BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. július 14. vasárnap   ·   2023/2024 II. félév 24. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Ügyintézési tudnivalók

 

KTH Ügyintézés

 

Hogyan kérhető


 

Mikor kell SZEMÉLYESEN bejönni a KTH-ba?

Csak személyesen intézhető ügyek:

 • diákigazolvány
  • érvényesítése;
  • végleges igazolvány átvétele és érvényesítése
 • igazolás "hozott" űrlapra
 • dokumentum bemutatása/leadása (érettségi, oklevél, képzési szerződés), eredeti nyelvvizsga bizonyítvány bemutatása
 • valaminek az átvétele:
  • igazolás
   • hallgatói jogviszony igazolás az aktuális félévről; (aktív/passzív jogviszonyban kérhető az előző félévekről is)
   • igazolás a sikeres záróvizsgáról; oklevél-igazolás
   • igazolás "hozott" nyomtatványra az aktuális félévről;
   • megrendelt igazolás - 027-es kérvénnyel igényelt (pl. különleges);
  • törzslapkivonat
  • Neptun-jelszócsere

A KTH-ban számos ügyet intézhet meghatalmazással. A meghatalmazáson a meghatalmazás célját pontosan meg kell adni (pl. oklevél átvétele).

Kétféle meghatalmazás fogadható el:

 1. kézzel írott okiraton nem kell két tanú, de kell min. 3 azonosító adat, ami nem változik a meghatalmazó/meghatalmazott élete során (pl. születési név, szül dátum és anyja neve)
 2. nyomtatott meghatalmazás esetén – lehetőleg a honlapunkról letölthető űrlapon – két tanú kell - a meghatalmazóra/meghatalmazottra 3 azonosító adattal. A tanúk esetén az aláírás mellett olvasható név, állandó lakcím/tartózkodási cím megadása kötelező.

Minden olyan esetben, amikor a meghatalmazó nem tudja személyesen aláírni a meghatalmazását a „040_Dokumentum bemutatás” kérvény mellékleteként felcsatolva is be kell küldenie azt. A felcsatolt meghatalmazásnak már tartalmaznia kell a két tanú aláírását és adatait!
A meghatalmazott az esetlegesen e-mailen kapott, majd kinyomtatott meghatalmazást a KTH-ban leadja. A KTH munkatársa ezt összeveti a kérvény mellékleteként beadott dokumentummal. Amennyiben egyezik, akkor a papíron hozott meghatalmazást aláíratja a meghatalmazottal, és így fogadhatja el a meghatalmazást.

Kérjük, ha olyan kérdése van, amely egyéni, személyes jellegű (pl. beadott egy kérvényt, amire hosszú ideje nem kapott választ), írjon e-mail címünkre.

vissza

Milyen menüpontok vannak az ügyfélhívón?

A KTH-ban az aulában két ügyfélhívó található. Az érintőképernyős készülékek menürendszere többszintű, a magyar nyelv kiválasztása után az alábbi menü pontok választhatók:

 • igazolások/dokumentum kiadása
 • diákigazolvány kiadása/érvényesítése
 • dokumentum bemutatása
 • oklevélügyek 
 • információ

  vissza

Hogyan jelenthetem be az adataim megváltozását?

2018 szeptemberétől beiratkozott magyar állampolgárságú - aki magyarországi állandó vagy tartózkodási címmel rendelkezik - hallgatók személyi adatai (az okmányirodák által regisztrált anyakönyvi- és lakcímváltozások) folyamatosan átvezetésre kerülnek az SZL-rendszerben (SZL: személyiadat- és lakcímnyilvántartás). Majd átkerülnek az Oktatási Személyi Nyilvántartási Rendszeren (OSZNY) keresztül - mint közhiteles adat - a Neptun Tanulmányi Rendszerbe - születési név, viselt név, anyja neve, születési hely és a születés dátuma ill. az állandó és tartózkodási lakcím –, ezért a központi nyilvántartásból jövő adat esetén a hallgatónak nem kell bejelenteni a KTH felé a változást.

