Logisztikai mérnöki BSc alapszak

TANTERV

A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L, F, K - ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit (kr)

Továbblépés: Kód -> Előkövetelmények;; Tantárgy -> Tantárgyprogram (.html)
 Tanterv kiegészítés 
Kód Tantárgy: 1.félév 3.félév 5.félév 7.félév
 2.félév 4.félév 6.félév 
Természettudományos alapismeretek: 50 kredit
TE90AX01 Matematika A1b 3,2,-, v, 6 
TE90AX03 Matematika A2b 2. 3,2,-, v, 6 
TE90AX11 Matematika A3 közl.mérn. 3. 2,2,-, v, 4 
TE15AX09 Fizika 3,-,-, v, 3 
KOJKA101 Mechanika I. - Statika 2,2,-, v, 4 
KOJKA102 Mechanika II. - Szilárdságtan 2. 2,2,-, v, 4 
KOJKA103 Mechanika III. 3. 2,2,-, v, 4 
VEKTAKO1 Műszaki kémia 2,-,1, v, 3 
KORHA104 Hő- és áramlástan I. 3. 2,-,1, v, 3 
KORHA105 Hő- és áramlástan II. 4. 2,-,1, v, 3 
KOJJA106 Anyagismeret 2. 2,-,2, v, 4 
KOKAA107 Elektrotechnika - elektronika I. 3. 2,1,1, f, 4 
KOKAA108 Elektrotechnika - elektronika II. 4. 2,-,1, v, 2 
Gazdasági és humán ismeretek: 20 kredit
GT30A001 Mikro- és makro ökonómia 2. 4,-,-, v, 4 
KOKGA109 Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan 3. 4,-,-, v, 4 
KOKUA601 Szervezéselmélet 3. 2,-,-, 2, 2 
GT35A400 Számviteli ismeretek 4. 2,-,-, 2, 2 
GTooAxx2 Üzleti jog 5. 2,-,-, 2, 2 
KOKGA603 Közlekedési és logisztikai jog 6. 2,-,-, 2, 2 
KOKGA602 Vámeljárások 7. 2,-,-, 2, 2
KOEAA111 Munkavédelem 7. 2,-,-, f, 2
Szakmai törzsanyag: 70 kredit
KOVJA112 Általános járműgéptan 2,-,1, f, 3 
KOKUA604 Közlekedési rendszerek és technológiák 2,-,-, 2, 2 
KOKUA605 Bevezetés a logisztikába 2,-,-, 2, 2 
KOKAA606 Infokommunikáció I. 2,-,1, 3, 3 
KOKAA607 Infokommunikáció II. 2. 1,-,2, 3, 3 
KOVJA150 Járművek és mobil gépek I. 2. 2,1,-, f, 3 
KOJHA171 Műszaki ábrázolás alapjai 2,2,-, f, 4 
KOJHA172 Járműelemek I. 2. 2,1,-, f, 3 
KOJHA173 Járműelemek II. 3. 2,1,-, f, 3 
KOEAA609 Logisztikai hálózatok 2. 2,-,-, f, 2 
KOEAA610 Logisztikai adatbázis rendszerek 3. 2,1,-, f, 3 
KOJJA160 Járműszerkezeti anyagok és technológiák I. 3. 2,-,1, f, 3 
KOJJA161 Járműszerkezeti anyagok és technológiák II. 4. 2,-,1, v, 3 
KOGJA611 Minőségügy a logisztikában 4. 2,-,-, f, 2 
KOKGA612 Logisztikai menedzsment 4. 2,1,-, f, 3 
KOKUA613 Logisztikai információs rendszerek I. 4. 2,1,1, f, 4 
KOEAA615 Logisztikai információs rendszerek II. 5. 2,2,-, f, 4 
KOKAA127 Irányítástechnika I. 4. 2,1,-, f, 3 
KOKAA128 Irányítástechnika II. 5. 2,1,-, v, 3 
KOJJA614 Ipari gyártási rendszerek 5. 2,2,-, f, 4 
KOEAA616 Anyagmozgató gépek és eszközök I. 5. 3,2,-, f, 5 
KOEAA320 Logisztikai rendszerek irányítása és automatizálás 6. 2,-,2, v, 4 
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
Vizsgák és félévközi jegyek száma: 17v+26f
20,6,3, 30
4v 5f
20,7,3, 30
4v 5f
11,7,0, 18
1v 4f
4,0,0, 4
0v 2f
  18,6,4, 29
4v 4f
16,3,4, 22
3v 5f
4,0,2, 6
1v 1f
 
 Szabadon választható tantárgyak. Össz: 5f, 10 kredit 5.,6.,7. 2 kr. 1f 4 kr. 2f 4 kr. 2f
Differenciált szakmai ismeretek + Szakdolgozat készítés: 45 + 15 kredit
 Szakirány modul: Összesen: 7v+4f
   Logisztikai folyamatok szakirány
   Szállítmányozás szakirány
   Műszaki logisztika szakirány
4.,6. 4,2,1, 8
1v 1f
8,5,6, 20
3v 1f
 
5.,7. 6,3,1, 10
3v 0f
3,2,2, 7
0v 2f
KO...... Szakdolgozat készítés 7. 15 kr. 1f
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
Vizsgák és félévközi jegyek száma: 24v+36f
20,6,3, 30
4v 5f
20,7,3, 30
4v 5f
19,10,1, 30
4v 5f
11,16,2, 30
0v 7f
  18,6,4, 29
4v 4f
20,5,5, 30
4v 6f
16,5,8, 30
4v 4f
 
Kritérium tantárgyak
 Testnevelés (heti óraszám) 2 2  
 Szakmai gyakorlat 6. 6 hét  
Nyelvi képzés
 Idegen nyelv (heti óraszám) 4 4 4 4 4  

Tanterv kiegészítés

A Tanterv kiegészítés (tantervi melléklet) tartalmazza a tantárgyi előkövetelményi rendszert, a szakirány választás feltételeit, valamint a Szakdolgozat készítés és a záróvizsgára bocsátás feltételeinek leírását, valamint a záróvizsga rendjét.
A tantárgyak előkövetelményi rendszere az egyes tantárgyak egymásra épülését fejezi ki. A kötelező előtanulmány hiányában a tantárgy felvétele nem lehetséges, és ez alól - mivel a hatékony oktatás szakmai feltételeit jeleníti meg – kivétel sem adható. Az ajánlott előtanulmány hiányában a tantárgy felvehető, de tudomásul kell venni, hogy a tantárgy oktatása úgy épül fel, hogy feltételezi az ajánlott előtanulmányként megadott tantárgyak ismeretét is.
 1. Az egyes tantárgyak konkrét előkövetelményeit a fenti tantervi táblázat tartalmazza (Neptun kódra klikkelve).
 1. A szakirány választás, valamint szakirányos tantárgyak felvételének általános feltétele:
  A mintatanterv kötelező tantárgyaiból (beleértve a kötelezően választandó gazdasági- és humán ismereteket is) minimum 85 kredit összegyűjtése.
 1. A differenciált szakmai blokk választásának feltétele a közlekedésmérnöki BSc egyes (2012. előtti) szakirányain:
  A szakirány választás feltételeinek teljesítése.
 1. A Szakdolgozat készítés c. tantárgy felvételének általános feltétele valamennyi szakirányon:
  A mintatantervben szereplő kötelező és kötelezően választandó tantárgyakból minimum 170 kredit, ezen belül a szakirány tantárgyakból minimum 35 kredit összegyűjtése, és a 6 hetes Szakmai gyakorlat teljesítése. Szakdolgozat téma abban a félévben választható, melyben a – tantárgyfelvételek alapján – a Szakdolgozat készítés fenti feltételeinek teljesülése várható.
 1. A záróvizsgára bocsátás feltétele:
  A mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is (minimum 210 kredit), valamint minden, tanterv szerinti kritérium feltétel (2 félév testnevelés, 6 hét szakmai gyakorlat) teljesítése és a Szakdolgozat beadása.
 1. A záróvizsga rendje:
  A Záróvizsga Bizottság előtt leteendő záróvizsga a Szakdolgozat megvédéséből, valamint három záróvizsga tantárgyból szóbeli vizsga letételéből áll. A záróvizsga tantárgyakat a szakirány szempontjából illetékes Tanszék jelöli ki. A három tantárgyat részben a szakmai törzsanyag, részben a differenciált szakmai ismeretek tantárgyköréből úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy tantárgy legalább 3 kreditértékű legyen, és a három tantárgy ismeretanyaga összességében legalább 15 kreditnyi legyen.

 Vissza az elejére