BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. április 23. kedd   ·   2023/2024 II. félév 13. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 11:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

TANULMÁNYI ÜGYEK


 

Mit kell tudni a beiratkozásról, bejelentkezésről?

BEIRATKOZÁS (elsős hallgatók): hallgatói jogviszonyt beiratkozással lehet létesíteni. Beiratkozni csak a képzés kezdetekor kell, viszont átvételkor, képzésváltáskor vagy újra felvétel esetén ismét szükséges!  A Neptun rendszerben történő belépés után el kell végezni a bejelentkezést a félévre, majd a személyes adatok ellenőrzését követően ki kell nyomtatni két példányban a beiratkozási lapot, amit aláírva le kell adni a beiratkozáson. A beiratkozás időpontját az aktuális félév ütemezése szerint hírlevélben tesszük közzé.

BEJELENTKEZÉS (felsőbb évesek): A bejelentkezést minden félév elején a bejelentkezési időszakban kell elvégezni a Neptun hallgatói weben. Ez az időszak az előzetes tárgyfelvétel előtt néhány nappal kezdődik és a regisztrációs hét végéig tart. Bejelentkezni a Neptun Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Bejelentkezést kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva lehet. A Neptun egy üzenőablakban visszajelez a bejelentkezés sikerességéről.

Aktív félévre lejárt határidejű tartozás nélkül jelentkezhet be. Aktív státuszú befizetési kötelezettségét vagy aktív státuszú ösztöndíj visszafizetési kötelezettségét a Neptunban a Pénzügyek Befizetés menüponton a „Minden félévet” kiválasztva tudja ellenőrizni.

Minden képzésen, ahol jogviszonnyal rendelkezik, el kell végezni a bejelentkezést. A képzések között vál(asz)tani a Neptun ablak bal felső sarkában található Képzés menüpontra kattintva megjelenő Képzésválasztás ablakban tud.

vissza

Hogyan lehet félévet halasztani?

A BME TVSZ alapján a hallgatónak a bejelentkezési időszakban a Neptunban kell nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben a hallgatói jogviszonyát szüneteltetni szeretné, vagyis passzívra kell állítania a bejelentkezéskor a státuszát. A BME szabályai szerint akár beiratkozás félévében is lehet a hallgató státusza passzív, a létrejött hallgatói jogviszonyát azonnal szüneteltetheti a hallgató. (Fontos, hogy a beiratkozáson ekkor is részt kell venni!)

A hallgató jogviszonyát több alkalommal is szüneteltetheti, de a jogviszony szüneteltetésének egybefüggő időtartama maximum két félév lehet. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének két félévnél hosszabb időtartamát a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti.

A BME TVSZ alapján a passzív félévek összesített száma korlátozott az alábbiak szerint: alapképzésen 4, mesterképzésen 4, osztatlan képzésen 6 passzív féléve lehet összesen.

vissza

Elfelejtettem bejelentkezni a félévre, most mi fog történni?

Az első oktatási héten a KTH bejelentkezteti passzív félévre, ugyanis a BME TVSZ alapján ebben az esetben a félévet passzív félévként kell nyilvántartani.

Ha a félévre bejelentkezést harmadik alkalommal mulasztja el, vagyis nem jelenti be sem tanulmányai folytatását, sem annak szüneteltetését, hallgatói jogviszonya a regisztrációs időszak utolsó napjával megszüntetésre kerül.

vissza

Aktív státuszra jelentkeztem be, a KTH mégis passzívra módosította a státuszom. Miért?

Amennyiben a regisztrációs hét végén lejárt határidejű fizetési kötelezettsége van, vagy önköltséges finanszírozású képzésre átsorolt hallgatóként nem írja alá és nem adja le a képzési szerződését a KTH-ban (ezáltal nem nyilatkozik a tanulmányai önköltséges formában történő folytatásáról), vagy a harmadik oktatási hét második munkanapjáig nem vesz fel tantárgyat, a KTH a TVSZ alapján hivatalból passzívra módosítja a féléves státuszát.

vissza

Passzív a státuszom, hogyan lehetne mégis aktív, ha már nem tudom módosítani?

