BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. július 12. péntek   ·   2023/2024 II. félév 24. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

KTH hallgatói hírlevél 2023/24/2 félévzárásról 2. – átsorolások, elbocsátások, előzetes tárgyfelvétel

2024. június 24. hétfő

Kedves Hallgató!

Hírlevelünkben összefoglaltuk a bejelentkezéssel, az előzetes tárgyfelvétellel kapcsolatos teendőket, valamint az átsorolást és az elbocsátást érintő tudnivalókat.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

 

2023/24/2 FÉLÉVI BEJEGYZÉSEK ELLENŐRZÉSE

A Tanszékek 2024. július 2-án 14 óráig jegyezhetik be az eredményeket a Neptunba. A bejegyzéseket a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Leckekönyv felületén ellenőrizheti. Amennyiben eltérést talál a TVSZ 124/A. §-a alapján „a tantárgyfelelősnek és a kurzus oktatójának címzett bejelentéssel, ennek eredménytelensége esetén legkésőbb vizsgaidőszak utolsó napját követő öt munkanapon belül, a TR-en keresztül az anyakara szerinti KTB-nek címzett kifogással élhet” a 006 Jegyeltérés bejelentése kérvényben.

 vissza

TANULMÁNYI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA, ÁTSOROLÁSOK, ELBOCSÁTÁSOK

A 2023/24/2 félév átlagolása július 2-án (a halasztott vizsgát tett hallgatóknak július 15-én is) történik a féléves és kumulált tanulmányi eredmények megállapítása érdekében. A július 13-i adatok alapján július 30-ig a Neptun tanulmányi rendszerben Hivatalos bejegyzésben és annak mellékleteként csatolt határozatban értesítjük az átsorolásban és az elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni – akár a halasztott vizsgák miatt módosult tanulmányi eredmények alapján – csak a Hivatalos bejegyzésben és a határozatban leírtak szerint van lehetőség.

 

ÁTSOROLÁSOK

 

ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TANULMÁNYI EREDMÉNY ALAPJÁN

Az átsorolás szabályait a TVSZ 74/A. §-a tárgyalja, a minimálisan teljesítendő krediteket, átlagkövetelményt a 3. számú melléklete tartalmazza. Felhívom a figyelmet, hogy csak az EGT-államban végzett külföldi részképzések féléveit nem kell figyelembe venni átsorolásnál. Így a nem EGT államban (pl. Japán, Törökország stb.) végzett Erasmus részképzés nem jár felmentés.

 vissza

ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TÁMOGATÁSI IDŐ LEJÁRTA ALAPJÁN

A Felsőoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: FIR-ben), valamint a Neptunban nyilvántartott adatok alapján kerül megállapításra a hallgatók által felhasznált állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévek száma. A KTH az átsorolást a jogszabályi előírások alapján hivatalból végzi el. A támogatási idő lejárta miatt azok a hallgatók kerülnek átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, akik a 2023/24/2 félévben elhasználták a 12 féléves egyéni, vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2 félév, K+2) támogatási idejüket.

A felhasználható támogatási időt más felsőoktatási intézményben felhasznált támogatott félévek is csökkenthetik, ezért az <<itt>> leírtak alapján kérhet tájékoztatást a felhasznált támogatási időkeretre vonatkozóan.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő számításánál az előző azonos képzésen elhasznált támogatási időt is figyelembe kell venni.

Az átsoroló határozat visszavonása (felmentés) csak a 016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen kérvény benyújtása esetén lehetséges (más kérvényben kért felmentés elutasításra kerül). A támogatott félévek számát csak Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat alapján lehet növelni. Ennek azonban meg kell történnie az átsorolásig. Szociális, vagy méltányossági alapon a BME nem adhat felementést, mert az átsorolási feltételeket a felsőoktatási törvény (Nftv) határozza meg.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

a hivatalos bejegyzés dátumától

a hivatalos bejegyzés dátumát követő 15. nap

 vissza

ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE HALLGATÓI KÉRELEM ALAPJÁN

Ha a 2024/25/1 félévtől önköltséges költségviselési formában szeretné tanulmányait folytatni (például azért, mert a mesterképzésen szeretne több állami támogatású félévet igénybe venni), kérését 2024. augusztus 29-ig nyújthatja be a 012_Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvényen. A besorolás legalább egy tanév időtartamra szól, és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség.

