BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Vezető a műszaki felsőoktatásban

 
        

Kedves Elsőéves Hallgatónk!


A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, közkeletű nevén Műegyetem rektoraként köszöntelek Bennetek, mint új, elsőéves hallgatóinkat. 
Az Institutum Geometrico-Hydrotechnicum néven 1782-ben alapított patinás intézményünk hosszú ideje az ország első számú műszaki felsőoktatási intézménye, amelynek egyúttal nemzetközi rangja is jelentős.
Az egyetemi légkör ugyan első látásra jelentősen eltér a középiskolákban megszokottól, de fontos elemeiben mégiscsak nagyon hasonló: az eredményesség záloga az oktatók odaadó munkája, és a hallgatók tehetsége, kitartó szorgalma. Ez adja az intézmény stabilitását és folytonosságát mind az oktatásban, mind a tudományos kutatásban és technológiai fejlesztőmunkában. 
Utóbbiakba a tudás magas szintű átadására alapozva a magukban elég tehetséget érző hallgatók már egyetemi éveik alatt is bekapcsolódhatnak. Az alapképzésből így kerülnek aztán hallgatóink a mesterképzésbe, ahol a tudás finomhangolására összpontosítunk, jó tervező, fejlesztő és kutató mérnököket kibocsátva. A tudományos munkában még inkább elmélyülni akaróknak a doktori képzésünk nyújt kiváló kereteket. 
Ez is hozzájárul ahhoz, hogy a Műegyetem Magyarország egyik vezető kutatóegyeteme legyen, sőt, jelentős nemzetközi oktatási, szakmai-tudományos tekintélynek örvendjen. Fontos, hogy aki hozzánk jön, és nálunk végez, az ne csak jó mérnökké, hanem egyúttal széles értelemben vett értelmiségi emberré is váljon. 
Egyetemünk keretei között, az egyetem légkörében erre is mindenki megtalálhatja a lehetőséget, az oktatók is ezzel az igénnyel adják át szaktudásukat és általános műveltségüket. A Műegyetem nyolc karának karaktere erőteljesen egyedi, de mind elitképzésre törekszik. A karok önmagukban is akkora szakterületet fognak át, amit épp elegendő befogadni a tanulmányi idő alatt. Olyan szakembereket nevelnek a karok, akik a nagyon erős elméleti természettudományos alapképzés mellett gazdasági ismeretekkel és a legfrissebb szakirányú tudással rendelkeznek, így képesek a folyamatokat rendszerben szemlélni. 
Sok éves tapasztalatunk, hogy a megszerzett szaktudással és műegyetemi diplomával az elhelyezkedés problémamentes. Intézményünkben a magyar mellett idegen, elsősorban angol nyelven is folytathatjátok tanulmányaitokat, és nemzetközi csereprogramjainkon keresztül külföldi egyetemeken is hosszabb időt tölthettek, többlettudást, barátokat és jó idegennyelv-tudást szerezve. 
De hát mikor, ha nem ebben az életszakaszban! A Műegyetem miliőjében a hallgatók szinte kikerülhetetlenül műegyetemista habitusúvá válnak, de ez a legjobb, ami történhet velük. Hallgató koromban magam is átmentem ezen a folyamaton, és tartalmas életpályát kanyarítottam ki belőle. Kedves Hallgatók, életeteknek ebben a meghatározó szakaszában nagyszerű, eredményes, boldog, az intézmény közösségépítő erejét is nagyban megtapasztaló egyetemi éveket kívánok Nektek!

Budapest, 2018. július 20.

Dr. Józsa János rektor