A regisztrációs hét után a félév utólagos aktiválása már csak kérvény leadásával és különeljárási díj befizetésével lehetséges az aktuális félév ütemezésében megadott határidőig. Amennyiben a KTH módosította passzívra a státuszát, előbb meg kell szüntetni a passziválás indokát (leadni a képzési szerződést, befizetni a tartozást, stb.), utána kérelmezheti a félév aktiválását.

vissza

Aktív a státuszom, hogyan lehetne mégis passzív, ha már nem tudom módosítani?

A regisztrációs hét után már csak kérvénnyel vonhatja vissza a hallgató a bejelentkezését, vagyis lehet passzív a státusza. Őszi félévben október 14-ig, tavaszi félévben március 14-ig külön indoklás nélkül kérhető a passziválás, utána csak rendkívüli esetekben (szülés, baleset, betegség vagy más, önhibán kívüli váratlan indok) kérhető.

vissza

Milyen indokkal és meddig kérhetek kedvezményes tanulmányi rendet?

A KTB kedvezményes tanulmányi rendet engedélyezhet tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez az alábbi indokok alapján:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény, illetve tehetséggondozási programban való részvétel,

 • párhuzamos képzésben – ide értve a nemzetközi csereprogramokat, mobilitási programokat és más ösztöndíjas képzéseket is – való részvétel,

 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény mellett végzett kiemelkedő szakmai tevékenység, illetve közösségi tevékenység vagy közfeladat ellátása,

 • országos szintű, aktív élsportolói tevékenység,

 • szülés, illetve gyermekgondozás, továbbá szülési szabadság,

 • szociális, illetve egészségügyi helyzet.

A kérelmet a regisztrációs hét végéig kell benyújtani vagy a szociális, illetve egészségügyi helyzet változása esetén a kérelem indokául szolgáló helyzet megváltozását követően.

vissza

Hogyan kell tantárgyat felvenni és leadni?

A tantárgyfelvétel a Neptun hallgatói web Tárgyak/Tárgyfelvétel felületén történik. A Csak a meghirdetett tárgyak jelölőnégyzet bepipálását követően a féléveknél az aktuális félévet kiválasztva, a tárgytípusnál a mintatanterv tárgyait bejelölve, majd a mintatantervek közül a megfelelőt kiválasztva listázhatóak a meghirdetett tantárgyak. A + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjelennek a meghirdetett kurzusok. A felvenni kívánt kurzusok kiválasztása után a Mentés gombra kattintva felvételre kerül a tantárgy a megjelölt kurzusokkal.

Tantárgyleadáshoz a Tárgyak/Felvett tárgyak felületen az aktuális félévre felvett tantárgyak listázását követően a leadni kívánt tantárgynál a + (Lehetőségek) opción belül a Tárgyleadást választjuk.

vissza

Nem tudok felvenni egy tárgyat, mi lehet a hiba?

Ha nem tud felvenni egy tárgyat, ellenőrizze a következőket:

 • bejelentkezett aktív felévre?

 • van lejárt idejű tartozása?

 • teljesülnek a tantárgy, esetleg a kiválasztott kurzus felvételi követelményei? (Érdemes megnézni a kurzusok Megjegyzés mezőjét és a kurzus nyelvét is!)

 • vizsgakurzus esetén rendelkezik érvényes aláírással?

 • van elég hely a kurzuson? (Kurzuslétszám bővítését a tantárgyat oktató tanszéktől kérheti.)

vissza

Várólistán maradtam egy kurzuson, bejárhatok ettől még az órára?

Ha várólistán maradt a szorgalmi időszak második hete után is, akkor fel kell keresnie a tanszéki adminisztrátort, hogy letörlik-e kurzusról, vagy a kurzus létszámának emelésével véglegesítik-e a kurzuson? Ugyanis ha a státusza várólistás marad, nem tud majd vizsgára jelentkezni a félév végén.

vissza

Elfelejtettem felvenni/leadni egy tárgyat, utólag kérhetem a tárgy felvételét/leadását?

