BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. január 25. kedd   ·     ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hírlevél potenciálisan záróvizsgázó hallgatóknak – 2019/20/2 félév

2020. május 11. hétfő

FRISSÍTVE! (2020.06.26.)

Kedves Hallgató!

A 2019/2020-as tavaszi félévben a záróvizsgák a Kormány által kihirdetett rendeleteknek megfelelően tarthatók meg. A záróvizsgák lebonyolításának rendje kidolgozás alatt áll, az előkészületek azonban megkezdődtek annak érdekében, hogy a záróvizsgák a tervezett időszakban megszervezésre kerülhessenek.

A záróvizsga-időszak közeledte a hallgatók részéről is több adatellenőrzési feladat elvégzését és határidő nyomon követését teszi szükségessé, ezért kérjük fokozottan kövessék figyelemmel a KTH és a záróvizsgát szervező tanszékek tájékoztatásait!

1. A záróvizsga szándék bejelentése, visszavonása

2. Féléves adatok ellenőrzése

3. Személyes adatok ellenőrzése

4. Tartozásmentesség ellenőrzése

5. Diákigazolvány

6. 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás

7. Záróvizsga-időszakok, hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma

8. Záróvizsga időpontja, helyszíne, záróvizsgán jelenlét, ill. távolmaradás

9. Saját ügyintéző elérése

10. Oklevél, oklevélmelléklet átvétele, törzslap-kivonat igénylése végzett hallgatóként

11. Magyar állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók oklevélszerzési határideje1.  A záróvizsga szándék bejelentése

Azon szándékát, hogy a 2019/20/2 félévben záróvizsgázni szeretne, a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Záróvizsgák felületén kell jeleznie a Kar által meghirdetett záróvizsga-időszakra történő jelentkezéssel.

1.1.  záróvizsga-időszakra jelentkezés lépései:

a)    záróvizsga-időszak kiválasztása:

Az Ügyintézés/Záróvizsgák felületen minden olyan időszak megjelenik, amihez a Kar a képzését/szakját/specializációját (szakirányát) hozzárendelte. Az időszakok közül Önnek azt kell kiválasztania, amelyik az Ön által elvégzett képzés/specializáció (szakirány) megnevezését tartalmazza, vagy aminek nevében az a tanszék került megjelölésre, ahol Ön záróvizsgát tesz.

A záróvizsga-időszaknál látható az időszak nevén felül a Záróvizsga időszak kezdetének és végének dátuma, a Modul név oszlopban a képzés neve vagy a specializáció neve attól függően, hogy a Kar képzéshez vagy specializációhoz rendelte hozzá a záróvizsga-időszakot. Szintén itt látszik a Záróvizsga jelentkezési időszak kezdete és vége.

A 2019/20/2 félévben Karonként az alábbi jelentkezési időszakok kerültek meghirdetésre:

Kar megnevezése

Záróvizsga jelentkezési időszak kezdete

Záróvizsga jelentkezési időszak vége

Építőmérnöki Kar

2020.05.18. 00:00

2020.06.07. 23:59

Gépészmérnöki Kar

2020.05.11. 08:00

2020.06.14. 23:59

Építészmérnöki Kar

BSc képzések: 2020.05.25. 08:00

 

Osztatlan és MSc képzések: 2020.05.25. 08:00

BSc képzések: 2020.06.21. 08:00

 

Osztatlan MSc képzések: 2020.06.14. 08:00

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

2020.05.04. 00:00

2020.06.07. 23:59

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2020.05.02. 00:00

2020.05.31. 23:59

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

2020.05.04. 06:00

2020.06.08. 23:59

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

BA/BSc képzések: 2020.04.15. 08:00

 

MA/MSc képzések: 2020.05.06. 08:00

 

(kivétel Pszichológia mesterszak Kognitív pszichológia specializáció:

2020.04.13 01:00)

BA/BSc képzések: 2020.05.15. 12:00

 

MA/MSc képzések: 2020.05.25. 23:59

 

(kivétel Pszichológia mesterszak Kognitív pszichológia specializáció:

2020.05.31 23:59)

Természettudományi Kar

2020.04.13 00:01

2020.05.31. 23:59

b)  jelentkezés a VBK-n kérvény leadásával:

A VBK azon képzésein, ahol a kötelező záróvizsga tárgy/tárgyakon felül választható záróvizsga tárgy/tárgyak vannak, Neptun-kérvényt kell leadni.

