BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. január 25. kedd   ·     ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2018/19/2 félévzárásról 2.

2019. június 20. csütörtök

Mielőtt a nyári szünidő kezdetét veszi, hírlevelünkben a félévzárást és a következő félév kezdését érintő néhány fontos időszakra és teendőre szeretnénk a figyelmét felhívni, valamint összefoglaltuk a 2018/19/2 félév tanulmányi eredményeinek megállapítását követő elbocsátásokkal és átsorolásokkal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Továbbá közlünk a nyári ügyintézést érintő információkat is.

A június utolsó napjaiban legfontosabb három hallgatói teendő és a hozzá kapcsolódó időszakok, határidők:

teendő, feladat

időszak vagy határidő

1.
2018/19/2 félévre bejegyzett eredmények ellenőrzése, hiány esetén a tantárgyat oktató Tanszékkel történő egyeztetés

2019.06.26. 23:59
(a Tanszékek ezen időpontig tudnak jegyet beírni)

2.
bejelentkezés a 2019/20/1 félévre

2019.06.24. 06:00 – 2019.09.08. 23:59

3.
előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel a 2019/20/1 félévre

Mindenkinek:

2019.06.27. 18:00 – 2019.08.30. 12:00

Kedvezményezetteknek:

 • tanulmányi eredmény/szakmai tevékenység alapján:

2019.06.27. 12:00-tól 15:50-ig

 • OMHV kitöltés alapján:

2019.06.27. 16:00-tól 17:50-ig


A teendőkkel kapcsolatos további tudnivalókról a hírlevél következő soraiban adunk tájékoztatást.


1. 2018/19/2 félévi bejegyzések ellenőrzése

2. Bejelentkezés a 2019/20/1 félévre

2.1. Időszaka, Neptun felülete, feltételei

2.2. Amennyiben nem jelentkezik be

2.3. Bejelentkezés visszavonása indokolás nélkül

3. Előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel a 2019/20/1 félévre

3.1. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos általános tudnivalók

3.2. Előzetes és kedvezményes tantárgyfelvétel

3.2.1. Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszaka minden hallgató számára

3.2.2. A kedvezményes tantárgyfelvételi időszak

4. Tanulmányi eredmények megállapítása, átsorolások, elbocsátások

4.1. Átsorolások

4.1.1. Átsorolás önköltséges képzésre tanulmányi eredmény alapján

4.1.2. Átsorolás önköltséges képzésre támogatási idő lejárta alapján

4.1.3. Átsorolás önköltséges/költségtérítéses képzésre hallgatói kérelem alapján

4.1.4. Átsorolás önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésre kérelem alapján

4.2. Elbocsátások

4.2.1. Tanulmányi okból

4.2.2. Saját kérésre

5. Nyári ügyintézés a KTH-ban és egyéb tudnivalók

5.1. Ügyfélfogadás nyáron

5.2. Hallgatói jogviszony igazolás és teljesített tantárgyakról szóló igazolás kérése

5.3. Diákigazolványt helyettesítő igazolás igénylése vidéki helyszínű szakmai gyakorlathoz

5.4. BME TVSZ és TJSZ változás július 1-jétől


1. 2018/19/2 félévi bejegyzések ellenőrzése:

A Tanszékek 2019. június 26-án éjfélig jegyezhetik be az eredményeket a Neptunba. A bejegyzéseket a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Leckekönyv felületén ellenőrizheti. Amennyiben eltérést talál, június 26-ig közvetlenül a Tanszéken (oktatónál vagy a tanszéki adminisztrátornál) jelezheti, június 26-át követően a 006 Jegyeltérés bejelentése Neptun kérvényen. A kérvény folyamatosan elérhető.

Amennyiben valamelyik tantárgyból megajánlott jegyet kapott és az még nem került bejegyzésre, szíveskedjék az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül beírásra az elfogadott jegy (Önnek kell feljelentkeznie egy adott vizsgaalkalomra vagy a Tanszék jelentkezteti fel).


