BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. július 14. vasárnap   ·   2023/2024 II. félév 24. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Beiratkozási tudnivalók, 2023/2024-es tanév őszi félév

2023. július 24. hétfő

Várhatóan 2023. július 29-ig megtörténik a felvettek adatainak konvertálása a Neptun (tanulmányi) rendszerébe. A használatához szükséges Neptun-kódot és a Neptun belépéshez szükséges további információkat a konvertálás után e-mailben küldjük ki.


Amennyiben nem kapott e-mailt, kérjük, ellenőrizze spam fiókját is, ha ott sem találja, jelezze a kth-info@bme.hu e-mail címen.


Amennyiben nem kíván beiratkozni a 2023/24/1 félévben felvételt nyert képzésére (a jelenleg jogviszonyos képzésükkel azonos képzésre felvételt nyert hallgatók esetében is), kérjük, az alábbi Neptun-kérvény leadásával jelezze: 034 Beiratkozási szándékról történő lemondás.

BME 2023/2024-es Tanulmányi Tájékoztatójába ­gyűjtöttük össze a képzésekről, a tanulmányi adminisztrációról és az egyetemi szolgáltatásokról szóló legfontosabb információkat.

 


Teendők a beiratkozásig

Adóazonosító jel, bankszámlaszám beszerzése

Belépés a Neptun-rendszerbe

Adatok ellenőrzése

Tanulmányi ügyintéző

Bejelentkezés a félévre


Beiratkozás

A beiratkozási lap letöltésének, hitelesítésének és beküldésének folyamata 

Beiratkozás helye és ideje

Pótbeiratkozás

Beiratkozáson bemutatandó dokumentumok


Oktatás, tantárgyfelvétel

Felmérő dolgozatok (0. zárthelyi) 


Esélyegyenlőség


Hallgatói jogviszony-igazolás

Diákigazolvány

Diákhitel

Költségviselési forma

Korábban teljesített tantárgyak elismeréseAdóazonosító jel, bankszámlaszám beszerzése

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára! Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni.

vissza


Belépés a Neptun-rendszerbe

A BME-n a Neptun-rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. A belépés a KTH portál jobb oldali hasábján, a „Neptun belépés” felirat alatt, a „Hallgatóknak” feliratra kattintva lehetséges.

 • Első belépés: (Ha még nem volt a BME hallgatója):
  • „Azonosító”: az e-mailben kiküldött Neptun-kód.
  • „Jelszó”: az első, induló jelszó: NeEEEEHHNN, ahol az „Ne” után a születési dátuma következik, pl. aki 1987. június 5-én született, annál a jelszó: Ne19870605
  • Fontos: Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes betűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet.

   (Ha elfelejtette a jelszavát, az "Elfelejtettem a jelszavam" gombra kattintva, majd a felhasználónevet beírva az alapértelmezett e-mail címre küld levelet a rendszer az új jelszó beállításához. További belépési probléma esetén a KTH-ban, fogadási időben személyesen kérheti a jelszava megváltoztatását, vagy a neptun@bme.hu email címen kérheti a Neptun Üzemeltetés segítségét.)
 • Első belépés: (Ha korábban már volt a BME hallgatója):
  • Az „Azonosító” és a „Jelszó” nem változott, azonos a korábbival. A belépés után balra fent a Képzés menüpontra kattintva tud választani a képzései között.

vissza


Adatok ellenőrzése

Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett, vagy korábbról a Neptunban szereplő) személyes adatait, szükség esetén ezek módosítását és kiegészítését el kell végeznie.

Módosítható adatok vagy jóváhagyást igénylő adatok köréről <<itt>> talál információt.

Fontos: Egyes személyes adatok módosítása a hallgatói weben nem végezhető el, mivel azoknak egyezniük kell a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal. A kinyomtatandó beiratkozási lapra az aktuálisan Neptunban szereplő adatok kerülnek.