Amennyiben a tantárgy- és kurzusfelvételi időszakban nem vett fel egy tárgyat, az aktuális félév ütemezésében megadott határidőig kérelmezheti a tárgy utólagos felvételét. Amennyiben a hallgató hibájából történik a mulasztás (pl. tartozás miatt nem vette fel a tárgyat, utólag kérte a félév aktiválását, stb.) a kérelem díjköteles, az utólagos felvételért/leadásért kurzusonként különeljárási díjat kell fizetni. Amennyiben a kérvény beadásának indoka valamilyen adminisztratív, tanszéki hiba, a kérelem díjmentes.

vissza

Nem teljesítettem egy tárgyat, mi történik most?

Amennyiben 2012. szeptember 1-je előtt kezdte a képzését a hallgató, akkor a felvett, de nem teljesített tantárgyak esetében különeljárási díjat kell fizetni.

Ha 2012. szeptember 1. után kezdte a képzését a hallgató, akkor a tantárgy nem teljesítéséért nem kell fizetni, de a tantárgy újrafelvétele esetén kurzusonként külüneljárási díjat fognak kiróni (kivéve oktatási erőforrást nem igénylő kurzusok, pl. szakmai gyakorlat, szigorlat, egyes vizsgakurzusok).

vissza

Meddig érvényes az aláírásom?

A 2018/2019. tanév 2. félévben érvényben lévő vagy később megszerzett „Aláírva” aláírásbejegyzések - amennyiben a tantárgykövetelmény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az egyetemen folytatott tanulmányok (ideértve a szakváltás és újrafelvétel útján történő folytatást is) teljes időtartama alatt érvényes. A tantárgykövetelményben meghatározott aláírás érvényessége – a megszerzését követő – két félévnél rövidebb nem lehet.

vissza

Teljesítettem a tantárgyat, de szeretnék jobb jegyet. Mit tehetek?

Kérelem beadásával kérhető korábban legalább elégséges (2) eredménnyel teljesített tantárgy javító célzatú ismételt felvétele. Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhet a hallgató a javító célú ismételt tantárgyteljesítés lehetőségével. Javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet. A kérvény elfogadása esetén az aktuális félévre tényleges tantárgyfelvétel nem történik.

A kérelem beadása díjköteles! A díj a kérvény leadásakor aznapi befizetési határidővel kerül kiírásra, és a kérvény mindaddig Befizetésre vár státuszú marad, amíg a díj befizetése nem történik meg. Az ügyintéző a befizetés megtörténtéig nem is látja a kérvényt. A kiírt tétel befizetését követően kerül a kérvény az ügyintézőhöz, és lesz a státusza Ügyintézés alatt. A kérvényt a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el. Az engedélyről a KTH határozatot állít ki, amit digitális aláírással hitelesít, és feltölt a kérvényhez mellékletként. A határozatot a tantárgyat oktató tanszékre a hallgatónak kell eljuttatnia. A kérvény érvényességének vége után a kiírt, de be nem fizetett tételek törölve lesznek, így ezeknél a kérvényeknél nem történik ügyintézés.

Félév végén a tanszék az ismételt vizsga eredményével kitöltött papír alapú engedélyt belső postával megküldi a hallgató ügyintézőjének. Javítás esetén az eredmény a tantárgy eredeti teljesítésének félévére kerül bejegyzésre. A javító célú ismételt tantárgyfelvétel során az érintett tantárgyból korábban megszerzett kredit nem vehető el, továbbá a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni. Amennyiben nem teljesíti, vagy rosszabb eredménnyel teljesíti a tantárgyat, korábbi eredménye marad érvényben.

vissza

Elfelejtettem időben leadni a feladatomat, késedelmesen leadhatom?

Amennyiben a tárgykövetelmény engedi, az otthon elkészített feladat, terv, hallgatói mű, stb. a pótlási időszak végéig késedelmesen beadható. A késedelmes feladatleadásért különeljárási díjat (KED) kell fizetni, ami akkor kerül kirovásra, ha a tanszék a „majd kiírandó tanszéki különeljárási díj” típusú évközi feladathoz eredményt rögzít.

vissza

Hogyan pótolhatom a nem teljesített zárthelyi dolgozatomat?

