BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2019. június 19. szerda   ·   2018/2019/2 félév 21. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Felvételi kérelem részismereti képzésre

A BME-vel hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyek – részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, a BME bármely kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre felvehetők. A részismereti képzésben való részvételre jelentkezni legkésőbb az adott félév regisztrációs időszakának kezdetét két héttel megelőzően lehet.

A jelentkezőnek az adott félévben általa felvenni kívánt tantárgyakat fel kell sorolni. A felvételről – megnevezve az adott félévben felvehető tantárgyakat – a kar dékánja dönt, és erről értesíti a jelentkezőt legkésőbb  regisztrációs héten.


A részismereti képzésre jelentkezők számára részletes tájékoztató itt található.


Személyes adatok

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Korábbi intézményi adatok (ahol a felsőfokú végzettséget szerezte):

*
*
*
*
*

Felveendő tárgyak adatai:

*
*
*

Csatolandó mellékletek:

*
*
*

Indoklás:

*

Nyilatkozat

Vállalom, hogy a felvenni engedélyezett tantárgyakat önköltséges képzés keretében hallgatom, és az adott szak önköltségeként a 2015. évi Általános Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban közzétett (30 kreditpontra vonatkozó) összegnek a felvett tantárgyakra eső részét, valamint az intézmény által meghatározott alapdíjat befizetem.

Véglegesítés: Véglegesítés után az űrlap a továbbiakban már nem lesz módosítható.