BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. november 29. kedd   ·   2022/2023 I. félév 14. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

KTH hírlevél potenciálisan záróvizsgázó hallgatóknak – 2022/23/1 félév

2022. október 28. péntek

Kedves Hallgató!

A záróvizsga-időszak közeledte a hallgatók részéről is több adatellenőrzési feladat elvégzését és határidő nyomon követését teszi szükségessé. Azért, hogy feladatainak áttekintésében segítsük, hírlevelünkben összefoglaltuk a záróvizsga jelentkezéssel, adatellenőrzéssel és a hallgatói jogviszony megszűnésével kapcsolatos legfontosabb információkat és feladatokat.

1. A záróvizsga szándék bejelentése

Azon szándékát, hogy a 2022/23/1 félévben záróvizsgázni szeretne, a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Záróvizsgák felületén kell jeleznie a Kar által meghirdetett záróvizsga-időszakra történő jelentkezéssel.

 

Záróvizsga időszakra kizárólag azok a hallgatók tudnak jelentkezni, akik az előzetes ellenőrzés alapján az aktuális félévre felvett tárgyaik teljesítése esetén megszerzik a végbizonyítványt (abszolutórium). Amennyiben ennek a feltételnek nem tesz eleget, jelentkezéskor a következő hibaüzenet fog megjelenni: „Csak utolsó féléves hallgatók számára engedélyezett a jelentkezés. Kérjük vegye fel a kapcsolatot az ügyintézőjével!".

 

1.1. záróvizsga jelentkezési időszakok:

A 2022/23/1 félévben Karonként az alábbi jelentkezési időszakok kerültek meghirdetésre:

Kar megnevezése

Záróvizsga jelentkezési időszak kezdete

Záróvizsga jelentkezési időszak vége

Építőmérnöki Kar

2022.12.05. 08:00

2022.12.14. 23:59

Gépészmérnöki Kar

2022.11.21. 08:00

2022.12.09. 23:59

Építészmérnöki Kar

Keresztféléven felvételiző BSc képzésesek: 2022.12.09. 08:00

 

Keresztféléven NEM felvételiző BSc képzésesek:

2022.12.16. 08:00

 

Osztatlan és MSc képzésesek:

2022.12.16. 08:00

Keresztféléven felvételiző BSc képzésesek: 2022.12.16. 23:59

 

Keresztféléven NEM felvételiző BSc képzésesek:

2023.01.09. 23:59

 

Osztatlan és MSc képzésesek:

2023.01.09. 23:59

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

2022.11.02. 08:00

2022.11.30. 23:59

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2022.11.04. 00:01

2022.12.12. 23:59

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

2022.12.05. 06:00

2022.12.20. 23:59

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

2022.10.31. 08:00

2022.12.14. 23:59

Természettudományi Kar

2022.11.02 08:00

2022.12.11. 23:59

 

1.2. jelentkezés és lejelentkezés a záróvizsga-időszakról:

A záróvizsga-időszakra való jelentkezéshez, illetve lejelentkezéshez útmutatót itt talál: GYIK

1.3. a tanszéken külön is jelentkezni kell:

A szakdolgozat/diplomaterv témát kiadó, ill. amennyiben eltér, a záróvizsgát szervező tanszék a Neptun hallgatói weben való jelentkezésen felül egyéb jelentkezési formát is előírhat. Kérjük, a jelentkezés egyéb formájáról a tanszéken tájékozódjon.

 

2. Féléves adatok ellenőrzése

A 2022/23/1 félév teljesítését követően kérjük, szíveskedjék ellenőrizni, bekerültek-e eredményei (aláírás, évközi jegy, vizsgajegy) a Neptunba. Amennyiben hiányosságot talál, szíveskedjék a tanszéket az eredmény bejegyzése miatt megkeresni. Ha van olyan tantárgy, amelyet biztosan nem fog teljesíteni, és a tantárgy nem feltétele az abszolutórium megszerzésének, akkor kérjük KTH-s ügyintézőjét e-mailben tájékoztatni.

Szintén javasolt a kötelezően teljesítendő 0 kredites tantervi előírások, mint pl. Testnevelés tantárgyak, Munkavédelem, vagy Szakmai gyakorlat, stb. teljesítése bejegyzésének ellenőrzése.

A tantervben előírt valamennyi tanulmányi- és vizsgakövetelmény teljesítését követően kerül sor az abszolutórium megszerzésének vizsgálatára. Az ügyintézők – a záróvizsgázók nagy száma és a feladat összetettsége, valamint időigénye miatt – jellemzően a záróvizsga időpontok szerinti sorrendben végzik az abszolutórium megállapítását és a státusz abszolváltra állítását. A TVSZ 149. § (2) bekezdése alapján a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően akkor bocsátható záróvizsgára, ha a végbizonyítvány kiállításához szükséges feltételek legkésőbb a záróvizsga napját három nappal megelőzően fennállnak.

3. Személyes adatok ellenőrzése

A személyes, előképzettség és nyelvvizsga adatok ellenőrzését a Neptun hallgatói weben a Saját adatok/Személyes adatok, illetve a Képzettségek/Képzettségek és Nyelv füleken szíveskedjék elvégezni. (Az említett felületeken a Bővebb opciót választva válik láthatóvá valamennyi mező tartalma.) Ha a kimeneti követelményben meghatározott nyelvvizsgája a Neptunban nincs bejegyezve, akkor államilag akkreditált nyelvvizsga bizonyítvány esetén a 040_Dokumentum bemutatás kérvény leadásával, egyéb nyelvvizsgával egyenértékű dokumentum (pl. honosított nyelvvizsga bizonyítvány) esetében személyes ügyintézés során tudja nyelvvizsga-bizonyítványát bemutatni.

