BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2021. április 20. kedd   ·   2020/2021 II. félév 12. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK, 2020/2021-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉV

2020. július 23. csütörtök

Teendők a beiratkozásig

Adóazonosító jel, bankszámla szám beszerzése

Belépés a Neptun rendszerbe

Adatok ellenőrzése

Bejelentkezés a félévre


Beiratkozás

A beiratkozási lap letöltésének, hitelesítésének és beküldésének folyamata 

Beiratkozás helye és ideje

Pótbeiratkozás

Beiratkozáson bemutatandó dokumentumok


Oktatás, tantárgyfelvétel

Felmérő dolgozatok 


Hallgatói jogviszony-igazolás

Diákigazolvány

Diákhitel

Költségviselési forma

Korábban teljesített tantárgyak elismeréseAdóazonosító jel, bankszámla szám beszerzése

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni. Részletes információ <<itt>> olvasható.

[vissza]

Belépés a Neptun rendszerbe

A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. A belépés a KTH portál jobb oldali hasábján, a „Neptun belépés” felirat alatt, a „Hallgatóknak” feliratra kattintva lehetséges.

 • Első belépés: (Ha még nem volt a BME hallgatója):
  • „Azonosító”: a mailben kiküldött, illetve a felvételi határozatban is szereplő Neptun kód.
  • „Jelszó”: az első, induló jelszó: NeEEEEHHNN, ahol az „Ne” után a születési dátuma következik, pl. aki 1987. június 5-én született, annál a jelszó: Ne19870605
  • Fontos: Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes betűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet. (Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban kérhető új.)
 • Első belépés: (Ha korábban már volt a BME hallgatója):
  • Az „Azonosító” és a „Jelszó” nem változott, azonos a korábbival. (A belépés után balra fent a Képzés menüpontra kattintva tud választani a képzései között.)
  • Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényen.


[vissza]

Adatok ellenőrzése

Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett, vagy korábbról a Neptunban szereplő) személyes adatait, szükség esetén ezek módosítását és kiegészítését el kell végeznie.

Módosítható adatok vagy jóváhagyást igénylő adatok köréről <<itt>> talál információt.

Fontos: Egyes személyes adatok módosítása a hallgatói weben nem végezhető el, mivel azoknak egyezniük kell a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal. A kinyomtatandó beiratkozási lapra az aktuálisan Neptunban szereplő adatok kerülnek.

Beiratkozáskor fontos ellenőrizni, hogy a korábbi felsőfokú tanulmányai során felhasznált támogatási idő megfelelően van-e nyilvántartva a FIR-ben. Eltérés esetén a megfelelő igazoló dokumentummal fel kell keresnie a lejelentést küldő felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatalát/osztályát, mivel a hibát vagy a hiányosságot ott tudják javítani. Az ellenőrzést a magyarorszag.hu portálon az Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével tudja megtenni.


[vissza]

Bejelentkezés a félévre

A Neptunba belépve az Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés felületén a Beiratkozási/Bejelentkezési kérelmek közül az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.

Fontos: A BME szabályai szerint "évhalasztásra" nincs lehetősége, de arra igen, hogy a beiratkozást követően, a létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szüneteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be.


[vissza] 

  

Beiratkozás

Újdonság!

A 2020/21-es tanév őszi félévétől elektronikusan is hitelesíthető a beiratkozási lap az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentum Hitelesítés) szolgáltatás segítségével, ezáltal a hallgatók többsége online beiratkozhat, a 100_Beiratkozási kérelem kérvény mellékleteként is leadható a KTH-nak. Az AVDH Ügyfélkapu regisztrációval használható és az így hitelesített dokumentumok teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülnek.

[vissza]


A beiratkozási lap letöltésének, hitelesítésének és beküldésének folyamata:

 1. Ellenőrizze a személyes adatait a Saját adatok/Személyes adatok felületen és amennyiben nem adta még meg, az Adatmódosítás gombra kattintva pótolja a TAJ számot és az adóazonosító jelet. A bankszámlaszám a Pénzügyek/Beállítások felületen adható meg!

 2. Ha még nem tette meg, az Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületen jelentkezzen be (aktív vagy passzív státusszal) az aktuális félévre.

 3. Az Információ/Általános nyomtatványok felületről tölthető le a beiratkozási lap és (amennyiben önköltséges pénzügyi státusszal iratkozik), a képzési szerződés. Ellenőrizze a nyomtatványon szereplő adatokat, majd mentse le pdf formátumban a saját gépére.