A Neptunban a hallgató Adatmódosítási kérelmet adhat be a személyazonosító igazolvány számának/útlevélszámának/vezetői engedély számának megváltozása miatt. A TAJ-szám és az Adóazonosító jel ügyfélfogadáson az ügyintéző által módosítható. A bankszámlaszámot és az Értesítési lakcímet a hallgató a Neptunban változtathatja.
Bankszámla szám változtatásnál kérjük ügyeljen arra, hogy a "régi" számlája ne szűnjön meg azonnal az új létrehozásakor, mivel a Neptun pénzügyi műveleteinél (pl. ösztöndíj kifizetése) gondot okozhat a "nem létező" számlaszám. (A "régi" számlaszám a Neptunból nem törölhető, ha már történt rá kifizetés.)

A nem a fenti csoportba tartozó hallgatóknál az okmányok eredetiségét és az adatok hitelességét személyes megjelenéskor vagy videochaten ellenőrzi a KTH munkatársa.

 vissza

TAJ kártya- ügyintézése, egészségügyi szolgáltatásra jogosultság

Magyarországi lakcímmel rendelkező hallgatók a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnél (NEAK) igényelhetnek TAJ-kártyát.

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező hallgató, aki

 • Stipendium Hungaricum Ösztöndíjban részesül, vagy

 • viszonosság esetében külföldi államok kiküldötteinek gyermekeként tanulmányokat folytat, vagy

 • miniszteri ösztöndíjas ellátásban részesül, vagy

 • nemzetközi megállapodás alapján a küldő fél ösztöndíjával tanulmányokat folytató külföldi állampolgár, vagy

 • magyar állami ösztöndíjas képzésben, nappali rendszerű oktatás keretében részt vevő személy, aki a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozik

jogosult egészségügyi szolgáltatás igénybevételére.

Az a hallgató, aki nemzetközi biztosítási okmánnyal rendelkezik, annak alapján részesül egészségügyi ellátásban, így magyarországi TAJ-számot nem kell (és nem is lehet) igényelnie!


Magyarországi lakcímmel nem rendelkező hallgatók TAJ-kártya igénylése a felsőoktatási intézmény feladata amennyiben határon túli, külföldön élő magyar állampolgárok.

Igényléshez szükséges dokumentumok (BME KTH ügyfélfogadásán adhatók le „R” épület Aula)

 • magyar és külföldi személyi igazolvány/útlevél
 • lakcímkártya (lakóhelyként külföldi cím, tartózkodási cím megjelölésével, pl. kollégium címe)
 • érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással (ideiglenes diákigazolvány)
 • valamint szükséges a másik ország biztosítója által kiadott formanyomtatvány (E104), mely szerint náluk nem rendelkezik biztosítással (ukránok esetében igazolás a külföldi lakóhely megszűnéséről).

A 2019. évi CXXII. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló törvény 22.§ (1) ie) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultság csak a sikeres TAJ-szám igénylése, és annak a tanulmányi rendszerben történő rögzítése, valamint a megfelelő tanulmányi jogviszony FIR jelentése után válik érvényessé.


Azok a hallgatók, akik a Tbj. 22. § (1) bekezdés ic)-ie) pontja értelmében egészségügyi szolgáltatásra jogosultak lennének, azonban jogviszonyukat az Oktatási Hivatal nem, vagy nem a megfelelő időszakra jelentette a NEAK felé, jogosultságukat a Tbj. 69. § (2) bekezdése alapján az érvényes diákigazolvány vagy a hallgatói jogviszonyukról kiállított igazolás bemutatásával okirati bizonyítási eljárást kezdeményezve igazolhatják az egészségbiztosító szerv felé mindaddig, ameddig az Oktatási Hivatal a hiányzó jelentést nem pótolja.

Okirati bizonyítási eljárás

 vissza

Milyen adatokat tartalmaz a hallgatói jogviszony igazolás?

A jogviszony igazolás az alábbiakat tartalmazza:

 • a személyes adatokat:
  • név, születési név,
  • születési hely, idő,
  • anyja neve,
  • lakhely,
  • hallgatói azonosító,
 • tanév, (aktuális) félév (első-utolsó hónap),
 • státusz (aktív vagy passzív),
 • a jogviszony létrejötte,
 • a jogviszony megszűnésének becsült időpontja,
 • a BME-n mely képzéseken folytat tanulmányokat,
 • munkarend, képzés nyelve,
 • finanszírozási forma,
 • szint (alap/mester)

 vissza

Milyen adatok találhatók a Neptunban az "extra mezők"-ben?