Ha a tárgykövetelményeket és a TVSZ által megszabott jelenléti követelményeket teljesítette, akkor egy alkalommal díjmentes javításra, ismétlésre vagy pótlásra jogosult. Ez a lehetőség a Tárgyak/Feladatok felületen jelenik meg, a jelentkezés az oktató által közölt módon történik.

Különeljárási díj (KED) megfizetése mellett második alkalommal is lehet ismételni vagy javítani, ha a tárgykövetelmény erre lehetőséget biztosít, és az első teljesítményértékelésen vagy annak pótlási/ismétlési/javítási alkalmon részt vett. Erre jelentkezni a Vizsgák/Vizsgajelentkezések felületen lehet mint „Díjköteles pótlás” típusú vizsga.

Aki „Díjköteles pótlás” típusú vizsgán vesz részt, annak a pótlási időszak végén automatikusan ki lesz írva a különeljárási díj -KED. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

vissza

Miért nem sikerül a vizsgajelentkezés?

Ha nem tud vizsgára jelentkezni, mert a program azt írja ki, hogy nincs vizsgajelentkezési időszak, akkor nézze meg, jó félévet választott-e ki? Ha a félév jó, tehát nem az a gond, akkor nézze meg a Vizsgák menüpont alatt az adott tárgynál a Lehetőségek – Vizsgaadatok - Alapadatok fülön az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdetét-végét.

Ha nem tud vizsgára jelentkezni, mert a program azt írja ki, hogy nem teljesült a vizsgajelentkezési feltétel, akkor nézze meg, hogy nincs-e lejárt határidejű aktív státuszú befizetési kötelezettsége a Neptunban a Pénzügyek - Befizetés menüponton a Minden félévet kiválasztva, vagy nincs-e aktív státuszú ösztöndíj-visszafizetési kötelezettsége.

vissza

Hányszor vizsgázhatok egy tárgyból?

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles.

vissza

Szeretnék képzést váltani, mi a teendőm?

BME-n belül szakváltás/képzési hely/képzési nyelv/munkarend váltás díjmentesen kérhető, a Neptunban leadható 011 Átvételi kérelemben.
Az átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó, azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kérhető (kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe).
A kérelem kitöltésekor csak az azonos képzési területhez tartozó képzésekből lehet választani.
Az őszi félévre vonatkozóan legkésőbb július 15-ig, a tavaszi félévre vonatkozóan legkésőbb január 30-ig adható le. A félév tárgyaink teljesítése után javasolt a kérelmet mielőbb beadni.
Amennyiben alkalmassági vizsga is a felvételi követelmény részét képezi, az átvételi kérelmet a vizsga előtt 15 nappal be kell nyújtani. (Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat előzetesen.)

Az átvétel követelményeit, részletes szabályait a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54-55. §-ai tartalmazzák, ami a KTH honlapján a Szabályzatok menüponton belül érhető el. A Karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon talál tájékoztatást.

A kérelemhez nem csatolható melléklet. Engedélyezett képzésváltás esetén a korábban teljesített tárgyak elfogadására az új (átvett) képzésen kell beadnia a 024/A Tantárgy átvezetési, elismerési kérvény kérelmet.

vissza

Mikor szűnik meg a hallgatói jogviszonyom?

Egy hallgató jogviszonya több okból is megszűnhet. A BME tanulmányi okból az alábbi indokok alapján bocsát el hallgatókat (TVSZ 64. §):

 • amennyiben a hallgató képzési idő kétszerese alatt nem szerez végbizonyítványt (abszolutóriumot);

 • amennyiben azonos képzésen, azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak/szigorlatainak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak/szigorlatainak összesített száma eléri a hatot (vagyis hat elégtelen (1) jegyet kap egy tantárgyból); (Az Nftv. 2022. évi LIX. törvény általi módosítása alapján 2022.12.20-tól nem elbocsátási indok.)