Beiratkozáskor fontos ellenőrizni, hogy a korábbi felsőfokú tanulmányai során felhasznált támogatási idő megfelelően van-e nyilvántartva a FIR-ben. Eltérés esetén a megfelelő igazoló dokumentummal fel kell keresnie a lejelentést küldő felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatalát/osztályát, mivel a hibát vagy a hiányosságot ott tudják javítani. Az ellenőrzést a magyarorszag.hu portálon az Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével tudja megtenni.

vissza


Tanulmányi ügyintéző

Minden hallgató be van osztva egy tanulmányi ügyintézőhöz, aki a tanulmányai során kezeli a hallgató kérvényeit, tanulmányi ügyeit. Ügyintézőjét a Neptun-rendszerbe belépve a Tanulmányok/Képzés adatok menüpontban, elérhetőségét a KTH honlapján találja.

vissza


Bejelentkezés a félévre

A Neptunba belépve az Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés felületén a Beiratkozási/Bejelentkezési kérelmek közül az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon (továbbiakban: GTK) a bejelentkezés feltétele a tűz- és munkavédelmi anyag megismerése. 700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés kérvény elérhető 2023. június 9. és 2023. október 14. között.

Fontos: A BME szabályai szerint "évhalasztásra" nincs lehetősége, de arra igen, hogy a beiratkozást követően a létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szüneteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be.

vissza Beiratkozás

A beiratkozás minden a 2023/24/1-es félévben felvett vagy átvett hallgatónak a 100 Beiratkozási kérelem kérvény leadásával történik!

Elektronikusan is hitelesíthető a beiratkozási lap (és a nyilatkozat/képzési szerződés) az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) szolgáltatás segítségével, ezáltal a hallgatók többsége online beiratkozhat, a 100_Beiratkozási kérelem kérvény mellékleteként is leadható a KTH-nak. Az AVDH Ügyfélkapu regisztrációval használható, és az így hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek.

A 100_Beiratkozási kérelem kérvény 2023.07.03-én 12 órától érhető el.

Az állami östöndíjról  és önköltségről bővebben a Költségviselési forma menüpontban talál információkat.

vissza


A beiratkozási lap letöltésének, hitelesítésének és beküldésének folyamata:

 1. Ellenőrizze a személyes adatait a Saját adatok/Személyes adatok felületen, és amennyiben nem adta még meg, az Adatmódosítás gombra kattintva pótolja a TAJ-számot és az adóazonosító jelet. A bankszámlaszám a Pénzügyek/Beállítások felületen adható meg!
 2. Ha még nem tette meg, az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületen jelentkezzen be (aktív vagy passzív státusszal) az aktuális félévre.
 3. Az Információ/Általános nyomtatványok felületről tölthető le a beiratkozási lap, állami ösztöndíjas hallgatóknak a Nyilatkozat az állami ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról, önköltséges pénzügyi státuszú hallgatóknak pedig a képzési szerződés. Ellenőrizze a nyomtatványon szereplő adatokat, majd mentse le pdf-formátumban a saját gépére.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy az állami ösztöndíjas képzésre iratkozó hallgató a nyilatkozat hitelesítésével nyilatkozik az állami ösztöndíjas képzés törvényben előírt feltételeinek vállalásáról. Amennyiben állami ösztöndíjas képzésre lett felvéve, de önköltséges státuszban kíván beiratkozni, a beiratkozási lap letöltése előtt kérje átsorolását önköltséges pénzügyi státuszra a 012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba kérvény leadásával, és csak a pénzügyi státuszának módosulása után töltse le és hitelesítse a beiratkozási lapot!

 4. Hitelesítse a pdf-dokumentumokat - ebben az esetben nem kell kézzel aláírni - az AVDH szolgáltatás segítségével a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon, és mentse le a saját gépére. A nyomtatványt kizárólag a hallgató hitelesítheti, meghatalmazott nem!

  Részletes AVDH használati útmutató

 5. Indítsa el a Neptunban a 100_Beiratkozási kérelem kérvényt, és a hitelesített, számítógépére lementett beiratkozási lapot és nyilatkozatot VAGY képzési szerződést a kérvényhez töltse fel, majd adja le a kérvényt.

