BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. február 4. szombat   ·     ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Beiratkozási tudnivalók, 2018/2019-es tanév őszi félév

Teendők a beiratkozásig

Kérjük, hogy az itt leírtakat legkésőbb 2018. augusztus 26. (vasárnap) éjfélig végezze el, a sorrend fontos!

Adóazonosító jel, bankszámla szám beszerzése

Belépés a Neptun rendszerbe

Adatok ellenőrzése

Bejelentkezés a félévre

Beiratkozási lap nyomtatása

Képzési szerződés nyomtatás (ha önköltséges a költségviselési formája)


Beiratkozás

A beiratkozások helye és ideje az alap- és osztatlan képzéseken

A beiratkozások helye és ideje a mester képzéseken

A beiratkozás helye és ideje a pótfelvételi eljárásban felvetteknek, illetve pótbeiratkozási lehetőség

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával


Oktatás, tantárgyfelvétel

Felmérő dolgozatok


Hallgatói jogviszony-igazolás

Diákigazolvány

Diákhitel

Költségviselési forma

Korábban teljesített tantárgyak elismerése

ElérhetőségünkAdóazonosító jel, bankszámla szám beszerzése

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni.
Külföldi hallgatók <<itt>> találnak további információt.

[vissza]

Belépés a Neptun rendszerbe

 • A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. A belépés a KTH portál bal oldali hasábján, a „Neptun belépés” felirat alatt, a „Hallgatóknak” feliratra kattintva lehetséges. A kezelésről leírás a Tanulmányi Tájékoztatóban található.
 • Első belépés: (Ha még nem volt a BME hallgatója):
  • „Azonosító”: a mailben kiküldött, illetve a felvételi határozatban is szereplő Neptun kód.
  • „Jelszó”: az első, induló jelszó: NeEEEEHHNN, ahol az „Ne” után a születési dátuma következik, pl. aki 1987. június 5-én született, annál a jelszó: Ne19870605
  • Fontos: Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes betűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet. (Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban kérhető új.)
 • Első belépés: (Ha korábban már volt a BME hallgatója):
  • Az „Azonosító” és a „Jelszó” nem változott, azonos a korábbival. (A belépés után balra fent a Képzés menüpontra kattintva tud választani a képzései között.)
  • Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényen.
  • Fontos: Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban kérhető új.


[vissza]

Adatok ellenőrzése

Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett, vagy korábbról a Neptunban szereplő) személyes adatait, szükség esetén ezek módosítását és kiegészítését előreláthatólag augusztus 10. után (pl. TAJ szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, hivatalos email cím, igazolvány szám stb.) el kell végeznie.

Fontos: A módosítások egy része nem fog azonnal látszani, csak ügyintézői jóváhagyás után. A kinyomtatandó beiratkozási lapra a legutolsó módosítás adatai kerülnek, a jóváhagyástól függetlenül.


[vissza]

Bejelentkezés a félévre

A Neptunba belépve az Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.

Fontos: A BME szabályai szerint "évhalasztásra" nincs lehetősége, de arra igen, hogy a beiratkozást követően, a létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szüneteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be.


[vissza] 

Beiratkozási lap nyomtatása

A bejelentkezést követően (előre láthatólag augusztus 20. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a beiratkozási lapot.

A Neptunba belépve: Információ >> Általános nyomtatványok  >> Beiratkozási lap >>  a sor végén „+” jel >> Nyomtatás >> a megjelenő/letöltődő "pdf" nyomtatása

Fontos: ha valamelyik adat hibás, akkor a Neptunban a megfelelő helyen kell javítani, majd a beiratkozási lapot újra generálni és nyomtatni.


[vissza] 

Képzési szerződés nyomtatás (ha önköltséges a költségviselési formája)

Ha önköltséges a költségviselési formája, akkor a bejelentkezést követően (előre láthatólag augusztus 20. után) ki kell nyomtatnia két példányban, aláírnia és a beiratkozáson le kell adnia a képzési szerződést.

A Neptunba belépve: Információ >> Általános nyomtatványok „Képzési szerződés…”  a sor végén „+” jel >> Nyomtatás

[vissza] 

Beiratkozás

Fontos: A felsőoktatási törvény előírásai alapján Önnek a 2018/2019-es tanév elején be kell iratkoznia, különben a felvétele semmissé válik. A beiratkozáson személyesen, vagy meghatalmazott útján mindenképpen (az aktív/passzív bejelentkezéstől függetlenül) részt kell vennie.

A meghatalmazáshoz űrlapot tölthet le a www.kth.bme.hu honlapról, az „E-ügyintézés” menünél. A meghatalmazott hozhatja az Ön által előzetesen aláírt beiratkozási lapot, képzési szerződést, vagy a helyszínen aláírhatja Ön helyett.

Célszerű személyesen részt venni, mert ekkor is tájékoztatást adunk a képzésre vonatkozó tanulmányi és pénzügyi szabályzatokról stb. Az esetleges távollétből adódó hátrányok a felvett hallgatót terhelik.


[vissza] 

A beiratkozások helye és ideje az alap- és osztatlan képzéseken:

 • Építőmérnöki Kar: aug.29.(Sze); 14:00; E ép. E1B terem
 • Építészmérnöki Kar: aug.28.(K); 14:00; E ép. E1B terem ;
 • Gépészmérnöki Kar
  • gépészmérnöki szak: aug.28.(K); 14:00; I ép. IB028. terem;
  • valamennyi nem gépészmérnöki szak: aug.28.(K); 14:00; St ép. StFNagy terem;
 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • gazdálk. és menedzsment, nemzetközi gazd. szak: aug.28.(K); 9:00; Q ép. Q I. terem, kari tájékoztató: 12:00...15:30 között;
  • kommunikáció és médiatudomány, műszaki menedzser szak: aug.28.(K); 9:00; Q ép. Q II. terem, kari tájékoztató: 12:00...15:30 között;
  • műszaki szakoktató szak: aug.28.(K); 9:00; Q ép. Q I terem, kari tájékoztató: az első konzultáción.
 • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: aug.27.(H); 9:00; St ép. StFNagy terem;
 • Természettudományi Kar: aug.28.(K); 14:00; EIB terem ;
 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar. aug.27.(H); 13:00; K ép. F51 terem;
 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar
  • villamosm. szak: aug.27.(H); 9:00; Q ép. Q I. terem
  • mérnökinf. szak, a születési dátum napja páratlan: aug.27.(H); 14:00; Q ép. Q I. terem
  • mérnökinf. szak, a születési dátum napja páros: aug.27.(H); 14:00; Q ép. Q II. terem
  • üzemmérnök-inf. szak: aug.27.(H); 9:00; Q ép. Q II. terem


[vissza] 

A beiratkozások helye és ideje a mester képzéseken:

 • Építőmérnöki Kar: aug.29.(Sze); 14:00; Q ép. Q II. terem
 • Építészmérnöki Kar aug.29.(Sze); 14:00; Q ép. Q II. terem
 • Gépészmérnöki Kar aug.29.(Sze); 14:00; Q ép. Q II. terem
 • Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
  • valamennyi szak, kivéve: marketing, MBA: aug.30.(Cs); 14:00; Q ép. Q II. terem
   • előtte kari tájékoztató: 11...13 óra közözz, Q ép. Q II. terem
  • marketing, MBA szak: az első konzultáció előtt, erről külön kapnak értesítést.
 • Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar: aug.30.(Cs); 14:00; E ép. E1B terem
 • Természettudományi Kar aug.30.(Cs); 14:00; E ép. E1B terem
 • Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar aug.30.(Cs); 13:00; E ép. E1B terem
 • Villamosmérnöki és Informatikai Kar: aug.29.(Sze); 14:00; Q ép. Q I. terem,
  • előtte kari tájékoztató:
   • egészségügyi mérnök: 12:00 Q ép. BF13 terem,
   • valamennyi szak: 13:00 Q ép. Q I. terem.


[vissza]


A beiratkozás helye és ideje a pótfelvételi eljárásban felvetteknek (kivéve: marketing, MBA mester szakok), valamint pótbeiratkozási lehetőség:

 • minden kar, szak (kivéve: marketing, MBA mester szakok): augusztus 31. (péntek) 8:30 St ép. StFNagy terem

[vissza]

A beiratkozáshoz a következőket hozza magával:

 • a Neptunból két példányban kinyomtatott
 • a felvételi döntésről kapott határozatot (csak ajánlott, e nélkül is be lehet iratkozni);
 • a (beiratkozáson megjelent) személy azonosítására alkalmas okmányt (személyazonosító ig., jogosítvány, útlevél);
 • a felvett hallgató személy azonosítására alkalmas okmányának (személyazonosító ig., jogosítvány, útlevél) és lakcímkártyájának lakcímet tartalmazó oldalának (jól olvasható) fénymásolatát;
 • a felvételi többletpontokat igazoló okmányok eredeti példányát és fénymásolatát,
  • kivéve:
   • a mester képzés felvételin korábban bemutatott okmányok 
 • kék színű tollat.
 • Ha NEM volt a BME hallgatója az elmúlt két tanévben:
  • a felvétel alapjául szolgáló bizonyítványok, oklevelek eredeti példányát és (jól olvasható) fénymásolatát:
   • alapképzésnél: középiskolai érettségi bizonyítvány, vagy
   • mesterképzésnél:felsőfokú oklevél (ennek későbbi bemutatatása külföldi végzettség esetén sem lehetséges)
   • nyelvvizsgák bizonyítványai;
  • TAJ kártyáját, adóigazolványát, bankszámlaszámát (nem kell másolat);

Fontos: Beiratkozása (személyesen, vagy meghatalmazott útján) csak a fenti eredeti okmányok bemutatását, illetve a másolatok leadását követően lehetséges! (Ezt a beiratkozást nem pótolja a Neptunban a bejelentkezés a félévre, a tantárgyfelvétel, stb.)


[vissza] 


Oktatás, tantárgyfelvétel

 • A beiratkozásra és a tantárgyak felvételére szolgáló regisztrációs hét 2018. augusztus 27-től szeptember 2-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nappali munkarendű képzéseken 2018. szeptember 3-án kezdődik. A nem nappali munkarendű hallgatók a Tájékoztatóban, illetve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást.
 • A nappali munkarendű képzéseken a regisztrációs héten az oktatást előkészítő programokra, tájékoztatókra is sor kerül. Ezek pontos időbeosztásáról, illetve tanulmányaival kapcsolatban (órarend, beszerzendő jegyzetek stb.) a karok web lapján, illetve a beiratkozás alkalmával fog részletes tájékoztatást kapni.
 • Több karon a tantárgyak előzetes felvétele központilag történik. Ha élni kíván ezzel a lehetőséggel, akkor kérem, hogy legkésőbb 2018. augusztus 24. (péntek) 08:00-ig a Neptun rendszerben aktív félévre jelentkezzen be A további tudnivalókról a karok fogják tájékoztatni.
 • Az alapképzéseken a tantárgyfelvétel a regisztrációs hét kezdetéig, augusztus 27. 18:00-ig általában nem lehetséges. Ezt követően mindenkinek lesz lehetősége a tantárgyfelvételre, a módosításra.


[vissza] 

Felmérő dolgozatok:

A legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2018. szeptember 7-én, pénteken délután kötelező ismeretfelmérést, ún. nulladik zárthelyi dolgozatot (nulladik zh-t) fognak írni matematikából. A nulladik zh-ra személyi azonosító okmányt és íróeszközt kell magával hoznia, függvénytábla, zsebszámológép és egyéb segédeszközök használata nem megengedett. Részletes információk a nulladik zh honlapján (http://www.ttdh.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/) olvashatók. Gyakorlásra igénybe vehető pl. a BME Alfa (https://alfa.bme.hu/ ) interaktív gyakorlófelület. Továbbá a felkészülés segítésére a Matematika Intézet augusztus végén önköltséges, felzárkóztató tanfolyamot is szervez különböző tudásszinteken. Bővebb információk a tanfolyam honlapján http://math.bme.hu/kecsap  találhatók.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar a regisztrációs héten fizikából is felmérő dolgozatot irat, ennek dátuma 2018. augusztus 29. (szerda). A pontos időpontot és a helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia, a felkészüléshez segítség és további részletek találhatók a http://start.vik.bme.hu/honlapon.)

A biomérnöki és vegyészmérnöki alapszakos hallgatók kémia szintfelmérőjének időpontja: 2018. augusztus 29. (szerda) 9:00 óra. A helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia.)


[vissza] 


Hallgatói jogviszony-igazolás: 

Csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és bejelentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2018. szeptember 4-től.


[vissza] 

Diákigazolvány: Részletes információ <<itt>> olvasható.


[vissza] 

Diákhitel:

 • Az igénylésre a Neptun rendszeren keresztül is van lehetősége. További információ a Tájékoztatóban olvasható.
 • Az igénylés leadható elektronikusan is, (magyarorszag.hu) "ügyfélkapu” segítségével, vagy (lényegesen hosszabb várakozási idővel) fogadási időben a KTH-ban


[vissza] 

Költségviselési forma:

 • A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.
 • A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu >> Felsőoktatás portálon talál információt. (A beiratkozási lapon nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)
 • Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről, a lehetséges kedvezmények igénylésének lehetőségéről a Tájékoztatóban, illetve majd a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. (Az első részlet befizetési határideje előre láthatólag szeptember 3.)


[vissza] 

Korábban teljesített tantárgyak elismerése:

 • Lehetősége van arra, hogy (ekvivalencia esetén) a korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe, előre láthatólag augusztus 15. után.
 • Ha a 2018/19-es tanév őszi félévében a befogadtatandó tantárgy(ak)ra épülő tantárgy(ak)at is szeretne felvenni, akkor a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a 024/A számú, a korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetése esetén a 025A elektronikus kérelmet kell beadnia 2018. augusztus 20-án 23:59-ig.(Tantárgybefogadás a későbbi félévekben is kérhető.).
 • Ha a most következő félévben nem kíván ráépülő tantárgyat felvenni, akkor a 024/B számú, a korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetése esetén a 025B kérelmet kell beadnia a regisztrációs hét utolsó napjáig, 2018. szeptember 2. 23:59.
 • A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetése (025A és 025B számú kérvények) nem kérhető olyan tárgy esetén, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt, illetve befogadott tárgy nem vezethető át.
 • Ha „újra felvételizett” ugyanarra a szakra, amelynek korábban hallgatója volt, akkor
  • ha a korábbi jogviszonya még nem szűnt meg, a BME TVSZ 56. § (2) bekezdése szerint legkésőbb a regisztrációs időszak végéig nyilatkoznia kell, hogy melyiket tekinti érvényesnek:
   • amennyiben korábbi jogviszony kezdetű képzését nem kívánja folytatni, akkor (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti a megszüntetést;
   • amennyiben a korábbi kezdetű képzését folytatja tovább, akkor az új képzésen a 999-es Neptun kérvényen nyilatkozhat erről, valamint arról, hogy nem kíván az új képzésre beiratkozni
  • a tantárgyak átvezetését, befogadását a fentiek szerint kérheti,
  • tanterv-változás esetén a 999-es Neptun kérvényen kérheti a korábbi tantervre visszakerülést,
  • a 999-es Neptun kérvényen kérheti a korábbi szakirányra, specializációra visszasorolást.
 • Ha „újra felvételizett” más szakra és nem szeretne párhuzamos tanulmányokat folytatni a korábbi és az új képzésen, hanem az új képzésre iratkozik be, akkor
  • a korábbi hallgatói jogviszony megszüntetését (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti, hallgatói jogviszonya a kérvény beadásának napján fog megszűnni;
  • amennyiben állami ösztöndíjasként osztott (BSc/BA vagy MSc/MA) képzésen legalább 2, osztatlan képzésen legalább 3 aktív félévet már igénybe vett, javasoljuk, különösen ügyeljen rá, hogy korábbi képzésén a hallgatói jogviszonya az új hallgatói jogviszony létesítése előtt szűnjön meg, mert az Oktatási Hivatal csak ebben az esetben tudja a korábbi és az új képzést összevonni, és így nem keletkezik visszafizetési kötelezettsége az oklevélszerzési határidő nem teljesítése miatt a korábbi képzésen. 


[vissza] 

Elérhetőségünk:

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal a XI. kerület Műegyetem rakpart 7-9. (R épület) földszintjén található, az ügyintézés módjáról  <<itt>> talál információt.

E posta: info@kth.bme.hu; honlap: www.kth.bme.hu ; kapcsolat: <<itt>>


[vissza] Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!