  Felhívjuk a figyelmét, hogy az állami ösztöndíjas képzésre iratkozó hallgató a beiratkozási lap hitelesítésével együtt nyilatkozik az állami ösztöndíjas képzés törvényben előírt feltételeinek vállalásáról is. Amennyiben állami ösztöndíjas képzésre lett felvéve, de önköltséges státuszban kíván beiratkozni, a beiratkozási lap letöltése előtt kérje átsorolását önköltséges pénzügyi státuszra a 012/B Átsorolási kérelem önköltséges pénzügyi státuszba kérvény leadásával és csak a pénzügyi státuszának módosulása után töltse le és hitelesítse a beiratkozási lapot!

 4. Hitelesítse a pdf dokumentumot az AVDH szolgáltatás segítségével a https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes oldalon, és mentse le a saját gépére. A nyomtatványt kizárólag a hallgató hitelesítheti, meghatalmazott nem!
  Részletes AVDH használati útmutató

 5. Indítsa el a Neptunban a 100_Beiratkozási kérelem kérvényt, és a hitelesített, számítógépére lementett beiratkozási lapot (és önköltségeseknél a képzési szerződést) a kérvényhez töltse fel, majd adja le a kérvényt.

 6. A kérvény leadása után ügyintézője ellenőrizni fogja benyújtott kérvényét. Amennyiben (a felvételi eljárásban figyelembe vett, de nem közhiteles, vagy a BME számára korábban még nem bemutatott) személyesen bemutatandó dokumentuma van – erről Neptun üzenetben is értesítjük –, kérjük a megjelölt beiratkozási időponton jelenjen meg az eredeti dokumentummal és annak másolatával. Amennyiben nincs ilyen dokumentuma, nem szükséges személyesen megjelennie a KTH-ban.

Az ügyfélkapuval rendelkező hallgatóink közül azok, akiknek nincs bemutatandó dokumentuma, így tehát kényelmesen, távolról beiratkozhatnak a fenti megoldásnak köszönhetően, nem szükséges személyesen befáradniuk a KTH-ba, csak azoknak, akiknek van ilyen dokumentuma. Számukra a megadott időpontokban biztosítunk kényelmes lehetőséget, gyorsított ügyintézést.

Az ügyfélkapuval nem rendelkező hallgatóink vagy azon hallgatók számára, akik nem kívánnak élni az elektronikus beiratkozás lehetőségével továbbra is biztosítjuk a személyes ügyintézést. Ebben az esetben a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben jelölje be a személyes iratkozásra vonatkozó igényét és a kérvény mellékleteként töltse fel a kinyomtatott, kézzel aláírt beiratkozási lap (és ha van képzési szerződés) szkennelt példányát. A kérvény leadását követően a regisztrációs héten a megjelölt beiratkozási időpontban kérjük fáradjon be a KTH-ba

 

Kérjük, hogy a gördülékeny ügyintézés érdekében kérvényét indítsa el 2020. augusztus 30-án éjfélig!

[vissza]
Beiratkozás helye és ideje

Csak a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben személyes iratkozást megjelölt vagy dokumentumot bemutató hallgatóknak!

A beiratkozás helyszíne a KTH Iratkiadó ablaka (R-épület, Aula), ahol három ablaknál tudjuk plexifallal biztosítani az ügyfelek és az ügyintézőink egészségének védelmét. Kérjük, viseljenek maszkot az ügyintézés alatt és várakozás közben ügyeljenek a személyes távolságtartás szabályainak betartására. 

Beiratkozás időpontja

Kar

Képzési szint

2020.08.31 8:00

Építőmérnöki Kar

alapképzés + mesterképzés

Építészmérnöki Kar

alapképzés + mesterképzés

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

alapképzés + mesterképzés

2020.08.31 9:00

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

alapképzés (vill+üzinfo) + mesterképzés (nem egészségügyi mérnök)

2020.08.31 10:00

Természettudományi Kar

alapképzés + mesterképzés

2020.08.31 11:00

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

alapképzés + mesterképzés

2020.08.31 13:00

Gépészmérnöki Kar

alapképzés + mesterképzés

2020.08.31 14:00

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

alapképzés (info) + mesterképzés (egészségügyi mérnök)

