BME honlap| Telefonkönyv | Oldaltérkép | HU | EN
2022. május 26. csütörtök   ·   2021/2022 II. félév 16. hete   ·   Félfogadási idő a mai napon: 08:00–12:00
Légy naprakész!
Hallgatói app
Neptun üzemidő

00:00 – 04:00 rendes üzem

04:00 – 06:00 üzemszünet

06:00 – 24:00 rendes üzem

Az ettől való rendkívüli eltéréseket a hírek között jelentetjük meg.

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2019/20/2 félévkezdésről

2020. január 25. szombat

Kedves Hallgató!

 

Bár csak a napokban ért véget a vizsgaidőszak, 2020. február 5-én (szerdán!) már kezdődik a tavaszi félév regisztrációs időszaka, február 10-én pedig az oktatás.

Arról, hogy a félév kezdete előtt, a félév első napjaiban, valamint heteiben milyen időszakokra, határidőkre kell figyelemmel lennie és milyen adminisztrációs feladatok várnak Önre, hírlevelünkben adunk tájékoztatást.

 

1. 2019/20/2 félévi időszakok, határidők:

2. 2019/20/1 félévi Neptun bejegyzések ellenőrzése:

3. Félévre bejelentkezéssel, félévi státusszal kapcsolatos tudnivalók:

3.1. Időszaka, Neptun felülete, feltételei:

3.2. A 2019/20/2 félév hivatalból kerül passziválásra a KTH által, …

3.3. A 2019/20/2 félév utólagos aktiválása kérhető, …

3.4. Az aktív félévre tett bejelentkezés visszavonható,

4. Önköltséges/Költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információk:

4.1. Önköltségi alapdíj kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények:

4.2. Az önköltségi kreditdíj (a felvett kreditek alapján fizetendő díj) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények

4.3. Önköltségi tételek visszatéríthetősége:

4.4. Képzési szerződés aláírása és leadása a KTH-ban:

5. Tantárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalók:

5.1. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:

5.2. Előzetes és kedvezményes tantárgyfelvétel:

5.2.1. Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszaka minden hallgató számára

5.2.2. A kedvezményes tantárgyfelvétel két időszaka:

5.2.3. Végleges tantárgy- és kurzusfelvétel:

5.2.4. Utólagos tantárgy- és kurzusfelvétel:

5.2.5. Amennyiben többszöri vizsgázást, ill. tantárgyfelvételt követően sem teljesíti a tantárgyat:

6. Kedvezményes tanulmányi rend kérelmezésével kapcsolatos tudnivalók:

7. Hallgatói jogviszony igazolás átvétele, diákigazolvány érvényesítése:

8. 2019/20/2 félévben potenciálisan végző hallgatóknak szóló információk:

9. Ösztöndíjjal kapcsolatos tájékoztatás:

 

1.       2019/20/2 félévi időszakok, határidők:

Mivel a félévkezdést meghatározó teendőkhöz kapcsolódó időszakok gyors egymásutánban követik egymást, először ezeket, és a félév további részében követendő időszakokat foglaljuk össze az alábbi táblázatban:

 

időszak, esemény, feladat neve

időtartam, határidő

bejelentkezési időszak

2020.01.26. 06:00 – 2019.02.09. 23:59

2019/20/1 félévi eredmények tanszékek általi beírásának határideje

2020.01.31. 14:00

2019/20/1 félév átlagolása a KTH által

2020.02.03. 11:00-ig

kedvezményes tantárgyfelvétel tanulmányi eredmény alapján az ÉÖK, ÉPK és KJK Karokon

2020.02.03. 12:00 – 15:50

kedvezményes tantárgyfelvétel OMHV kérdőív kitöltés alapján

2020.02.03. 16:00 – 17:50

előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak (minden hallgatónak minden tantárgyra)

2020.02.03. 18:00 – 2020.02.04. 12:00

önköltségi alapdíj kiírása

regisztrációs hétig

regisztrációs időszak

2020.02.05. – 2020.02.07.

végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak

2020.02.05. 18:00 – 2020.02.09. 23:59

az első tanítási nap

2020.02.10.

önköltségi alapdíj fizetési határideje

kiírástól számított legalább 30 nap (azoknak, akik már az előző félévben is Diákhitel 2-ből fizették az önköltséget, 2020.04.20.)

szorgalmi időszak

2020.02.10. – 2020.05.22.

a bejelentkezés esetleges visszavonásának határideje

2020.03.14.

tavaszi szünet

2020.04.14. – 2020.04.17.

önköltségi kreditdíj kiírása

legkésőbb 2020.03.20-ig

önköltségi kreditdíj fizetési határideje

kiírástól számított legalább 30 nap, várhatóan 2020.04.20.

szigorlatok felvételének, leadásának határideje

2020.04.10. 23:59

vizsgajelentkezési időszak

2020.05.19. 18:00 – 2020.06.29. 23:59

pótlási időszak

2020.05.25. – 2020.05.29.

vizsgaidőszak

2020.06.02. – 2020.06.29.