[vissza]


2. Bejelentkezés a 2019/20/1 félévre:

2.1. Időszaka, Neptun felülete, feltételei:

 • időszaka: 2019. június 24. 06:00 – 2019. szeptember 8. 23:59
 • a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Bejelentkezést kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun egy üzenőablakban visszajelez a bejelentkezés sikerességéről.
 • Minden képzésen, ahol jogviszonnyal rendelkezik, el kell végezni a bejelentkezést. A képzések között vál(asz)tani a Neptun ablak bal felső sarkában található Képzés menüpontra kattintva megjelenő Képzésválasztás ablakban tud.
 • Aktív félévre lejárt határidejű tartozás nélkül jelentkezhet be.
 • Passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be. Amennyiben egybefüggő két passzív félévet követően ismét passzív félévi státuszról szeretne nyilatkozni a Neptunban, a rendszer nem teszi lehetővé a bejelentkezést, és a következő hibaüzenetet jelzi vissza: „A bejelentkezés feltétele nem teljesült! A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. …”

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének két félévnél hosszabb időtartamát a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben a Kari Tanulmányi Bizottság engedélyezheti.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2019.06.24. 06:00

2019.09.08. 23:59

nem

 

 • A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján a passzív félévek összesített száma korlátozott az alábbiak szerint: alapképzésen 4, mesterképzésen 4, osztatlan képzésen 6 passzív féléve lehet összesen. Felhívjuk figyelmét, hogy a BME megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha a passzív féléveinek összesített száma elérte a szabályzat szerint engedélyezettet és a 2019/20/1 féléve ismét passzív félévnek minősülne, valamint nem rendelkezik engedéllyel a passzív félévek számának emelésére.

[vissza]


2.2. Amennyiben nem jelentkezik be:

 • az első oktatási héten a KTH jelentkezteti be passzív félévre, ugyanis a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (BME TVSZ) alapján ebben az esetben a félévet passzív félévként kell nyilvántartani.
 • Ha a félévre bejelentkezést egymást követően harmadik alkalommal mulasztja el, vagyis nem jelenti be sem tanulmányai folytatását, sem annak szüneteltetését, hallgatói jogviszonya a regisztrációs időszak utolsó napjával megszüntetésre kerül.
 • Hallgatói jogviszonya a bejelentkezési kötelezettségének elmulasztása miatt abban az esetben is megszüntetésre kerül, ha a hallgató a hallgatói jogviszony szüneteltetésének két féléves időtartamát követően sem regisztrálja magát.

[vissza]


2.3. 
Bejelentkezés visszavonása indokolás nélkül:

A 2019/20/1 félévben 2019. október 14-ig lesz lehetősége az aktív félévre bejelentkezését külön indokolás nélkül visszavonni úgy, hogy ne keletkezzen az adott félévre a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásából következő vagy önköltséges képzésben részvétel esetén a képzési szerződésben foglalt kötelezettség.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

031/A Bejelentkezés visszavonása

2019.09.09. 06:00

2019.10.14. 23:59

nem

[vissza]3. 
Előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel a 2019/20/1 félévre:


3.1. 
A tantárgyfelvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:

 • A tantárgyfelvételhez a Neptun hallgatói web Tárgyak/Tárgyfelvétel felületén a Csak a meghirdetett tárgyak jelölőnégyzet bepipálását követően a féléveknél a 2019/20/1 félévet kiválasztva, a tárgytípusnál a mintatanterv tárgyait bejelölve, majd a mintatantervek közül a megfelelőt kiválasztva listázhatóak a meghirdetett tantárgyak. A + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjelennek a meghirdetett kurzusok. A felvenni kívánt kurzusok kiválasztása után a Mentés gombra kattintva felvételre kerül a tantárgy a megjelölt kurzusokkal.

A tantárgyleadáshoz a Tárgyak/Felvett tárgyak felületen a 2019/20/1 félévre felvett tantárgyak listázását követően a leadni kívánt tantárgynál a + (Lehetőségek) opción belül a Tárgyleadást választjuk.

 • A tantárgyfelvételhez előzetesen be kell jelentkezni aktív félévre, nem lehet lejárt határidejű tartozása és a tantárgy felvételi követelményét, esetlegesen a kurzushoz beállított követelményt is teljesíteni szükséges. A kurzushoz beállított jelentkezési követelményt az alábbiak szerint nézheti meg: a Tárgyak/Tárgyfelvétel felületen kiválasztott tantárgy sorára állva a + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjeleníthetők a meghirdetett kurzusok, majd adott kurzusra kattintva a Kurzus adatok ablak Alapadatok fülén az Előkövetelmény mezőben látszik a jelentkezési követelmény (pl. a tantárgyat oktató Tanszék ebben a mezőben állítja be feltételként, hogy adott kurzust csak adott specializáció hallgatói vehetnek fel). 
 • A kurzusok Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, a létszám nem emelhető a terem kapacitása miatt, stb.).
 • Vizsgakurzusra jelentkezés előtt szíveskedjék ellenőrizni az aláírás érvényességét. A jelenlegi szabályozás szerint vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása általában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes, de a tantárgykövetelmény rendelkezhet ettől eltérően. Felhívjuk figyelmét, hogy a BME TVSZ változás érinti a megszerzett aláírások érvényességét, kövesse figyelemmel a változásokról megjelenő tájékoztatónkat!
 • Amennyiben a hallgató több szakon (képzésen) is folytat tanulmányokat, az adott szak mintatantervéhez tartozó kurzusokat a másik szak (képzés) irányából kizárólag az anyakar és a másik érintett kar Kari Tanulmányi Bizottságának együttes engedélye alapján veheti fel. Az ilyen irányú kérelem a 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések Neptun kérvényen nyújtható be.
 • Sikertelen tantárgyfelvétel esetén

  -  a tantárgyat oktató Tanszéktől szíveskedjék segítséget kérni, ha kurzuslétszám bővítése szükséges.

  -  problémáját Neptun kérvényen jelezheti, ha a tantárgy végleges követelményének teljesítése ellenére a rendszer nem teszi lehetővé a tantárgyfelvételt.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt

2019.07.03. 12:00

2019.09.08. 23:59

nem

  -  a neptun@bme.hu címre küldött levélben tudja jelezni, ha a Neptun működési hibája okozza a tantárgyfelvétel sikertelenségét. Ebben az esetben szíveskedjék leveléhez pl. a hibaüzenetet tartalmazó képernyőképet is csatolni.

 • A 2012. szeptember 1-jétől hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak a korábbi félévekben felvett, de nem teljesített tantárgyak ismételt felvétele esetén 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetniük kurzusonként. A különeljárási díj 2019. október 15-ig kerül kiírásra 15 napos fizetési határidővel. Nem díjkötelesek azok a kurzusok, amelyek nem igényelnek oktatási erőforrást, így a szakmai gyakorlat, a szigorlat, és TVSZ 34. § (8) bekezdés c) pont szerinti vizsgakurzus (a laboratóriumi gyakorlat típusú kurzussal rendelkező, félévközi érdemjeggyel záruló tantárgy vizsgakurzusa).
 • A korábban legalább elégséges (2) eredménnyel teljesített tantárgy javító célú ismételt felvétele is kérelembeadáshoz, valamint díjfizetéshez kötött.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, a díj összege Ft-ban)

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre/javító célú újrateljesítésre korábban már teljesített tárgyból

2019.06.28. 06:00

2019.09.08. 23:59

igen

(4500 Ft)

