BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2023. szeptember 26. kedd   ·   2023/2024 I. félév 5. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 11:00–15:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH HALLGATÓI HÍRLEVÉL 2021/22/2 FÉLÉVZÁRÁSRÓL 2. – ELŐZETES TÁRGYFELVÉTEL, ELBOCSÁTÁSOK, ÁTSOROLÁSOK

2022. június 13. hétfő

Kedves Hallgató!

Hírlevelünkben összefoglaltuk a bejelentkezéssel, az előzetes tárgyfelvétellel kapcsolatos teendőket, valamint az átsorolást és az elbocsátást érintő tudnivalókat.

Amennyiben a hírlevél tartalmával vagy az időszakokat érintően kérdése merül fel, forduljon hozzánk bizalommal elérhetőségeinken (elsősorban e-mailben: kth-info@bme.hu vagy a 463-4242 telefonszámon).

 

1. Bejelentkezés a 2022/23/1 félévre:

2022. június 28. 06:00 – 2022. szeptember 1. 23:59

 

A GTK-n a bejelentkezés feltétele a tűz- és munkavédelmi anyag megismerése. A 700_BME GTK Tűz- és munkavédelmi továbbképzés kérvény elérhető 2022. június 15. 06:00 – 2022. szeptember 18. 23:59 között.

Passzív félévre akkor tud bejelentkezni, amíg el nem érte a passzív féléveinek száma az egybefüggő két félévet, illetve a képzésén az összes passzív félévek száma nem érte el maximális passzív félévek számát. Felhívjuk figyelmét, hogy a BME megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha a passzív féléveinek egybefüggő vagy összesített száma elérte a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (továbbiakban: TVSZ) szerint engedélyezettet és a 2022/23/1 féléve ismét passzív félévnek minősülne, valamint nem rendelkezik engedéllyel a passzív félévek számának emelésére.

A regisztrációs időszak után a KTH hivatalból ellenőrzi az aktív félévre történő bejelentkezés feltételeinek teljesülését és azok nem teljesítése esetén passzív félévre állítja a hallgató státuszát.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2022.06.28. 06:00

2022.09.01. 23:59

 

2. Előzetes és kedvezményes tantárgyfelvétel:

Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszaka minden hallgató számára

2022. augusztus 23-án 18 órától 2022. augusztus 27-én 23:59-ig tart.

Tantárgyfelvételi probléma esetén az alábbi kérvény leadásával kérhet kivizsgálást:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

018 Tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem

2022.08.23. 18:00

2022.12.05. 23:59

 

 

A kedvezményes tantárgyfelvételi időszak:

két részidőszakból áll az alábbiak szerint:

1.     2022. augusztus 23-án 12:00 és 15:50 között

az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai által a tanulmányi eredmény alapján vagy a tanulmányi eredmény és/vagy szakmai tevékenység alapján kedvezményben részesített hallgatók vehetik fel azokat a tantárgyakat, amiket más Karok hallgatói nem vehetnek fel.

A kedvezményben részesítéshez Karonként az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

az Építőmérnöki Karon

az Építészmérnöki Karon

a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

azok a BSc-s és MSc-s hallgatók, akiknek a 2021/22/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,80.

azok a BSc-s és osztatlan képzéses hallgatók, akiknek a 2021/22/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,70.

azok a hallgatók, akiknek a 2021/22/2 félévi kreditindexe (ösztöndíjindexe) legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a KTB által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.

 

2.     2022. augusztus 23-án 16:00 és 17:50 között

az a hallgató vehet fel tantárgyat, akinek az adott képzésen volt 2021/22/2 féléve és a félévben minden, az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezése (továbbiakban OHV) szabályzat szerint kitölthető kérdőívét kitöltötte, vagy nem volt kitöltendő OHV kérdőíve.

A kitöltendő OHV kérdőívek a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérdőívek felületén érhetőek el. Az OHV kérdőívek kitöltöttsége az Információ/Lekérdezések/Információk felületen ellenőrizhető a Lekérdezések közül az OHV_kérdőíveim_száma lekérdezést kiválasztva, majd a Listázás gombra kattintva. A lekérdezés futtatásával megkapja eredményül, mennyi kitöltött, még kitölthető, ill. vizsgaidőszak után tölthető és nem tölthető kérdőíve van.

Amennyiben a hallgató minden tölthető kérdőívet kitölt, de marad nem tölthető kérdőíve, akkor is jogosult lesz a kedvezményes tantárgyfelvételre.

