BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. június 9. péntek   ·   2022/2023 II. félév 15. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Részismereti képzés

Az Egyetem, a vele hallgatói jogviszonyban nem álló személyeket – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, az intézmény bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felveheti.

A részismereti képzés elsősorban újabb specializációk követelményeinek teljesítésére, mesterképzésre történő felkészülésre, illetve szakmagyakorláshoz szükséges – jogszabályban előírt – ismeretek (kreditek) megszerzésére szolgál.

A részismereti képzés keretében a hallgatói jogviszony egy félév időtartamra létesíthető és korlátozás nélkül ismételten kezdeményezhető, de összesen legfeljebb hatvan kreditnyi tanegység teljesíthető.

Az intézmény a tanulmányi teljesítményről igazolást állít ki.

BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 78 – 80. § szabályozza, amely a KTH honlapján érhető el: https://www.kth.bme.hu/hallgatoknak/szabalyzatok/


A felvételi kérelmet, 3.000 Ft összegű szolgáltatási díj megfizetése mellett, legkésőbb a szorgalmi időszak kezdete előtt három héttel lehet benyújtani, a kth.bme.hu honlapon E-ügyintézés/Portál űrlapok menüpont alatt.

A szolgáltatási díj befizetése átutalással történik. A kiállított számlát, a jelentkezésben megadott számlázási címre postázzuk.
A díj befizetésére 5 nap áll rendelkezésre a jelentkezés véglegesítése után! Amennyiben a befizetés határidőn belül nem történik meg, jelentkezése érvénytelen.
A közlemény rovatot minden esetben töltse ki!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számlaszáma: 10032000-01425279-00000000
Közlemény: KTH-jelentk/ jelentkezés visszaigazoló e-mailben sorban szereplő azonosító
(pl: KTH-jelentk/#74950)


A felvételi kérelemben fel kell sorolni a felvenni kívánt tantárgyakat, megadva a tantárgy kódját, nevét, valamint kreditértékét. A tantárgyakról a Karok honlapján közzétett tantervekben, valamint a tantárgyat oktató Tanszék honlapján talál információkat. A felvenni kívánt tárgyhoz esetlegesen szükséges a meglévő előtanulmányainak igazolása, amennyiben azt nem a BME-n teljesítette. 
A kérelemhez csatolni kell:

  • érettségi bizonyítvány másolata

A fizetendő önköltségről információt a Kar Dékáni Hivatalában kérhet.

Leadásához minden adat kitöltése, majd a kérelem mentése után véglegesítés is szükséges.
A leadás sikerességéről visszaigazoló e-mailben értesítjük.


Kérelmek beadási határideje a 2023/24 tanév őszi félévre: 2023. augusztus 1 - 20. között.
(Beadási időszakban itt jelenik meg a jelentkezési kérelem).