BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2020. június 2. kedd   ·   2019/2020 II. félév 18. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

KTH tanszéki üzenet a 2017/18/1 félév zárásról


Hírlevél a hallgatóknak

Vizsgahelyek számának ellenőrzése

BME TJSZ módosítása – tanszékeket is érintő változások

Díjköteles pótlás

Késedelmes feladatleadás

Az eredmények és érdemjegyek bejegyzésének dátumai, határidői

Záróvizsga


Tisztelt Tanszéki Adminisztrátor, Oktatási Felelős Kolléganő/Kolléga!

 

Hírlevél a hallgatóknak

Tájékoztatjuk, hogy a hallgatókat a vizsgajelentkezéssel, valamint a pótlási- és vizsgaidőszakkal kapcsolatos előírásokról és határidőkről, valamint a szabályzatmódosítások eredményeként életbe lépő változásokról a KTH honlapján közzétett hírlevélben értesítettük.

[vissza]

Vizsgahelyek számának ellenőrzése

A KTH 2017. december 4-én a vizsgajelentkezés kezdetéig lefuttatta a vizsgahelyek számának ellenőrzéséhez a tanszéki kompenzációs díjakról szóló 2/2010. (II.01.) Rektori Utasítás módosításáról kiadott 6/2010. (III.03.) Rektori Utasításban előírt lekérdezést. Bár a Rektori Utasítást nem igazították a 2016. szeptember 1-jétől hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzathoz (a továbbiakban: BME TVSZ), a lekérdezéssel a BME TVSZ 117. § (5) bekezdésében meghatározott vizsgaalkalmankénti maximális létszám került ellenőrzésre. A hivatkozott bekezdés szerint A vizsgaalkalmakra maximális hallgatói létszámot lehet megállapítani. A vizsgaalkalmankénti maximális létszám összege – kombinált vizsgák esetén részvizsgánként – nem lehet kevesebb, mint a kurzust felvett hallgatók létszámának másfélszerese. A KTB az oktatási szervezeti egység indokolt kérésére ennél kisebb összesített létszám meghirdetését is engedélyezheti.”

A vizsgaalkalmakra meghirdetett maximális létszám összegének előzetes ellenőrzésére rendelkezésre áll a Neptun tanulmányi rendszer Adminisztráció (95400)/Általános lekérdezések (98400) felületén a Lekérdezés: mezőben kiválasztható, majd a  !  gombra kattintva futtatható Tsz008-Félévi vizsgák összesített maxlétszámokkal (t.k.d.) lekérdezés. A Tsz008sz-Félévi szigorlatok összesített maxlétszámokkal lekérdezéssel a szigorlatok összesített helyeinek száma is ellenőrizhető.

[vissza]

BME TJSZ módosítása – tanszékeket is érintő változások

2017. november 28-tól hatályos a BME új Térítési és Juttatási Szabályzata (a továbbiakban: BME TJSZ). Az új szabályzat 4. sz. mellékletét képezi a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló szabályozás, ami a késedelmes feladatleadás és a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések második alkalommal történő pótlása/javítása tekintetében tartalmaz – tanszékeket is érintő – változásokat. A rövidesen kezdődő pótlási időszakot érintő legfontosabb változásokat az alábbiakban összefoglaltuk, a szabályzat a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (https://hszi.bme.hu/) honlapján (lesz) megtekinthető.

[vissza]

Díjköteles pótlás

A BME TVSZ 122. § (8) bekezdése szerint a hallgató a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelést szabályzatban meghatározott különeljárási díj megfizetése mellett második alkalommal pótolhatja, illetve javíthatja, amennyiben a tantárgykövetelmény erre lehetőséget biztosít és a hallgató a teljesítményértékelésen vagy annak első alkalommal meghirdetett pótlási vagy javítási lehetőségén részt vett.

A BME TVSZ rendelkezése szerint a tanszék köteles második pótlási, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során a hallgatók legalább egyharmada nem szerzett „Aláírva” aláírásbejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.


A második pótlási/javítási lehetőséget a Neptunban Díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalomként kell meghirdetni, amire az egyéb vizsgákkal azonos módon jelentkeznek a hallgatók. Változás a 2017/18/1 félévtől, hogy a Díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalomhoz
nem kell előírni a különeljárási díj hallgató által történő előzetes befizetésének feltételét, ugyanis az új BME TJSZ 4. sz. melléklet 2. § (1) bekezdés a) pontja és a (2) bekezdés c) pontja alapján az összegző teljesítményértékelés második pótlása/javítása esetén a különeljárási díjat az adatkezelő, vagyis a KTH írja ki a pótlási időszakot követő 8 napon belül. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló, a BME TJSZ által hatályon kívül helyezett 4/2017. (I.16.) számú Kancellári Utasítás által meghatározott előzetes díjfizetés tehát megszűnt és a hallgató nem saját maga írja ki a különeljárási díjat a Neptun hallgatói weben, hanem a díjkiírást a KTH végzi el a pótlást követően.