2020.09.01 8:00

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

alapképzés

2020.09.01 9:00

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

mesterképzés (nappali - minden mesterszak, kivéve pénzügy, műszaki menedzser, pszichológia)

2020.09.01 10:00

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

mesterképzés (nappali - pénzügy, műszaki menedzser, pszichológia)

2020.09.04 11:00

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

mesterképzés (levelező - tanári)

2020.09.04 12:00

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

mesterképzés (levelező - regionális és környezeti gazdaságtan, marketing)

2020.09.04 13:00

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

mesterképzés (levelező - MBA, számvitel)

[vissza]


Pótbeiratkozás

A kari beiratkozási időpontokon részt nem vevő hallgatók részére egy ingyenes pótbeiratkozási alkalmat biztosítunk 2020. szeptember 4-én, pénteken 8:00-tól 11:00-ig a KTH Iratkiadó ablakánál (R-épület, Aula). Ugyanekkor tudnak beiratkozni a pótfelvételi jelentkezéssel, a jogorvoslati vagy átvételi eljárással felvett hallgatók is.

Amennyiben a 100_Beiratkozási kérelemben beiratkozás módjaként a „Személyes megjelenést” választja vagy elektronikus beiratkozás esetén van bemutatandó dokumentuma a regisztrációs héten csak a felvett hallgatónak fenntartott ügyfélfogadás keretében tudjuk fogadni.

Fontos! Amennyiben nem adja le a regisztrációs hét végéig, 2020. szeptember 6-án éjfélig a 100_Beiratkozási kérelem kérvényt a fent megjelölt mellékletekkel, a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata alapján már csak 5.500 Ft különeljárási díj befizetése után iratkozhat be. (A különeljárási díjat a kérvény beadása után rójuk ki.)

[vissza]


Beiratkozáson bemutatandó dokumentumok

A felvételi rendszerbe feltöltött dokumentumok jelentős része közhiteles adatként kerül áttöltésre a Neptun Tanulmányi Rendszerbe, így ezeket nem szükséges személyesen bemutatnia a hallgatóknak. Az Önre vonatkozó, személyesen bemutatandó dokumentumokról a 100_Beiratkozási kérelem kérvényben tud részletesen tájékozódni a „Beiratkozás véglegesítéséhez szükséges bemutatandó dokumentumok” résznél felsorolva. Kérjük, hogy az itt felsorolt, végzettséget igazoló érettségi bizonyítványának/oklevelének másolatát hozza magával és eredeti példányát a Beiratkozás helye és ideje részben megjelölt időpontban mutassa be.

Az AVDH-val hitelesített beiratkozási lapot és képzési szerződést a dokumentum bemutatáshoz nem szükséges kinyomtatni!

Akik a személyes ügyintézést választották, a dokumentumok bemutatásakor 2 példányban hozzák magukkal a kinyomtatott és aláírt beiratkozási lapot, és (ha van) képzési szerződést.

 

Dokumentumok bemutatása:

-          végzettségek (érettségi, oklevél): 2020.09.18-ig

-          nyelvvizsga, többletpontok igazolása: 2020.09.15-10.14. között

 


[vissza] 

 


Oktatás, tantárgyfelvétel

A beiratkozásra és a tantárgyak felvételére szolgáló regisztrációs hét 2020. augusztus 31-től szeptember 6-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nappali tagozaton 2020. szeptember 7-én kezdődik. További információt olvashat a félévkezdésről szóló KTH Hírlevélben. A nem nappali tagozatos hallgatók a Tájékoztatóban, illetve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást.

Az Építőmérnöki Kar, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar esetében a BME-s múlttal nem rendelkező felvett hallgatóknak a Kar központi tárgyfelvétellel veszi fel a tantárgyakat. A tárgyfelvétel csak abban az esetben végrehajtható, ha előtte a hallgató a 2020/21-es tanév őszi félévére aktív státusszal bejelentkezik, ezért kérjük a bejelentkezését 2020. augusztus 23-án éjfélig hajtsa végre! A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatóinak esetében ez a határidő 2020. augusztus 21. éjfél!


