BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2024. július 14. vasárnap   ·   2023/2024 II. félév 24. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK, 2022/2023-aS TANÉV ŐSZI FÉLÉV

2022. július 22. péntek


 A hallgatói adminisztrációval foglalkozó Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) köszönti a 2022/2023-as tanév őszi félévére felvett hallgatóinkat!


Várhatóan 2022. július 27-ig megtörténik a felvettek adatainak konvertálása a Neptun (tanulmányi) rendszerébe. A használatához szükséges Neptun-kódot és a Neptun belépéshez szükséges további információkat a konvertálás után e-mailben küldjük ki.


Amennyiben nem kapott e-mailt, kérjük, ellenőrizze spam fiókját is, ha ott sem találja, jelezze az kth-info@bme.hu e-mail címen.


Amennyiben nem kíván beiratkozni a 2022/23/1 félévben felvételt nyert képzésére (a jelenleg jogviszonyos képzésükkel azonos képzésre felvételt nyert hallgatók esetében is), kérjük, az alábbi Neptun-kérvény leadásával jelezze: 033 Beiratkozási szándékról történő lemondás

BME 2022/2023-as Tanulmányi Tájékoztatójába ­gyűjtöttük össze a képzésekről, a tanulmányi adminisztrációról és az egyetemi szolgáltatásokról szóló legfontosabb információkat.Teendők a beiratkozásig

Adóazonosító jel, bankszámlaszám beszerzése

Belépés a Neptun-rendszerbe

Adatok ellenőrzése

Bejelentkezés a félévre


Beiratkozás

A beiratkozási lap letöltésének, hitelesítésének és beküldésének folyamata 

Beiratkozás helye és ideje

Pótbeiratkozás

Beiratkozáson bemutatandó dokumentumok


Oktatás, tantárgyfelvétel

Felmérő dolgozatok 


Hallgatói jogviszony-igazolás

Diákigazolvány

Diákhitel

Költségviselési forma

Korábban teljesített tantárgyak elismerése
Adóazonosító jel, bankszámlaszám beszerzése

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni.

[vissza]

Belépés a Neptun-rendszerbe

A BME-n a Neptun-rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. A belépés a KTH portál jobb oldali hasábján, a „Neptun belépés” felirat alatt, a „Hallgatóknak” feliratra kattintva lehetséges.

 • Első belépés: (Ha még nem volt a BME hallgatója):
  • „Azonosító”: e-mailben kiküldött, illetve a felvételi határozatban is szereplő Neptun kód.
  • „Jelszó”: az első, induló jelszó: NeEEEEHHNN, ahol az „Ne” után a születési dátuma következik, pl. aki 1987. június 5-én született, annál a jelszó: Ne19870605
  • Fontos: Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes betűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet. (Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban, vagy a neptun@bme.hu e-mail címen kérhető új.)
 • Első belépés: (Ha korábban már volt a BME hallgatója):
  • Az „Azonosító” és a „Jelszó” nem változott, azonos a korábbival. (A belépés után balra fent a Képzés menüpontra kattintva tud választani a képzései között.)
  • Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérjük, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényen.


[vissza]

Adatok ellenőrzése

Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett, vagy korábbról a Neptunban szereplő) személyes adatait, szükség esetén ezek módosítását és kiegészítését el kell végeznie.

Módosítható adatok vagy jóváhagyást igénylő adatok köréről <<itt>> talál információt.

Fontos: Egyes személyes adatok módosítása a hallgatói weben nem végezhető el, mivel azoknak egyezniük kell a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal. A kinyomtatandó beiratkozási lapra az aktuálisan Neptunban szereplő adatok kerülnek.

Beiratkozáskor fontos ellenőrizni, hogy a korábbi felsőfokú tanulmányai során felhasznált támogatási idő megfelelően van-e nyilvántartva a FIR-ben. Eltérés esetén a megfelelő igazoló dokumentummal fel kell keresnie a lejelentést küldő felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatalát/osztályát, mivel a hibát vagy a hiányosságot ott tudják javítani. Az ellenőrzést a magyarorszag.hu portálon az Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével tudja megtenni.


