BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2021. november 29. hétfő   ·   2021/2022 I. félév 14. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2019/20/2 félévzárásról 2. – elbocsátások, átsorolások, nyári ügyintézés

2020. június 25. csütörtök

Kedves Hallgató!

 

Mielőtt a nyári szünidő kezdetét veszi, hírlevelünkben a félévzárást és a következő félév kezdését érintő néhány fontos teendőre szeretnénk a figyelmét felhívni, valamint összefoglaltuk a 2019/20/2 félév tanulmányi eredményeinek megállapítását követő elbocsátásokkal és átsorolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.1. 2019/20/2 félévi bejegyzések ellenőrzése

2. A 2020/21/1 félévhez kapcsolódó kérvények

2.1. Passzív félévek számának emelése

2.2. Javító célú ismételt tárgyteljesítés

3. Tanulmányi eredmények megállapítása, átsorolások, elbocsátások

3.1. Átsorolások

3.1.1. Átsorolás önköltséges képzésre tanulmányi eredmény alapján

3.1.2. Átsorolás önköltséges képzésre támogatási idő lejárta alapján

3.1.3. Átsorolás önköltséges/költségtérítéses képzésre hallgatói kérelem alapján

3.1.4. Átsorolás önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésre kérelem alapján

3.2. Elbocsátások 

3.2.1.Tanulmányi okból

3.2.2. Saját kérésre

4. Bejelentkezés és előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel a 2020/21/1 félévre

5. Nyári ügyintézés a KTH-ban és egyéb tudnivalók1. 2019/20/2 félévi bejegyzések ellenőrzése

A Tanszékek 2020. július 14-én délig jegyezhetik be az eredményeket a Neptunba. A bejegyzéseket a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Leckekönyv felületén ellenőrizheti. Amennyiben eltérést talál, július 14-ig közvetlenül a Tanszéken (oktatónál vagy a tanszéki adminisztrátornál) jelezheti, július 14-ét követően a 006 Jegyeltérés bejelentése Neptun kérvényen. A kérvény folyamatosan elérhető.

Amennyiben valamelyik tantárgyból megajánlott jegyet kapott, és az még nem került bejegyzésre, szíveskedjék az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül beírásra az elfogadott jegy (Önnek kell feljelentkeznie egy adott vizsgaalkalomra vagy a Tanszék jelentkezteti fel).

Aki Díjköteles pótlás típusú vizsga résztvevői között szerepel (nem jelentkezett le, és a tanszék sem jelentkeztette le), annak különeljárási díj (KED) kerül kiírásra.

A tétel törléséhez a KTH-nak küldött hivatalos tanszéki vélemény szükséges (Neptun üzenet vagy e-mail is jó). Ennek tartalmaznia kell a hallgató és a vizsga adatait, valamint nyilatkozatot, hogy tanszéki hibából szerepel a hallgató a Díjköteles pótlás típusú vizsga résztvevői között.

Vissza

2. A 2020/21/1 félévhez kapcsolódó kérvények

2.1. Passzív félévek számának emelése

Passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be. A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének két félévnél hosszabb időtartamát a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2020.07.14. 06:00

2020.09.06. 23:59

nem

 

A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) pontja alapján a 2019/2020/2. félévet nem kell figyelembe venni a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésénél.

Vissza

2.2. Javító célú ismételt tárgyteljesítés

A korábban legalább elégséges (2) eredménnyel teljesített tantárgy javító célú ismételt felvétele is kérelembeadáshoz, valamint díjfizetéshez kötött.

 

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles

008 Kérelem ismételt tárgyteljesítésre javító céllal korábban a képzésen már teljesített tárgyból

2020.07.14. 06:00
Várhatóan 2020.07.16-tól

2020.09.06. 23:59

igen

(4500 Ft)

Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhet a hallgató a javító célú ismételt tantárgyteljesítés lehetőségével. Javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet.

A díj a kérvény leadásakor aznapi befizetési határidővel kerül kiírásra, és a kérvény mindaddig Befizetésre vár státuszú marad, amíg a díj befizetése nem történik meg. Az ügyintéző a befizetés megtörténtéig nem is látja a kérvényt. A kiírt tétel befizetését követően kerül a kérvény az ügyintézőhöz, és lesz a státusza Ügyintézés alatt. A kérvényt a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el. A kérvény elfogadása esetén a 2020/21/1 félévre tényleges tantárgyfelvétel nem történik! Az engedélyről a KTH határozatot állít ki, amit digitális aláírással hitelesít és feltölt a kérvényhez mellékletként. A határozatot a tantárgyat oktató tanszékre a hallgatónak kell eljuttatnia. A kérvény érvényességének vége után a kiírt, de be nem fizetett tételek törölve lesznek, így ezeknél a kérvényeknél nem történik ügyintézés.