Az időszak kiválasztását követően az időszak során állva a + (Lehetőségek) opción belül a Jelentkezés/Jelentkezés módosítása opciót kell kiválasztania. A kiválasztást követően megjelenik egy Záróvizsga jelentkezés fejlécű ablak. Az ablak bal alsó sarkában található Mentés gombra szíveskedjék kattintani először (annak ellenére, hogy a Felvett záróvizsga tárgyak és a hozzá tartozó vizsgáknál nem jelez találatot a rendszer), hogy megjelenjen a Karnak vagy a Karnak és képzésnek megfelelő záróvizsga jelentkezés kérvény. A kérvény kitöltése után a Következő gombra kattintással léphet tovább, amikor is megjelenik a kitöltött kérvény előnézete, ami a kitöltött kérvény tartalmának ellenőrzését segíti. Amennyiben véglegesnek tekinthető a kérvény kitöltése, akkor a Kérvény leadása gombra kattintva adható le. Amennyiben módosítás szükséges a kitöltésen, akkor az Előző gombra kattintással térhet vissza a kérvénysablon kitöltéséhez.

A kérvényleadással megtörténik a záróvizsga-időszakra jelentkezés. Amennyiben sikeresen jelentkezett, egy üzenőablakban visszaigazolásra kerül a jelentkezés részeként leadott Neptun kérvény azonosítója, valamint „Sikeresen jelentkezett a záróvizsga időszakra!” tartalmú visszaigazolást is kap a Neptuntól. Sikeres jelentkezés esetén az időszak, amire jelentkezett, félkövérrel szedve jelenik meg és a jelentkezett oszlopban egy zöld színű pipa látható. A jelentkezés során leadott kérvény megjelenik az Ügyintézés/Kérvények/Leadott kérvények felületen is Ügyintézés alatt státusszal. A kérvény a záróvizsgát követően kerül csak lezárásra, addig Ügyintézés alatt marad a státusza. (A kérvény státusza nem befolyásolja a záróvizsgát, a jelentkezést.)

c) jelentkezés az ÉMK-n, a GPK-n, az ÉPK-n, a KJK-n, a GTK-n, a TTK-n és a VIK-en (kérvény nélkül):

Ezeken a Karokon a jelentkezésnél nem kell kérvényt kitölteni. A jelentkezéshez az időszak kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Jelentkezés/Jelentkezés módosítása opcióra szíveskedjék kattintani. Amennyiben sikeresen jelentkezett, egy üzenőablakban „Sikeresen jelentkezett a záróvizsga időszakra!” tartalmú visszaigazolást kap a Neptuntól. Sikeres jelentkezés esetén az időszak, amire jelentkezett, félkövérrel szedve jelenik meg és a jelentkezett oszlopban egy zöld színű pipa látható.

Amennyiben sikertelen lenne a jelentkezés, javasolt ellenőrizni a jelentkezéshez esetlegesen beállított feltétel(ek) teljesülését. A záróvizsga jelentkezési időszak kiválasztását követően a sor végi + (Lehetőségek) opción belül a Bővebb opciót választva megjelenő Záróvizsga jelentkezés ablakban az Alidőszakoknál a Leírás/Jelentkezési feltétel mezőben látható a Kar által a jelentkezéshez beállított feltétel szövegesen (pl.„A Szakdolgozat-készítés c. tárgy teljesítése vagy felvétele”).

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban technikai problémája adódik, a neptun@bme.hu címen jelezheti mellékelve leveléhez a problémát megjelenítő képernyőképet. (A záróvizsga-beosztásról és lebonyolításáról a záróvizsgát szervező tanszék tud tájékoztatást adni, ezzel kapcsolatban a további bekezdésekben olvashat bővebben.)
 

