BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. január 25. kedd   ·     ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Hírlevél önköltség, képzési szerződés

2019. augusztus 29. csütörtök

Kedves Hallgató!

 

A 2019. augusztus 15-től hatályos Térítési és Juttatási Szabályzat (továbbiakban: TJSZ), valamint 9/2019. (VIII.15.) számú Rektori és Kancellári Közös Utasítás - A hallgatói fizetési kötelezettségek esetén nyújtható kedvezményekkel kapcsolatos eljárásrend (továbbiakban: Eljárásrend) alapján tájékoztatjuk az állami ösztöndíjas képzésre való visszasorolással kapcsolatos teendőkről, az önköltségi díj kiírásáról és ahhoz kapcsolódó kedvezményekről, valamint az önköltséges képzésben résztvevő hallgatókat érintő képzési szerződést érintő tudnivalókról, teendőkről.

 

A regisztrációs hét rövidített nyitva tartása miatt a nyilatkozatok és a képzési szerződések 2019. szeptember 2-án, hétfőn és szeptember 3-án, kedden 9:00 és 15:30 között a KTH Titkárságán (R.ép. FSz/6.) leadhatók. Felhívjuk figyelmüket, hogy egyéb ügyintézésre a megadott időpontokban NEM lesz lehetőségük!

 

1. Állami ösztöndíjas képzésre visszasorolt hallgatóknak szóló információ

2. Önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információk

2.1. Önköltségi alapdíj  kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények

2.2. Önköltségi kreditdíj (felvett kreditek alapján fizetendő díj) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények

3. Képzési szerződés aláírása és leadása a KTH-ban

 

 

1. Állami ösztöndíjas képzésre visszasorolt hallgatóknak szóló információ | [vissza]

Amennyiben a 105 Átsorolási kérelem állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra kérvénye elfogadásra került, az átsorolás véglegesítéséhez nyilatkozatot kell tennie a magyar állami ösztöndíj feltételeinek elfogadásáról. Ezt a nyilatkozatot az „átsorolás állami ösztöndíjas pénzügyi státuszra” tárgyú hivatalos bejegyzéshez feltöltött dokumentumból, a Határozat mellékleteként (második oldal) tudja letölteni és kinyomtatni. (Képzésének Hivatalos bejegyzéseit a Neptunban a „Tanulmányok/Hivatalos bejegyzések” menüpontban találja.)

Az egy példányban kinyomtatott, és Ön vagy meghatalmazottja által aláírt nyilatkozatot 2019. szeptember 6-ig kell fogadási időben a KTH ügyfélszolgálatán (R épület földszint) leadni.

 

2. Önköltséges/Költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információk | [vissza]

A fizetendő önköltségi díj összege a KTH honlap GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felület Pénzügyek/Mennyi önköltséget kell fizetnem? menüpontján belül a 2019/2020 tanév alatti Önköltség adattábla-2019_20_tanév táblázat alapján kerül meghatározásra. A táblázatban a képzés és a beiratkozás éve alapján nézhető meg a fizetendő költség(ek) összege.

 

2.1. Önköltségi alapdíj kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények | [vissza]

 • A önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő, valamint a 2019/20/1 félévtől önköltséges/költségtérítéses képzésre átsorolt hallgatóknak az önköltségi alapdíj kiírása a regisztrációs hét előtt megtörténik 30 napos fizetési határidővel
  • Azoknak a hallgatóknak, akik már az előző félévben is Diákhitel 2-ből fizették az önköltséget, 2019. november 15-i fizetési határidővel írj a ki a KTH az alapdíjat.
  • Az önköltségi alapdíjból csökkentés, kedvezmény a TJSZ vonatkozó szabálya alapján nem adható, fizetési határidő módosítása vagy részletfizetés viszont kérhető. A fizetési határidő módosításra vagy részletfizetésre vonatkozó kérelem beadásának határideje a befizetési határidő lejárata előtti nap.
  • Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