 A kérvény elfogadását követően letölthetővé válik a képzési szerződés, amit legkésőbb 2024. szeptember 1-ig a következő pontban leírtak szerint be kell nyújtania a hallgatónak.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

012_Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2024. 05. 22. 6:00

2024.08.29. 23:59

 vissza

KÉPZÉSI SZERZŐDÉSEK

Az átsorolt önköltséges hallgatóknak a képzési szerződést 2024. szeptember 1-ig

  • 040_Dokumentum bemutatás kérvényben AVDH-val hitelesítve, vagy
  • két példányban kinyomtatva, a hallgató által (kék színű tollal) aláírva személyesen a KTH-ban a KTH honlapján olvasható fogadási időben

kell leadni, különben nem kezdhetik a félévet aktív státusszal. (A Képzési Szerződést képzésenként és nem félévenként kell leadni, letölteni a Neptun-rendszer Információ – Általános nyomtatványok menüjéből lehetséges - Képzési szerződés önköltséges hallgatók részére.) Az újonnan felvett önköltséges hallgatók külön tájékoztatást kapnak. Az ő esetükben a Képzési Szerződés hiány a beiratkozás megtagadásával jár.

Önköltséges hallgatóknak a regisztrációs időszak előtt kiírásra kerül az önköltségi alapdíj, és október 20-ig kerül kiírásra az önköltségi kreditdíj, mindkettőnél 30 napos fizetési határidővel.  A KTH honlapján lesz megtekinthető, hogy mennyi önköltséget kell fizetni (képzéskód és felvétel éve alapján kereshető ki).

Önköltségmérséklést az 010 Önköltség mérséklési kérelemben lehet kérniA hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről a kari dékáni utasításokban tájékozódjon. Az információk figyelmen kívül hagyásából fakadó következmények a hallgatót terhelik, és nem képezhetik felszólalás vagy jogorvoslat alapját.

Szociális alapon történő önköltségmérsékléshez un. MŰEPER pontszám és rászorultsági kategória szükséges. Aki ilyen alapon kérne önköltségcsökkentést, annak a hallgatónak a Műegyetemi Egységes Pályázati és Elbírálási Rendszeren (továbbiakban: MŰEPER) keresztül szükséges pályázatot beadni.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

010 Önköltség mérséklési kérelem

2024.09.19. 06:00

2024.10.01. 23:59

101 Kérelem önk.díj és koll.díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására*

a díj kiírásának dátuma

a díj fizetési határideje előtti nap

*kiírt tételről indítható a kérvény

 vissza

Kérelemre történő átsorolás állami ösztöndíjas képzésbe

A TVSZ 74/D. § pontjában meghatározott önköltséges hallgató augusztus 01-15-ig Neptunban benyújtott kérelemben (105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra) kérheti, hogy tanulmányait a soron következő tanévtől kezdődően állami ösztöndíjas képzésben folytathassa.

A megüresedett magyar állami (rész)ösztöndíjas létszámkeretre az utolsó két aktív félévre számított súlyozott tanulmányi átlag alapján a legjobban teljesítő, azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatókat lehet átsorolni, akik a FIR felhasználási adatai alapján még nem használták el a támogatott féléveiket. A KTH július 31-ig Neptunon keresztül tájékoztatja ezeket az önköltséges hallgatókat a kérelemre történő átsorolás lehetőségéről, továbbá a szakonként megüresedett állami ösztöndíjas helyek számáról. Csak a TVSZ 74/D. § (4) bekezdésében előírt feltételeket teljesítő hallgató tudja beadni a kérvényt.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra

2024.08.01. 06:00

2024.08.15. 23:59

 

ELBOCSÁTÁSOK 

 vissza

Elbocsátás TANULMÁNYI OKBÓL

A BME tanulmányi okból a 2023/24/2 félévre július 2-ig beírt tanulmányi eredményei alapján bocsátja el a hallgatókat. Az elbocsátásra kerülő hallgatók jogviszonya, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válik, 2024. június 28-i dátummal szűnik meg.