1.2. lejelentkezés a záróvizsga-időszakról:

A Kar dönt arról, hogy engedélyezi-e a záróvizsga-időszakról lejelentkezést Neptunon keresztül. Amennyiben engedélyezi, az időszakon állva + (Lehetőségek) opción belül a Lejelentkezés opcióra kattintva jelentkezhet le a záróvizsga-időszakról. A lejelentkezés a záróvizsga jelentkezési időszak alatt tehető meg, amíg a tanszék nem osztotta be záróvizsgára.

Ha a Kar nem engedélyezi a hallgató Neptunon történő lejelentkezését a záróvizsga-időszakról, vagy a záróvizsga jelentkezési időszakot követően szeretné visszavonni jelentkezését, a Kari záróvizsga szabályzatban rögzített módon és határidővel teheti meg. Külön kari rendelkezés hiányában szíveskedjen lejelentkezési szándékát a záróvizsga megkezdése előtt legkésőbb huszonnégy órával a záróvizsgát szervező tanszéknek küldött e-mailben vagy személyesen jelezni. Ebben az esetben a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti le az időszakról és a záróvizsgáról. Kérjük, a záróvizsgáról való lejelentkezésről KTH-s ügyintézőjét is szíveskedjék értesíteni. (Az ügyintéző eléréséről a 9. bekezdésben olvashat bővebben.)

1.3. záróvizsga-időszakkal kapcsolatos egyéb információk:

Az Ügyintézés/Záróvizsgák felületen a jelentkezett időszak + (Lehetőségek) opcióján belül a Bővebb opciót kiválasztva megjelenő Záróvizsga jelentkezés ablakban a Záróvizsgaidőszak információ megnevezésű sáv előtti lefelé mutató dupla nyílra klikkelve az információs sáv megnyitásra kerül és láthatóvá válnak azok az információk, amiket a Kar a záróvizsga-időszak és a záróvizsga jelentkezési időszak meghirdetésénél megadott. A Záróvizsga időszakkal kapcsolatos információk mezőben látható például a Kar által a záróvizsgával kapcsolatban közölt tájékoztató.

1.4. a tanszéken külön is jelentkezni kell:

A szakdolgozat/diplomaterv témát kiadó, ill. amennyiben eltér, a záróvizsgát szervező tanszék a Neptun hallgatói weben való jelentkezésen felül egyéb jelentkezési formát is előírhat. Kérjük, a jelentkezés egyéb formájáról a tanszéken tájékozódjon.

Vissza

2. Féléves adatok ellenőrzése

A 2019/20/2 félév teljesítését követően kérjük, szíveskedjék ellenőrizni, bekerültek-e eredményei (aláírás, évközi jegy, vizsgajegy) a Neptunba. Amennyiben hiányosságot talál, szíveskedjék a tanszéket az eredmény bejegyzése miatt megkeresni. Ha van olyan tantárgy, amelyet biztosan nem fog teljesíteni, és a tantárgy nem feltétele az abszolutórium megszerzésének, akkor kérjük KTH-s ügyintézőjét e-mailben tájékoztatni.

Szintén javasolt a kötelezően teljesítendő 0 kredites tantervi előírások, mint pl. Testnevelés tantárgyak, Munkavédelem, vagy Szakmai gyakorlat, stb. teljesítése bejegyzésének ellenőrzése.

A tantervben előírt valamennyi tanulmányi- és vizsgakövetelmény teljesítését követően kerül sor az abszolutórium megszerzésének vizsgálatára. Az ügyintézők – a záróvizsgázók nagy száma és a feladat összetettsége, valamint időigénye miatt – jellemzően a záróvizsga időpontok szerinti sorrendben végzik az abszolutórium megállapítását és a státusz abszolváltra állítását. A TVSZ 149. § (2) bekezdése alapján a hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően akkor bocsátható záróvizsgára, ha a végbizonyítvány kiállításához szükséges feltételek legkésőbb a záróvizsga napját három nappal megelőzően fennállnak.