A Neptunban megnézhetők a Tanulmányok >> Tanulmányi átlagok menüben a megfelelő félév előtti ’+’ kinyitásával azok az "Extra mezők", amik a félév átlagolásakor számítódnak és töltődnek. (Az átlagolás általában a félév lezárása után történik, egy-egy jegy beírása után nem, mivel nem automatikus. Az Ex1 … Ex4 és Ex6, Ex7 mezők az átlagolásnál kerülnek feltöltésre, a többi időszakonként egyéb lekérdezések és számítások eredményeképpen.) 

 • Ex1: ut_félév_telj_kredit: (ez az ösztöndíj indexbe beszámító teljesített kreditek száma, ami az alapja az ösztöndíjindexnek, teljesítményindexnek, korrigált kreditindexnek, …)
 • Ex2: út_2 félév telj_kredit: (mint az előző, de az utolsó két aktív félévét összesíti, ezzel számol pl. az összesített korrigált kreditindex, ezek is csak az ösztöndíjindexbe beszámító kreditek)
 • Ex3: EPK zárószig_átlag: (csak az EPK Karon, a zárószigorlatok átlaga, amit a diploma minősítéshez használunk)
 • Ex4: Szig_átlag: (azoknál a hallgatóknál fontos, ahol a diploma minősítés tartalmazza a szigorlati eredményeik átlagát)
 • Ex5: Első tárgyfelv_kredit (2012.9.1. óta): (a 110%-os különeljárási díjhoz használjuk, a köt/kötvál. kreditek becslése alapján töltjük, és ha a hallgató nyilatkozik, hogy ténylegesen mennyi, akkor az alapján, a KTB ellenőrzését követően felülírjuk)
 • Ex6: max 1-es vizsga db (2012.9.1. óta egy tárgyból): a 6 elégtelen miatti elbocsátáshoz információ a hallgatóknak – hogy mennyi az adott félévig a legtöbb egyesük egy adott tárgyból)
 • Ex8: telj_index x 100: (a hallgató teljesítményindexének 100-szorosa, amelyik Karon számítjuk; azért a 100-szorosa, mert a KHK-k 4 tizedes értékre kérik megadni, de ezek a mezők még csak 2 tizedesre tárolják a beleírt értékeket)
 • Ex9: elismert kredit (2013.9.1.óta 1.tárgyfelv): (a 110%-os különeljárási díjhoz használt érték, csak a 2013 nyári TVSZ óta, és csak a 2012.9.1-től kezdett hallgatók esetében nem kell figyelembe venni az első tantárgyfelvételek között az elismert krediteket)
 • Ex10: utolsó két aktív félév halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (az átsorolásnál a rendelet szerinti átlaggal kerül összehasonlításra)

A Saját adatok >> Személyes adatok extra mezői között az ingyenesen felvehető nyelvi egységekkel kapcsolatosak az alábbiak: 

 • Extra15: tartalmazza a 17/2009 R.U. szerinti hatályosságot, ki számít ezelőttinek, ki ez utáninak a nyelvi egységek számát illetően.
 • Extra17: alapszinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra18: mesterszinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra19: doktori szinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra20: osztatlan szinten még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra21: összesen még rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egysége száma
 • Extra22: a fenti adatok melyik félévi tantárgyfelvételhez állnak még rendelkezésre

 vissza

Hol érhetők el a korábbi, a felvételi után kapott tanulmányi tájékoztatók?

A KTH honlapján a Tanulmányi Tájékoztató menüpont Korábbi tanévek tájékoztatói almenüpontján elérhetők a korábbi tanévek Tanulmányi Tájékoztatói.

 vissza

Végzés után (igazolás a záróvizsgáról, oklevél átvétel, díszes oklevél stb.)