Az OHV kérdőívek kitöltési határideje 2022. július 3. A kedvezményes tantárgyfelvételre jogosult hallgatókat a KTH 2022. augusztus 23-ig Neptun üzenetben értesíti.

 

 

3. TANULMÁNYI EREDMÉNYEK MEGÁLLAPÍTÁSA, ÁTSOROLÁSOK, ELBOCSÁTÁSOK

A 2021/22/2 félév átlagolása június 29-én (a halasztott vizsgát tett hallgatóknak július 14-én is) történik a féléves és kumulált tanulmányi eredmények megállapítása érdekében. A június 29-i adatok alapján július 8-ig a Neptun tanulmányi rendszerben Hivatalos bejegyzésben és annak mellékleteként csatolt határozatban értesítjük az átsorolásban és az elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni – akár a halasztott vizsgák miatt módosult tanulmányi eredmények alapján – csak a Hivatalos bejegyzésben és a határozatban leírtak szerint van lehetőség.  

 

3.1. ÁTSOROLÁSOK

3.1.1. ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TANULMÁNYI EREDMÉNY ALAPJÁN

A KTH honlap Szabályzatok felületén elérhető a tanulmányi teljesítményhez tartozó átsorolási szabályok rendjéről szóló tájékoztató, ami a 2012. szeptember 1-jétől jogviszonyt létesített hallgatók tekintetében tartalmazza az átsorolási szabályokat (a minimálisan teljesítendő krediteket a felvétel tanéve szerinti, az átlagkövetelményt az átsorolási időszak időpontja szerinti bontásban. A tájékoztató részletesen ismerteti a jogszabályi előírásokat és azok változásait, továbbá példákkal is magyarázza az előírásokat. Jelenleg nincs hír a tanulmányi alapon történő átsorolás felfüggesztéséről. 3.1.2.     ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE TÁMOGATÁSI IDŐ LEJÁRTA ALAPJÁN

A Felsőoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: FIR-ben), valamint a Neptunban nyilvántartott adatok alapján kerül megállapításra a hallgatók által felhasznált állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévek száma. A KTH az átsorolást a jogszabályi előírások alapján hivatalból végzi el. A támogatási idő lejárta miatt azok a hallgatók kerülnek átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, akik a 2021/22/2 félévben elhasználták a 12 féléves egyéni, vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2 félév, K+2) támogatási idejüket.

A felhasználható támogatási időt más felsőoktatási intézményben felhasznált támogatott félévek is csökkenthetik, ezért az << itt>> leírtak alapján kérhet tájékoztatást a felhasznált támogatási időkeretükre vonatkozóan.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő számításánál az előző azonos képzésen elhasznált támogatási időt is figyelembe kell venni.

Az átsoroló határozat visszavonására (felmentésre) csak a 016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen kérvény benyújtása esetén kerülhet sor (más kérvényben kért felmentés el lesz utasítva). A támogatott félévek számát csak Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat alapján lehet növelni. Szociális, vagy méltányossági alapon nem adható felmentés az átsorolás alól.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

2022.07.08. 06:00

a hivatalos bejegyzés dátumát követő 15. nap

 

3.1.3.  ÁTSOROLÁS ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSRE HALLGATÓI KÉRELEM ALAPJÁN

Ha a 2022/23/1 félévtől önköltséges költségviselési formában szeretné tanulmányait folytatni, kérését 2022. szeptember 1-ig nyújthatja be Neptun kérvényen. A besorolás legalább egy tanév időtartamra szól és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba

2022.05.30. 06:00

2022.09.01. 23:59

 

Az új önköltséges hallgatóknak a képzési szerződést 2022. szeptember 3-ig

-    040_Dokumentum bemutatás kérvényben AVDH-val hitelesítve, vagy

-    két példányban kinyomtatva, a hallgató által aláírva személyesen a KTH-ban a KTH honlapján olvasható fogadási időben,

kell leadni, különben nem kezdhetik a félévet aktív státusszal. (A Képzési Szerződést képzésenként és nem félévenként kell leadni.)

Önköltséges hallgatóknak a regisztrációs időszak előtt kiírásra kerül az önköltségi alapdíj, és október 20-ig kerül kiírásra az önköltségi kreditdíj, mindkettőnél 30 napos fizetési határidővel.  A KTH honlapján lesz megtekinthető, hogy mennyi önköltséget kell fizetni (képzéskód és felvétel éve alapján kereshető ki a 2022/2023 tanév táblázatból).