Vissza

3. Személyes adatok ellenőrzése

A személyes, előképzettség és nyelvvizsga adatok ellenőrzését a Neptun hallgatói weben a Saját adatok/Személyes adatok, illetve a Képzettségek/Képzettségek és Nyelv füleken szíveskedjék elvégezni. (Az említett felületeken a Bővebb opciót választva válik láthatóvá valamennyi mező tartalma.) Ha (valamelyik) nyelvvizsgája a Neptunban nincs bejegyezve, akkor azt bejegyeztetheti a bizonyítvány képének a 040-es kérvényhez csatolt mellékletként történő feltöltésével. (A kérvény várhatóan 2020. május 25-től lesz elérhető.)

A záróvizsga-időszakot megelőzően a hallgató személyi anyagában fellelhető dokumentumok alapján az ügyintézők is ellenőrzik az adatok helyességét, és kérdés esetén felveszik a hallgatóval a kapcsolatot. A kapcsolatfelvételhez elengedhetetlen, hogy elérhetőségi adatai (telefonszám, e-mail) a legfrissebbek legyenek, ezért kérjük, hogy azokat ellenőrizze, szükség szerint aktualizálja. Továbbá kérjük, szíveskedjék Neptun- és e-mail üzeneteit rendszeresen nyomon követni.

A 101/2020-as kormányrendelet lehetővé teszi az oklevél kiállítását abban az esetben is, ha a kimeneti követelményekben előírt nyelvvizsgával ugyan nem rendelkezik, amennyiben 2020. augusztus 31-ig leteszi a záróvizsgát. Ha a nyelvvizsgája megvan, csak a tanulmányi rendszerben nem szerepel, akkor is érdemes bejegyeztetni, mert előbbi esetben az okleveléhez a „nyelvvizsga felmentett” opciót kell majd beállítanunk.

A 101/2020-as kormányrendelet alapján kiállított oklevél mindenben megegyezik a nyelvvizsga követelményeket teljesítő hallgatók oklevelével. Az oklevél kiállítását nem kell külön igényelniük sem kérvényben, sem egyéb módon!

Vissza

4. Tartozásmentesség ellenőrzése

Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületén ellenőrizheti úgy, hogy a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Kérjük a kiírásokat, valamint a könyvtári, ill. a BME egyéb szervezeti egységeivel (pl. kollégium) szemben fennálló tartozásaikat figyelemmel kísérni, mert a TVSZ 149. § (5) a) pontja értelmében „Nem bocsátható záróvizsgára az a hallgató, aki az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettségének nem tett eleget”. Továbbá a BME TVSZ 149. § (5) b) pontja alapján akkor sem bocsátható a hallgató záróvizsgára, ha az Egyetem tulajdonát képező, általa használatra átvett eszközöket (pl. könyvtári könyvet) nem adta vissza.

Amennyiben marad pénz a gyűjtőszámláján, azt a KTH honlapján olvasható tájékoztató szerint utalhatja vissza a Neptunban bejegyzett bankszámlájára.

Vissza

5. Diákigazolvány

Ha a 2019/20/2 félév végéig abszolutóriumot szerez és ezáltal a hallgatói jogviszonya megszűnik, akkor 2020. október 31-ig jogosult a diákigazolványra. 2020. október 31-ét követően diákigazolványa automatikusan visszavonásra kerül, az igazolványt nem kell leadnia a KTH-ban.

Amennyiben a hallgatói jogviszony megszűnését követően a diákigazolvány érvényességi idején belül új jogviszonyt létesít a BME-vel (pl. BSc/BA képzésen végzett hallgató MSc/MA képzésre felvételt követően újra beiratkozik) – és a diákigazolványon feltüntetett adattartalom változatlanul megfelel a valóságnak – a diákigazolványt nem kell bevonni, az a továbbiakban – a diákigazolvány érvényességi idejéig - érvényes marad.

Vissza

6. Azoknak, akik jelentkeztek a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban: 

A felvételi eljárásról szóló máig érvényes szabályozás alapján a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok E-felvételiben feltöltésének határideje 2020. július 9.