A díj a kérvény leadásakor aznapi befizetési határidővel kerül kiírásra, és a kérvény mindaddig Befizetésre vár státuszú marad, amíg a díj befizetése nem történik meg. Az ügyintéző a befizetés megtörténtéig nem is látja a kérvényt. A kiírt tétel befizetését követően kerül a kérvény az ügyintézőhöz, és lesz a státusza Ügyintézés alatt. A kérvényt a Kari Tanulmányi Bizottság bírálja el. A kérvény elfogadása esetén a 2019/20/1 félévre tényleges tantárgyfelvétel nem történika KTH az engedélyről határozatot állít ki, amit a hallgatónak a tantárgyat oktató Tanszéken le kell adnia. A félév végén a Tanszék az eredményt a határozaton rögzíti és megküldi a KTH-nak. Javítás esetén az eredmény a tantárgy eredeti teljesítésének félévére kerül bejegyzésre. A javító célú ismételt tantárgyfelvétel során az érintett tantárgyból korábban megszerzett kredit nem vehető el, továbbá a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni. Amennyiben nem teljesíti, vagy rosszabb eredménnyel teljesíti a tantárgyat, korábbi eredménye marad érvényben. Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhet a hallgató a javító célú ismételt tantárgyfelvétel lehetőségével. Javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet.

[vissza]


3.2. 
Előzetes és kedvezményes tantárgyfelvétel:


3.2.1. 
Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszaka minden hallgató számára

2019. június 27-én 18 órától 2019. augusztus 30-én 12 óráig tart.

[vissza]


3.2.2. 
A kedvezményes tantárgyfelvételi időszak:

két részidőszakból áll az alábbiak szerint:

    1.      2019. június 27-én 12:00 és 15:50 között

az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai által a tanulmányi eredmény alapján vagy a tanulmányi eredmény és/vagy szakmai tevékenység alapján kedvezményben részesített hallgatók vehetik fel azokat a tantárgyakat, amiket más Karok hallgatói nem vehetnek fel.

A kedvezményben részesítéshez Karonként az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

az Építőmérnöki Karon

az Építészmérnöki Karon

a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

azokat a BSc-s és MSc-s hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2018/19/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,50.

azokat a BSc-s és osztatlan képzéses hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2018/19/2 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,70.

azokat a hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2018/19/2 félévi kreditindexe (ösztöndíjindexe) legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.


    2.      2019. június 27-én 16:00 és 17:50 között

az a hallgató vehet fel tantárgyat,

 • akinek 2018/19/2 félévi  tanulmányi státusza aktív, és a félévben minden, az OMHV szabályzat szerint kitölthető kérdőívét kitöltötte, vagy nem volt kitöltendő OMHV kérdőíve,
 • akinek 2018/19/2 félévi tanulmányi státusza passzív.

A kitöltendő OMHV kérdőívek a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérdőívek felületén érhetőek el. Az OHV kérdőívek kitöltöttsége az Információ/Lekérdezések/Információk felületen ellenőrizhető a Lekérdezések közül az OHV_kérdőíveim_száma lekérdezést kiválasztva, majd a Listázás gombra kattintva. A lekérdezés futtatásával megkapja eredményül, mennyi kitöltött, még kitölthető, ill. vizsgaidőszak után tölthető és nem tölthető kérdőíve van.

Amennyiben a hallgató minden tölthető kérdőívet kitölt, de marad nem tölthető kérdőíve (mert pl. a tantárgyat nem teljesítette), akkor is jogosult lesz a kedvezményes tantárgyfelvételre.

Az Építőmérnöki Kar hallgatóinak a meghosszabbított vizsgaidőszak miatt minden vizsgás tantárgyból (abból is, amiből csak aláírást szereztek), ki kell tölteniük az OMHV kérdőívet, hogy részt tudjanak venni a kedvezményes tantárgyfelvételben.  

A kedvezményes tantárgyfelvételre jogosult hallgatókat a KTH 2019. június 27-én délelőtt Neptun üzenetben értesíti.