Igazolás a záróvizsgáról

 • Ha a Neptunban a Tanulmányok >> Képzés adatok >> Státusz = "Diplomát szerzett", akkor a „027 Igazolások kérése” kérvénnyel kérhető elektronikus aláírással oklevéligazolás, vagy a KTH-ban fogadási időben az aulában lévő munkahelyen azonnal átvehető a papír alapú igazolás (amennyiben az oklevél már átvehető igazolás már nem adható).

A jogviszony vége a Neptunban a Tanulmányok >> Képzés adatok >> Befejezés időpontja menüpontnál látható.

A kimeneti nyelvvizsga-követelmény megszűnéséről és az oklevélkiadás feltételeiről szóló tájékoztató szövege az alábbi linken érhető el: TÁJÉKOZTATÓ

A felsőoktatási törvény 2022. decemberi módosítása megszüntette az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-kötelezettséget. Az új szabályok szerint végbizonyítványt (abszolutóriumot) az a hallgató szerezhet – és ebből adódóan záróvizsgát is csak a hallgató tehet –, aki idegen szaknyelvi kompetenciákkal rendelkezik (bővebben).

Oklevél átvétel

 • A sikeres záróvizsga dátumától számítva a Hivatalnak 30 nap áll rendelkezésére az oklevél elkészítésére, kibocsátására (87/2015. (IV.9.) Kormányrendelet 46.§ (1) bekezdés).
 • Az elkészült oklevél átvehető
  • a KTH-ban fogadási időben "oklevél ügyek” menüpontot választva az aulában lévő munkahelyen (személyesen, vagy meghatalmazással). Kérjük, oklevele elkészültéről előzetesen érdeklődjön az oklevel@bme.hu címen!
  • a dékáni hivatalok által szervezett ünnepségen (itt általában lehetőség van a KTH-ban korábban átvett oklevél "ünnepélyes" átvételére is; ez ügyben a dékáni hivatalok tudnak segíteni),
  • az oklevél postai úton küldésére (biztonsági okok miatt) nincs lehetőségünk.

 

A nyelvvizsga bemutatása

 • A nyelvvizsga bemutatásának nincs időbeni korlátja, a nyelvvizsga nem évül el.
 • Az eredeti nyelvvizsga bizonyítványt be lehet mutatni vagy a „040_Dokumentum bemutatás” kérvénnyel a beszkennelt nyelvvizsga csatolásával vagy fogadási időben a KTH-ban. Ez megtehető személyesen, illetve más is hozhatja, meghatalmazás nélkül.

 

Oklevél / oklevélmelléklet-másolat igénylése

Másolat igényléséhez a Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani, beállítva az oklevél másolat/oklevélmelléklet másolat kérését. 

Oklevél másolat igénylése:

 • Az oklevél másolat elkészítése szolgáltatási díjköteles (kétnyelvű): 500 Ft/db. A tétel – a darabszám függvényében – kiírásra kerül a Neptun-rendszerben. A tétel teljesítése esetén van lehetősége a KTH fogadási idejében kérni a másolatot, mely időpontról a kérvény döntésében kap tájékoztatást. Kérjük a kérvény elfogadása előtt ne jöjjön a másolatért a KTH-ba.
 • A kitöltött oklevél másolat megrendelőlapot (3. számú melléklet) a kérvény mellékleteként kell csatolni.
 • Másolat kizárólag az eredeti oklevélről készíthető.

A hatályos az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján a felsőoktatási intézmények által kiállított oklevélről készült másolat, másodlat kiállításáért nem kell közigazgatási hatósági eljárási illetéket fizetni.

Oklevélmelléklet-másolat igénylése:

 • A 2024 júniusa után végzett hallgatóknak: Az oklevélmellékletet az Egyetem kizárólagosan időbélyegzővel és az Egyetem erre feljogosított vezetőjének elektronikus aláírásával ellátott elektronikus iratként fogja a jövőben kiállítani.
  Az eljárás kialakítása jelenleg folyamatban van. Kis türelmüket kérjük. (TVSZ 162. §)
 • A 2024 júniusa előtt végyzett hallgatóknak: a másolás szolgáltatási díjköteles: egynyelven 1000 Ft, kétnyelvű: 2000 Ft. A tétel – a darabszám függvényében – kiírásra kerül a Neptun-rendszerben. A tétel teljesítése esetén van lehetősége a KTH fogadási idejében kérni a másolatot, mely időpontról a kérvény döntésében kap tájékoztatást. Kérjük a kérvény elfogadása előtt ne jöjjön a másolatért a KTH-ba!
 • A kitöltött oklevél másolat megrendelőlapot (4. számú melléklet) a kérvény mellékleteként kell csatolni.
 • Másolat kizárólag az eredeti az eredeti oklevélmellékletről készíthető.

 

Elektronikusan aláírt Oklevél igénylése

A Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani. Irat típusa: Oklevél másolat, Egyéb észrevételhez legyen szíves beleírni: Elektronikusan aláírt Oklevél igénylése.

Oklevélmelléklet elektronikus aláírással nem igényelhető!

 

Oklevél / oklevélmelléklet-másodlat igénylése

Oklevél/oklevélmelléklet-másodlatot abban az esetben állítunk ki, ha az eredeti dokumentum elveszett, megrongálódott. A kérelmezőnek az igénylés okáról nyilatkoznia szükséges – ekkor az eredeti oklevél/oklevélmelléklet érvénytelenítésre kerül.

Másodlat igényléséhez a Neptunban a „027 Igazolás kérése” kérvényt kell elindítani, beállítva az oklevél másodlat/oklevélmelléklet másodlat kérését.

Oklevél másodlat igénylése:

 • Az oklevél másodlat elkészítése szolgáltatási díjköteles: 6000 Ft – amely a Neptunban kerül kiírásra. (Ott kell befizetni.)
 • A kitöltött oklevél másodlat megrendelőlapot (1. számú melléklet) a kérvény mellékleteként kell csatolni.

A hatályos az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény alapján a felsőoktatási intézmények által kiállított oklevélről készült másolat, másodlat kiállításáért nem kell közigazgatási hatósági eljárási illetéket fizetni.

Oklevélmelléklet-másodlat igénylése:

 • A szolgáltatás díjköteles: 6000 Ft - a Neptunban kerül kiírásra (ott kell befizetni).
 • A másodlat átvétele személyesen vagy meghatalmazott útján a KTH-ban fogadási időben lehetséges.

Az oklevél/oklevélmelléklet másodlat kb. 5-6 hét alatt készül el, az eredeti dokumentum szövegével kerül kiállításra, de a ma érvényben lévő oklevél/oklevélmelléklet-nyomtatványra.

Amennyiben sikertelen a belépése a Neptunba - mert nem emlékszik a Neptun kódjára/jelszavára, vagy ezidáig nem volt Neptun hozzáférése -, akkor hozzáférést kell kezdeményeznie. Ehhez a neptun@bme.hu címen tud időpontot kérni. Elfelejtett jelszó esetén az "Elfelejtettem a jelszavam" gombra kattintva, majd a felhasználónevet beírva az alapértelmezett e-mail címre küld levelet a rendszer az új jelszó beállításához.

 

Díszes oklevél igénylése – ÚJRA!

A Központi Tanulmányi Hivatalban díszes oklevél igényelhető. Erre lehetősége van mindazoknak a végzett hallgatóknak, akik a BME bármely karán, szakán (kivéve a szakirányú továbbképzésen) oklevelet szereztek a 2021-es évtől kezdődően, és azt előzetesen megrendelik. (Jelenleg a 2021 év előtt, illetve szakirányú továbbképzésen végzetteknek nincs lehetősége díszes oklevél igénylésére.)

Díszes oklevél a „127_Díszes Oklevél rendelése” kérvénnyel igényelhető a Neptun Tanulmányi Rendszerben! A kérvény csak „Diplomát szerzett” státuszban adható be.

Egy kérvénnyel 1 db díszes oklevél igényelhető.

A 2024. március 22. után beadott és befizetett „127_Díszes Oklevél rendelése” kérvények feldolgozása és a díszes oklevél gyártása 2024. júniusában történik. Szíves türelmüket kérjük!