101/1 Kérelem önköltségi díj befizetési határidejének módosítására

2019.09.01. 06:00

2019.09.28. 23:59

nem

101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására

2019.09.01. 06:00

2019.12.31. 23:59

nem

 

 

 

2.2. Az önköltségi kreditdíj (a felvett kreditek alapján fizetendő díj) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények | [vissza]

 • A felvett kreditek alapján fizetendő önköltségi díj, vagyis a kreditdíj 2019. október 20-ig kerül kiírásra 30 napos fizetési határidővel.
 • Az önköltségi kreditdíj meghatározásakor a felvett vizsgakurzusok automatikusan figyelembevételre kerülnek. A vizsgakurzusok kreditdíja az eredeti kreditdíj 25%-a.
 • Önköltségi díj csökkentést a 010 Önköltségi díj csökkentési kérelemben kérhet 2019. október 1-ig. A leadott 010-es Neptun kérvényekben a kérvényhatáridő lejárata után, egyidejűleg hoz döntést a Kar Dékánja a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban KTB) javaslata alapján. Elfogadás esetén a döntés szerinti kedvezményben részesül a hallgató.
 • A fizetési kedvezményre vonatkozó döntés során kötelezően alkalmazandó szempontrendszert a kari Dékáni Utasítás határozza meg, amit 2019. szeptember 1-től, a kari honlapokon kell elérhetővé tennie a karnak. Kedvezményt kiemelkedő tanulmányi eredmény, és/vagy a szociális helyzet alapján lehet kapni. A tanulmányi eredmény a Neptun alapján ellenőrizhető, a szociális helyzetet igazolni szükséges. Szociális helyzetének alátámasztására a kérvényhez csatolni kell az Egyéges Szociális Rendszer (ESZR) pályázati lapját és/vagy a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság Határozatát . Az igazolásokkal kapcsolatban a Kari Hallgatói Képviseletek tudnak tájékoztatást adni. Kedvezmény esetén a fizetendő önköltségi kreditdíj már a kedvezménnyel csökkentett összeggel kerül kiírásra.
 • Fizetési határidő módosításra vagy részletfizetésre vonatkozó kérelem beadásának határideje a befizetési határidő lejárata előtti nap.
  • Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

010 Önköltségi díj csökkentési kérelem

A Térítési és Juttatási szabályzattal való harmonizáció miatt a 010-es kérvény átmenetileg nem elérhető. A kérvény várható indulása: 2019.09.27.

2019.09.23. 06:00

2019.10.06. 23:59

nem

101/1 Kérelem önköltségi díj befizetési határidejének módosítására

2019.10.20. 06:00

várhatóan 2019.11.14. 23:59

nem

 

 

 

3. Képzési szerződés aláírása és leadása a KTH-ban | [vissza]

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése alapján az önköltségi díj fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A 2019/20/1 félévtől önköltséges képzésre felvett vagy önköltséges képzésre átsorolt hallgatók a képzési szerződést saját maguk nyomtatják ki 2 példányban a hallgatói Neptun web Információ/Általános nyomtatványok felületén a Képzési szerződés önköltséges hallgatók részére nyomtatványt kiválasztva és a sorvégi + (Lehetőségek) közül a Nyomtatásra kattintva. A rendszer pdf-ben generálja le a képzési szerződést, amely a megnyitást követően nyomtatható.

A kinyomtatott képzési szerződést elolvasás és aláírás után, a felvetteknek a beiratkozáson, az átsorolt hallgatóknak legkésőbb a regisztrációs időszak végéig (09.06.) ügyfélfogadási időben a KTH (R. ép. aulában található) információs pultjánál vagy a sorszámkiadó automatán Általános ügyintézés menüpontot választva a KTH-ban kell leadniuk. Amennyiben a képzési szerződés leadását elmulasztja, akkor a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 57. § (9) bekezdése alapján az aktív félévre bejelentkezését érvényteleníteni kell, vagyis státusza passzívra módosul.

 

 

Sikeres félévkezdést és félévet kívánunk!

Központi Tanulmányi Hivatal

« Vissza