[vissza]

 

Felmérő dolgozatok

A legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2020. szeptember 11-én, pénteken délután kötelező ismeretfelmérést, ún. nulladik zárthelyi dolgozatot (nulladik zh-t) fognak írni matematikából. A nulladik zh-ra személyi azonosító okmányt és íróeszközt kell magával hoznia, függvénytábla, zsebszámológép és egyéb segédeszközök használata nem megengedett. Részletes információk a nulladik zh honlapján (http://www.ttdh.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/) olvashatók. Gyakorlásra igénybe vehető pl. a BME Alfa (https://alfa.bme.hu/ ) interaktív gyakorlófelület. Továbbá a felkészülés segítésére a Matematika Intézet augusztus végén önköltséges, felzárkóztató tanfolyamot is szervez különböző tudásszinteken. Bővebb információk a tanfolyam honlapján http://math.bme.hu/kecsap  találhatók.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar a regisztrációs héten fizikából is felmérő dolgozatot irat, ennek dátuma 2020. szeptember 2. (szerda). A pontos időpontot és a helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia, a felkészüléshez segítség és további részletek találhatók a http://start.vik.bme.hu/ honlapon.)

biomérnöki és vegyészmérnöki alapszakos hallgatók kémia szintfelmérőjének időpontja: 2020. szeptember 2. (szerda) 10:00 óra (CHMax terem, 1111 Budapest, Szent Gellért tér 4.). A helyszíneket a Kar honlapján is közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia.)

[vissza]


Hallgatói jogviszony-igazolás: 

Csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és bejelentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2020. szeptember 8-tól. A személyes kontaktus csökkentése érdekében javasoljuk az elektronikus ügyintézési lehetőségek használatát.


[vissza]

Diákigazolvány:

Részletes információ <<itt>> olvasható.


[vissza] 

Diákhitel:

 • Az igénylés leadható elektronikusan , (magyarorszag.hu) "Ügyfélkapu” segítségével, vagy (lényegesen hosszabb várakozási idővel) pénteki napokon fogadási időben a KTH-ban
 • Az önköltség diákhitelből történő fizetésével kapcsolatos információkat a félévkezdéssel kapcsolatos KTH Hírlevélben olvashat.


[vissza] 

Költségviselési forma:

 • A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.
 • A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu portálon talál információt. (A beiratkozási lapon nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)
 • Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről, a lehetséges kedvezmények igénylésének lehetőségéről a Tájékoztatóban, illetve a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. 


[vissza]

Korábban teljesített tantárgyak elismerése:

Lehetősége van arra, hogy korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe.

 • A tantárgy befogadáshoz a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a 024 számú elektronikus kérelmet kell beadnia. A kérvény beadás határideje, ha kíván a befogadott tárgyra épülő tárgyat felvenni 2020. augusztus 18-án 23:59-ig, ha NEM kíván arra épülő tárgyat felvenni 2020. szeptember 6-án 23:59-ig
 • A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, az előzőekben említett határidőkig. (Nem kérhető olyan tárgy átvezetése, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt.)

 

Ha „újra felvételizett” ugyanarra a szakra, amelynek korábban hallgatója volt, akkor

  • ha a korábbi jogviszonya még nem szűnt meg, a BME TVSZ 56. § (2) bekezdése szerint legkésőbb a regisztrációs időszak végéig nyilatkoznia kell, hogy melyiket tekinti érvényesnek:
   • amennyiben korábbi jogviszony kezdetű képzését nem kívánja folytatni, akkor (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti a megszüntetést;
   • amennyiben a korábbi kezdetű képzését folytatja tovább, akkor az új képzésen a 033 Beiratkozási szándékról történő lemondás Neptun kérvényen nyilatkozhat erről, valamint arról, hogy nem kíván az új képzésre beiratkozni
  • a tantárgyak átvezetését, befogadását a fentiek szerint kérheti,
  • tanterv-változás esetén a 999-es Neptun kérvényen kérheti a korábbi tantervre visszakerülést, kivéve: VIK
  • a 999-es Neptun kérvényen kérheti a korábbi szakirányra, specializációra visszasorolást, kivéve: VIK
  • CSAK A VIK esetében a korábbi tantervére és/vagy specializációjára való visszasorolást is a tárgybefogadási vagy átvezetési kérelem „Egyéb megjegyzés” mezőjében kell kérnie.
 • Ha „újra felvételizett” más szakra és nem szeretne párhuzamos tanulmányokat folytatni a korábbi és az új képzésen, hanem az új képzésre iratkozik be, akkor
  • a korábbi hallgatói jogviszony megszüntetését (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti, hallgatói jogviszonya a kérvény beadásának napján fog megszűnni.


[vissza]


Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

« Vissza