[vissza]

Bejelentkezés a félévre

A Neptunba belépve az Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés felületén a Beiratkozási/Bejelentkezési kérelmek közül az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.

A GTK-n a bejelentkezés feltétele a tűz- és munkavédelmi anyag megismerése. 700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés kérvény elérhető 2022. június 15. 06:00 – 2022. szeptember 18. 23:59 között.

Fontos: A BME szabályai szerint "évhalasztásra" nincs lehetősége, de arra igen, hogy a beiratkozást követően, a létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szüneteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be.


[vissza] 


 

Beiratkozás

Elektronikusan is hitelesíthető a beiratkozási lap az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) szolgáltatás segítségével, ezáltal a hallgatók többsége online beiratkozhat, a 100_Beiratkozási kérelem kérvény mellékleteként is leadható a KTH-nak. Az AVDH Ügyfélkapu regisztrációval használható és, az így hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek.

[vissza]


A beiratkozási lap letöltésének, hitelesítésének és beküldésének folyamata:

 1. Ellenőrizze a személyes adatait a Saját adatok/Személyes adatok felületen, és amennyiben nem adta még meg, az Adatmódosítás gombra kattintva pótolja a TAJ-számot és az adóazonosító jelet. A bankszámlaszám a Pénzügyek/Beállítások felületen adható meg!
 2. Ha még nem tette meg, az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületen jelentkezzen be (aktív vagy passzív státusszal) az aktuális félévre.
 3. Az Információ/Általános nyomtatványok felületről tölthető le a beiratkozási lap és (amennyiben önköltséges pénzügyi státusszal iratkozik) a képzési szerződés. Ellenőrizze a nyomtatványon szereplő adatokat, majd mentse le pdf-formátumban a saját gépére.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy az állami ösztöndíjas képzésre iratkozó hallgató a beiratkozási lap hitelesítésével együtt nyilatkozik az állami ösztöndíjas képzés törvényben előírt feltételeinek vállalásáról is. Amennyiben állami ösztöndíjas képzésre lett felvéve, de önköltséges státuszban kíván beiratkozni, a beiratkozási lap letöltése előtt kérje átsorolását önköltséges pénzügyi státuszra a 012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba kérvény leadásával, és csak a pénzügyi státuszának módosulása után töltse le és hitelesítse a beiratkozási lapot!
 4. Hitelesítse a pdf-dokumentumot az AVDH szolgáltatás segítségével a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon, és mentse le a saját gépére. A nyomtatványt kizárólag a hallgató hitelesítheti, meghatalmazott nem!
  Részletes AVDH használati útmutató

 5. Indítsa el a Neptunban a 100_Beiratkozási kérelem kérvényt, és a hitelesített, számítógépére lementett beiratkozási lapot (és önköltségeseknél a képzési szerződést) a kérvényhez töltse fel, majd adja le a kérvényt.
 6. A kérvény leadása után ügyintézője ellenőrizni fogja benyújtott kérvényét. Amennyiben (a felvételi eljárásban figyelembe vett, de nem közhiteles, vagy a BME számára korábban még nem bemutatott) személyesen bemutatandó dokumentuma van – erről Neptun-üzenetben is értesítjük –, kérjük a regisztrációs héten jelenjen meg az eredeti dokumentummal és annak másolatával. Amennyiben nincs ilyen dokumentuma, nem szükséges személyesen megjelennie a KTH-ban.

Az ügyfélkapuval rendelkező hallgatóink közül azok, akiknek nincs bemutatandó dokumentuma, kényelmesen, távolról beiratkozhatnak a fenti megoldásnak köszönhetően, nem szükséges személyesen befáradniuk a KTH-ba, csak azoknak, akiknek van ilyen dokumentuma.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező hallgatóink vagy azon hallgatók számára, akik nem kívánnak élni az elektronikus beiratkozás lehetőségével, továbbra is biztosítjuk a személyes ügyintézést. Ebben az esetben a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben jelölje be a személyes iratkozásra vonatkozó igényét és a kérvény mellékleteként töltse fel a kinyomtatott, kézzel aláírt beiratkozási lap (és ha van képzési szerződés) szkennelt példányát. A kérvény leadását követően a regisztrációs héten ügyfélfogadási időben kérjük fáradjon be a KTH-ba

 

Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében 100_Beiratkozási kérelem kérvényét indítsa el 2022. július 25-ét követően minél korábban! A kérvény 2022. szeptember 1-jén éjfélig érhető el!

[vissza]

Beiratkozás helye és ideje

Csak a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben személyes iratkozást megjelölt vagy dokumentumot bemutató hallgatóknak!

A beiratkozás helyszíne a KTH Iratkiadó ablaka (R-épület, Aula), ahol ügyfélfogadási időben tudja a személyes iratkozáshoz szükséges dokumentumokat leadni. A személyes beiratkozás határideje a 2022. szeptember 1-jei ügyfélfogadási időpont vége!

[vissza]


Pótbeiratkozás

Amennyiben nem adja le a regisztrációs hét végéig, 2022. szeptember 1-jén éjfélig a 100_Beiratkozási kérelem kérvényt a fent megjelölt mellékletekkel, a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján már csak 5.500 Ft különeljárási díj befizetése után iratkozhat be. (A különeljárási díjat a kérvény beadása után rójuk ki.)

FRISSÍTÉS (2022.09.08): pótbeiratkozással kapcsolatos információink külön hírünkben érhetők el.

[vissza]


Beiratkozáson bemutatandó dokumentumok

A felvételi rendszerbe feltöltött dokumentumok jelentős része közhiteles adatként kerül áttöltésre a Neptun Tanulmányi Rendszerbe, így ezeket nem szükséges személyesen bemutatnia a hallgatóknak. Az Önre vonatkozó, személyesen bemutatandó dokumentumokról a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben tud részletesen tájékozódni a „Beiratkozás véglegesítéséhez szükséges bemutatandó dokumentumok” résznél felsorolva. Kérjük, hogy az itt felsorolt, végzettséget igazoló érettségi bizonyítványának/oklevelének másolatát az eredeti példányokal együtt hozza magával, és a Beiratkozás helye és ideje részben megjelölt időpontban mutassa be.

Az AVDH-val hitelesített beiratkozási lapot és képzési szerződést a dokumentum bemutatáshoz nem szükséges kinyomtatni!

Akik a személyes ügyintézést választották, a dokumentumok bemutatásakor 2 példányban hozzák magukkal a kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot, és (ha van) képzési szerződést.

 
[vissza] 

 


Oktatás, tantárgyfelvétel

A beiratkozásra és a tantárgyak felvételére szolgáló regisztrációs hét 2022. szeptember 1-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nappali tagozaton 2022. szeptember 5-én kezdődik. További információt olvashat a félévkezdésről szóló KTH Hírlevélben. A nem nappali tagozatos hallgatók a Tanulmányi Tájékoztatóban, illetve a kari tájékoztatókon kapnak tájékoztatást.

Az Építőmérnöki Kar, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar esetében a BME-s múlttal nem rendelkező felvett alapképzéses hallgatóknak a Kar központi tárgyfelvétellel veszi fel a tantárgyakat. A tárgyfelvétel csak abban az esetben végrehajtható, ha előtte a hallgató a 2022/23-as tanév őszi félévére aktív státusszal bejelentkezik, ezért kérjük, a bejelentkezését 2022. augusztus 15-én éjfélig hajtsa végre!


