BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2021. október 26. kedd   ·   2021/2022 I. félév 9. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Kiegészítő felvételi eljárás Informatikai képzési területre

Valamely felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló személy, vagy volt hallgató kérheti felvételét – a központi felsőoktatási felvételi eljárásban történő részvétel nélkül, önköltséges képzésre – az Egyetemen meghirdetett, az informatikai képzési területhez tartozó valamely szakára.

Az adott szakra a jelentkező akkor vehető fel, ha rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon legalább harminc elismerhető kredittel és az Egyetem rendelkezik a felvételi kérelemben megjelölt szakon betölthető kapacitással.

Az elismert kreditek száma és az elismert kreditekhez tartozó érdemjegyekből számított súlyozott tanulmányi átlag – egész számra kerekített – hatszorosa alapján számított felvételi pontszám alapján rangsorolja és a felvételi pontszám csökkenő sorrendjében, a betölthető kapacitásra figyelemmel meghatározza a felvehető jelentkezők körét.

Hiányos kérelmek esetében 8 nap a pótlási határidő. Amennyiben a jelentkező a hiánypótlási felhívásnak nem tesz eleget, a felvételi kérelem elutasításra kerül.

A kiegészítő felvételi eljárásra vonatkozó kérelem, őszi félévre vonatkozóan augusztus 5-ig, a tavaszi félévre január 5-ig nyújtható be, a kth.bme.hu honlapon E-ügyintézés/Portál űrlapok menüpont alatt.
A kiegészítő felvételi eljárás teljes egészében elektronikus és díjmentes eljárás. 

 

A kérelemben fel kell sorolni:
- jelentkező jelenlegi vagy volt felsőoktatási intézményének megnevezését,
- szakjának (szakjainak) megnevezését, amelyen felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott)
- szaknak a megnevezését, amelyen hallgatói jogviszonyt kíván létesíteni

A kérelemhez csatolni kell:

  • hitelesített elektronikus leckekönyv/törzslapkivonat vagy oklevélmelléklet formájában

  • tantárgyak (tanegységek) leírását vagy leírásuk elérhetőségét

A BME Felvételi Szabályzata 16/B-C. § szabályozza, amely a KTH honlapján az Aktualitások/ Szabályzatok menüponton belül https://www.kth.bme.hu/aktualitasok/szabalyzatok/ érhető el.

A fizetendő önköltségről információt a Kar Dékáni Hivatalában kérhet.


Leadásához minden adat kitöltése, majd a kérelem mentése után véglegesítés is szükséges.
A leadás sikerességéről visszaigazoló e-mailben értesítjük. 

Kérelmek beadási határideje a 2021/22 tanév tavaszi félévre:
2021. december 20. – 2022. január 5.  között nyújtható be itt.