 [vissza]

 
2.       2019/20/1 félévi Neptun bejegyzések ellenőrzése:

A Tanszékek 2020. január 31-én 14 óráig jegyezhetik be az eredményeket a Neptunba. A bejegyzéseket a Neptun hallgatói web Tanulmányok/Leckekönyv felületén ellenőrizheti. Amennyiben eltérést talál, január 31-ig közvetlenül a Tanszéken (oktatónál vagy a tanszéki adminisztrátornál) jelezheti, január 31-ét követően a 006 Jegyeltérés bejelentése Neptun kérvényen. A kérvény folyamatosan elérhető.

Amennyiben valamelyik tantárgyból megajánlott jegyet kapott és az még nem került bejegyzésre, szíveskedjék az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül beírásra az elfogadott jegy (Önnek kell(ett volna) feljelentkeznie egy adott vizsgaalkalomra vagy a Tanszék jelentkezteti fel (határidőn túli jelentkeztetéssel).

[vissza]


3.       Félévre bejelentkezéssel, félévi státusszal kapcsolatos tudnivalók:


3.1. Időszaka, Neptun felülete, feltételei:

 • időszaka: 2020. január 26. 06:00 – 2020. február 9. 23:59
 • a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Bejelentkezést kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról feliratú ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.
 • Minden képzésen, ahol jogviszonnyal rendelkezik, el kell végezni a bejelentkezést. A képzések között vál(asz)tani a Neptun ablak bal felső sarkában található Képzés menüpontra kattintva megjelenő Képzésválasztás ablakban tud. Amennyiben meglévő képzésével azonos képzésre jelentkezett a 2019/20/2 félévre (akár felvétellel, akár átvétellel), nyilatkoznia kell legkésőbb a regisztrációs hét végéig, hogy melyiket tekinti érvényesnek, a TVSZ 56. § (2) bekezdése csak az egyiken engedélyezi a hallgatói jogviszonyt.
 • Aktív félévre lejárt határidejű tartozás nélkül jelentkezhet be.
 • Passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be. Amennyiben egybefüggő két passzív félévet követően ismét passzív félévi státuszról szeretne nyilatkozni a Neptunban, a rendszer nem teszi lehetővé a bejelentkezést, és a következő hibaüzenetet jelzi vissza: „A bejelentkezés feltétele nem teljesült! A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. …”
 • A BME TVSZ alapján a passzív félévek összesített száma korlátozott (alapképzésen 4 félév, mesterképzésen 6 félév összesen). Amennyiben a passzív féléveinek összesített száma elérte az engedélyezettet és a 2019/20/2 féléve ismét passzív félévnek minősülne, valamint nem rendelkezik engedéllyel a passzív félévek számának emelésére, a TVSZ alapján megszüntetésre kerül a hallgatói jogviszonya.

A hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének két félévnél hosszabb időtartamát a hallgató kérelmére, különösen indokolt esetben a Kari Tanulmányi Bizottság (továbbiakban KTB) engedélyezheti.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2020.01.13. 06:00

2020.02.09. 23:59

nem

[vissza]3.2. A 2019/20/2 félév hivatalból kerül passziválásra a KTH által, …

 • amennyiben nem jelentkezik be az első oktatási hét végéig, a KTH jelentkezteti be passzív félévre. Amennyiben a félévre bejelentkezést egymást követő harmadik alakalommal mulasztja el, hallgatói jogviszonya a regisztrációs időszak utolsó napjával megszüntetésre kerül (a bejelentkezés elmulasztásaként tartja a KTH nyilván azt is, ha a bejelentkezése elmulasztása miatt a KTH jelentkezteti be utólag).
 • ha bejelentkezett aktív félévre és a tantárgya(ka)t is felvette, de a bejelentkezést követően lejárt határidejű fizetési kötelezettségét 2020. február 6-án 23:59-ig nem egyenlíti ki, ill. február 6-ig nem nyújt be a fizetés halasztására vonatkozó kérelmet, amit a KTB elfogad(ott).

Felhívjuk a figyelmét, hogy a BME TJSZ 14. § (8) bekezdése alapján nem adható mentesség, részletfizetési kedvezmény, vagy halasztott fizetési lehetőség a különeljárási díjak megfizetésére.

Annak érdekében, hogy a tartozás miatti passziválást elkerülje, a KTH a bejelentkezési időszak előtt és az időszakban is többször automatikus rendszerüzenetben értesíti a lejárt/lejáró fizetési határidejű tartozásról és a tartozás nem rendezése esetén státuszának passzívra módosításáról.

tartozás ellenőrzésére a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés felületén van lehetőség a Félévek mezőben a Minden félév, a Státusz mezőben az Aktív opciót választva, majd a Listázás gombra kattintva.

 • ha az önköltséges finanszírozású képzésre átsorolt hallgató a regisztrációs időszak végéig nem írja alá a képzési szerződést és nem adja le azt a KTH-ban, továbbá ezáltal nem nyilatkozik tanulmányai önköltséges formában történő folytatásáról. A képzési szerződések (2 példányban) 2020. február 7-én (pénteken) ügyfélfogadási idő végéig (12:00-ig) leadhatók a KTH-ban.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a KTH általi passziválás esetén is megszűntetésre kerül a hallgató jogviszonya a BME TVSZ által meghatározott passzív félév szám túllépése esetén.

[vissza]


3.3. A 2019/20/2 félév utólagos aktiválása kérhető, …

 • amennyiben a regisztrációs hetet követően bármilyen okból passzív a státusza, és eleget tesz az aktív félévre bejelentkezés minden feltételének.

Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

102 Kérvény félév utólagos aktíválására

2020.02.10. 06:00

2020.02.23. 23:59

igen (5500 Ft)

 A fizetendő különeljárási díj a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül és a kérvény leadásával egyidőben kell megfizetni.

 [vissza]


3.4. Az aktív félévre tett bejelentkezés visszavonható,

 • 2020. március 14-ig külön indoklás nélkül. Amennyiben az aktív félévre való bejelentkezésének visszavonásával túllépné a megengedett passzív félév számot, előbb kérelmeznie kell a passzív félévek számának emelését (ld. 3.1. bekezdés)!
 • 2020. március 15-től 2020. június 29-ig csak rendkívüli, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdésében foglalt esetekben (szülés, baleset, betegség, vagy más, önhibán kívüli váratlan ok).

Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

031/A Bejelentkezés visszavonása

2020.02.10. 06:00

2020.03.14. 23:59

nem

031 Utólagos passzív félév kérése

2020.03.15. 06:00

2020.06.29. 23:59

nem

 

A váratlan ok igazolására szolgáló dokumentumot csatolni szükséges a kérelemhez. A kérelemben döntést hozó KTB döntésében rendelkezik a hallgató által esetlegesen befizetett költségtérítés, illetve önköltség, valamint a hallgató részére kifizetett ösztöndíjak és egyéb juttatások visszafizetésének mértékéről és módjáról is.

[vissza]

4.       Önköltséges/Költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak szóló információk:


4.1. Önköltségi alapdíj kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények:

A önköltséges/költségtérítéses képzésben részt vevő, valamint a 2019/20/2 félévtől önköltséges/költségtérítéses képzésre átsorolt, aktív félévre bejelentkezett hallgatóknak az önköltségi alapdíj kiírása a regisztrációs hét előtt megtörténik legalább 30 napos fizetési határidővel. A harmadik oktatási hét elején kerül kiírásra az önköltségi alapdíj azoknak, akiknek valamilyen indok alapján nem lett kiírva a regisztrációs hét elején (pl. nem vagy passzív félévre jelentkeztek és később lett aktív a félévük, két azonos képzésen lévő hallgatók).

Azoknak a hallgatóknak, akik már az előző félévben is Diákhitel 2-ből fizették az önköltséget, 2020. április 20-i fizetési határidővel írta ki a KTH az alapdíjat.

Az önköltségi alapdíjból csökkentés, kedvezmény a TJSZ vonatkozó szabálya alapján nem adható (kivéve EEB határozat alapján), fizetési határidő módosítása vagy részletfizetés viszont kérhető. A fizetési határidő módosításra vagy részletfizetésre vonatkozó kérelem beadásának határideje a befizetési határidő lejárata előtti nap.

Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

101/1 Kérelem önköltségi díj befizetési határidejének módosítására

2020.02.05. 06:00

2020.03.05. 23:59

nem

101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására

a kérvény folyamatosan elérhető

nem

 [vissza]


4.2. Az önköltségi kreditdíj (a felvett kreditek alapján fizetendő díj) kiírása, befizetése, esetleges kedvezmények

 • A felvett kreditek alapján fizetendő önköltségi díj, vagyis a kreditdíj 2020. március 20-ig kerül kiírásra 30 napos fizetési határidővel.
 • Az önköltségi kreditdíj meghatározásakor a felvett vizsgakurzusok automatikusan figyelembevételre kerülnek. A vizsgakurzusok kreditdíja az eredeti kreditdíj 25%-a.
 • Önköltségi díj csökkentést a 010 Önköltség mérséklési kérelemben kérhet 2020. március 5-ig. A leadott 010-es Neptun kérvényekben a kérvényhatáridő lejárata után, egyidejűleg hoz döntést a Kar Dékánja a KTB javaslata alapján. Elfogadás esetén a döntés szerinti kedvezményben részesül a hallgató.
 • A fizetési kedvezményre vonatkozó döntés során kötelezően alkalmazandó szempontrendszert a kari Dékáni Utasítás határozza meg, amit 2019. szeptember 1-től, a kari honlapokon kellett elérhetővé tennie a karnak. A kari Dékáni Utasításokban meghatározott feltételektől csak kancellári engedéllyel lehet eltérni, kedvezményt kiemelkedő tanulmányi eredmény, és/vagy a szociális helyzet alapján lehet kapni. A tanulmányi eredmény a Neptun alapján ellenőrizhető, a szociális helyzetet igazolni szükséges. Szociális helyzetének alátámasztására a kérvényhez csatolni kell az Egységes Szociális Rendszer (ESZR) pályázati lapját és/vagy a Hallgatói Esélyegyenlőségi Bizottság határozatát. Az igazolásokkal kapcsolatban a Kari Hallgatói Képviseletek tudnak tájékoztatást adni. Kedvezmény esetén a fizetendő önköltségi kreditdíj már a kedvezménnyel csökkentett összeggel kerül kiírásra.
 • Fizetési határidő módosításra vagy részletfizetésre vonatkozó kérelem beadásának határideje a befizetési határidő lejárata előtti nap.

Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

010 Önköltség mérséklési kérelem

2020.02.20. 06:00

2020.03.05. 23:59

nem

101/1 Kérelem önköltségi díj befizetési határidejének módosítására

2020.03.20. 06:00

2020.04.20. 23:59

nem

101/2 Kérelem DIÁKHITELBŐL fedezendő tétel befizetési határidejének a módosítására

a kérvény folyamatosan elérhető

nem

 [vissza]


4.3. Önköltségi tételek visszatéríthetősége:   

A BME TJSZ 10. § (9) bekezdése alapján amennyiben az önköltséges képzésben részt vevő hallgató az adott félévben aktív hallgatóként regisztrálta magát, de a félév során a hallgatói jogviszonya megszűnik, vagy saját kérésre passzív félévet vesz igénybe, az adott félévre vonatkozó önköltségi díjjal kapcsolatban az Egyetem az alábbiak szerint jár el:

 • Amennyiben a hallgató március 14-ig a TRen keresztül benyújtott kérvénnyel visszavonja az adott félévre vonatkozó aktív félévre tett bejelentkezését (passzíválja magát), vagy kérvényezi jogviszonya megszüntetését (elbocsátás saját kérésre), úgy az adott félévre vonatkozó önköltségi díj összegére befizetési kötelezettsége nem keletkezik (törölni kell). Amennyiben az önköltségi díjat a kérvény benyújtása előtt már befizette az Egyetem részére, úgy annak teljes összege a tandíj kifizetője részére a TR-en keresztül benyújtott ezirányú kérvénye alapján visszafizetendő.
 • Ha a hallgatói jogviszony megszüntetésére az a) pontban meghatározott határidőket követően kerül sor, akkor a befizetett önköltség szorgalmi időszakra vetített időarányos része a tandíj kifizetője részére a TR-en keresztül benyújtott ezirányú kérvénye alapján visszafizetendő. Amennyiben a hallgató a jogviszonya megszűnéséig nem teljesítette az önköltségfizetési kötelezettségét, úgy az önköltségi díjának az adott félévben az aktív jogviszony megszűnéséig eltelt időszakra vetített arányos részére továbbra is fennáll a fizetési kötelezettsége.
 • Ha az aktív félévre tett bejelentkezés visszavonására a BME TVSZ 57. § (6) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor, akkor a tandíj kifizetője részére a befizetett önköltség teljes összege a TR-en keresztül benyújtott ezirányú kérvénye alapján visszatérítendő.

 [vissza]


4.4. Képzési szerződés aláírása és leadása a KTH-ban:

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény rendelkezése alapján az önköltség (költségtérítés) fizetése mellett folytatott képzés tekintetében hallgatói képzési szerződést kell kötni. A 2019/20/2 félévtől önköltséges képzésre felvett vagy önköltséges képzésre átsorolt hallgatók a képzési szerződést saját maguk nyomtatják ki 2 példányban a hallgatói Neptun web Információ/Általános nyomtatványok felületén a Képzési szerződés önköltséges hallgatók részére nyomtatványt kiválasztva és a sorvégi + (Lehetőségek) közül a Nyomtatásra kattintva. A rendszer pdf-ben generálja le a képzési szerződést, ami megnyitást követően nyomtatható. A kinyomtatott képzési szerződést elolvasást és aláírást követően a felvetteknek a beiratkozáson, az átsorolt hallgatóknak a regisztrációs időszak végéig, legkésőbb 2020. február 7-én az ügyfélfogadási idő végéig a KTH (R. ép. aulában található) információs pultjánál a KTH-ban kell leadniuk. Amennyiben a képzési szerződés leadását elmulasztja, akkor a most felvett hallgatókkal a BME nem létesít hallgatói jogviszonyt (nem iratkozhat be), a most átsorolt hallgatóknak az aktív félévre bejelentkezését érvénytelenítik, vagyis státuszát passzívra módosítják.

 [vissza]

 

5.       Tantárgyfelvétellel kapcsolatos tudnivalók:

5.1. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos általános tudnivalók:

 • A tantárgyfelvételhez a Neptun hallgatói web Tárgyak/Tárgyfelvétel felületén, a „Csak a meghirdetett tárgyak” jelölőnégyzet bepipálását követően a féléveknél a 2019/20/2 félévet kiválasztva, a tárgytípusnál a mintatanterv tárgyait bejelölve, majd a mintatantervek közül a megfelelőt kiválasztva listázhatók a meghirdetett tantárgyak. A + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjelennek a meghirdetett kurzusok. A felvenni kívánt kurzusok kiválasztása után a Mentés gombra kattintva felvételre kerül a tantárgy a megjelölt kurzusokkal.

A tantárgyleadáshoz a Tárgyak/Felvett tárgyak felületen a 2019/20/2 félévre felvett tantárgyak listázását követően a leadni kívánt tantárgynál a + (Lehetőségek) opción belül a Tárgyleadást választjuk.

 • A tantárgyfelvételhez előzetesen be kell jelentkezni aktív félévre, nem lehet lejárt határidejű tartozása és a tantárgy felvételi követelményét, esetlegesen a kurzushoz beállított követelményt is teljesíteni szükséges. A kurzushoz beállított jelentkezési követelményt az alábbiak szerint nézheti meg: a Tárgyak/Tárgyfelvétel felületen kiválasztott tantárgy sorára állva a + (Lehetőségek) közül a Tárgy adatok opciót kiválasztva megjeleníthetők a meghirdetett kurzusok, majd adott kurzusra kattintva a Kurzus adatok ablak Alapadatok fülén az Előkövetelmény mezőben látszik a jelentkezési követelmény (pl. a tantárgyat oktató Tanszék ebben a mezőben állítja be feltételként, hogy adott kurzust csak adott specializáció hallgatói vehetnek fel). 
 • A tárgyak és kurzusok Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a tárgy és kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, a létszám nem emelhető a terem kapacitása miatt, stb.).
 • Vizsgakurzusra jelentkezés előtt szíveskedjék ellenőrizni az aláírás érvényességét. A 2019. augusztus 15-től hatályos TVSZ alapján a 2018/2019. tanév 2. félévében érvényes (2015/16/2 félévben, vagy azután megszerzett aláírások) vagy később megszerzett „Aláírva” aláírásbejegyzések - amennyiben a tantárgykövetelmény eltérő rendelkezést nem tartalmaz – az Egyetemen folytatott tanulmányok (ideértve a szakváltás és újrafelvétel útján történő folytatást is) teljes időtartama alatt érvényes.
 • Amennyiben a hallgató több szakon (képzésen) is folytat tanulmányokat, az adott szak mintatantervéhez tartozó kurzusokat a másik szak (képzés) irányából kizárólag az anyakar és a másik érintett kar Kari Tanulmányi Bizottságának együttes engedélye alapján veheti fel. Az ilyen irányú kérelem a 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések Neptun kérvényen nyújtható be.
 • Sikertelen tantárgyfelvétel esetén
  • a tantárgyat oktató Tanszéktől szíveskedjék segítséget kérni, ha kurzuslétszám bővítése szükséges.
  • problémáját Neptun kérvényen jelezheti, ha a tantárgy végleges követelményének teljesítése ellenére a rendszer nem teszi lehetővé a tantárgyfelvételt.
  • másik képzésen teljesített tantárgy felvételét kéri az aktuális képzésére.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt

2020.02.03. 12:00

2020.02.09. 23:59

nem

  • a neptun@bme.hu címre küldött levélben tudja jelezni, ha a Neptun működési hibája okozza a tantárgyfelvétel sikertelenségét. Ebben az esetben szíveskedjék leveléhez pl. a hibaüzenetet tartalmazó képernyőképet is csatolni. Amennyiben 017-es kérvényt Neptun működési hibára hivatkozva nyújt be, csatolandó mellé a Neptun Üzemeltetéstől kapott válaszlevele, amely szerint nem áll fenn működési hiba!
 • A 2012. szeptember 1-jétől hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak a korábbi félévekben felvett, de nem teljesített tantárgyak ismételt felvétele esetén 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetniük kurzusonként. A különeljárási díj 2020. március 15-ig kerül kiírásra 15 napos fizetési határidővel. Nem díjkötelesek azok a kurzusok, amelyek nem igényelnek oktatási erőforrást, így a szakmai gyakorlat, a szigorlat, és TVSZ 34. § (8) bekezdés c) pont szerinti vizsgakurzus (a laboratóriumi gyakorlat típusú kurzussal rendelkező, félévközi érdemjeggyel záruló tantárgy vizsgakurzusa).
 • A 2012. szeptember 1-je előtt jogviszonyt létesített hallgatók a tantárgy 2019/20/1 félévi nem teljesítéséért fizetnek különeljárási díjat, aminek mértéke szintén 4500 Ft kurzusonként. A tétel kiírása az ismételt felvételért fizetendő különeljárási díjjal azonosan történik.
 • A korábban legalább elégséges (2) eredménnyel teljesített tantárgy javító célú ismételt teljesítése is kérelembeadáshoz, valamint különeljárási díj megfizetéséhez kötött.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre/javító célú újrateljesítésre korábban már teljesített tárgyból

2020.01.17. 08:00

2019.02.10. 23:59

igen (4500 Ft)

A fizetendő különeljárási díj a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül és a kérvény leadásával egyidőben kell megfizetni.

A kérvényt a KTB bírálja el. A kérvény elfogadása esetén a 2019/20/2 félévre tényleges tantárgyfelvétel nem történik. A KTH engedélyről kiállított határozatát a hallgatónak a tantárgyat oktató Tanszéken kell leadnia. A félév végén a Tanszék az eredményt a határozaton rögzíti és megküldi a KTH-nak. Javítás esetén az eredmény a tantárgy eredeti teljesítésének félévére kerül bejegyzésre. A javító célú ismételt tantárgyfelvétel során az érintett tantárgyból korábban megszerzett kredit nem vehető el, továbbá a korábbi és az új eredmény közül a hallgató számára kedvezőbbet kell figyelembe venni. Ugyanazon tantárgy esetében legfeljebb egy alkalommal élhet a hallgató a javító célú ismételt tantárgyfelvétel lehetőségével. Javító céllal tantárgyat felvenni a teljes tanulmányi idő alatt legfeljebb az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditmennyiség – felfelé kerekített – tíz százalékáig lehet.