 6. A kérvény leadása után ügyintézője ellenőrizni fogja benyújtott kérvényét. Amennyiben (a felvételi eljárásban figyelembe vett, de nem közhiteles, vagy a BME számára korábban még nem bemutatott) személyesen bemutatandó dokumentuma van – erről Neptun-üzenetben is értesítjük –, kérjük, a regisztrációs héten jelenjen meg ügyfélfogadási időben az eredeti dokumentummal és annak másolatával. Amennyiben nincs ilyen dokumentuma, nem szükséges személyesen megjelennie a KTH-ban.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező hallgatóink vagy azon hallgatók számára, akik nem kívánnak élni az elektronikus beiratkozás lehetőségével, továbbra is biztosítjuk a személyes ügyintézést. Ebben az esetben a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben jelölje be a személyes iratkozásra vonatkozó igényét, és a kérvény mellékleteként töltse fel a kinyomtatott, kézzel aláírt beiratkozási lap, valamint állami ösztöndíjról szóló nyilatkozat VAGY képzési szerződés szkennelt példányát. A kérvény leadását követően a regisztrációs héten ügyfélfogadási időben kérjük fáradjon be a KTH-ba az aláírt dokumentumok 2-2 példányával.

 

Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében kérvényét indítsa el minél korábban, de legkésőbb 2023. augusztus 31-én éjfélig!

vissza


Beiratkozás helye és ideje

Csak a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben személyes iratkozást megjelölt vagy dokumentumot bemutató hallgatóknak!

A személyes iratkozást megjelölőknek a beiratkozás, és a dokumentumok bemutatása folyamatos ügyfélfogadási időben a 100-as kérvény leadása után, helyszín KTH Iratkiadó ablaka (R-épület, Aula), határideje a 2023. augusztus 31-e ügyfélfogadási időpont vége!

vissza


Pótbeiratkozás

Amennyiben nem adja le a regisztrációs hét végéig, 2023. augusztus 31-én éjfélig a 100_Beiratkozási kérelem kérvényt a fent megjelölt mellékletekkel, a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján már csak 5.500 Ft különeljárási díj befizetése után iratkozhat be. (A különeljárási díjat a kérvény elfogadó döntésű lezárása után kerül kiírásra.)

vissza


Beiratkozáson bemutatandó dokumentumok

A felvételi rendszerbe feltöltött dokumentumok jelentős része közhiteles adatként kerül áttöltésre a Neptun Tanulmányi Rendszerbe, így ezeket nem szükséges személyesen bemutatnia a hallgatóknak. Az Önre vonatkozó, személyesen bemutatandó dokumentumokról a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben tud részletesen tájékozódni a „Beiratkozás véglegesítéséhez szükséges bemutatandó dokumentumok” résznél felsorolva. Kérjük, hogy a felsorolt, végzettséget igazoló érettségi bizonyítványának/oklevelének eredeti példányát és másolatát hozza magával, és a Beiratkozás helye és ideje részben megjelölt időpontban mutassa be.

Az AVDH-val hitelesített beiratkozási lapot és nyilatkozatot/képzési szerződést a dokumentum bemutatáshoz nem szükséges kinyomtatni, csak a kérelem mellé felcsatolni!

 
visszaOktatás, tantárgyfelvétel

A beiratkozásra és a tantárgyak felvételére szolgáló regisztrációs hét 2023. augusztus 31-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nappali tagozaton 2023. szeptember 4-én kezdődik. További információt olvashat a félévkezdésről szóló KTH Hírlevélben. A nem nappali munkarendes (tagozatos) hallgatók a Tanulmányi Tájékoztatóban, illetve a kari tájékoztatókon kapnak tájékoztatást.