[vissza]


4. Tanulmányi eredmények megállapítása, átsorolások, elbocsátások:

A KTH munkatársai június 27-én elvégzik a 2018/19/2 félév átlagolását, aminek segítségével megállapítják a féléves és kumulált tanulmányi eredményeket, és előre láthatólag a július 8-i héten a Neptun tanulmányi rendszerben küldött határozatban értesítik az átsorolásban és a tanulmányi okból történő elbocsátásban érintett hallgatókat. Fellebbezni a határozatban leírtak szerint lesz lehetőség. A fellebbezéssel és a jogorvoslati eljárással kapcsolatos tudnivalókat a nyár folyamán a KTH honlap Hirdetmények felületén tesszük közzé.  

[vissza]


4.1. Átsorolások:


4.1.1. Átsorolás önköltséges képzésre tanulmányi eredmény alapján:

A KTH honlap Szabályzatok felületén elérhető a tanulmányi teljesítményhez tartozó átsorolási szabályok rendjéről szóló tájékoztató (https://kth.bme.hu/document/1796/original/Tanulmanyi_alapu_atsorolas_tajekoztato.pdf), ami a 2012. szeptember 1-jétől jogviszonyt létesített hallgatók tekintetében tartalmazza az átsorolási szabályokat (a minimálisan teljesítendő krediteket a felvétel tanéve szerinti, az átlagkövetelményt az átsorolási időszak időpontja szerinti bontásban. A tájékoztató részletesen ismerteti a jogszabályi előírásokat és azok változásait, továbbá példákkal is magyarázza az előírásokat.

[vissza]


4.1.2. Átsorolás önköltséges képzésre támogatási idő lejárta alapján:

A Felsőoktatási Információs Rendszerben (a továbbiakban: FIR-ben), valamint a Neptunban nyilvántartott adatok alapján kerül megállapításra a hallgatók által felhasznált állami ösztöndíjas/államilag támogatott félévek száma. A KTH az átsorolást a jogszabályi előírások alapján hivatalból végzi el. A támogatási idő lejárta miatt azok a hallgatók kerülnek átsorolásra önköltséges/költségtérítéses képzésre, akiknek a 2018/19/2 félév végén lejár a 12 féléves egyéni, vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2 félév) támogatási ideje.

A támogatási időt a másik felsőoktatási intézményben felhasznált félévek is csökkenthetik, ezért az ügyfélkapun vagy a https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html oldalon javasolt utánanézni az egyes felsőoktatási intézményekben nyilvántartott felhasznált féléveknek.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási időbe bele kell számítani az előző azonos képzésen elhasznált támogatási időt is.

[vissza]


4.1.3. Átsorolás önköltséges/költségtérítéses képzésre hallgatói kérelem alapján:

Ha a 2019/20/1 félévtől önköltséges/költségtérítéses költségviselési formában szeretné tanulmányait folytatni (például azért, mert a mesterképzésen szeretne több állami támogatású félévet igénybe venni), kérését 2019. augusztus 19-ig nyújthatja be a 012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba Neptun kérvényen. A besorolás legalább egy tanév időtartamra szól és a visszasorolásra csak a tanulmányi eredmény alapján történő átsorolásnál előírtak szerint lesz lehetőség.

Az önköltséges/költségtérítéses hallgatóknak augusztus 15-től a regisztrációs hét végéig ki kell nyomtatniuk Képzési Szerződésüket két példányban és a KTH-n leadni, különben nem kezdhetik a félévet aktív státusszal.