 [vissza]


5.2. Előzetes és kedvezményes tantárgyfelvétel:


5.2.1.       Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel időszaka minden hallgató számára

2020. február 3-án 18 órától 2020. február 4-én 12 óráig tart.

 [vissza]


5.2.2.       A kedvezményes tantárgyfelvétel két időszaka:

1.      időszakban: 2020. február 3-án 12:00 és 15:50 között

az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karok Tanulmányi Bizottságai által a tanulmányi eredmény alapján vagy a tanulmányi eredmény és/vagy szakmai tevékenység alapján kedvezményben részesített hallgatók vehetik fel azokat a tantárgyakat, amiket más Karok hallgatói nem vehetnek fel.

A kedvezményben részesítéshez Karonként az alábbi feltételek teljesítése szükséges:

az Építőmérnöki Karon

az Építészmérnöki Karon

a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon

azokat a BSc-s és MSc-s hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2018/19/1 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,50.

azokat a BSc-s és osztatlan képzéses hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2019/20/1 félévet követően a halmozott súlyozott tanulmányi átlaga (kumulált átlaga) legalább 3,70.

azokat a hallgatókat részesíti a KTB kedvezményben, akiknek a 2019/20/1 félévi kreditindexe (ösztöndíjindexe) legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a KTB által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.

 

2.      időszakban: 2020. február 3-án 16:00 és 17:50 között

az a hallgató vehet fel tantárgyat,

 • akinek a 2019/20/1 félévi  tanulmányi státusza aktív, és a félévben minden, az OMHV szabályzat szerint kitölthető kérdőívét kitöltötte,
 • akinek 2019/20/1 félévi tanulmányi státusza aktív, és nem volt előző félévi OMHV kérdőíve,
 • akinek 2019/20/1 félévi tanulmányi státusza passzív.

A kitöltendő OMHV kérdőívek a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérdőívek felületén érhetőek el. Az OMHV kérdőívek kitöltöttsége az Információ/Lekérdezések/Információk felületen ellenőrizhető a Lekérdezések közül az OHV_kérdőíveim_száma lekérdezést kiválasztva, majd a Listázás gombra kattintva. A lekérdezés futtatásával megkapja eredményül, mennyi kitöltött, még kitölthető, ill. vizsgaidőszak után tölthető és nem tölthető kérdőíve van.

Amennyiben a hallgató minden tölthető kérdőívet kitölt, de marad nem tölthető kérdőíve (mert pl. a tantárgyat nem teljesítette), akkor is jogosult lesz a kedvezményes tantárgyfelvételre.

A kedvezményes tantárgyfelvételre jogosult hallgatókat a KTH február 3-án délelőtt Neptun üzenetben értesíti. Az OMHV kérdőívek kitöltése az előzetes tárgyfelvétel időszaka alatt szünetel, a kérdőívek kitöltését 2020. február 2-án éjfélkor lezárjuk!

 [vissza]


5.2.3.       Végleges tantárgy- és kurzusfelvétel:

 • Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak 2020. február 4-én délben lezárul. Rövid szünetet követően – már másnap – február 5-én 18 órától ismét lehetőség lesz a tantárgyfelvételre. Órarendjét véglegesíteni február 9-án 23:59-ig tudja.

Ha már az előzetes tantárgyfelvételi időszakban felvette a tantárgyait, akkor ebben az időszakban csak a tantárgyfelvétel ellenőrzése szükséges.

 • A kurzusok indítását érintő szabályzati rendelkezések:  A tantárgy kurzusát el kell indítani, ha

a) az előzetes tantárgyfelvételi időszak végén az arra jelentkezők száma a meghirdetésekor előírt minimumot eléri vagy meghaladja, vagy

b) a kurzus kötelező tantárgynak a mintatanterv szerinti félévében meghirdetett olyan kurzusa, melynek felvétele és teljesítése a tantárgy teljesítése érdekében kötelező és arra legalább egy hallgató jelentkezett.

Ha egy kurzuson a jelentkezők száma nem éri el a tanszék által meghirdetett minimumot, vagy a kurzus nem kötelezően teljesítendő tantárgy kurzusa, akkor a tanszék dönthet úgy, hogy a kurzus nem indul, vagy a kurzus indulásáról későbbre halaszthatja a döntést. Amennyiben a kurzus a tanszék döntése alapján nem indul el, a tanszéki adminisztrátor törli a hallgatókat a kurzusról, és a tantárgyról, majd a hallgatókat Neptun üzenetben valamint e-mailben értesíti a törlésről. (Amennyiben a tantárgyról nem jelentkeztetné le a Tanszék, szíveskedjen a tantárgyleadást elvégezni, vagy azt kezdeményezni a Tanszéknél.) Amennyiben a kurzus indításáról a tanszék a regisztrációs héten később hoz döntést, a hallgatókat a döntés elhalasztásáról értesíti. A halasztott döntés legkésőbbi időpontja a regisztrációs időszak utolsó előtti munkanap 14:00 óra.

A tanszék a kurzusról lejelentkezést korlátozhatja, amennyiben a hallgatókat erről előzetesen tájékoztatja (tantárgyi adatlapon, tanszéki szabályzatban vagy a Neptunban a tárgy/kurzus adatainál).

 • Amennyiben a kurzus várólistáján vannak jelentkezők, úgy

a) a mintatanterv szerint az adott félévben kötelezően meghirdetendő tantárgy esetében a kurzuslétszám(ok) emelésével vagy új kurzus(ok) indításával minden olyan hallgató számára lehetővé kell tenni a tantárgy kurzusainak felvételét, akik esetében ezt a mintatanterv előírja,

b) kötelezően választható, illetve szabadon választható tantárgyak esetében a Tanszék szabadon dönt a kurzuslétszámok emeléséről, illetve új kurzusok indításáról.

 [vissza]


5.2.4. Utólagos tantárgy- és kurzusfelvétel:

Kapcsolódó Neptun kérvények:

Kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

018 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (NEM SAJÁT HIBÁBÓL !)

2020.02.10. 06:00

2020.02.17. 23:59

nem

019 Utólagos tantárgyfelvételi / tantárgytörlési kérelem (SAJÁT HIBÁBÓL)

2020.02.10. 06:00

2020.02.17. 23:59

5500 Ft/kurzus

Egy kurzus díja a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül, majd a KTH a felvett/leadott tantárgy kurzusainak számától függően további 5500 Ft összegű különeljárási díja(ka)t fog kiírni a feldolgozás során.

A 018 sz. Neptun kérvény beadása javasolt, amennyiben a kérvény beadásának indoka valamilyen adminisztratív/tanszéki hiba (pl. az elfogadott tantárgyai még nem kerültek átvezetésre/akkreditálásra, vagy a 2019/20/1 félévi eredménye nem került bejegyzésre a Neptunba, stb.).

A 019 sz. Neptun kérvény beadása szükségesha pl. elmulasztotta a tantárgyfelvételt, ill. -leadást, vagy korábbi tartozás miatt a regisztrációs hét végéig nem tudta felvenni a tantárgyait és passzív félévre jelentkezett/jelentkeztették be, de a 102 sz. Neptun kérvényen kérelmezte a félév aktiválását, stb. A fizetendő különeljárási díj a kérvény leadásakor automatikusan kiírásra kerül és a kérvény leadásával egyidőben kell megfizetni.

Nem kell Neptun kérvényt beadnia,

 • ha a regisztrációs időszak után kurzuscserét szeretne. Kérését írásban a tantárgyat oktató Tanszéken szíveskedjék benyújtani.
 • ha a kurzus várólistáján maradt, vagy ha a tantárgy párhuzamos előkövetelményét nem teljesítette. Ezekben az esetekben az első oktatási hét első munkanapján a Tanszék tanulmányi adminisztrátora törli a tantárgy- és kurzusjelentkezést.
 • ha szigorlatot szeretne felvenni vagy leadni 2020. április 10-ig, hiszen ezt addig Ön is megteheti.
 • ha van felvett tantárgya és a státusza pl. hivatalból történő passziválás miatt 2019. február 17-ét követően is passzív marad, és nem kérte a félév utólagos aktiválását. Ebben az esetben a KTH központilag törli a tantárgyfelvételeit.

[vissza]


5.2.5. Amennyiben többszöri vizsgázást, ill. tantárgyfelvételt követően sem teljesíti a tantárgyat:

A tantárgyak felvétele során érdemes figyelemmel lenni a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat azon rendelkezésére, hogy az Egyetem tanulmányi okból történő elbocsátással megszünteti a hallgatói jogviszonyát az adott félév vizsgaidőszakának utolsó napjával, ha azonos szakon, képzésen belül ugyanazon tantárgy kreditpontját 2015. szeptember 1-jét követően hatszori tantárgyfelvétel után sem szerzi meg (BME TVSZ 64. § (1) c))Ez a szabály csak a kredites (évközi jegyes, vizsgás) tantárgyakra vonatkozik, a 0 kredites szigorlatokra például nem.

A tantárgyak teljesítéséhez kapcsolódóan megemlítendő, hogy szintén elbocsátással jár, ha azonos szakon, képzésen belül ugyanazon tantárgyból a 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen [elégtelen eredményű] vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (BME TVSZ 64. § (1) b))Ez a szabály a vizsgás tantárgyakra, valamint a szigorlatokra vonatkozik. Sikertelennek az a vizsga, szigorlat számít, amihez elégtelen (1) jegyet rögzít(ett) a tanszék. A vizsgáról távolmaradás nem számít bele a sikertelen vizsgák számába.  