Az Építőmérnöki Kar, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar esetében a BME-s múlttal nem rendelkező felvett alapképzéses hallgatóknak a Kar központi tárgyfelvétellel veszi fel a tantárgyakat. A tárgyfelvétel csak abban az esetben végrehajtható, ha előtte a hallgató a 2023/24-es tanév őszi félévére aktív státusszal bejelentkezik, ezért kérjük a bejelentkezését 2023. augusztus 14-én éjfélig hajtsa végre!

vissza


FELMÉRŐ DOLGOZATOK

Legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2023. szeptember 8-án, pénteken délután kötelező ismeretfelmérést, ún. nulladik zárthelyi dolgozatot (nulladik zh-t) fognak írni matematikából. Az egyetemi tanulmányokhoz szükséges középiskolai matematika ismeretek meglétét ellenőrző, egy óra időtartamú dolgozat során függvénytáblázat, zsebszámológép és egyéb segédeszközök használata nem megengedett. Részletes információk a nulladik zh honlapján olvashatók. Gyakorlásra, ingyenes regisztrációt követően, igénybe vehető pl. a BME Alfa interaktív gyakorlófelület. Továbbá a felkészülés segítésére a Matematika Intézet augusztus végén önköltséges, felzárkóztató tanfolyamot is szervez különböző tudásszinteken. Bővebb információk a tanfolyam honlapján találhatók.

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar a regisztrációs héten fizikából is felmérő dolgozatot irat, ennek dátuma 2023. augusztus 29. (kedd). A pontos időpontot és a helyszíneket a Kar honlapján és a regisztrációs hét első napi gólyaprogramjain közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, okostelefont, papírt és íróeszközt kell hoznia, a felkészüléshez segítség és további részletek találhatók a http://start.vik.bme.hu/ honlapon. A felmérőt okostelefonjuk segítségével elektronikus rendszerben írják, aki még nem regisztrált a BME vezetéknélküli hálózatára, annak mobil internet hozzáférésre lesz szüksége. Okostelefon vagy mobilnet hiányában a felmérőt – korlátozott számban – az egyetem egyik vizsgatermében is meg tudják írni.) A helyszínekre felsőbb éves hallgatók kísérik az elsőéveseket fix beosztás szerint.

biomérnöki és vegyészmérnöki alapszakos hallgatók kémia szintfelmérőjének időpontja: 2023. augusztus 30. (szerda) 10:30-tól (Q épület I. terem (vegyészmérnökök) és I. épület IB028. terem (biomérnökök és környezetmérnökök), Magyar Tudósok körútja 2.). A helyszíneket a Kar honlapján is közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia. További részletek találhatók a Kar honlapján: BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

vissza Esélyegyenlőség

Amennyiben sajátos nevelési igényű (SNI) diák volt a középiskolában, a felsőoktatásban is részesülhet tanulmányi kedvezményekben, valamint igénybe vehet bizonyos ingyenes szolgáltatásokat. Ez azonban nem automatikus, hanem regisztrációhoz kötött. A regisztrációval kapcsolatban itt tájékozódhat: https://hszi.bme.hu/tanacsadas/eselyegyenloseg/regisztracio/.

SNI-s hallgatóként kollégiumi férőhelyre is pályázhat. Ha kérdése van, keresse meg mielőbb az esélyegyenlőségi koordinátort: Dobai Editdobai.edit@bme.hu

visszaHallgatói jogviszony-igazolás 

Csak a beiratkozás, bejelentkezés után a regisztrációs hét lezárását követően adhat ki hallgatói jogviszony-igazolást a KTH, előreláthatólag 2023. szeptember 4-től. A gyorsabb ügyintézés és a személyes kontaktus csökkentése érdekében javasoljuk az elektronikus ügyintézési lehetőségek használatát.


Egyben tájékoztatjuk az Oktatási Hivatal által megküldött, 2023. szeptember 1. napjától hatályos, családok ügyintézésének egyszerűsítésével kapcsolatos diákigazolványokat érintő rendelkezésekről.

A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi XXVIII. törvény egyik lényeges változása, hogy a hatósági és egyéb ügyekben a tanköteles korú tanulóktól a tanulói jogviszony igazolása nem kérhető, a 16. életévüket betöltött tanulók, valamint hallgatók esetében a tanulói, hallgatói jogviszony érvényes diákigazolvánnyal vagy az azt helyettesítő OKTIG rendszerből kiállított QR kódos igazolással (ideiglenes diákigazolvány) igazolható.  Az iskolalátogatási igazolás, a jogviszony-igazolás ezekben az ügyekben kivezetésre kerül.