A félév végén a Tanszék az eredményt Neptun üzenetben megküldi a hallgató ügyintézőjének. Javítás esetén az eredmény a tantárgy eredeti teljesítésének félévére kerül bejegyzésre. A javító célú ismételt tantárgyfelvétel során az érintett tantárgyból korábban megszerzett kredit nem vehető el, továbbá a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni. Amennyiben nem teljesíti, vagy rosszabb eredménnyel teljesíti a tantárgyat, korábbi eredménye marad érvényben.

Vissza

3. Tanulmányi eredmények megállapítása, átsorolások, elbocsátások

A KTH munkatársai július 14-én elvégzik a 2019/20/2 félév átlagolását, aminek segítségével megállapítják a féléves és kumulált tanulmányi eredményeket. Legkésőbb július 17-ig a Neptun tanulmányi rendszerben Hivatalos bejegyzésben és annak mellékleteként csatolt határozatban értesítik az átsorolásban és a tanulmányi okból történő elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni csak a Hivatalos bejegyzésben és a határozatban leírtak szerint lesz lehetőség.  

Vissza

3.1.        Átsorolások

3.1.1.     Átsorolás önköltséges képzésre tanulmányi eredmény alapján

A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 4. § alapján 2020-ban az Nftv. 48. § (2) bekezdésében szabályozott átsorolásra (tanulmányi alapú átsorolás) a 2020/2021-es tanévre nézve nem kerül sor.

Vissza

3.1.2.     Átsorolás önköltséges képzésre támogatási idő lejárta alapján

A Felsőoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: FIR-ben), valamint a Neptunban nyilvántartott adatok alapján kerül megállapításra a hallgatók által felhasznált állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévek száma. A KTH az átsorolást a jogszabályi előírások alapján hivatalból végzi el. A támogatási idő lejárta miatt azok a hallgatók kerülnek átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, akik a 2019/20/2 félévben elhasználták a 12 féléves egyéni, vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2 félév, K+2) támogatási idejüket.

A támogatási időt a másik felsőoktatási intézményben felhasznált félévek is csökkenthetik, ezért az << itt>> leírtak alapján kérhet tájékoztatást a felhasznált támogatási időkeretükre vonatkozóan.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időbe bele kell számítani az előző azonos képzésen elhasznált támogatási időt is.

Az átsoroló határozat visszavonására (felmentésre) csak a 016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen benyújtása esetén kerülhet sor (más kérvényben kért felmentés el lesz utasítva). A támogatott félévek számát csak Esélyegyenlőségi Bizottsági határozat alapján lehet növelni (max. 4 félévvel). Szociális, vagy méltányossági alapon nem adható felmentés az átsorolás alól.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles

016 Jogorvoslat átsorolási döntés ellen

2020.07.17. 06:00
Várhatóan 2020.07.21-től

2020.07.31. 23:59
Várhatóan 2020.08.04-ig

nem

Vissza 

3.1.3.  Átsorolás önköltséges/költségtérítéses képzésre hallgatói kérelem alapján

Ha a 2020/21/1 félévtől önköltséges/költségtérítéses költségviselési formában szeretné tanulmányait folytatni (például azért, mert a mesterképzésen szeretne több állami támogatású félévet igénybe venni), kérését 2020. augusztus 30-ig nyújthatja be a 012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvényen. A besorolás legalább egy tanév időtartamra szól és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba

2020.07.14. 06:00

2020.08.30. 23:59

nem

 

Az új önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak a regisztrációs hét végéig ki kell nyomtatniuk Képzési Szerződésüket két példányban és a KTH-n leadni, különben nem kezdhetik a félévet aktív státusszal. (A Képzési Szerződést képzésenként és nem félévenként kell leadni.)

Vissza

3.1.4. Átsorolás önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésre kérelem alapján

BME az állami ösztöndíjas megüresedett helyekre – az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanuló önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja. Az átsorolásra (visszasorolásra) jogosult hallgatókat a KTH Neptun üzenetben értesíti (2020. július végén). A visszasoroláshoz a 105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra kérelmet kell beadni. Ezt a kérvényt csak azok a hallgatók tudják beadni, akik megfelelnek az átsorolási/visszasorolási követelményeknek.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles

105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra

2020.08.01. 06:00

2020.08.15. 23:59

nem

Vissza 

3.2. Elbocsátások 

3.2.1.Tanulmányi okból

BME a 2019/20/2 félév tanulmányi eredményei (a július 14-ig beírt eredmények) alapján tanulmányi okból az alábbi indokok alapján bocsát el hallgatókat:

  • Amennyiben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő kétszerese lejár és nem szerez végbizonyítványt (abszolutóriumot). A végbizonyítvány megszerzésére rendelkezésre álló határidő a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén is megtekinthető a Várható befejezés mezőben.
    a KTB adhat előzetesen képzési idő hosszabbítást a 014 Felmentési kérelem elbocsátási feltételek alól kérvény beadásával 2020. június 8-23 között. Más típusú elbocsátás esetén nincs mód előzetes felmentés kérésre.
  • Amennyiben azonos képzésen, azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak/szigorlatainak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak/szigorlatainak összesített száma eléri a hatot. Sikertelen vizsgának azt a vizsgát kell tekinteni, amit a hallgató megkísérel teljesíteni, de elégtelen (1) jegyet kap. A 6 elégtelen miatti elbocsátás jogszabályi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni, akkor sem, ha a hallgató a tantárgyat esetleg egy 7. vizsgán teljesítette.
  • Amennyiben ugyanazon tantárgy kreditpontját a 2015/2016. tanév második félévétől kezdődően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg.
  • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt alapképzésben vagy osztatlan képzésben, és halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő negyedik aktív félév végén nem éri el a 2,25 értéket. (A halmozott súlyozott tanulmányi átlag a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén a 2019/20/2 félévnél a Kumulált súlyozott tanulmányi átlag mezőben bejegyzett érték.)
  • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt mesterképzésben és a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő második aktív félév végén nem éri el a 2,50 értéket.  
  • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt és az utolsó három aktív félévében nem szerzett legalább 20 kreditet, vagy az adott képzésre újra felvételt nyert és a beiratkozástól számított első három aktív félévében nem szerzett legalább 10 kreditet. (feltéve, hogy nem vett részt külföldi részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai a BME-n beszámíthatók).

A tanulmányi okból elbocsátásra kerülő hallgatók jogviszonya, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válik, 2020. július 13-án fog megszűnni.

Az elbocsátó határozat visszavonására (felmentésre) csak a 015 Jogorvoslat elbocsátás ellen benyújtása esetén kerülhet sor (más kérvényben kért felmentés el lesz utasítva). A hat elégtelen miatti elbocsátás kivételével a KTB adhat felmentést, így az első körben a KTB-k véleményét kérjük ki. A kérvény kétszer lesz megnyitva, hogy a halasztott vizsgák figyelembevételével is lehessen felmentést kérni. Ez azonban azt jelenti, hogy a halasztott vizsgára hivatkozó kérvények el lesznek utasítva.

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles

015 Jogorvoslat elbocsátás ellen

2020.07.17. 06:00
Várhatóan 2020.07.21-től

2020.07.31. 23:59
Váthatóan 2020.08.04-ig

nem

2020.08.27. 06:00

2020.09.11. 23:59

A második megnyitáskor csak azok adhatják be a kérvényt, akiknek halasztott vizsgajegy lett rögzítve.

Vissza

3.2.2. Saját kérésre

Amennyiben a hallgató saját maga szeretné a hallgatói jogviszonyát megszüntetni, kérését a 032 Elbocsájtás saját kérésre Neptun kérvényen nyújthatja be. A kérvény folyamatosan elérhető.

Hallgatói jogviszonya a bejelentés napján, vagyis a kérvényleadás napján fog megszűnni. Hallgatói jogviszonya megszűnéséről a Neptunban Hivatalos bejegyzés és annak mellékleteként elbocsátó határozat kerül bejegyzésre.

A BME-vel esetlegesen fennálló tartozását rendezni szükséges. Amennyiben tartozása van, annak ténye a határozatban rögzítésre kerül.

Az elbocsátó határozat kézhezvételét követően a teljesített tantárgyakat igazoló törzslap-kivonat a 028/B Törzslap-kivonat kérése végzett hallgatóknak Neptun kérvényen igényelhető. Egy példány ingyenes, a további példányokért 500 Ft szolgáltatási díj fizetendő. A törzslap-kivonat átvételének módjáról a kérvény lezárásakor küldött Neptun üzenetben értesül.

Amennyiben állami ösztöndíjas félévet vett igénybe és a BME másik képzésére vagy másik intézménybe felvétel miatt szeretné megszüntetni hallgatói jogviszonyát, a kérvény beadása előtt tájékozódjon az Oktatási Hivatalnál a hallgatói jogviszony megszűnése miatti keletkező visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban.

Vissza

4. Bejelentkezés és előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel a 2020/21/1 félévre

Ezen területről a félévkezdési tudnivalókat tartalmazó hírlevelünkben, 2020. július 23-a után tudunk csak részletes és pontos tájékoztatást adni. Az Egyetemi Tanulmányi Bizottság állásfoglalása alapján a bejelentkezés és az előzetes tárgyfelvétel várhatóan augusztus 20-a után indul, a felsőoktatás működését meghatározó, a járványügyi védekezéssel összefüggő jogszabályokhoz való igazodás céljából.

Vissza

5. Nyári ügyintézés a KTH-ban és egyéb tudnivalók

A KTH nyári nyitva tartása és az ügyintézés folyamata az aktuális járványügyi intézkedésekhez igazodik. Kérjük, kövesse a honlapunkon az erről szóló tájékoztatásokat és kérdés esetén érdeklődjön az info@kth.bme.hu emailcímen!

Vissza

A nyárra kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza