Közlekedésmérnöki BSc alapszak

TANTERV
2012. szeptember 1-től

A táblázatban vesszővel elválasztott öt karakter: E,G,L, F, K - ahol:
Heti óraszám: Előadás, Gyakorlat, Labor, Félév végi követelmény (v:vizsga, f: félévközi jegy), Kredit (kr)

Továbblépés: Kód -> Előkövetelmények;; Tantárgy -> Tantárgyprogram (.html)
 Tanterv kiegészítés 
Kód Tantárgy: 1.félév 3.félév 5.félév 7.félév
 2.félév 4.félév 6.félév 
Természettudományos alapismeretek: 50 kredit
TE90AX01 Matematika A1b 3,2,-, v, 6 
TE90AX03 Matematika A2b 2. 3,2,-, v, 6 
TE90AX11 Matematika A3 közl.mérn. 3. 2,2,-, v, 4 
TE15AX09 Fizika 3,-,-, v, 3 
KOJKA101 Mechanika I. - Statika 2,2,-, v, 4 
KOJKA102 Mechanika II. - Szilárdságtan 2. 2,2,-, v, 4 
KOJKA103 Mechanika III. 3. 2,2,-, v, 4 
VEKTAKO1 Műszaki kémia 2,-,1, v, 3 
KORHA104 Hő- és áramlástan I. 3. 2,-,1, v, 3 
KORHA105 Hő- és áramlástan II. 4. 2,-,1, v, 3 
KOJJA106 Anyagismeret 2. 2,-,2, v, 4 
KOKAA107 Elektrotechnika - elektronika I. 3. 2,1,1, f, 4 
KOKAA108 Elektrotechnika - elektronika II. 4. 2,-,1, v, 2 
Gazdasági és humán ismeretek: 20 kredit
GT30A001 Mikro- és makro ökonómia 2. 4,-,-, v, 4 
KOKGA109 Menedzsment és vállalkozás gazdaságtan 3. 4,-,-, v, 4 
KOKGA110 Üzleti jog 6. 2,-,-, v, 2 
  Kötelezően választott gazdasági és humán ismeretek 2. 2,-,-, f, 2  
3.,5.,7. 2,-,-, f, 2 2,-,-, f, 2 2,-,-, f, 2
KOEAA111 Munkavédelem 7. 2,-,-, f, 2
Szakmai törzsanyag: 70 kredit
KOVJA112 Általános járműgéptan 2,-,1, f, 3 
KOGJA113 Minőségügy a közlekedésben 2,-,-, f, 2 
KOKUA114 Közlekedési rendszerek 2,-,-, f, 2 
KOGJA115 Járműrendszerek 2. 2,-,-, f, 2 
KOKUA116 Logisztikai rendszerek 2. 2,-,-, f, 2 
KOEAA117 Üzemi szállítási rendszerek 3. 2,-,-, f, 2 
KOEAA118 Közlekedési pályák 3. 2,-,-, f, 2 
KOKAA119 Számítástechnika I. 2,-,1, f, 3 
KOKAA153 Számítástechnika II.j 2. 1,-,2, f, 3 
KOJHA171 Műszaki ábrázolás alapjai 2,2,-, f, 4 
KOJHA172 Járműelemek I. 2. 2,1,-, f, 3 
KOJHA173 Járműelemek II. 3. 2,1,-, f, 3 
KOJJA174 Jármű-anyagtechnológia I. 3. 1,-,1, f, 2 
KOJJA175 Jármű-anyagtechnológia II. 4. 2,-,-, v, 3 
KOKUA176 Közlekedési technológia A 4. 3,2,-, v, 6 
KOVJA177 Járműdinamika 4. 1,1,-, f, 2 
KOKGA178 Közlekedésstatisztika A 4. 1,2,-, f, 3 
KOKAA127 Irányítástechnika I. 4. 2,1,-, f, 3 
KOKAA128 Irányítástechnika II. 5. 2,1,-, v, 3 
KOKAA179 Közlekedési automatika A 5. 2,2,-, v, 4 
KOKUA180 Üzemszervezés A 5. 3,2,-, v, 6 
KOJJA181 Jármű fenntartás 5. 2,1,-, f, 3 
KOKGA182 Közlekedés-gazdaságtan A 6. 2,2,-, f, 4 
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
Vizsgák és félévközi jegyek száma: 20v+24f
20,6,3, 30
4v 5f
21,6,3, 30
4v 6f
11,6,0, 18
3v 2f
4,0,0, 4
0v 2f
  20,5,4, 30
4v 5f
13,6,2, 22
4v 3f
4,2,0, 6
1v 1f
 