A záróvizsga-időszakot megelőzően a hallgató személyi anyagában fellelhető dokumentumok alapján az ügyintézők is ellenőrzik az adatok helyességét, és kérdés esetén felveszik a hallgatóval a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételhez elengedhetetlen, hogy elérhetőségi adatai (telefonszám, e-mail) a legfrissebbek legyenek, ezért kérjük, hogy azokat ellenőrizze, szükség szerint aktualizálja. Továbbá kérjük, szíveskedjék Neptun- és e-mail üzeneteit rendszeresen nyomon követni.

4. Tartozásmentesség ellenőrzése

Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületén ellenőrizheti úgy, hogy a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Kérjük a kiírásokat, valamint a könyvtári, ill. a BME egyéb szervezeti egységeivel (pl. kollégium) szemben fennálló tartozásaikat figyelemmel kísérni, mert a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (a továbbiakban: BME TVSZ) 149. § (5) a) pontja értelmében „Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget”. Továbbá a BME TVSZ 149. § (5) b) pontja alapján akkor sem bocsátható a hallgató záróvizsgára, ha az Egyetem tulajdonát képező, általa használatra átvett eszközöket (pl. könyvtári könyvet) nem adta vissza.

Amennyiben marad pénz a gyűjtőszámláján, azt a KTH honlapján olvasható tájékoztató szerint utalhatja vissza a Neptunban bejegyzett bankszámlájára.

5. Diákigazolvány

Ha a 2022/23/1 félév végéig abszolutóriumot szerez és ezáltal a hallgatói jogviszonya megszűnik, akkor 2023. március 31-ig jogosult a diákigazolványra. 2023. március 31-et követően diákigazolványa automatikusan visszavonásra kerül, az igazolványt nem kell leadnia a KTH-ban. Kérjük diákigazolványát az abszolutórium megszerzéséig érvényesíttesse!

Amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnését követően a diákigazolvány érvényességi idején belül új jogviszonyt létesít a BME-vel (pl. BSc/BA képzésen végzett hallgató MSc/MA képzésre felvételt követően újra beiratkozik) – és a diákigazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak – a diákigazolványt nem kell bevonni, az a továbbiakban – a diákigazolvány érvényességi idejéig - érvényes marad.

 

6. Azoknak, akik jelentkeztek a 2023. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban:

A felvételi eljárásról szóló máig érvényes szabályozás alapján a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok E-felvételiben feltöltésének határideje 2023. január 10-e.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján a 2023. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban nem kell feltölteni az E-felvételibe a 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú végzettséget igazoló okleveleket. Ezért a 2022/23/1 félévben sikeres záróvizsgát tett hallgatók esetében oklevél igazolások benyújtása sem szükséges abban az esetben, ha a hallgató a képzést és a záróvizsgát magyar nyelven teljesítette.

A közhiteles nyilvántartásokból átvett adatokat az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követhetik a felvételiző hallgatók az E-felvételi „Közhiteles nyilvántartásokból származó információk” menüpontjában. Amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztalnak, a javítást, kiegészítést a megfelelő dokumentum (oklevél vagy oklevél igazolás) feltöltésével kérhetik – egyéb esetben nem szükséges feltölteni oklevél igazolást vagy oklevelet az E-felvételi rendszerbe!

Az oklevél kiállítása után már nem tudunk igazolást kiadni!

 

7. Záróvizsga-időszakok, hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma

A 2022/23/1 félévi záróvizsga-időszak minden Karon

2023. január 9. – január 27.

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésével megszűnik a hallgatói jogviszony. A jogviszony megszűnésének dátuma a BME TVSZ 67. § (1) bekezdése alapján azon félév utolsó napja, amelyben a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte. A BME TVSZ 88. § (6) b) pontja alapján a félév utolsó napja a 2022/23/1 félévben 2023. január 31., ezért a hallgatói jogviszony 2023. január 31-én szűnik meg.

A záróvizsga letételének határidejéről itt tájékozódhat: GYIK

 

8. Záróvizsga időpontja, helyszíne, záróvizsgán jelenlét, ill. távolmaradás

A záróvizsgát szervező tanszék osztja be a záróvizsga-alkalomra, majd értesíti a záróvizsga pontos időpontjáról és a záróvizsga menetrendjéről.

Amennyiben a záróvizsgán nem tud megjelenni és arról előzetesen nem jelentkezik le, a BME TVSZ 151. § (4) bekezdése alapján a záróvizsgáról történő távolmaradást a záróvizsgát követő nyolc napon belül az azt szervező tanszéknél igazolnia kell. Az egyetemi szabályozás szerint igazolatlan távolmaradás esetén a záróvizsga megismétlésére rendelkezésre álló záróvizsga alkalmak száma eggyel csökken.

 

9. Saját ügyintéző elérése

A záróvizsga lebonyolításával kapcsolatban tájékoztatást a záróvizsgát szervező tanszék tud adni. A tanszék elérhetőségét a BME elektronikus telefonkönyvében tudja megkeresni.

Amennyiben egyéb kérdése van és szeretné felvenni a kapcsolatot ügyintézőjével, nevét a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén találja meg. Az ügyintéző elérhetőségéről a KTH honlapján (www.kth.bme.hu) tájékozódhat a Magunkról/Munkatársak felületen.

 

10. Oklevél, oklevélmelléklet átvétele, törzslap-kivonat igénylése végzett hallgatóként

Az oklevél és oklevél melléklet kiállításáról, illetve átvételéről, valamint a törzslap-kivonat igénylésről részletes információkat itt talál: GYIK

 

11. Magyar állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók oklevélszerzési határideje

A magyar állami ösztöndíjat érintő információkkal kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat!

 

Együttműködését megköszönve, sikeres záróvizsgát kíván:

 

Központi Tanulmányi Hivatal

« Vissza