Az Oktatási Hivatal állásfoglalása alapján a 2020-as általános felvételi eljárásban a dokumentumpótlásként feltöltendő oklevél igazolások esetében elfogadják a felsőoktatási intézmények által digitális aláírással hitelesített oklevél igazolásokat. Az oklevél igazolás igénylése a „Diplomát szerzett” státusz megszerzése után az oklevél kinyomtatásáig a 027 Igazolás kérése kérvény leadásával indítható. Az elkészült igazolás a kérvény mellékleteként kerül feltöltésre, ahonnan a hallgatók letölthetik és az E-felvételi felületén a Dokumentumok menüpontban feltölthetik.

Az oklevél kiállítása után már nem tudunk igazolás kiadni!

A 101/2020. (IV.10.) Kormányrendelet 9.§ (4) bekezdése alapján, ha a nyelvvizsga megszerzésének feltételeit a nyelvvizsgázó már sikeresen teljesítette, de a nyelvvizsga-bizonyítvány még nem került kiállításra, a felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvvizsga-bizonyítvány helyett a nyelvvizsga központ által kiadott igazolást a felvételiző - a veszélyhelyzet megszüntetését követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli bemutatási kötelezettség terhe mellett - felhasználhatja a felvételi követelmények teljesítésének igazolására.

Vissza
 

7. Záróvizsga-időszakok, hallgatói jogviszony megszűnésének dátuma

A 2019/20/2 félévi záróvizsga-időszakot a Karok az alábbiak szerint hirdették meg:

Kar megnevezése

Záróvizsga-időszak

Építőmérnöki Kar

2020. június 22 - július 3.

Gépészmérnöki Kar

2020. június 22 - július 3.

Építészmérnöki Kar

2020. június 15 - július 3.

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

2020. június 22 - július 3.

Villamosmérnöki és Informatikai Kar

2020. június 2 - július 3.

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

2020. június 15 - július 3.

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

2020. június 2 - július 2.

Természettudományi Kar

2020. június 2 - július 3.

Felhívjuk figyelmét, hogy a táblázatban megadott záróvizsga-időszakok nem minden esetben foglalják magukban az elkülönített záróvizsgákat, valamint a közös BSc záróvizsga és MSc felvételi időpontjait. Mindenképpen javasolt előzetesen a záróvizsgáztató Tanszéken tájékozódnia.

A végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzésével megszűnik a hallgatói jogviszony, a jogviszony megszűnésének dátuma a BME TVSZ 67. § (1) bekezdése alapján azon félév utolsó napján, amelyben a végbizonyítványt (abszolutóriumot) megszerezte. A BME a fokozott járványügyi védekezéssel összefüggő intézkedések során a 2019/20/2 félévet meghosszabbította 2020. augusztus 31-ig, ezért a hallgatói jogviszony 2020. augusztus 31-én szűnik meg.

A záróvizsga letételének határideje a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának (a továbbiakban: BME TVSZ) előírásai alapján:

  1. Azok a hallgatók, akik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján, vagyis 2006. szeptember 1. és 2012. augusztus 31. között kezdték meg tanulmányaikat, az Nftv. 112. § (2) és a BME TVSZ 238. § (2) bekezdése alapján folyamatos képzésben változatlan szakmai követelmények, és vizsgarend keretében, változatlan oklevél kiadásával, bizonyítvány kiállításával fejezhetik be képzésüket. A záróvizsga letétele jelenleg nincs határidőhöz kötve. A záróvizsga letétele a végbizonyítvány kiállításától számított hetedik év eltelte után feltételhez (különösen: különbözeti vizsga, a szakdolgozat, illetve diplomamunka kiegészítése vagy új feladat elkészítése) köthető, melyet a szakért (képzésért) felelős kar dékánja határoz meg.
  2. Azok a hallgatók, akik a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény alapján, vagyis 2012. szeptember 1-jétől kezdték meg tanulmányaikat, az Nftv. 50. § (3) bekezdése, valamint a BME TVSZ 149. § (2) – (4) bekezdései alapján záróvizsgát a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint tehetnek. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.