 Szabadon választható tantárgyak. Össz: 5f, 10 kredit 5.,6.,7. 2 kr. 1f 4 kr. 2f 4 kr. 2f
Differenciált szakmai ismeretek + Szakdolgozat készítés: 45 + 15 kredit
 Szakirány modul: Összesen: 4v+9f
   Közúti közlekedési folyamatok szakirány
   Vasúti közlekedési folyamatok szakirány
   Légiközlekedési folyamatok szakirány
   Vizi közlekedési folyamatok szakirány
   Szállítási folyamatok szakirány
   Szállítmányozási menedzsment szakirány
4.,6. 4,2,1, 8
0v 2f
8,5,6, 20
3v 3f
 
5.,7. 6,3,1, 10
1v 2f
3,2,2, 7
0v 2f
KO...... Szakdolgozat készítés 7. 15 kr. 1f
Összesen: Előadás, Gyakorlat, Labor, Kredit
Vizsgák és félévközi jegyek száma: 24v+39f
20,6,3, 30
4v 5f
21,6,3, 30
4v 6f
19,9,1, 30
4v 5f
11,16,2, 30
0v 7f
  20,5,4, 30
4v 5f
17,8,3, 30
4v 5f
16,7,6, 30
4v 6f
 
Kritérium tantárgyak
 Testnevelés (heti óraszám) 2 2  
 Szakmai gyakorlat 6. 6 hét  
Nyelvi képzés
 Idegen nyelv (heti óraszám) 4 4 4 4 4  

Tanterv kiegészítés

A Tanterv kiegészítés (tantervi melléklet) tartalmazza a tantárgyi előkövetelményi rendszert, a szakirány választás feltételeit, valamint a Szakdolgozat készítés és a záróvizsgára bocsátás feltételeinek leírását, valamint a záróvizsga rendjét.
A tantárgyak előkövetelményi rendszere az egyes tantárgyak egymásra épülését fejezi ki. A kötelező előtanulmány hiányában a tantárgy felvétele nem lehetséges, és ez alól - mivel a hatékony oktatás szakmai feltételeit jeleníti meg – kivétel sem adható. Az ajánlott előtanulmány hiányában a tantárgy felvehető, de tudomásul kell venni, hogy a tantárgy oktatása úgy épül fel, hogy feltételezi az ajánlott előtanulmányként megadott tantárgyak ismeretét is.
 1. Az egyes tantárgyak konkrét előkövetelményeit a fenti tantervi táblázat tartalmazza (Neptun kódra klikkelve).
 1. A szakirány választás, valamint szakirányos tantárgyak felvételének általános feltétele:
  A mintatanterv kötelező tantárgyaiból (beleértve a kötelezően választandó gazdasági- és humán ismereteket is) minimum 85 kredit összegyűjtése.
 1. A differenciált szakmai blokk választásának feltétele a közlekedésmérnöki BSc egyes (2012. előtti) szakirányain:
  A szakirány választás feltételeinek teljesítése.
 1. A Szakdolgozat készítés c. tantárgy felvételének általános feltétele valamennyi szakirányon:
  A mintatantervben szereplő kötelező és kötelezően választandó tantárgyakból minimum 170 kredit, ezen belül a szakirány tantárgyakból minimum 35 kredit összegyűjtése, és a 6 hetes Szakmai gyakorlat teljesítése. Szakdolgozat téma abban a félévben választható, melyben a – tantárgyfelvételek alapján – a Szakdolgozat készítés fenti feltételeinek teljesülése várható.
 1. A záróvizsgára bocsátás feltétele:
  A mintatantervben rögzített valamennyi tantárgy, beleértve a szabadon választott tantárgyakat is (minimum 210 kredit), valamint minden, tanterv szerinti kritérium feltétel (2 félév testnevelés, 6 hét szakmai gyakorlat) teljesítése és a Szakdolgozat beadása.
 1. A záróvizsga rendje:
  A Záróvizsga Bizottság előtt leteendő záróvizsga a Szakdolgozat megvédéséből, valamint három záróvizsga tantárgyból szóbeli vizsga letételéből áll. A záróvizsga tantárgyakat a szakirány szempontjából illetékes Tanszék jelöli ki. A három tantárgyat részben a szakmai törzsanyag, részben a differenciált szakmai ismeretek tantárgyköréből úgy kell kiválasztani, hogy egy-egy tantárgy legalább 3 kreditértékű legyen, és a három tantárgy ismeretanyaga összességében legalább 15 kreditnyi legyen.

 Vissza az elejére