Az említett változások biztosítása érdekében, és hogy a hallgatói jelentkezés gördülékeny lehessen, a KTH a beállításokat úgy módosította, hogy a Neptun a díjköteles pótlásnál nem vizsgálja a tartozást, és ezáltal az előzetes fizetési feltételt sem, valamint megszüntettük a hallgatók általi előzetes díjkiírás lehetőségét a Neptun hallgatói weben.

A Neptunban végzett ellenőrzések alapján vannak olyan hallgatók, akik már korábban kiírták maguknak az összegző teljesítményértékelés második pótlásáért/javításáért a különeljárási díjat. Az aktív státuszú (még be nem fizetett) tételek törlésre kerültek. Ha a hallgató a tételt már befizette, akkor külön kérvény beadása nélkül központilag visszafizetjük számára.


Másik
lényeges változás a fizetendő különeljárási díj összege, ami 5500 Ft-ról 4500 Ft-ra csökkent.

Mivel a fizetendő különeljárási díj kiírása utólagosan rövid határidővel történik, és a kiírandó tétel befizetési határideje (a kirovást követő 15. nap) a vizsgaidőszakra fog esni, ezért kiemelten fontos szerepe van a tanszékek és a KTH együttműködésének, valamint a pontos adminisztrációnak. A hallgatók számára közzétett hírlevelünkben a hallgatók figyelmét is felhívtuk, hogy amennyiben a pótláson nem vesznek részt, szíveskedjenek arról lejelentkezni. A tanszékeket is megkérjük, szíveskedjenek figyelemmel lenni arra, hogy a pótlási időszak végén csak azok a hallgatók legyenek fenn a díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalmakon, akik ténylegesen részt vettek a pótláson, ill. akik igazoltan voltak távol. Amennyiben a hallgató igazoltan volt távol a pótlásról, szíveskedjenek azt a Díjköteles pótlás vizsgaalkalomnál a Nem jelent meg a vizsgán jelölőnégyzetben jelezni. Kérjük, a díjköteles pótláson részt vett hallgatók ellenőrzését és a részvétel adminisztrációját 2017. december 18-ig szíveskedjenek elvégezni. A díjköteles pótlásra jelentkezett hallgatókat 2017. december 19-én értesítjük, hogy 2017. december 22-én kiírásra kerül számukra a pótlás különeljárási díja. A hallgató a díjkiírás napjáig a tanszéken jelezheti esetleges reklamációját. A KTH december 22-én mindazok számára elvégzi a díjkiírást, akik részt vett hallgatóként rajta lesznek a Díjköteles pótlás típusú vizsgaalkalmon. Téves díjkiírás esetén csak Neptun kérvényen kezdeményezett hallgatói felszólalás és az érintett tanszékkel történt egyeztetést követően lesz törölhető a tétel. A hallgató a kirovást követő 15 napon belül (a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés felületén az aktív státuszú (még be nem fizetett) tétel sorára állva és a + (Lehetőségek) közül a Kérvény leadása opciót kiválasztva) adhatja be felszólalását (a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen kérvényen). Felszólalás esetén felvesszük a kapcsolatot e-mailben a tantárgyfelelőssel és a segítségét fogjuk kérni a felszólalás szabályzatilag előírt 5 munkanapon belül történő elbírálásában.


A megváltozott szabályozás alapján szintén kérés a tanszékek felé, hogy a Tárgyak/Tárgy kurzusai/Feladatkezelés felületen a korábbi félévek gyakorlata alapján esetlegesen átmásolt Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma nevű feladatot NE HASZNÁLJÁK a második pótlásért fizetendő különeljárási díjak adminisztrálására.

[vissza]

Késedelmes feladatleadás

A BME TVSZ 122. § (2) bekezdése alapján a szorgalmi időszakban végzett részteljesítmény értékelések azon csoportja esetében, ahol ezt a tantárgykövetelmény kifejezetten lehetővé teszi (pl. otthon készített feladat, terv, alkotás, hallgatói mű) a pótlási időszak végéig – szabályzatban meghatározott különeljárási díj megfizetése mellett – késedelmesen beadható. Az előírás szerint az eredeti és az új leadási határidő között legalább egy hetet kell biztosítani.