[vissza]

 

Felmérő dolgozatok

A legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2022. szeptember 9-én, pénteken délután kötelező ismeretfelmérést, ún. nulladik zárthelyi dolgozatot (nulladik zh-t) fognak írni matematikából. Az egyetemi tanulmányokhoz szükséges középiskolai matematika ismeretek meglétét ellenőrző, egy óra időtartamú dolgozat során függvénytáblázat, zsebszámológép és egyéb segédeszközök használata nem megengedett. Részletes információk a nulladik zh honlapján olvashatók. Gyakorlásra, ingyenes regisztrációt követően, igénybe vehető pl. a BME Alfa interaktív gyakorlófelület. Továbbá a felkészülés segítésére a Matematika Intézet augusztus végén önköltséges, felzárkóztató tanfolyamot is szervez különböző tudásszinteken. Bővebb információk a tanfolyam honlapján találhatók.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar a regisztrációs héten fizikából is felmérő dolgozatot irat, ennek dátuma 2022. augusztus 31. (szerda). A pontos időpontot és a helyszíneket a Kar honlapján és a regisztrációs hét első napi gólyaprogramjain közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, okostelefont, papírt és íróeszközt kell hoznia, a felkészüléshez segítség és további részletek találhatók a http://start.vik.bme.hu/ honlapon. A felmérőt okostelefonjuk segítségével elektronikus rendszerben írják, aki még nem regisztrált a BME vezetéknélküli hálózatára, annak mobil internet hozzáférésre lesz szüksége. Okostelefon vagy mobilnet hiányában a felmérőt – korlátozott számban – az egyetem egyik vizsgatermében is meg tudják írni.)

biomérnöki és vegyészmérnöki alapszakos hallgatók kémia szintfelmérőjének időpontja: 2022. augusztus 31. (szerda) 10:30-tól (Q épület I. és II. nagyelőadó, Magyar Tudósok körútja 2.). A helyszíneket a Kar honlapján is közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia.)

[vissza]
Hallgatói jogviszony-igazolás: 

Csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és bejelentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2022. szeptember 5-től. A gyorsabb ügyintézés és a személyes kontaktus csökkentése érdekében javasoljuk az elektronikus ügyintézési lehetőségek használatát.


[vissza]


Diákigazolvány:

Részletes információ <<itt>> olvasható.

[vissza]


Diákhitel:

 • Az igénylés leadható elektronikusan a magyarorszag.hu oldalon "Ügyfélkapu” segítségével
 • Az önköltség diákhitelből történő fizetésével kapcsolatos információkat a félévkezdéssel kapcsolatos KTH Hírlevélben olvashat.

[vissza]


Költségviselési forma:

 • A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.
 • magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu portálon talál információt. A beiratkozási lap hitelesítésével egyidejűleg nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról. Kérjük a magyar állami ösztöndíjas konstrukció feltételeiről tájékozódjon az Oktatási Hivatal honlapján elérhető „Részletes tájékoztató a magyar állami ösztöndíjas jogviszonyról” című anyagból. 
 • Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről, a lehetséges kedvezmények igénylésének lehetőségéről a Tájékoztatóban, illetve a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. 


[vissza]


Korábban teljesített tantárgyak elismerése:

A kérvény jogszabályi változás miatt aktualizálás alatt van, várhatóan 2022. július 25-től lesz elérhető.

 

Ha „újra felvételizett” ugyanarra a szakra, amelynek korábban hallgatója volt, akkor

  • ha a korábbi jogviszonya még nem szűnt meg, a BME TVSZ 56. § (2) bekezdése szerint legkésőbb a regisztrációs időszak végéig nyilatkoznia kell, hogy melyiket tekinti érvényesnek:
   • amennyiben korábbi jogviszony kezdetű képzését nem kívánja folytatni, akkor (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun-kérvényen kérheti a megszüntetést;
   • amennyiben a korábbi kezdetű képzését folytatja tovább, akkor az új képzésen a 033 Beiratkozási szándékról történő lemondás Neptun-kérvényen nyilatkozhat erről, valamint arról, hogy nem kíván az új képzésre beiratkozni
  • a tantárgyak átvezetését, befogadását a fentiek szerint kérheti.
 • Ha „újra felvételizett” más szakra és nem szeretne párhuzamos tanulmányokat folytatni a korábbi és az új képzésen, hanem az új képzésre iratkozik be, akkor
  • a korábbi hallgatói jogviszony megszüntetését (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti, hallgatói jogviszonya a kérvény beadásának napján fog megszűnni.


[vissza]


Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

« Vissza