BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. június 17. hétfő   ·   2023/2024 II. félév 21. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 09:00–15:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

KTH hallgatói hírlevél 2023/24/2 félévzárásról – vizsgajelentkezés, pótlási- és vizsgaidőszak

2024. május 17. péntek

Kedves Hallgató!

Hírlevelünkben a vizsgajelentkezést, a pótlási- és vizsgaidőszakokat meghatározó teendőkről, valamint a félév- és az évvégét érintő egyéb tudnivalókról olvashat részletesen.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

A LEGFONTOSABB IDŐSZAKOK ÉS HATÁRIDŐK

Időszak, esemény, feladat neve

Időtartam, határidő

Vizsgajelentkezési időszak

2024.05.22. 18:00 – 2024.06.28. 23:59

Pótlási időszak

2024.05.27. – 2024.05.31.

Vizsgaidőszak

2024.06.03. – 2024.06.28.

Bejelentkezési időszak

2024.07.03. 06:00 – 2024.08.29. 23:59

Előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2024.08.22. – 2024.08.25. 11:59

Regisztrációs időszak

2024.08.26. – 2024.08.29.
(csütörtök éjfél!)

Végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2024.08.26. 18:00 – 2024.08.29. 23:59

  


1. A PÓTLÁSI IDŐSZAKRÓL

időszaka: 2024. május 27 31.

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására, ismétlésére vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.

További részletes információk:

  • késedelmes feladatleadásról: GYIK
  • a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javításáról, ismétléséről, pótlásáról (Aki „Díjköteles pótlás” típusú vizsgán vesz részt, annak a pótlási időszak végén automatikusan ki lesz írva a különeljárási díj -KED. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.): GYIK

 vissza


2. A VIZSGAJELENTKEZÉSRŐL

időszaka: 2024. május 22. 18 órától – június 28. éjfélig

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget.

 

Vizsgaalkalomra jelentkezni, ill. a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12 óráig kizárólag a Neptunon keresztül lehet. Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára!

 

A tanszékek a vizsgához tartozó Leírás mezőben közölhetnek a vizsgát érintő lényeges információ(ka)t, ilyenkor a Leírás oszlopban egy kék színű információs ikon látható.

 

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig.

Amennyiben nem rendelkezik érvényes aláírással az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kapszíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye. Megajánlott jegy elfogadása esetén vizsgaalkalomra kell jelentkezni az eredmény bejegyezhetősége érdekében.

  vissza


3. A VIZSGAIDŐSZAKRÓL

időszaka: 2024. június 03. – 28.

 


3.1. JAVÍTÓ- ÉS ISMÉTLŐ JAVÍTÓ VIZSGÁK

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. (Azonban a TVSZ 64 § (1) c) pontjában meghatározottak szerint, ha a Hallgató „azonos képzésén, ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015/2016. tanév második félévétől kezdődően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg” a vizsgaidőszak végén elbocsátásra kerül).

Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és minden további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

A harmadik, ill. a további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni (alapértelmezetten) a vizsgaeredmény beírását követő munkanapon 15 napos befizetési határidővel.

  vissza


3.2. HALASZTOTT VIZSGÁK

A hallgató a kérelmére, különösen indokolt esetben, a Kari Tanulmányi Bizottság döntése alapján a vizsgaidőszakot követően tehet ún. halasztott vizsgát. A kérelemben megfogalmazott indoklást igazolással szükséges alátámasztani.

Fontos változás, hogy a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának 2022. február 2-től hatályos módosítása alapján halasztott vizsgát kizárólag vizsgaidőszakot követő tizenöt napon belül lehet tenni.

A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató Tanszéken be kell mutatni, és a halasztott vizsga időpontját a Tanszékkel előre egyeztetni szükséges. A halasztott vizsga időpontját a Tanszék írja ki a Neptunban, amihez egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be. A hallgató a vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkezhet a vizsgaidőszakban meghirdetett vizsgákkal azonos módon.

 

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2024.06.03. 06:00

2024.06.28. 23:59

  vissza


3.3. VIZSGÁRÓL TÁVOLLÉT IGAZOLÁSA 8 NAPON BELÜL A TANSZÉKEN

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenniA felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be. Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. 

 

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

052 Vizsgáról távollét igazolása*

folyamatosan elérhető

folyamatosan elérhető

*ZH-ról távollét igazolása szintén.

  vissza


4. AKTUÁLIS NEPTUN KÉRVÉNYEK

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

011 Átvételi kérelem

2024.05.08. 00:00

2024.07.15. 23:59*

012_Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2024.05.22. 06:00

2024.08.29. 23:59

014 Képzési idő hosszabbítási kérelem

2024.05.22. 06:00

2024.06.30. 23:59

031 Utólagos passzív félév kérése

2024.03.16. 06:00

2024.07.15. 23:59

*A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont.

  vissza


5. EGYÉB INFORMÁCIÓK


5.1. JEGYBEÍRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

A tanszékek 2024. július 2-án 14 óráig jegyezhetik be a 2023/24/2 félévi eredményeket. Kérjük, szíveskedjék jegybeírásait nyomon követni, és amennyiben eltérést talál a TVSZ 124/A. §-a alapján „a tantárgyfelelősnek és a kurzus oktatójának címzett bejelentéssel, ennek eredménytelensége esetén legkésőbb vizsgaidőszak utolsó napját követő öt munkanapon belül, a TR-en keresztül az anyakara szerinti KTB-nek címzett kifogással élhet” a 006 Jegyeltérés bejelentése kérvényben.

A kérvénybenyújtási határidő jogvesztő, utána kizárólag a határidő önhibán kívüli elmulasztását igazolva élhet felszólalással a hallgató!

 

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

006 Jegyeltérés bejelentése

2024.05.22. 06:00

2024.07.05. 23:59

  vissza


5.2. ELBOCSÁTÁS, ÁTSOROLÁS ÉS A 2024/25/1 FÉLÉVKEZDÉSRŐL

A 2023/24/2 félév zárását követő elbocsátásokkal, átsorolásokkal, valamint a 2024/25/1 félévre való bejelentkezéssel és az előzetes tárgyfelvétellel kapcsolatban a június elején megjelenő következő hírlevélben adunk tájékoztatást.

 

Eredményes vizsgaidőszakot és minden jót kívánnak a KTH munkatársai!

 

« Vissza