BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. február 22. csütörtök   ·   2023/2024 II. félév 4. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Átvételi kérelem más intézményből

Átvételi kérelem nyújtható be - más magyar vagy külföldi - intézményben jogviszonyban álló, BME-re átjelentkező hallgatók számára. Az átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó, azonos végzettségi szintet eredményező (kivéve: osztatlan képzésről alapképzésre) szakok között kérhető, amennyiben az átjelentkező a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban előírt felvételi követelményeknek megfelel.

BME-n belüli szakváltásra/képzésváltásra vonatkozó tájékoztató (011 Átvételi kérelem):
https://www.kth.bme.hu/hallgatoknak/neptunrol/neptun_urlapok/#atvetel

 

Az átvételi kérelem 3.000 Ft összegű szolgáltatási díj ellenében az őszi félévre vonatkozóan július 15-ig, a tavaszi félévre január 30-ig nyújtható be, a kth.bme.hu honlapon E-ügyintézés/Portál űrlapok menüpont alatt.

A szolgáltatási díj befizetése átutalással történik. A kiállított számlát a jelentkezésben megadott számlázási címre postázzuk.
A díj befizetésére 5 nap áll rendelkezésre a jelentkezés véglegesítése után! 
Amennyiben a befizetés határidőn belül nem történik meg, jelentkezése érvénytelen.
A közlemény rovatot minden esetben töltse ki!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számlaszáma: 10032000-01425279-00000000
Közlemény: KTH-jelentk/ jelentkezés visszaigazoló e-mailben sorban szereplő azonosító 
(pl: KTH-jelentk/#74950)


Amennyiben RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA is a felvételi követelmény részét képezi, az átvételi kérelmet a vizsga előtt 15 nappal be kell nyújtani. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat előzetesen.

Az átvétel követelményeit, részletes szabályait a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54-55. §-ai tartalmazzák (kiemelten az 54. § (7) pont: Az intézményváltással együttesen megvalósuló átvétel szükséges feltétele, hogy az átvételi kérelmet benyújtó hallgató legalább harminc megszerzett kredittel rendelkezzen a korábbi intézményben folytatott képzésében), a szabályzat a KTH honlapján az Aktualitások/Szabályzatok menüponton belül érhető el. A Karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon talál tájékoztatást.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében előírtak szerint „Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény … visszavonja.”

Beiratkozást követően a korábbi intézményt a Központi Tanulmányi Hivatal értesíti az átvételéről és a BME-n létrejött hallgatói jogviszonyról, kérve a másik intézményben fennálló hallgatói jogviszony megszüntetését.

Engedélyezett átvétel esetén a korábban teljesített tárgyak elfogadására Neptunban a 024/A Tantárgy átvezetési, elismerési kérvény kérelmet kell beadni. 

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

  • hallgatói jogviszony igazolás, amin szerepel a finanszírozási forma;
  • törzslapkivonat, vagy leckekönyvmásolat, vagy tanulmányi rendszerből nyomtatott, a teljesített tantárgyakat tartalmazó hitelesített igazolás;
  • alapképzésre vagy osztatlan képzésre átjelentkezés esetén érettségi – bizonyítvány, mesterképzésre átjelentkezésnél felsőfokú oklevél;
  • felvételi pontszámot igazoló dokumentum, pl. az Oktatási Hivatal felvételi besoroló határozata (külföldi intézményből átjelentkezés esetén nem kötelező)
  • nyelvvizsga-bizonyítvány (amennyiben rendelkezik vele)

Leadásához minden adat kitöltése (melléklet feltöltése), majd a kérelem mentése után véglegesítés is szükséges. A leadás sikerességéről visszaigazoló e-mailben értesítjük!

Kérelmek beadási határideje a 2023/24 tanév tavaszi félévre: 2024. január 8. – január 30. között.
(Beadási időszakban itt jelenik meg a jelentkezési kérelem).