Az elbocsátó határozat visszavonására (felmentésre) csak a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen kérvény benyújtása esetén kerülhet sor. A KTB adhat felmentést, így az első körben a KTB-k véleményét kérjük ki. Más kérvényben korábban kapott felmentések esetében is be kell adni a 015-ös kérvényt, és az indoklásban hivatkozni kell arra a kérvényre, amiben a felmentést megkapta. Halasztott vizsga eredménye alapján is kapható felmentés, de ebben az esetben is a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen kérvényt kell beadni a jegy beírását követően (előtte beadott kérvények elutasításra kerülnek), amennyiben a jegy(ek) alapján már nem áll fenn az elbocsátás feltétele (elbocsátási határozatot kapott hallgató a jegybeírást követően be fogja tudni adni a kérvényt). A halasztott vizsgák eredménye alapján is történhet elbocsátás.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

015 Jogorvoslat elbocsátás ellen

a hivatalos bejegyzés dátumától

a hivatalos bejegyzés dátumát követő 15. nap

 vissza

Elbocsátás SAJÁT KÉRÉSRE

Amennyiben a hallgató saját maga szeretné a hallgatói jogviszonyát megszüntetni, kérését a 032 Elbocsátás saját kérésre Neptun kérvényen nyújthatja be. A kérvény folyamatosan elérhető. (Amennyiben állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, a kérvény beadása előtt tájékozódjon az Oktatási Hivatalnál a hallgatói jogviszony megszűnése miatt keletkező visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban.)

Hallgatói jogviszonya a bejelentés napján, vagyis a kérvényleadás napján fog megszűnni. Hallgatói jogviszonya megszűnéséről a Neptunban Hivatalos bejegyzés és annak mellékleteként elbocsátó határozat kerül bejegyzésre.

A BME-vel esetlegesen fennálló tartozását rendezni szükséges. Amennyiben tartozása van, annak ténye a határozatban rögzítésre kerül.

Az elbocsátó határozat bejegyzését követően a teljesített tantárgyakat igazoló törzslap-kivonat a 027 Igazolások kérése Neptun kérvényen igényelhető. A törzslap-kivonat átvételének módjáról a kérvény lezárásakor küldött Neptun üzenetben értesül. Megszűnt jogviszonyban lévő hallgatóknak törzslapkivonat nem adható, ha lejárt tartozással rendelkeznek!

ÁTVÉTEL (BME-n belüli szakváltás, képzési hely, nyelv és munkarend váltás, vagy intézményváltás) esetén NE kérelmezze korábbi képzésén hallgatói jogviszonya megszüntetését - az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie! 

BME-n belüli átvételnél: a beiratkozást követően, a Központi Tanulmányi Hivatal végzi el jogviszony lezárását a korábbi képzésen.

Intézményváltásnál: a beiratkozást követően, az átvevő intézmény értesíti az átadó intézményt az átvételről, a beiratkozásról, kérve a jogviszony megszüntetését.

 vissza

BEJELENTKEZÉS A 2024/25/1 FÉLÉVRE

2024.07.03. 06:00 – 2024.08.29. 23:59

 

A GTK-n a bejelentkezés feltétele a tűz- és munkavédelmi anyag megismerése, ami a 700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés kérvény leadásával lehetséges.