[vissza]


4.1.4. Átsorolás önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésre kérelem alapján:

A BME az állami ösztöndíjas megüresedett helyekre – az önköltséges hallgatók ilyen irányú kérelme esetén – a legjobb teljesítményt elérő, azonos szakon tanuló önköltséges hallgatókat a tanulmányi teljesítményük alapján rangsorolva átsorolja. Az átsorolásban (visszasorolásban) érintett hallgatókat a KTH Neptun üzenetben értesíti (2019. július közepén) . A visszasorolás kérelem alapján történik. A kérelem nem Neptun kérvényként, hanem a hallgatói Neptun web Ügyintézés/Átsorolási kérelem felületén adható le július 15 - 31 közötti időszakban (FRISSÍTÉS: várhatóan július 24. és augusztus 7. között lesz elérhető) . Az említett felületen egy ún. Átsorolás kérése gombra kell majd kattintani. Ez a kérvény csak annak a hallgatói csoportnak lesz hozzáférhető, aki megfelel az átsorolási/visszasorolási követelményeknek. (FRISSÍTÉS: A kérelem kapcsán további tájékoztatás augusztus elején várható.)

[vissza]


4.2. 
Elbocsátások: 


4.2.1. 
Tanulmányi okból:

A BME a 2018/19/2 félév tanulmányi eredményeinek megállapítását követően (a június 26-i beírt eredmények alapján) tanulmányi okból az alábbi indokok alapján szüntetheti meg hallgatói jogviszonyát egyoldalú nyilatkozattal:

 • Amennyiben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő kétszerese lejár és nem szerez végbizonyítványt (abszolutóriumot). A végbizonyítvány megszerzésére rendelkezésre álló határidő a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén is megtekinthető a Várható befejezés mezőben.
 • Amennyiben azonos képzésen, azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak/szigorlatainak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak/szigorlatainak összesített száma eléri a hatot. Sikertelen vizsgának azt a vizsgát kell tekinteni, amit a hallgató megkísérel teljesíteni, de elégtelen (1) jegyet kap. A 6 elégtelen miatti elbocsátás jogszabályi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni, akkor sem, ha a hallgató a tantárgyat esetleg egy 7. vizsgán teljesítette.
 • Amennyiben ugyanazon tantárgy kreditpontját a 2015/2016. tanév második félévétől kezdődően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg.
 • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt alapképzésben vagy osztatlan képzésben, és halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő negyedik aktív félév végén nem éri el a 2,25 értéket. (A halmozott súlyozott tanulmányi átlag a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén a 2018/19/2 félévnél a Kumulált súlyozott tanulmányi átlag mezőben bejegyzett érték.)
 • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt mesterképzésben és a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga a beiratkozást követő második aktív félév végén nem éri el a 2,50 értéket.  
 • Amennyiben 2015. október 1-je után létesített hallgatói jogviszonyt és az utolsó három aktív félévében nem szerzett legalább 20 kreditet, feltéve, hogy nem vett részt külföldi részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai a BME-n beszámíthatók, vagy az adott képzésre újra felvételt nyert és a beiratkozástól számított első három aktív félévében nem szerzett legalább 10 kreditet, feltéve, hogy nem vett részt külföldi részképzésben, amelyben folytatott tanulmányai a BME-n beszámíthatók.

A tanulmányi okból elbocsátásra kerülő hallgatók jogviszonya, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetéséről hozott döntés véglegessé válik, 2019. június 24-én fog megszűnni.

A hat elégtelen miatti elbocsátás kivételével a KTB adhat felmentést az elbocsátás alól. Javasoljuk, hogy elbocsátás alóli felmentését előzetesen kérvényezze a 014 Felmentési kérelem elbocsátási feltételek vizsgálata alól kérvény beadásával 2019. június 30-ig.

Az átsoroló vagy elbocsátó határozat visszavonására (felmentésre) csak Fellebbezést benyújtása esetén kerülhet sor. A fellebbezések módjáról Neptun üzenetben, és a határozatban is tájékoztatjuk az érintett hallgatókat.

[vissza]


4.2.2. 
Saját kérésre:

Amennyiben a hallgató saját maga szeretné a hallgatói jogviszonyát megszüntetnikérését a 032 Elbocsájtás saját kérésre Neptun kérvényen nyújthatja be. A kérvény folyamatosan elérhető.

