BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. június 17. hétfő   ·   2023/2024 II. félév 21. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

DIÁKHITEL 

A verseny- és piacképes tudás megszerzéséhez elengedhetetlen egy kiegyensúlyozott pénzügyi háttér, amely lehetővé teszi, hogy minden erőddel a tanulásra koncentrálhass. Váltsd valóra terveidet a diákhitellel!

 

SZERZŐDÉSKÖTÉS

Javasoljuk a Neptunból elindítva az ügyfélkapun keresztül történő szerződéskötést a felvételi vagy az átsorolási határozat kézhezvételét követően haladéktalanul, hogy a tandíjkiírás már a Felsőoktatási Információs Rendszertől (FIR) kapott adatok alapján, egy részletben történhessen meg. További részletek a Díjkiírás a Neptunban-nál olvashatók.

A KTH-ban személyes szerződéskötésre jelenleg nincs lehetőség.

 

18 ÉVEN ALULIAK SZERZŐDÉSKÖTÉSE

Kiskorú hitelfelvevő az alábbi nyilatkozat kitöltésével igényelhet a szerződéskötési helyeken diákhitel szerződést:

Hozzájáruló nyilatkozat hallgatói hitelszerződés megkötéséhez kiskorú hitelfelvevő esetén.


ADATEGYEZTETÉS A BME-VEL

Szerződéskötést követően a szerződésszámot nem kell bejelenteni a BME-nek, azokat az intézmény a FIR-től kapja meg.

A hallgatói adatokat a Diákhitel Központ (DHK) a FIR-től kapja, a BME-vel a külön intézményi adategyeztetés (státusz, tandíj) megszűnt. 

Szerződéskötéssel kapcsolatos elutasító határozatot a DHK küldi ki a kérelmező hallgatóknak. Az elutasító határozatban foglaltakról kizárólag a DHK tud felvilágosítást adni.

A FIR-es adatcsere rendszeresen történik, de a Neptunban végrehajtott státuszváltozások nem eredményeznek azonnali adatmódosulást a FIR-ben és a DHK-nál.

 

SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ DIÁKHITEL (DH1)

A FIR adatok alapján a DHK automatikusan és közvetlenül a hallgató által megadott bankszámlaszámra utalja a diákhitelt.

KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ DIÁKHITEL (DH2)

DÍJKIÍRÁS A NEPTUNBAN

Akiknek a Diákhiteles státuszát a FIR-től már megkapta a KTH, azoknak az önköltségi díj 1. és 2. részlete a kredit alapú tandíj kiírásakor, egyösszegben kerül kiírásra a Neptunban.

 

ADATEGYEZTETÉS

A félév második harmadában, október/március 15. után már a kredit alapú költségtérítés is kiírásra kerül, ezt követően a KTH a hallgató státuszán kívül a Neptunban kiírt költségtérítési díjakat (költségtérítés első és második részlet) is továbbítja a FIR-be és a DHK az átadott adatok alapján utalja át a BME-nek a tandíjakat.

 

UTÓLAGOS TÁRGYFELVÉTEL, TÁRGYTÖRLÉS

A KTH a diákhiteles adatok egyeztetését követően már csak a számlázott tételek módosításával utalja vissza a DHK-nak a tandíjat.
Tárgyfelvételnél az eredetileg kiírt tandíjak csak a diákhiteles egyeztetésig kerülhetnek módosításra, ezt követően minden esetben külön tandíjrészlet kerül kiírásra. Amennyiben ennek a finanszírozását is diákhitelből szeretné megoldani, úgy a DHK-tól a hitelfelvevőnek kell pótutalást kérnie. A KTH továbbra is csak a DHK által feltett kérdésekre, adatállományokra válaszol, tandíjnövekményről sem küld külön értesítést a DHK-nak. Ha a pótutalás lehetőségével nem él, úgy fennmaradó tandíjrészletét saját magának kell finanszíroznia.

 

SZERZŐDÉSSZÁM RÖGZÍTÉSE KIÍRT TÉTELHEZ

A DHK által küldött adatközlést kérő adatcsomagok Neptunos egyeztetését követően íródnak be a kiírt tételekhez a szerződésszámok. A szerződésszámmal rendelkező tételeket saját maguk nem tudják a Neptunon keresztül befizetni.

 

SZERZŐDÉSSZÁM TÖRLÉSE A NEPTUNBÓL TÉTELJÓVÁÍRÁST MEGELŐZŐEN

A DHK által fedezett tételekről számla készül az átutalt diákhitelek jóváírásakor. Számlakészítés előtt a DHK külön adatbázist küld azokról a tételekről, melyeket az előzetes egyeztetéstől eltérően mégsem fog finanszírozni, pl. DHK felé fennálló törlesztéselmaradás miatt. A finanszírozás elmaradásának okáról kizárólag a DHK tud felvilágosítást adni.

 

TÜRELMI IDŐ

A szerződésszám kiírt tételhez történő rögzítését követően a lejárt fizetési határidő 90 napig nem számít aktív tartozásnak, azaz a vizsgajelentkezést, tárgyfelvételt nem akadályozza meg. Ezen időn belül a DHK vagy finanszírozza a tandíjrésztételeket, vagy a szerződésszám a DHK értesítése alapján törlésre kerül a kiírt tételtől.

 

TÉTELJÓVÁÍRÁS A NEPTUNBAN

A Diákhitel Központ a FIR-es adatfeladást követően, az őszi félévben novemberben, a tavaszi félévben áprilisban utalja a BME felé a kötött felhasználású diákhitelt. Az átutalás beérkezését követően adategyeztetés történik, ezt követően lehetséges a számlakészítés és a Neptunban a kiírt tétel(ek) teljesítetté tétele, őszi félévben legkésőbb november 30-ig, tavaszi félévben április 30-ig.

Mivel DH2 esetén a szerződésszámok korrekciója kézzel történik, ezért a részben kézi adatkorrekció miatt minden DH2 szerződéssel rendelkezőtől türelmet kérünk.

 

MEGBONTOTT, KIÍRT BEFIZETÉSI TÉTELEK (DHK FINANSZÍROZOTT, MÉGIS AKTÍV A TÉTEL)

Amennyiben szerződéskötéskor a Neptunban kiírt tétel(ek)nél alacsonyabb összegre történt a szerződéskötés kötött felhasználású diákhitel esetén, úgy a Neptun-rendszer automatikusan megbontja adategyeztetés során a Neptunban kiírt tételt egy, a szerződés szerinti maximum összeg és egy a még a hallgató által befizetendő tételre. A kiírt főtétel akkor válik teljesítetté, ha mind a DHK által utalt összeg jóváírásra került, mind a hallgató saját maga befizeti a Neptun-rendszeren keresztül kiírt résztételt.

 

SZÁMLÁZÁS

A DHK által fedezett tételekről a hallgató nevére számla készül az átutalt diákhitelek jóváírásakor. Az elkészült számlát a Neptun Pénzügyek /Számlák felületéről tölthető le.

A tétel teljesítése után a befizető módosítására nincsen lehetőség!