BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. június 17. hétfő   ·   2023/2024 II. félév 21. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

ÁTVÉTELI Eljárás

Átvételi eljárás a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 42. §, és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § előírása, mely a felsőoktatási intézményben teljes idejű képzésben résztvevő hallgatóra vonatkozik. Kivétel képez, a nemzetközi megállapodás alapján speciális programban, ösztöndíjban részesülő hallgató, akinek további feltételeknek kell eleget tenni. 

Átvételre (szak/képzési hely/képzési nyelv/munkarend váltásra) az alábbi feltételekkel kerület sor:

 • azonos, illetve más felsőoktatási intézményben ugyanazon képzési területen belül
 • azonos képzési szinthez tartozó szakok között, kivétel:
  • osztatlan képzésből alapképzésbe, valamint
  • alapképzésből/osztatlan képzésből felsőoktatási szakképzésre történő átvétel
 • alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében feltéve, hogy a hallgató legalább 30 kreditet ténylegesen megszerzett korábbi intézményében (ettől eltérően, az alapképzésben tanulmányokat folytató hallgató átvehető felsőoktatási szakképzésre)
 • átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény … visszavonja

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre történő átjelentkezés

Általános feltételek teljesülését követően, az átvevő felsőoktatási intézmény szabályzatban határozza meg az átvétel további követelményeit.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre más – magyar vagy külföldi - felsőoktatási intézményből, vagy BME-n belül átjelentkező hallgatónak a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54-55.§-ban meghatározott követelményeinek kell eleget tennie.
Kiemelten 54. § (7) pont: Az intézményváltással együttesen megvalósuló átvétel szükséges feltétele, hogy az átvételi kérelmet benyújtó hallgató legalább harminc megszerzett kredittel rendelkezzen a korábbi intézményben folytatott képzésében. 
Szabályzat a KTH honlapján érhető el: https://kth.bme.hu/hallgatoknak/szabalyzatok/, a karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon talál tájékoztatást. 

BME hallgatója szakváltásra/képzésváltásra (munkarend, képzési nyelv, képzési hely váltásra) vonatkozóan a Neptunban adhatja le a kérelmét: https://www.kth.bme.hu/hallgatoknak/neptunrol/neptun_urlapok/#atvetel 

Amennyiben RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA is a felvételi követelmény részét képezi, az átvételi kérelmet a vizsga előtt 15 nappal be kell nyújtani. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat előzetesen.

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • hallgatói jogviszony igazolás, amin szerepel a finanszírozási forma;
 • hitelesített törzslapkivonat, vagy kreditigazolás;
 • alapképzésre vagy osztatlan képzésre átjelentkezés esetén érettségi – bizonyítvány, mesterképzésre átjelentkezésnél felsőfokú oklevél;
 • felvételi pontszámot igazoló dokumentum, pl. az Oktatási Hivatal felvételi besoroló határozata, vagy a jelenlegi intézmény által kiadott felvételi határozat (külföldi intézményből átjelentkezés esetén nem kötelező)
 • nyelvvizsga-bizonyítvány (amennyiben rendelkezik vele)

Az átvételi kérelem 3.000 Ft összegű szolgáltatási díj ellenében az őszi félévre vonatkozóan július 15-ig, a tavaszi félévre január 30-ig nyújtható be, a kth.bme.hu honlapon Felvételizőknek/Portál űrlapok menüpont alatt.
Szolgáltatási díj befizetése átutalással történik, melyre 5 nap áll rendelkezésre a jelentkezés véglegesítése után! Amennyiben a befizetés határidőn belül nem történik meg, jelentkezése érvénytelen. A kiállított számlát a jelentkezésben megadott számlázási címre postázzuk. 
Közlemény rovatot minden esetben töltse ki!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Számlaszáma: 10032000-01425279-00000000
Közlemény: KTH-jelentk/ jelentkezés visszaigazoló e-mailben sorban szereplő azonosító 
(pl: KTH-jelentk/#74950)

Engedélyezett átvétel esetén a korábban teljesített tárgyak elfogadására Neptunban a 024/A Tantárgy átvezetési, elismerési kérvény kérelmet kell beadni. 
Beiratkozást követően a korábbi intézményt a Központi Tanulmányi Hivatal értesíti az átvételéről és a BME-n létrejött hallgatói jogviszonyról, kérve a másik intézményben fennálló hallgatói jogviszony megszüntetését.

Leadásához minden adat kitöltése (melléklet feltöltése), majd a kérelem mentése után véglegesítés is szükséges. A leadás sikerességéről visszaigazoló e-mailben értesítjük!

Kérelmek beadási határideje a 2024/25 tanév őszi félévre: 2024. május 8. – július 15. között.
(Beadási időszakban itt jelenik meg a jelentkezési kérelem).