BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2020. augusztus 14. péntek   ·   2020 nyár 7. hete   ·   Ma nincs félfogadás
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

BEIRATKOZÁSI TUDNIVALÓK, 2020/2021-ES TANÉV ŐSZI FÉLÉV

2020. július 23. csütörtök

Teendők a beiratkozásig

Adóazonosító jel, bankszámla szám beszerzése

Belépés a Neptun rendszerbe

Adatok ellenőrzése

Bejelentkezés a félévre

Beiratkozási lap nyomtatása

Képzési szerződés nyomtatás (ha önköltséges a költségviselési formája) 


Beiratkozás 


Oktatás, tantárgyfelvétel

Felmérő dolgozatok 


Hallgatói jogviszony-igazolás

Diákigazolvány

Diákhitel

Költségviselési forma

Korábban teljesített tantárgyak elismeréseAdóazonosító jel, bankszámla szám beszerzése

A beiratkozáshoz (szaktól és költségviselési formától függetlenül) szüksége van az adóazonosító jelére és saját bankszámlára. Ha ezekkel még nem rendelkezik, az adóazonosító jelet a NAV (lakhely szerinti) ügyfélszolgálatánál lehet igényelni, illetve bármelyik bankban lehet bankszámlát nyitni. Részletes információ <<itt>> olvasható.

[vissza]

Belépés a Neptun rendszerbe

A BME-n a Neptun rendszerrel végezzük az oktatás tanulmányi és pénzügyi adminisztrációját. A belépés a KTH portál jobb oldali hasábján, a „Neptun belépés” felirat alatt, a „Hallgatóknak” feliratra kattintva lehetséges.

 • Első belépés: (Ha még nem volt a BME hallgatója):
  • „Azonosító”: a mailben kiküldött, illetve a felvételi határozatban is szereplő Neptun kód.
  • „Jelszó”: az első, induló jelszó: NeEEEEHHNN, ahol az „Ne” után a születési dátuma következik, pl. aki 1987. június 5-én született, annál a jelszó: Ne19870605
  • Fontos: Jelszavát az első belépéskor változtassa meg egy tetszőleges, betűkből és számokból álló jelszóra, amiben lehetőleg kerülje az ékezetes betűket és az Y, Z, 0 karaktereket, továbbá egyéb olyan személyes adatait, amit más is ismerhet. (Elfelejtett jelszó helyett személyesen, fogadási időben a KTH-ban kérhető új.)
 • Első belépés: (Ha korábban már volt a BME hallgatója):
  • Az „Azonosító” és a „Jelszó” nem változott, azonos a korábbival. (A belépés után balra fent a Képzés menüpontra kattintva tud választani a képzései között.)
  • Ha a (felvételi határozatban) mégis új kódot kapott, kérem, hogy saját érdekében ezt jelentse be a Neptunban (bármelyik kóddal belépve) a 055-ös kérvényen.


[vissza]

Adatok ellenőrzése

Ellenőriznie kell (az Oktatási Hivatal felvételi rendszeréből átvett, vagy korábbról a Neptunban szereplő) személyes adatait, szükség esetén ezek módosítását és kiegészítését el kell végeznie.

Módosítható adatok vagy jóváhagyást igénylő adatok köréről <<itt>> talál információt.

Fontos: Egyes személyes adatok módosítása a hallgatói weben nem végezhető el, mivel azoknak egyezniük kell a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban szereplő adatokkal. A kinyomtatandó beiratkozási lapra az aktuálisan Neptunban szereplő adatok kerülnek.

Beiratkozáskor fontos ellenőrizni, hogy a korábbi felsőfokú tanulmányai során felhasznált támogatási idő megfelelően van-e nyilvántartva a FIR-ben. Eltérés esetén a megfelelő igazoló dokumentummal fel kell keresnie a lejelentést küldő felsőoktatási intézmény tanulmányi hivatalát/osztályát, mivel a hibát vagy a hiányosságot ott tudják javítani. Az ellenőrzést a magyarorszag.hu portálon az Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével tudja megtenni.


