BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM (BME)

Vezető a műszaki felsőoktatásban

Bemutatkozás

Kedves Gólya!

A Műegyetem magas képzési színvonala mellett méltán híres nagy hagyományokkal rendelkező, pezsgő hallgatói életéről. A hallgatók közössége önszerveződő alapokon nyugszik, amelynek erőt ad az a Magyarországon törvényben lefektetett alapelv, hogy a felsőoktatási intézmények irányításában a hallgatók is komoly jogosítványokkal vesznek részt. A hallgatói közösség ennek megfelelően az egyetemen hivatalosan is formát ölt, ez a forma pedig nem más, mint a Hallgatói és Doktorandusz Önkormányzat (HDÖK), mely két szervezetre a Hallgatói Önkormányzatra (HÖK) és a Doktorandusz Önkormányzatra (DOK) tagozódik. A HÖK a hallgatóság egészét jelenti, hiszen tagja minden, az egyetemre beiratkozott hallgató. Az önkormányzat, mint neve is mutatja, teljesen önigazgató szerveződésű, működéséről, a vezetők megválasztásáról teljes mértékben a hallgatók döntenek. A HÖK tevékenysége rendkívül szerteágazó, hiszen a hallgatói közösségi élet szervezésének feladatát teljes egészében az önkormányzat látja el, valamint önmaga végzi a hallgatói léttel kapcsolatos ügyintézés és döntéshozatal jelentős részét is, mint például egyes támogatások megítélése, kérvények elbírálása. Ugyanakkor a HÖK egyik legfontosabb funkciója az érdekképviselet és érdekvédelem, melyet választott képviselőin keresztül képes érvényesíteni.

Hallgatói Képviselet

A Hallgatói Önkormányzat vezető testülete minden karon a Kari Hallgatói Képviselet, amelynek tagjává az évente megtartott választásokon válhat bármely kari hallgató. A Kari Hallgatói Képviseletek saját tagjaik közül 2-2 főt delegálnak a tizenhat tagból álló Egyetemi Hallgatói Képviseletbe, ami a HÖK egyetemi szintű vezető testülete. A Kari Hallgatói Képviselet feladata a kari önkormányzatok irányítása és a karon a hallgatók érdekeinek képviselete és védelme, míg az Egyetemi Hallgatói Képviselet meghatározza a Hallgatói Önkormányzat működését és az egyetemi döntéshozatalban képviseli a hallgatók elképzeléseit, érdekeit.

A Hallgatói Képviseletek egyetemi és kari szintű tevékenységei közül a legfontosabbak:

* fellépnek a tanulmányi és vizsgaügyek, valamint a térítési és juttatási kérdések egyetemi szintű szabályozásait érintő kérdésekben, melyekben egyetértési jogok biztosítják a hallgatói érdekek érvényesítését, 
* szerepet vállalnak a kari tanulmányi ügyek intézésében, mint a tantervek, tantárgyi programok, előtanulmányi rendek, illetve az órarendek, vizsgarendek kialakítása és az eseti ügyek intézése, 
* segítik a kollégiumok működtetését, kiválasztják a kollégiumi mentorokat, 
* elbírálják a külföldi ösztöndíjak pályázatait, valamint a Térítési és Juttatási Szabályzat szerint hatáskörükbe tartozó juttatásokat, mint a tanulmányi és szociális ösztöndíj, a kollégiumi férőhely, az Egyetemi és Kari BME ösztöndíj, valamint a köztársasági ösztöndíj,
* segítik és ellenőrzik az öntevékeny csoportok működését, 
* biztosítják a legnagyobb kari hallgatói rendezvények (Gólyatábor, Gólyabál, Kari Napok) megszervezését, 
* részt vesznek az egyetemen megrendezésre kerülő szakmai rendezvények, így a Tudományos Diákköri Konferencia szervezésében, támogatják a TDK díjazottjait, 
* részt vállalnak az egyetemi sportélet szervezésében, támogatásában, 
* kiadják a Műhelyt és a kari hallgatói újságokat. 
* biztosítják a hallgatók folyamatos tájékoztatását az őket érintő egyetemi ügyekről.