 • amennyiben ugyanazon tantárgy kreditpontját a 2015/2016. tanév második félévétől kezdődően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg (vagyis egy tántárgyat hatszor felvett és nem teljesített);

 • amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt alapképzésben vagy osztatlan képzésben, és halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő negyedik aktív félév végén nem éri el a 2,25 értéket;

 • amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt mesterképzésben, és a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő második aktív félév végén nem éri el a 2,50 értéket;

 • amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt, és az utolsó három aktív félévében nem szerzett legalább 20 kreditet, vagy az adott képzésre újra felvételt nyert, és a beiratkozástól számított első három aktív félévében nem szerzett legalább 10 kreditet (feltéve, hogy nem vett részt külföldi részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai a BME-n beszámíthatók).

Az elbocsátó határozat ellen kérelem leadásával fellebbezéssel élhet a hallgató. Ennek módjáról és határidejéről az elbocsátó határozatban kap tájékoztatást a hallgató.

Emellett megszűnhet a hallgató jogviszonya

 • a hallgató saját kérésére;
  Amennyiben a hallgató saját maga szeretné a hallgatói jogviszonyát megszüntetni, kérését a 032 Saját kérésre elbocsátás Neptun kérvényen nyújthatja be. A kérvény folyamatosan elérhető.
  Hallgatói jogviszonya a bejelentés napján, vagyis a kérvényleadás napján fog megszűnni.

 • átvétel vagy képzésváltás;
  Amennyiben átvételét kezdeményezte másik BME képzésre vagy másik intézménybe, akkor az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie!

 • be nem jelentkezés;

 • passzív félévszám túllépése;

 • fizetési hátralék

miatti elbocsátással is.

vissza

Hogyan tudok záróvizsgára jelentkezni/a záróvizsgáról lejelentkezni?

A Neptunban az Ügyintézés/Záróvizsgák felületen kell kiválasztani azt az időszakot, amelyik az elvégzett képzés/specializáció (szakirány) megnevezését tartalmazza, vagy aminek a nevében az a tanszék került megjelölésre, ahol záróvizsgát tesz. Az időszak során állva a + (Lehetőségek) opción belül a Jelentkezés/Jelentkezés módosítása opciót kell kiválasztani, és a megjelenő Záróvizsga jelentkezés fejlécű ablakban a Mentés gombra kell kattintani. Amennyiben a jelentkezés kérvény kitöltéséhez van kötve, automatikusan megjelenik a kitöltendő kérvény, amit le kell adni.

Sikeres jelentkezés esetén egy üzenőablakban "Sikeresen jelentkezett a záróvizsga időszakra!" tartalmú visszaigazolást kap a Neptuntól és az időszak sorában egy zöld pipa lesz látható.

Fontos! Záróvizsga-időszakra kizárólag utolsó féléves hallgatók jelentkezhetnek. Akinek az előzetes ellenőrzés során nem teljesülnek a záróvizsgára bocsáthatóság feltételei, azt a jelentkezéskor hibaüzenetben tájékoztatjuk erről.

Amennyiben a Kar engedélyezi a záróvizsga-időszakról való lejelentkezést, az időszakon állva + (Lehetőségek) opción belül a Lejelentkezés opcióra kattintva jelentkezhet le a záróvizsga-időszakról.

vissza

Nem sikerül jelentkeznem a záróvizsga időszakra, mi lehet az oka?

Javasolt ellenőrizni a jelentkezéshez esetlegesen beállított feltétel(ek) teljesülését az időszak során állva a + (Lehetőségek) opción belül a Bővebb opciót választva az Alidőszakok között beállított Leírás/Jelentkezési feltétel mezőben.

vissza

Meddig tehetek záróvizsgát?

A záróvizsga letételének határideje a hallgatói jogviszony kezdetétől függ:

1. 2006.09.01 és 2012.08.31 között kezdett hallgatók: a záróvizsga letétele nincsen határidőhöz kötve, viszont a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez köthető.

2. 2012. 09.01 után kezdett hallgatók: végbizonyítvány kiállításától számítva 5 éven belül tehető záróvizsga. A jogviszony megszűnése után, két éven belül az érvényes képzési követelmények szerint, a második év eltelte után feltételhez köthető.

vissza