Továbbiakban nem csak az utazási és kereskedelmi kedvezményeket igénybe vevő hallgatóknak kell diákigazolványt igényelni, hanem minden olyan személynek, aki az alábbiakban felsorolt szolgáltatásokat igénybe kívánja venni.

 • szociális hozzájárulási adó
 • hallgatói jogviszony igazolása
 • társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • gyermektartásdíj megelőlegezése iránti eljárás
 • fiatal felnőtt utógondozói ellátásra irányuló kérelem
 • iskoláztatási támogatás
 • iskolakezdési támogatás
 • gyermeknevelési támogatás
 • kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása
 • árvasági ösztöndíj


vissza


Diákigazolvány

Diákigazolvány érvényessége 362/2011. (XII.30.) Oktatási igazolványokról kiadott Kormányrendelet 3. § (1) pontja alapján a diákigazolvány a felsőoktatásban legfeljebb a kiállítás napjától számított 9. év március 31-ig érvényes.

Részletes információ <<itt>> olvasható.


vissza 


Diákhitel

Gratulálunk a sikeres felvételidhez! A következő években a legfontosabb az lesz, hogy verseny- és piacképes tudást szerezz jövőbeli szakmádban. A különböző kedvezményes, illetve kamatmentes diákhitel megoldások pénzügyi biztonságot nyújtanak számodra és lehetővé teszik, hogy minden erőddel a tanulásra koncentrálhass.

Válaszd a legkedvezőbb pénzügyi segítséget és váltsd valóra terveidet a diákhitellel! 

A részletekért kattints ide.

 • Az igénylés leadható elektronikusan a magyarorszag.hu oldalon "Ügyfélkapu” segítségével
 • Az önköltség diákhitelből történő fizetésével kapcsolatos információkat <<itt>> olvashat.


vissza 


Költségviselési forma

 • A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.
 • magyar állami ösztöndíjról szóló rövid tájékoztató az Oktatási Hivatal honlapján olvasható. A beiratkozási lap hitelesítésével egyidejűleg nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról. Kérjük a magyar állami ösztöndíjas konstrukció feltételeiről tájékozódjon az Oktatási Hivatal honlapján elérhető „Részletes tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas jogviszonyról” című anyagból.
 • Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről, a lehetséges kedvezmények igénylésének lehetőségéről honlapunkon, illetve a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói hírlevélben talál információt. 


vissza


Korábban teljesített tantárgyak elismerése

Lehetősége van arra, hogy korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe.

A tantárgy befogadáshoz a Neptun-rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a „024/A Tantárgy átvezetési, elismerési kérvény” kérelmet kell beadnia.

A kérvény javasolt beadás határideje, ha kíván a befogadott tárgyra épülő tárgyat felvenni, 2023. augusztus 12-e éjfél.

 

Ha „újra felvételizett” ugyanarra a szakra, amelynek korábban hallgatója volt, akkor

  • ha a korábbi jogviszonya még nem szűnt meg, a BME TVSZ 56. § (2) bekezdése szerint legkésőbb a regisztrációs időszak végéig nyilatkoznia kell, hogy melyiket tekinti érvényesnek:
   • amennyiben korábbi jogviszony kezdetű képzését nem kívánja folytatni, akkor (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun-kérvényen kérheti a megszüntetést;
   • amennyiben a korábbi kezdetű képzését folytatja tovább, akkor az új képzésen a 034 Beiratkozási szándékról történő lemondás Neptun-kérvényen nyilatkozhat erről, valamint arról, hogy nem kíván az új képzésre beiratkozni.

Ha „újra felvételizett” más szakra, és nem szeretne párhuzamos tanulmányokat folytatni a korábbi és az új képzésen, hanem az új képzésre iratkozik be, akkor

  • a korábbi hallgatói jogviszony megszüntetését (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun-kérvényen kérheti, hallgatói jogviszonya a kérvény beadásának napján fog megszűnni.


vissza


Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

 

« Vissza