Passzív félévre akkor tud bejelentkezni, ha az egybefüggő passzív féléveinek száma nem érte el a két félévet, illetve a képzésén az összes passzív félévek száma nem érte el maximális passzív félévek számát. Felhívjuk figyelmét, hogy a BME megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha a passzív féléveinek egybefüggő vagy összesített száma elérte a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) szerint engedélyezettet és a 2024/25/1 féléve ismét passzív félévnek minősülne, valamint nem rendelkezik engedéllyel a passzív félévek számának emelésére. Ha a hallgató bejelentkezési kötelezettségének nem tesz eleget, az adott félévet passzív félévként kell nyilvántartani, hallgatói jogviszonya az adott félévben szünetel.

Az átvételüket kérő hallgatók, akiknek az átvétele nem válik hivatalossá (a régi képzésén történő jogviszony központi lezárásáig) a regisztrációs időszak végéig, jelentkezzenek be a következő félévre, nehogy ennek hiányában a következő félévük központilag passzívra legyen állítva, és a passzív félévek száma miatt el legyenek bocsátva.

A regisztrációs időszak után a KTH kötelezően ellenőrzi az aktív félévre történő bejelentkezés feltételeinek teljesülését, és azok nem teljesítése esetén passzív félévre állítja a hallgató státuszát.

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2024.07.03. 06:00

2024.08.29. 23:59

 vissza

ELŐZETES ÉS KEDVEZMÉNYES TANTÁRGYFELVÉTEL

AZ ELŐZETES TANTÁRGY- ÉS KURZUSFELVÉTELI IDŐSZAK MINDEN HALLGATÓ SZÁMÁRA

2024. augusztus 22-án 18 órától 2024. augusztus 27-én 11:59-ig tart.

Tantárgyfelvételi probléma esetén az alábbi kérvény leadásával kérhet kivizsgálást:

 

Kérvény megnevezése

Érvényesség kezdete

Érvényesség vége

018 Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem

2024.08.22. 18:00

2024.12.02. 23:59

 

A KEDVEZMÉNYES TANTÁRGYFELVÉTELI IDŐSZAK

két részidőszakból áll az alábbiak szerint:

1.     2024. augusztus 22-én 12:00 és 15:00 között

az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai által a tanulmányi eredmény alapján vagy a tanulmányi eredmény és/vagy szakmai tevékenység alapján kedvezményben részesített hallgatók vehetik fel azokat a tantárgyakat, amiket más Karok hallgatói nem vehetnek fel.

A kedvezményben részesítéshez Karonként az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

 

Építőmérnöki Karon

Építészmérnöki Karon

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

azok a BSc-s és MSc-s hallgatók, akiknek a 2023/24/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,80.

azok a BSc-s, MSc-s és osztatlan képzéses hallgatók, akiknek a 2023/24/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,70.

azok a hallgatók, akiknek a 2023/24/2 félévi kreditindexe (ösztöndíjindexe) legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a KTB által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.

 

2.     2024. augusztus 22-én 16:00 és 17:50 között

az a hallgató vehet fel tantárgyat, akinek az adott képzésen volt 2023/24/2 féléve, és a félévben minden, az Oktatás Hallgatói Véleményezése (továbbiakban OHV) szabályzat szerint kitölthető kérdőívét kitöltötte, vagy nem volt kitöltendő OHV kérdőíve.

A kitöltendő OHV kérdőívek a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérdőívek felületén érhetőek el. Az OHV kérdőívek kitöltöttsége az Információ/Lekérdezések/Információk felületen ellenőrizhető a Lekérdezések közül az OHV_kérdőíveim_száma lekérdezést kiválasztva, majd a Listázás gombra kattintva. A lekérdezés futtatásával megkapja eredményül, mennyi kitöltött, még kitölthető, ill. vizsgaidőszak után tölthető és nem tölthető kérdőíve van.

Amennyiben a hallgató minden tölthető kérdőívet kitölt, de marad nem tölthető kérdőíve, akkor is jogosult lesz a kedvezményes tantárgyfelvételre.

Az OHV kérdőívek kitöltési határideje 2024. július 5. A kedvezményes tantárgyfelvételre jogosult hallgatókat a KTH 2024. augusztus 22-ig Neptun üzenetben értesíti. 

OHV honlap

« Vissza