 

A díszes oklevél megrendelésével kapcsolatosan a következő információkat adjuk közre:

 • mérete: fekvő formátumú (430×315mm);
 • anyaga: törtfehér (vagy krémszínű) volumenizált papír;
 • az oklevél díszes hengerben kerül átadásra;
 • az ára 15.000 Ft, amely egy összegben a Neptunban kerül kiírásra és csak a tétel befizetése esetén indul el a gyártási folyamat;
 • az elkészítés ideje: max. 4-6 hét, az elkészülésről a 127-es Neptun kérvényben kap értesítést ügyintézőnktől;
 • átvétel: személyesen vagy meghatalmazott útján, a KTH-ban fogadási időben „oklevél ügyek” sorszámmal, ill. postai úton plusz költség befizetése mellett lehetséges. Ekkor a kiírt költség egy összegben tartalmazza az előállítási és a postai költséget.
  /belföld: 4.000Ft; külföld: 6.000Ft/. Fontos, hogy a kiválasztásnál, az előre kiírt összeg miatt a jó opciót jelölje meg, mert a kérvény javítására nincs lehetőség (kérek/nem kérek postázást és hová). (A meghatalmazásról a GYIK-ben további információt talál.)
 • a postázásról a kérvényben kell nyilatkozni! Nagyon fontos a postázási cím pontos megadása (ország, irányítószám, város, közterület, házszám), mert újra postázásra nincs lehetőség! A téves postázás után visszaérkező dokumentum fogadási időben természetesen átvehető a KTH-ban – meghatalmazott által is.


Ügyintézés során igénybe vehető szolgáltatások és megrendelhető szolgáltatások árjegyzéke


Adatszolgáltatás harmadik félnek oklevél hitelesítés céljából

„Oklevéladat igazolás és továbbításhoz hozzájáruló nyilatkozat” a Dokumentumtárban található. Az űrlapot ki kell tölteni és elektronikus aláírással vagy AVDH szolgáltatással hitelesített dokumentumként elküldeni a BME részére.

Abban a különleges esetben – külföldi hallgató, aki nem rendelkezik ügyfélkapuval – ha az űrlapot nem tudja elektronikus aláírással hitelesíteni, akkor a „040_Dokumentum bemutatás” kérvényen keresztül lehetősége nyílik ezen dokumentum leadására a kérvény mellékletként történő felcsatolással.


Érdeklődni lehet:

Személyesen (fogadási időben) a KTH Oklevél Csoportnál (R épület földszint 6-os szoba), telefonon vagy
e-mailben (a számla kiállításáról, illetve az átutalás menetéről is itt kaphat felvilágosítást):

 vissza

Hallgatói jogviszony-igazolás, különleges igazolás

A "szokásos" adattartalmú jogviszony-igazolás (az aktuális félévről) fogadási időben (díjmentesen) átvehető sorszám húzásával az aulában.
Általános jogviszony-igazolás 027-es kérvénnyel is kérhető. A kiállított, elektronikusan aláírt igazolás a kérvény mellékleteként kerül felcsatolásra, amely a hallgató számára letölthető, nyomtatható. A szolgáltatás ingyenes. Amennyiben postai úton kéri annak kiküldését, belföldön 500 Ft, külföldi cím esetén 3500 Ft postaköltség kerül kiírásra.

Az elektronikusan aláírt jogviszony igazolást letölteni, kinyomtatni a „Leadott kérvények” tabulátorfülön az adott kérvény sor végén + jelre kattintva, „Kérvénymelléklet” lehetőséget választva, a felugró ablakban a „Fájl letöltése” feliratra kattintva van lehetőség.

(A szorgalmi  időszakon kívül, vagy indokolt esetben, ha az alábbiak szerint kéri, és jelzi a kérvényen, akkor a Neptunban megadott magyarországi címére postán küldjük a "szokásos"  igazolást is.)

A szokásostól eltérő adattartalmú igazolás a Neptunban küldött (027-es számú) elektronikus űrlapon rendelhető meg.

Az alább felsorolt esetekben kérhet különleges igazolást:

 • Campus Mundi
 • CCUSA
 • Diplomás GYED igazolás
 • Megszűnt hallgatói jogviszony igazolás (elbocsátott, záróvizsgát tett, diplomát szerzett)
 • Migráns családipótlékhoz igazolás (E 402)
 • Ösztöndíj igazolás (tanulmányi ösztöndíj, hazavárunk program, Mészáros Lázár ösztöndíj, stb.) - 
  a kiválasztott félév/ek összes adatával
 • Szlovák vasúti utazási kedvezmény igazolás
 • UNKP pályázathoz szükséges tanulmányi eredmény igazolás

Az űrlapon a következő adatokat kell megadni:

 • név, Neptun kód,

 • kar, képzés,

 • milyen adat (ok) legyen(ek) az igazoláson,

 • milyen nyelvű (magyar vagy angol) legyen az igazolás (jelenleg csak ezeken a nyelveken tudunk igazolást kiadni),

 • példányszám, ha egynél több kell.

Ez a szolgáltatás díjköteles:

 • magyar nyelvű igazolás 500 Ft,

 • angol nyelvű igazolás 1000 Ft, további példányonként 100 Ft.

Az igazolás elkészítésének feltétele a szolgáltatási díj befizetése.

Az űrlap beérkezését követően a KTH munkatársa a Neptunban kiírja a szolgáltatási díjat. Ennek befizetését követően az elkészült igazolás a KTH-ban az aulában lévő munkahelyen vehető át, általában két munkanap múlva. Ha a kérvénybe beírta, akkor a szolgáltatási díj befizetés után történik a postázás.

vissza

Hallgatói jogviszony igazolása diákigazolvánnyal

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvény, 2023. szeptember 1. napjától hatályos változása, hogy a hatósági és egyéb ügyekben a hallgatói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással (ideiglenes diákigazolvány) igazolható.

Jogviszonyigazolás ezekben az ügyekben kivezetésre kerül.

Továbbiakban nem csak az utazási és kereskedelmi kedvezményeket igénybe vevő hallgatóknak kell diákigazolványt igényelni, hanem minden olyan személynek, aki az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat igénybe kívánja venni.

Érvényes diákigazolvánnyal igazolható ügytípusok részletes listája, az alábbi felületen érhető el: https://www.diakigazolvany.hu/pub_bin/dload/csaladok_ugyintezese/csaladok_ugyintezes_ugytipusok.pdf 

 

További információk a rendelettel összefüggésben: 
https://www.diakigazolvany.hu/iskolaknak/felsooktatas/elektronikus_igenyles/csaladok_ugyintezese

vissza

Leckekönyv-másolat, igazolás a tanulmányi eredményekről

A tanulmányi eredményeiről (nem hitelesített) másolat a Neptunban a Tanulmányok/Leckekönyv menüpont "Leckekönyv nyomtatási előkép" gombjával, "Leckekönyv HWEB" néven érhető el, nyomtatható ki.

Amennyiben a leckekönyvéről, a tanulmányi eredményeiről másolatra, igazolásra van szüksége és nincs lejárt tartozása, a tanulmányi státuszától függően az alábbiak szerint kérheti:

 • aktív/passzív státusz:
  • papír alapon fogadási időben a KTH iratkiadó ablakánál VAGY
  • elektronikusan hitelesítve a 027 Igazolás kérése kérvényben
 • elbocsátott vagy abszolvált/záróvizsgát tett vagy diplomát szerzett státusz:
  • hitelesített törzslap-kivonat: a Neptunban leadott 027 Igazolás kérése kérvényen kérhető.

A Neptunban elektronikusan kért dokumentumok elkészültük (a kérvény lezárása) után a KTH-ban az aulában lévő munkahelyen vehetők át, vagy postaköltség megfizetése esetén a kérvényben megadott levelezési címre kerülnek kiküldésre.

 vissza

Tantárgytematika, tantárgyleírás

Az elvégzett tantárgyakról tárgyleírás (tematika) az egyetemi belső munkamegosztás szerint a tantárgyakat oktató tanszékeken, illetve a dékáni hivatalokban kérhető. Ha elektronkiusan is elegendő, akkor általában a kari honlapokon érhető el.

 vissza

Leckekönyvfordítás

2017. augusztus 1-től amennyiben a leckekönyvéről, a tanulmányi eredményeiről angol nyelvű igazolásra van szüksége és nincs lejárt tartozása, akkor aktív/passzív státusz esetén fogadási időben az ügyfélhívón "Igazolás kérése a tanulmányi eredményekről" sorszámmal kérheti és azonnal átveheti.

vissza