[vissza]

Bejelentkezés a félévre

A Neptunba belépve az Ügyintézés >> Beiratkozás/Bejelentkezés felületén a Beiratkozási/Bejelentkezési kérelmek közül az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.

Fontos: A BME szabályai szerint "évhalasztásra" nincs lehetősége, de arra igen, hogy a beiratkozást követően, a létrejött hallgatói jogviszonyát (egybefüggően legfeljebb két félévig) akár azonnal szüneteltesse, azaz passzív félévre jelentkezzen be.


[vissza] 

Beiratkozási lap nyomtatása

A járványhelyzetre való tekintettel részletes információkat később közlünk.


[vissza] 

Képzési szerződés nyomtatás (ha önköltséges a költségviselési formája)

A járványhelyzetre való tekintettel részletes információkat később közlünk.

[vissza] 

Beiratkozás

A járványhelyzetre való tekintettel részletes információkat később közlünk.

 


[vissza] 

 


Oktatás, tantárgyfelvétel

A beiratkozásra és a tantárgyak felvételére szolgáló regisztrációs hét 2020. augusztus 31-től szeptember 6-ig tart. Az „órarend szerinti” oktatás a nappali tagozaton 2020. szeptember 7-én kezdődik. További információt olvashat a félévkezdésről szóló KTH Hírlevélben. A nem nappali tagozatos hallgatók a Tájékoztatóban, illetve a beiratkozáskor kapnak tájékoztatást.

Az Építőmérnöki Kar, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar esetében a BME-s múlttal nem rendelkező felvett hallgatóknak a Kar központi tárgyfelvétellel veszi fel a tantárgyakat. A tárgyfelvétel csak abban az esetben végrehajtható, ha előtte a hallgató a 2020/21-es tanév őszi félévére aktív státusszal bejelentkezik, ezért kérjük a bejelentkezését 2020. augusztus 23-án éjfélig hajtsa végre! A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar hallgatóinak esetében ez a határidő 2020. augusztus 21. éjfél!


[vissza]

 

Felmérő dolgozatok

A legtöbb alapszakon az elsőéves hallgatók az első oktatási héten, 2020. szeptember 11-én, pénteken délután kötelező ismeretfelmérést, ún. nulladik zárthelyi dolgozatot (nulladik zh-t) fognak írni matematikából. A nulladik zh-ra személyi azonosító okmányt és íróeszközt kell magával hoznia, függvénytábla, zsebszámológép és egyéb segédeszközök használata nem megengedett. Részletes információk a nulladik zh honlapján (http://www.ttdh.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/) olvashatók. Gyakorlásra igénybe vehető pl. a BME Alfa (https://alfa.bme.hu/ ) interaktív gyakorlófelület. Továbbá a felkészülés segítésére a Matematika Intézet augusztus végén önköltséges, felzárkóztató tanfolyamot is szervez különböző tudásszinteken. Bővebb információk a tanfolyam honlapján http://math.bme.hu/kecsap  találhatók.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar a regisztrációs héten fizikából is felmérő dolgozatot irat, ennek dátuma 2020. szeptember 2. (szerda). A pontos időpontot és a helyszíneket a Kar honlapján és a beiratkozáson közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia, a felkészüléshez segítség és további részletek találhatók a http://start.vik.bme.hu/ honlapon.)

biomérnöki és vegyészmérnöki alapszakos hallgatók kémia szintfelmérőjének időpontja még egyeztetés alatt van. A helyszíneket a Kar honlapján is közöljük. (Erre a felmérőre személyazonosító okmányt, zsebszámológépet, papírt és íróeszközt kell hoznia.)

[vissza]


Hallgatói jogviszony-igazolás: 

Csak a regisztrációs héten végrehajtott beiratkozás és bejelentkezés lezárását követően adhat ki a KTH, előreláthatólag 2020. szeptember 8-tól. A személyes kontaktus csökkentése érdekében javasoljuk az elektronikus ügyintézési lehetőségek használatát.


