BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. június 17. hétfő   ·   2023/2024 II. félév 21. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Nyelvi kreditek

2023. augusztus 31. csütörtök

Tisztelt Hallgatónk!

 

A felsőoktatási törvény 2022. decemberi módosítása megszüntette az oklevél megszerzéséhez előírt nyelvvizsga-kötelezettséget. Az új szabályok szerint végbizonyítványt (abszolutóriumot) az a hallgató szerezhet – és ebből adódóan záróvizsgát is csak a hallgató tehet –, aki idegen szaknyelvi kompetenciákkal rendelkezik. Az idegen szaknyelvi kompetenciák oktatását és mérését a BME a tanterv részeként biztosítja hallgatói számára. Azon hallgatók esetében, aki az oklevélszerzéshez korábban előírt nyelvvizsgával (jellemzően B2 szintű komplex nyelvvizsga) már rendelkeznek vagy egyetemi tanulmányaik során azt megszerzik, a BME a szaknyelvi követelményeket teljesítettnek tekinti.

A BME a szaknyelvi ismeretek megszerzését – amit úgynevezett „nyelvi kreditben” mérünk – a tantervek részeként többféle formában biztosítja, úgymint

 1. szaknyelvi kompetenciákat fejlesztő idegen nyelvű tantárgyakban, amelyek körét az Idegen Nyelvi Központ határozza meg (az ezeket a tantárgyakat tartalmazó tantervi csoportokat minden érintett hallgatóhoz hozzárendelték); ezeket a tantárgyat a tantárgyfelvétel során a „Nyelvi tárgyak – szaknyelv” vagy más, hasonló nevű mintatantervi csoportban találja meg (a tantárgycsoport neve: „Nyelvi tárgyak – szaknyelv”; további információk az Idegen Nyelvi Központ oldalán: http://inyk.bme.hu/nyelvi-kreditek-gyujtese
 2. a Képzési programban, illetve a mintatantervben meghatározott tantárgyhoz (ezek olyan tantárgyak, amelyek vagy teljes egészében idegen nyelven teljesíthetők, vagy tartalmaznak idegen nyelven teljesíthető részeket pl. szakirodalom feldolgozás); a tanterveket, Képzési programokat az adott szakot gondozó kar honlapján érheti el:

A nyelvi kreditek ezen lehetőségek tetszőleges kombinációjával megszerezhetők.

Kiknek és mennyi szaknyelvi kreditet kell szerezni a végbizonyítványhoz?

Idegen szaknyelvi kompetenciákat (nyelvi krediteket) azoknak a hallgatóknak kell szerezni, akik

 1. alapképzési szakon folytatott tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévben vagy azt követően kezdték meg;
 2. osztatlan szakon folytatott tanulmányaikat a 2022/2023-as tanévben vagy azt követően kezdték meg;
 3. mesterképzési szakon folytatott tanulmányaikat a 2023/2024-es tanévben vagy azt követően kezdték meg.

A vizsgálat során az azonos vagy más szakra (újra) felvett vagy átvett hallgatót az előző képzésének kezdő tanéve alapján kell kezelni; és az ugyanazon vagy más szakon megkezdett több képzés esetén a legrégebben kezdett képzés beiratkozási tanévét kell figyelembe venni.

A végbizonyítvány megszerzéséhez

 1. alapképzési szakon tizenkettő (12);
 2. osztatlan szakon tizennyolc (18); 
 3. mesterképzési szakon tizennyolc (18);

nyelvi kredittel kell rendelkeznie a hallgatónak. A nyelvi kreditek a képzési szintek között átvihetők, a korábban más képzésben, más képzési szinten megszerzett nyelvi kreditet az adott képzésen el kell ismerni.

Mit kell tennie a nyelvvizsgával nem rendelkező, szaknyelvi kreditek gyűjtésére kötelezett hallgatóknak?

 1. Tájékozódjon, nézze át a mintantervet, hogy mely tantárgyakban tud nyelvi kreditet szerezni és ennek figyelembevételével tervezze meg a tantárgyfelvételeit a most kezdődő és a későbbi félévekre.
 2. Vegyen fel és teljesítsen az Idegen Nyelvi Központ által meghirdetett szaknyelvi tantárgyakat (kredites nyelvi tantárgyak).
 3. Tervezze meg a nyelvi kreditek gyűjtésének egyéb lehetőségeit, ha ezzel élni kíván.
 4. Természetesen az is megoldás, ha nyelvvizsgát tesz.

A nyelvi kreditekre, szaknyelvi kompetenciák oktatására és mérésére vonatkozó részletes előírásokat a tanulmányi és vizsgaszabályzat 146/A.–146/G. §-ai tartalmazzák.

A nyelvi kreditek gyűjtésében további felvilágosítással, tanácsadással a szakot gondozó kar oktatási dékánhelyettese és a Hallgatói Képviselet tud szolgálni, kérjük forduljanak hozzájuk bizalommal!

 

Eredményes tanulmányokat kívánva, üdvözlettel:

 

Oktatási Igazgatóság

 

« Vissza