Hallgatói jogviszonya a bejelentés napján, vagyis a kérvényleadás napján fog megszűnni. Hallgatói jogviszonya megszűnéséről a Neptunban bejegyzett értesítési címére, annak hiányában állandó lakcímére küldött határozatban értesítjük.

A BME-vel esetlegesen fennálló tartozását rendezni szükséges. Amennyiben tartozása van, annak ténye a határozatban rögzítésre kerül.

Az elbocsátó határozat kézhezvételét követően a teljesített tantárgyakat igazoló törzslap-kivonat a 028/B Törzslap-kivonat kérése végzett hallgatóknak Neptun kérvényen igényelhető. Egy példány ingyenes, a további példányokért 500 Ft szolgáltatási díj fizetendő. A törzslap-kivonat átvételének módjáról a kérvény lezárásakor küldött Neptun üzenetben értesül.

Amennyiben állami ösztöndíjas félévet vett igénybe és a BME másik képzésére vagy másik intézménybe felvétel miatt szeretné megszüntetni hallgatói jogviszonyát, a kérvény beadása előtt tájékozódjon az Oktatási Hivatalnál a hallgatói jogviszony megszűnése miatti keletkező visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban.

[vissza]


5. 
Nyári ügyintézés a KTH-ban és egyéb tudnivalók:


5.1. Ügyfélfogadás nyáron:

A KTH nyáron is nyitva tart, de az ügyfélfogadási idő a szorgalmi- és vizsgaidőszakban megszokottól eltérhet. Az adott napi ügyfélfogadási időről honlapunkon (http://www.kth.bme.hu/tájékozódhat. A nyáron is bizalommal fordulhat hozzánk ügyfélfogadási időben személyesen vagy információs e-mail címünkre (info@kth.bme.hu) küldött levélben. A legfontosabb információkat honlapunkon is közzé tesszük.

[vissza]


5.2. 
Hallgatói jogviszony igazolás és teljesített tantárgyakról szóló igazolás kérése:

Hallgatói jogviszony igazolás a 2018/19/2 félévről

 • személyesen a KTH R. ép. aulában található iratkiadójában kérhető ügyfélfogadási időben;
 • postai úton a 027 Különleges igazolás kérése Neptun kérvény benyújtásával. Postai kiküldés igénylése esetén kérjük, szíveskedjék a Neptunban rögzített értesítési/állandó lakcímét ellenőrizni. A postai kiküldés 500 Ft szolgáltatási díj megfizetéséhez kötött.

Tanulmányi teljesítményekről szóló igazolás ügyfélfogadási időben az ügyfélhívón "Általános ügyintézés" sorszámot választva kérhető. 3 példányig ingyenes és azonnal átvehető. Angol nyelvű példány igénylésére is lehetőség van 3 példányig szintén díjmentesen.

[vissza]


5.3. 
Diákigazolványt helyettesítő igazolás igénylése vidéki helyszínű szakmai gyakorlathoz: 

Amennyiben nyári szakmai gyakorlatát nem budapesti helyszínen tölti, felhívjuk a figyelmét a 066sz Vidéki helyszínű oktatás, szakmai gyakorlat miatti igazolás kérése Neptun kérvényen igényelhető igazolásra, amely birtokában a diákigazolvánnyal azonos kedvezményt vehet igénybe a lakhelye és a szakmai gyakorlat helyszíne között.

[vissza]


5.4. 
BME TVSZ és TJSZ változás július 1-jétől:

A Szenátus 2019. június 24-i határozatától függően 2019. július 1-jétől és augusztus 15-től módosul a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata, valamint a BME Térítési és Juttatási Szabályzata. A módosított szabályzatok elérhetőek lesznek a KTH honlap Szabályzatok (http://www.kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/) felületén. A változásokról a várhatóan augusztus második felében megjelenő hírlevélben adunk tájékoztatást.

A nyárra kellemes kikapcsolódást és jó pihenést kívánnak a KTH munkatársai!

 

 [vissza]

« Vissza