[vissza]

Diákigazolvány:

Részletes információ <<itt>> olvasható.


[vissza] 

Diákhitel:

 • Az igénylés leadható elektronikusan , (magyarorszag.hu) "Ügyfélkapu” segítségével, vagy (lényegesen hosszabb várakozási idővel) pénteki napokon fogadási időben a KTH-ban
 • Az önköltség diákhitelből történő fizetésével kapcsolatos információkat a félévkezdéssel kapcsolatos KTH Hírlevélben olvashat.


[vissza] 

Költségviselési forma:

 • A felvételi határozatban lévő besorolás (magyar állami ösztöndíjjal támogatott vagy önköltséges) csak egy tanév időtartamra szól.
 • A magyar állami ösztöndíjról a www.oktatas.hu portálon talál információt. (A beiratkozási lapon nyilatkozni kell a feltételek megismeréséről és vállalásáról.)
 • Az önköltség befizetési módjáról, határidejéről, a lehetséges kedvezmények igénylésének lehetőségéről a Tájékoztatóban, illetve a félévkezdésről szóló KTH Hallgatói Hírlevélben talál információt. 


[vissza]

Korábban teljesített tantárgyak elismerése:

Lehetősége van arra, hogy korábbi felsőoktatási tanulmányai során teljesített tantárgyait befogadtassa a képzésbe.

 • A tantárgy befogadáshoz a Neptun rendszerben (az „új” most kezdődő képzésén!) az „Ügyintézés” menüpont alatt (Kérvények >> Kitölthető kérvények) a 024 számú elektronikus kérelmet kell beadnia. A kérvény beadás határideje, ha kíván a befogadott tárgyra épülő tárgyat felvenni 2020. augusztus 18-án 23:59-ig, ha NEM kíván arra épülő tárgyat felvenni 2020. szeptember 6-án 23:59-ig
 • A korábban a BME-n, azonos kódon teljesített tantárgyak, megszerzett aláírások átvezetését a Neptunban a 025-ös űrlapon kérheti, az előzőekben említett határidőkig. (Nem kérhető olyan tárgy átvezetése, mely a korábbi végzettséghez szükséges volt.)

 

Ha „újra felvételizett” ugyanarra a szakra, amelynek korábban hallgatója volt, akkor

  • ha a korábbi jogviszonya még nem szűnt meg, a BME TVSZ 56. § (2) bekezdése szerint legkésőbb a regisztrációs időszak végéig nyilatkoznia kell, hogy melyiket tekinti érvényesnek:
   • amennyiben korábbi jogviszony kezdetű képzését nem kívánja folytatni, akkor (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti a megszüntetést;
   • amennyiben a korábbi kezdetű képzését folytatja tovább, akkor az új képzésen a 033 Beiratkozási szándékról történő lemondás Neptun kérvényen nyilatkozhat erről, valamint arról, hogy nem kíván az új képzésre beiratkozni
  • a tantárgyak átvezetését, befogadását a fentiek szerint kérheti,
  • tanterv-változás esetén a 999-es Neptun kérvényen kérheti a korábbi tantervre visszakerülést, kivéve: VIK
  • a 999-es Neptun kérvényen kérheti a korábbi szakirányra, specializációra visszasorolást, kivéve: VIK
  • CSAK A VIK esetében a korábbi tantervére és/vagy specializációjára való visszasorolást is a tárgybefogadási vagy átvezetési kérelem „Egyéb megjegyzés” mezőjében kell kérnie.
 • Ha „újra felvételizett” más szakra és nem szeretne párhuzamos tanulmányokat folytatni a korábbi és az új képzésen, hanem az új képzésre iratkozik be, akkor
  • a korábbi hallgatói jogviszony megszüntetését (az ezen a képzésen leadott) 032-es Neptun kérvényen kérheti, hallgatói jogviszonya a kérvény beadásának napján fog megszűnni.


[vissza]


Műegyetemi tanulmányaihoz sok sikert kívánunk!

« Vissza