1 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Köszöntjük felvett hallgatóinkat!

2017. július 26. szerda

A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) köszönti a 2017/2018-as tanév őszi félévére felvett hallgatóinkat!


Megtörtént a felvettek adatainak konvertálása a Neptun (tanulmányi) rendszerbe. A használathoz szükséges Neptun kódot emailben küldtük ki a felvételi eljárásban megadott címre. Az írásos felvételi határozatot, mely ugyancsak tartalmazza a Neptun kódot, postáztuk. 


A beiratkozásig tartó időszak teendőit külön foglaltuk össze, itt található a Neptun "induló" jelszava is.


A BME 2017/2018-as Tanulmányi Tájékoztatójába össze­gyűjtöttük a BME-ről, a képzésről, a beiratkozásról szóló információ­kat.

  • Az Egyetem me­nüpont alatt általános, hosszabb távra szóló információkat adunk közre. Eb­ben a részben helyez­tük el a BME „Mába érő tegnapok” című reprezentatív kiadványát, amelyet Németh József professzor úr szíves engedélyével teszünk közzé.

  • Tanulmányok kezdetén menüpontban az első félévet megelőző beiratkozáshoz, a Neptun tanulmányi és pénzügyi rendszer használa­tához, a tanév időbeosztásához kap­csolódó általános információk vannak.

  • Tanulmányokhoz résznél találja a kapcsolódó szabályzatok felsorolását, jelenleg hatályos szövegüket, illetve a nyelvok­tatásról, a testnevelésről, a sportolási lehetőségekről készült tájékoz­tatókat.

  • Karonként külön összeállítás készült a képzésről, az órarendről, a tantárgyfelvételről.

  • Hallgatói élet címszó alatt érhető el a "Csatlakozó" kiadvány, mely tartalmazza többek között a szociális ösztöndíjra, a hallgatói szolgáltatásokra, a gólyatáborokra vonatkozó információkat. 

A Tájékoztató a képre kattintva érhető el:

BME Tanulmányi Tájékoztató 2017/2018

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. augusztus 20. vasárnap   ·   2017 nyár 9. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Átjelentkezési kérelem

Átvételi kérelem más intézményből BME-re átjelentkező hallgatók számára. Részletes tájékoztató itt található.

Személyes adatok

Viselt név:
*
*
Születési név:
*
*
Anyja neve:
*
*
*
*
*
*
*
Állandó lakcím:
*
*
*
*
Értesítési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől):
*

Jelenlegi intézményi adatok

*
*
*
*
*
*

Megpályázott intézmény adatai:

Név: Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
*
*
*
*
*
*
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy eddigi tanulmányaim során megkezdett félévek száma
*

A jelenlegi képzésre vonatkozó tanulmányi adatok:

*
*
*

Csatolandó mellékletek:

Hallgatói jogviszony igazolás, törzslap-kivonat vagy leckekönyvmásolat, azon okmányok másolata, amelyeket a felvételi eljárásban a felvételre jelentkezőknek kell leadniuk (érettségi bizonyítvány/felsőfokú oklevél, esetlegesen nyelvvizsga-bizonyítvány, esetlegesen alkalmassági igazolás), jelenlegi képzésre besorolásról/felvételről szóló határozat. az átvételi eljárás szolgáltatási díjának befizetését igazoló feladóvevény.
*

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelenlegi oktatási intézményemnél elbocsátási vagy kizárási eljárás ellenem nem folyik.

Véglegesítés: Véglegesítés után az űrlap a továbbiakban már nem lesz módosítható.