eltérő adattartalmú igazolás a Neptunban küldött (027-es számú) elektronikus űrlapon rendelhető meg.

Az alább felsorolt esetekben kérhet különleges igazolást:

 • Campus Mundi
 • CCUSA
 • Diplomás GYED igazolás
 • Megszűnt hallgatói jogviszony igazolás (elbocsátott, záróvizsgát tett, diplomát szerzett)
 • Migráns családipótlékhoz igazolás (E 402)
 • Ösztöndíj igazolás (tanulmányi ösztöndíj, hazavárunk program, Mészáros Lázár ösztöndíj, stb.) - 
  a kiválasztott félév/ek összes adatával
 • Szlovák vasúti utazási kedvezmény igazolás
 • UNKP pályázathoz szükséges tanulmányi eredmény igazolás

Az űrlapon a következő adatokat kell megadni:

 • Név, Neptun kód,

 • kar, képzés,

 • milyen adat (ok) legyen(ek) az igazoláson,

 • milyen nyelvű (magyar vagy angol) legyen az igazolás (jelenleg csak ezeken a nyelveken tudunk igazolást kiadni),

 • példányszám, ha egynél több kell.

Ez a szolgáltatás díjköteles:

 • magyar nyelvű igazolás 500 Ft;

 • angol nyelvű igazolás 1000 Ft, további példányonként 100 Ft.

Az igazolás elkészítésének feltétele a szolgáltatási díj befizetése.

Az űrlap beérkezését követően a KTH munkatársa a Neptunban kiírja a szolgáltatási díjat. Ennek befizetését követően az elkészült igazolás a KTH-ban az aulában lévő munkahelyen vehető át, általában két munkanap múlva. Ha a kérvénybe beírta, akkor a szolgáltatási díj befizetés után történik a postázás.

Leckekönyv másolat, igazolás a tanulmányi eredményekről | [vissza]

A tanulmányi eredményeiről (nem hitelesített) másolat a Neptunban a Tanulmányok/Leckekönyv menüpont "Leckekönyv nyomtatási előkép" gombjával, "Leckekönyv HWEB" néven érhető el, nyomtatható ki.

Amennyiben a leckekönyvéről, a tanulmányi eredményeiről másolatra, igazolásra van szüksége és nincs lejárt tartozása, a tanulmányi státuszától függően az alábbiak szerint kérheti:

 • aktív/passzív státusz
  • papír alapon fogadási időben a KTH iratkiadó ablakánál VAGY
  • elektronikusan hitelesítve a 027 Igazolás kérése kérvényben.
 • elbocsátott vagy abszolvált/záróvizsgát tett vagy diplomát szerzett státusz:
  • hitelesített törzslap-kivonat: a Neptunban leadott 027 Igazolás kérése kérvényen kérhető.

A Neptunban elektronikusan kért dokumentumok elkészültük (a kérvény lezárása) után a KTH-ban az aulában lévő munkahelyen vehetők át vagy postaköltség megfizetése esetén a kérvényben megadott levelezési címre kerül kiküldésre.

 

Tantárgy tematika, tantárgyleírás | [vissza]

Az elvégzett tantárgyakról tárgyleírás (tematik) az egyetemi belső munkamegosztás szerint a tantárgyakat oktató tanszékeken, illetve a dékáni hivatalokban kérhető. Ha elektronkiusan is elegendő, akkor általában a kari honlapokon, illetve a Tanulmányi Tájékoztatóban érhető el.

 

Leckekönyv fordítás | [vissza]

2017. augusztus 1-től amennyiben a leckekönyvéről, a tanulmányi eredményeiről angol nyelvű igazolásra van szüksége és nincs lejárt tartozása, akkor aktív/passzív státusz esetén fogadási időben az ügyfélhívón "Igazolás kérése a tanulmányi eredményekről" sorszámmal kérheti és azonnal átveheti.

Német nyelvre a leckeköny fordítást átmenetileg nem tudjuk vállalni.