Az új BME TJSZ 4. sz. melléklet rendelkezései alapján a részteljesítmény értékelése érdekében készített feladat, terv, alkotás vagy más hallgatói mű tantárgy- vagy kurzuskövetelményben előírt határidő utáni benyújtása esetén a különeljárási díj mértéke 2.500 Ft-ra változott, a különeljárási díjat az érintett oktatási szervezeti egységnek kell kiírnia 8 napon belül 15 napos befizetési határidővel. A díjkiírásra az előző félévek gyakorlata alapján – figyelemmel a kiírandó tétel összegének megváltozására – a Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma félévközi feladat alkalmazása javasolt. A határidőkről a tanszékek és a dékáni hivatalok közötti egyeztetés szükséges.

[vissza]

Az eredmények és érdemjegyek bejegyzésének dátumai, határidői

A szorgalmi időszak vége felé közeledve egyre több megkeresés érkezik a KTH munkatársaihoz a félévközi jegyek és aláírok bejegyzésének dátumával és beírási határidejével kapcsolatban. Az eredmények és érdemjegyek bejegyzésének dátumait és határidejét 2016 szeptemberétől a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szabályozza a 124. § - ában az alábbiak szerint:


bejegyzés típusa

bejegyzés dátuma

beírás határideje

félévközi érdemjegy (vagy nem teljesítette bejegyzés)

a megszerzés napja

legkésőbb a vizsgaidőszak első hetének vége

(a 2017/18/1 félévben: 2017.12.22.)

vizsgával záruló tantárgy aláírás bejegyzése (vagy megtagadva bejegyzés)

a megszerzés napja

legkésőbb a vizsgaidőszak vége

(a 2017/18/1 félévben: 2018.01.22.)

vizsga- és szigorlati érdemjegy

a vizsga (szigorlati) alkalom napja

az érdemjegy megállapítását követő munkanap vége (a 2017/18/1 félévben: legkésőbb 2018.01.24.)


A jegybeírási időszak a 2017/18/1 félévben 2018. január 24-én éjfélig tart.


A 2017/18/1 félévben közel 2000 hallgató végezhet a BME alapképzésein. A hallgatók többsége a keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban részt vesz, 2018. január első napjaiban tesznek záróvizsgát. Annak érdekében, hogy az érintett hallgatók féléve minél előbb lezárható legyen és a január eleji záróvizsgákra minél hamarabb el tudjuk küldeni a hallgatók anyagát, javasolt az eredménybeírásokhoz az Adminisztráció (95400)/Általános lekérdezések (98400) felületen a Tsz033-Mielőbb lezárandó végzősök (mester felvételihez) lekérdezést futtatni és a jegybeírásoknál a BSc-s/BA-s hallgatókat előnyben részesíteni.

[vissza]

Záróvizsga

A záróvizsgára előkészítés több részfeladatból álló összetett munkafolyamat, ami hosszasabb előkészítést igényel. A munkánk segítése és a záróvizsga dokumentumok záróvizsgára történő mihamarabbi megküldhetősége érdekében kérjük, hogy a hallgatók záróvizsgára jelentkeztetését a vizsga napját megelőző legalább 5 munkanappal elvégezni szíveskedjék.

Záróvizsgáról visszaérkező anyagok átvétele, meghosszabbított nyitva tartás a KTH-ban:

A záróvizsga jegyzőkönyvek és a csatolt dokumentumok átvétele 2018. január 3. és 11. között megnövelt ügyfélfogadási időben történik a KTH Titkárságán (R. ép. fsz. 6. szoba) az alábbiak szerint:

záróvizsga-időszak

záróvizsga anyagok átvétele

2018. január 3-án és 4-én (szerdán és csütörtökön):

8:00-tól 18:00-ig

2018. január 5-én (pénteken):

8:00-tól 15:00-ig

2018. január 8. és 11. között (hétfőtől csütörtökig):

8:00-tól 18:00-ig

a záróvizsga-időszak további részében:

hétfőtől csütörtökig 8:00-tól 16:30-ig,

pénteken 8:00-tól 14:00-ig

 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban vagy a félévzárást érintően kérdése merül fel, forduljon bizalommal munkatársainkhoz, készséggel állunk rendelkezésére.

Gördülékeny vizsgaidőszakot és félévzárást, valamint Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt és Eredményes, Szép Új Évet kívánnak a KTH munkatársai!

[vissza]