Önköltségmérséklést az 010 Önköltség mérséklési kérelemben lehet kérni. A hallgatói fizetési kedvezményekre irányuló kérelmek elbírálása során alkalmazandó szempontrendszerről és a kari eljárásrendről a kari dékáni utasításokban tájékozódjon. Az információk figyelmen kívül hagyásából fakadó következmények a hallgatót terhelik, és nem képezhetik felszólalás vagy jogorvoslat alapját.

 

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

010 Önköltség mérséklési kérelem

2022.09.19. 06:00

2022.09.30. 23:59

101 Kérelem önk.díj és koll.díj részletfizetésére és/vagy befizetési határidejének módosítására*

a díj kiírásának dátuma

a díj fizetési határidejének dátuma

*a kiírt tételről indítható a kérvény

 

3.1.4. Kérelemre történő átsorolás állami ösztöndíjas képzésbe

Az önköltséges hallgató a tanév végét követően, legkésőbb augusztus 15-ig Neptunban benyújtott kérelemben (105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra) kérheti, hogy tanulmányait a soron következő tanévtől kezdődően állami ösztöndíjas képzésben folytathassa.

A megüresedett magyar állami (rész)ösztöndíjas létszámkeretre az utolsó két aktív félévre számított súlyozott tanulmányi átlag alapján a legjobban teljesítő, azonos szakon tanulmányokat folytató hallgatókat lehet átsorolni. A KTH július 31-ig Neptunon keresztül tájékoztatja az önköltséges hallgatókat a kérelemre történő átsorolás lehetőségéről, továbbá a szakonként megüresedett állami ösztöndíjas helyek számáról. Csak a TVSZ 74/D. § (4) bekezdésében előírt feltételeket teljesítő hallgató tudja beadni a kérvényt.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra

2022.07.31. 06:00

2022.08.15. 23:59

 

3.2. ELBOCSÁTÁSOK 

3.2.1.TANULMÁNYI OKBÓL

A BME tanulmányi okból a 2021/22/2 félévre június 29-ig beírt tanulmányi eredményei alapján bocsátja el a hallgatókat. Az elbocsátásra kerülő hallgatók jogviszonya, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válik, 2022. június 27-i dátummal szűnik meg.

Az elbocsátó határozat visszavonására (felmentésre) csak a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen kérvény benyújtása esetén kerülhet sor. A hat elégtelen miatti elbocsátás kivételével a KTB adhat felmentést, így az első körben a KTB-k véleményét kérjük ki. Más kérvényben korábban kapott felmentések esetében is be kell adni a 015-ös kérvényt és az indoklásban hivatkozni kell arra a kérvényre, amiben a felmentést megkapta. Halasztott vizsga eredménye alapján is kapható felmentés, de ebben az esetben is a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen kérvényt kell beadni a jegy beírását követően (előtte beadott kérvények el lesznek utasítva), amennyiben a jegy(ek) alapján már nem áll fenn az elbocsátás feltétele (elbocsátási határozatott kapott hallgató a jegybeírást követően be fogja tudni adni a kérvényt). A halasztott vizsgák eredménye alapján is történhet elbocsátás.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

015 Jogorvoslat elbocsátás ellen

2022.07.08. 06:00

a hivatalos bejegyzés dátumát követő 15. nap

 

 

3.2.2. SAJÁT KÉRÉSRE

Amennyiben a hallgató saját maga szeretné a hallgatói jogviszonyát megszüntetnikérését a 032 Elbocsátás saját kérésre Neptun kérvényen nyújthatja be. A kérvény folyamatosan elérhető.

Hallgatói jogviszonya a bejelentés napján, vagyis a kérvényleadás napján fog megszűnni. Hallgatói jogviszonya megszűnéséről a Neptunban Hivatalos bejegyzés és annak mellékleteként elbocsátó határozat kerül bejegyzésre.

A BME-vel esetlegesen fennálló tartozását rendezni szükséges. Amennyiben tartozása van, annak ténye a határozatban rögzítésre kerül.

 

Átvétel (BME-n belüli szakváltás, képzési hely, nyelv és munkarend váltás, vagy intézményváltás) esetén ne kérelmezze korábbi képzésén hallgatói jogviszonya megszüntetését.
BME-n belüli átvételnél: beiratkozást követően, a Központi Tanulmányi Hivatal végzi el jogviszony lezárását a korábbi képzésen.

Intézményváltásnál: beiratkozást követően, az átvevő intézmény értesíti az átadó intézményt az átvételről, a beiratkozásról, kérve a jogviszony megszüntetését.

 

Amennyiben állami ösztöndíjas félévet vett igénybe, a kérvény beadása előtt tájékozódjon az Oktatási Hivatalnál a hallgatói jogviszony megszűnése miatti keletkező visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban.

« Vissza