BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Átjelentkezési kérelem

Átvételi kérelem más intézményből BME-re átjelentkező hallgatók számára. Részletes tájékoztató itt található.

Személyes adatok

Viselt név:
*
*
Születési név:
*
*
Anyja neve:
*
*
*
*
*
*
*
Állandó lakcím:
*
*
*
*
Értesítési cím (amennyiben eltér az állandó lakcímtől):
*

Jelenlegi intézményi adatok

*
*
*
*
*
*

Megpályázott intézmény adatai:

Név: Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
*
*
*
*
*
*
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy eddigi tanulmányaim során megkezdett félévek száma
*

A jelenlegi képzésre vonatkozó tanulmányi adatok:

*
*
*

Csatolandó mellékletek:

Hallgatói jogviszony igazolás, törzslap-kivonat vagy leckekönyvmásolat, azon okmányok másolata, amelyeket a felvételi eljárásban a felvételre jelentkezőknek kell leadniuk (érettségi bizonyítvány/felsőfokú oklevél, esetlegesen nyelvvizsga-bizonyítvány, esetlegesen alkalmassági igazolás), jelenlegi képzésre besorolásról/felvételről szóló határozat. az átvételi eljárás szolgáltatási díjának befizetését igazoló feladóvevény.
*

Nyilatkozat

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelenlegi oktatási intézményemnél elbocsátási vagy kizárási eljárás ellenem nem folyik.

Véglegesítés: Véglegesítés után az űrlap a továbbiakban már nem lesz módosítható.