Vissza

8. Záróvizsga időpontja, helyszíne, záróvizsgán jelenlét, ill. távolmaradás

A fokozott járványügyi helyzet miatt kérjük kövesse figyelemmel a KTH honlapját és a záróvizsgát szervező tanszék tájékoztatóit, üzeneteit! A záróvizsgát szervező tanszék osztja be a záróvizsga-alkalomra, majd értesíti a záróvizsga pontos időpontjáról és a záróvizsga menetrendjéről.

Amennyiben a záróvizsgán nem jelenik meg, teljesítménye nem értékelhető. A záróvizsgáról lejelentkezésre a 1.2 lejelentkezés a záróvizsga-időszakról c. bekezdésben leírtak szerint van lehetősége.

Amennyiben a záróvizsgán nem tud megjelenni és arról előzetesen nem jelentkezik le, a BME TVSZ 151. § (4) bekezdése alapján a záróvizsgáról történő távolmaradást a záróvizsgát követő nyolc napon belül az azt szervező tanszéknél igazolnia kell. Az egyetemi szabályozás szerint igazolatlan távolmaradás esetén a záróvizsga megismétlésére rendelkezésre álló záróvizsga alkalmak száma eggyel csökken.

Vissza

9. Saját ügyintéző elérése

A záróvizsga lebonyolításával kapcsolatban tájékoztatást a záróvizsgát szervező tanszék tud adni. A tanszék elérhetőségét a BME elektronikus telefonkönyvében tudja megkeresni.

Amennyiben egyéb kérdése van és szeretné felvenni a kapcsolatot ügyintézőjével, nevét a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Képzés adatok felületén találja meg. Az ügyintéző elérhetőségéről a KTH honlapján tájékozódhat a Magunkról/Munkatársak felületen.

Vissza


 

10. Oklevél, oklevélmelléklet átvétele, törzslap-kivonat igénylése végzett hallgatóként

Az oklevél kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga, továbbá a képzési és kimeneti követelményben előírt nyelvvizsga letétele. A 101/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-a szerint: „Aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett, mentesül az oklevél kiadásának előfeltételéül előírt nyelvvizsga letételének kötelezettsége alól.” Az oklevél kibocsátásának határideje a sikeres záróvizsga napjától számított 30. nap. Az oklevél személyesen vagy meghatalmazott útján lesz átvehető a KTH-ban, aminek módjáról és időpontjáról külön hírben fogjuk tájékoztatni a hallgatókat. Amennyiben nem kíván élni a KTH-ban történő átvétellel, akkor a Dékáni Hivatal által szervezett diplomaátadó ünnepségen kapja kézhez oklevelét. Az adott évi diplomaátadó ünnepségek időpontjai megtekinthetők a KTH honlapján a hirdetmények között. A diplomaátadó ünnepségre meghívót az azt szervező Dékáni Hivataltól fog kapni.

Amennyiben oklevelét az ünnepélyes diplomaátadó előtt a KTH-ban már átvette, és szeretne részt venni a diplomaátadón, oklevelét a Dékáni Hivatalban kell leadnia. A leadás határidejéről ott tájékozódhat.

Amennyiben az abszolutórium megszerzését/záróvizsga letételét/oklevél megszerzését követően törzslap-kivonatot szeretne igényelni, igénylését a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén a 028/B Törzslap-kivonat kérése végzett hallgatóknak kérvény leadásával nyújthatja be. A törzslap-kivonat első példánya ingyenes, a további példány(ok)ért 500 Ft/példány szolgáltatási díj fizetendő.

A teljesített tantárgyakról angol nyelven is igényelhet kivonatot. Az igénylésre a 028/A Angol nyelvű leckekönyv másolat kérése végzett hallgatóknak Neptun kérvény szolgál. Az angol nyelvű dokumentum első példánya ingyenes, a további példány(ok)ért 500 Ft/példány szolgáltatási díj fizetendő.

Vissza

11. Magyar állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók oklevélszerzési határideje

A magyar állami ösztöndíjat érintő veszélyhelyzeti intézkedésekkel kapcsolatban az Oktatási Hivatal honlapján tájékozódhat!

 

Együttműködését megköszönve, sikeres záróvizsgát kíván:

 

Központi Tanulmányi Hivatal

« Vissza