BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. május 24. péntek   ·   2018/2019/2 félév 17. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Űrlapok

Az Építőmérnöki Kar szakirányú továbbképzéseire szóló felvételi kérelem

Jelentkezéshez válassza a képzéseink listája alatt a "kitöltés" gombot!

A meghirdetett szakokkal kapcsolatos részletes tájékoztató:

Nukleáris építmények mérnök szakirány

Koordinátor: Dr. Lovas Tamás, lovas.tamas@epito.bme.hu

https://epito.bme.hu/szakiranyu-tovabbkepzesek/nuklearis-epitmenyek

Vízellátás-Csatornázás Szakirányú Továbbképzési Szak

Koordinátor: Dr. Darabos Péter, darabos.peter@epito.bme.hu

https://vkkt.bme.hu/vkkt/szakiranyu-tovabbkepzes

Útfenntartási és Útüzemeltetői Szakirányú Továbbképzési Szak

Koordinátor: Dr. Tóth Csaba, toth.csaba@epito.bme.hu

https://uvt.bme.hu/uvt/szakiranyu

Betontechnológus Szakirányú Továbbképzési Szak

Koordinátor: Dr. Balázs L. György, balazs@vbt.bme.hu

https://em.bme.hu/em/betontechnologus

Építőmérnöki Geodéziai Szakirányú Továbbképzési Szak

Koordinátor: Homolya András, homolya.andras@epito.bme.hu

https://geod.bme.hu/geod/epitomernoki

Kataszteri Szakirányú Továbbképzési Szak

Koordinátor: Homolya András, homolya.andras@epito.bme.hu

https://geod.bme.hu/geod/kataszteri

Műszaki Térinformatika Szakirányú Továbbképzési Szak

Koordinátor: Dr. Siki Zoltán, siki.zoltan@epito.bme.hu

https://geod.bme.hu/geod/muszaki_terinf

Hidroinformatikai és Vízgazdálkodási szakirányú továbbképzés

Koordinátor: Dr Krámer Tamás, kramer.tamas@epito.bme.hu

https://vit.bme.hu/vit/szakmernoki

Alkalmazott térinformatika szakirányú továbbképzési

Koordinátor: Dr. Juhász Attila, juhasz.attila@epito.bme.hu

https://epito.bme.hu/fmt/alkalmazott-terinformatika/kepzes

kitöltés bejelentkezés után »

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar szakirányú továbbképzéseire szóló felvételi kérelem

A meghirdetett szakokkal kapcsolatos részletes tájékoztató:

Kromatográfia (Jelentkezési határidő: 2019.08.31.) http://www.iaachem.bme.hu
Kromatográfia mesterszintű (Jelentkezési határidő: 2019.08.31.) http://www.iaachem.bme.hu
Hulladék- és veszélyes hulladékgazdálkodási (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.)  http://kkft.bme.hu
Környezetmenedzsment szaktanácsadó (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Levegőtisztaság-védelmi szakirányú (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Vízminőség-védelmi szakirányú (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Zaj- és rezgéscsökkentési (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Mesterszintű hulladékgazdálkodási  (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Mesterszintű környezetmenedzsment (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Mesterszintű levegőtisztaság-védelmi (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Mesterszintű vízminőség-védelmi (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Mesterszintű zaj- és rezgéscsökkentési (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kkft.bme.hu
Alapfokú élelemiszerminősítő (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kutatok.org/abettt/
Mesterszintű élelmiszerminősítő (Jelentkezési határidő: 2019.06.30.) http://kutatok.org/abettt/

kitöltés bejelentkezés után »

A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Műszaki Továbbképző Központ szakirányú továbbképzéseire szóló felvételi kérelem

A Munkavédelmi, a Lean folyamatfejlesztő és a Logisztikai folyamatfejlesztő szakirányú továbbképzésekkel  kapcsolatos részletes tájékoztató itt található.

kitöltés bejelentkezés után »

Kérelem vendéghallgatói jogviszony létesítésére

A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 76-77. §-ai alapján vendéghallgatói jogviszonyt kérelmezek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) alább megjelölt karára és félévére.

kitöltés bejelentkezés után »

Átjelentkezési kérelem

Átvételi kérelem más intézményből BME-re átjelentkező hallgatók számára. Részletes tájékoztató itt található.

anonim kitöltés »

Felvételi kérelem részismereti képzésre

A BME-vel hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyek – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, a BME bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felvehetők. A részismereti képzésben való részvételre jelentkezni legkésőbb az adott félév regisztrációs időszakának kezdetét két héttel megelőzően lehet.

A jelentkezőnek az adott félévben általa felvenni kívánt tantárgyakat fel kell sorolni. A felvételről – megnevezve az adott félévben felvehető tantárgyakat – a kar dékánja dönt, és erről értesíti a jelentkezőt legkésőbb  regisztrációs héten.


A részismereti képzésre jelentkezők számára részletes tájékoztató itt található.


anonim kitöltés »