 [vissza]6.       Kedvezményes tanulmányi rend kérelmezésével kapcsolatos tudnivalók:

A kedvezményes tanulmányi rend a beadási indoktól függően az alábbi határidőkkel kérelmezhető:

a regisztrációs hét végéig (2020. február 9. 23:59) adható be az alábbi indokok esetében:

 • kiemelkedő tanulmányi eredmény, illetve tehetséggondozási programban való részvétel,
 • párhuzamos képzésben – ide értve a nemzetközi csereprogramokat, mobilitási programokat és más ösztöndíjas képzéseket is – való részvétel,
 • folyamatosan jó tanulmányi eredmény mellett végzett kiemelkedő szakmai tevékenység, illetve közösségi tevékenység vagy közfeladat ellátása,
 • országos szintű, aktív élsportolói tevékenység,

 

a félév során bármikor beadható az alábbi indokok esetében:

 • szülés, illetve gyermekgondozás, továbbá szülési szabadság,
 • szociális, illetve egészségügyi helyzet megváltozása.

A kérelemhez kötelezően csatolandó egy Excel fájl, amiben a hallgató megadja a kedvezménnyel érintett tantárgyak nevét, tárgykódját és a kedvezmény típusát. További mellékletként csatolandó a kérelemben megadott indokot alátámasztó dokumentum. A benyújtandó igazolásokat részletesen a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 131. § (3) bekezdése tartalmazza.

A kérelemről a KTB dönt, engedélyét a KTH határozatban rögzíti. A határozat ügyfélfogadási időben vehető át a KTH R. épület aulájában található iratkiadójában.

A hallgató a kedvezményes tanulmányi rendről kapott engedélyről és az abban foglaltakról köteles az érintett tantárgyak és kurzusok oktatóit tizenöt napon belül tájékoztatni, valamint a követelmények egyéni teljesítési módját és ütemezését előzetesen egyeztetni. A tájékoztatás és egyeztetés elmulasztása esetén a kedvezmény nem érvényesíthető. Az egyeztetés módjában és a benyújtandó dokumentumokban Karonként eltérés lehet, amiről előzetesen a Kari Hallgatói Képviseleteknél tájékozódhat.

Kapcsolódó Neptun kérvény:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

díjköteles (ha igen, különeljárási díj összege Ft-ban)

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

a kérvény folyamatosan elérhető, a beadási határidőről szóló tájékoztatást lásd az alábbiakban

nem

[vissza]

 

7.       Hallgatói jogviszony igazolás átvétele, diákigazolvány érvényesítése:

A 2019/20/2 félévről hallgatói jogviszony igazolást előreláthatólag 2020. február 11-től kérhet megnövelt ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információs pultnál található munkahelyeken, amennyiben a bejelentkezési kötelezettségének a regisztrációs hét végéig eleget tesz. 

A 2019/20/1 félévi diákigazolvány matricák 2020. március 31-ig érvényesek. A 2019/20/2 félévi érvényesítés várhatóan 2020. február 11-től lesz lehetséges.

[vissza]

8.       2019/20/2 félévben potenciálisan végző hallgatóknak szóló információk:

 • A tantárgyfelvételi időszakban javasolt ellenőriznihogy a félévre felvett tantárgyak teljesítése esetén rendelkezni fog-e a félév végén a képzésen előírt kreditszámmal, valamennyi tantárgy- és vizsgakövetelmény teljesítésre kerül-e, ill. amennyiben szakmai gyakorlatot kell teljesíteni a képzésen, a teljesítés igazolásához szükséges aláírás bejegyzéséhez felvette-e, ill. korábbi félévben teljesítette-e a Szakmai gyakorlat tantárgyat.
  • Amennyiben még nem rendelkezik az oklevélhez szükséges, a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott nyelvvizsgával és a nyelvvizsga letételét az utolsó félévben a záróvizsga előtt tervezi, javasoljuk a nyelvvizsgára jelentkezésnél figyelemmel lenni arra, hogy a nyelvvizsga letételét igazoló nyomdai úton előállított – keményfedeles – nyelvvizsga-bizonyítványok kiállítására és a nyelvvizsgaközpont általi hitelesítésére legkésőbb a vizsgától számított 60. napig kerül sor. A KTH csak az oklevélhez szükséges nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatását követően tudja kiállítani Önnek azt az oklevél-igazolás formanyomtatványt, amely igazolja, hogy teljesítette a záróvizsgáit és rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. Az oklevél kiállítására és kiadására pedig a nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatásától számított 30 napon belül kerül sor. A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban a felvételi jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok feltöltésének határideje 2020. július 9., vagyis mesterképzésre jelentkezés esetén ezen határidőig kell feltöltenie a felvételi jelentkezéshez a KTH által kiállítandó oklevéligazolást, és a felvételi jelentkezésnél az ügyintézés során megadni a nyelvvizsga-bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállításának dátuma).

Lényeges, hogy a nyelvvizsgaközpont vagy nyelvvizsgahely igazolása a sikeres nyelvvizsgáról nem fogadható el nyelvvizsga-bizonyítványként, továbbá az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ a bizonyítvány nyomtatása előtt nem állít ki sikeres nyelvvizsgáról szóló igazolást.

[vissza]

 

9.       Ösztöndíjjal kapcsolatos tájékoztatás:

Építő- és Építészmérnök hallgatóknak: A TJSZ 2019/20/2 félévtől már nem teszi lehetővé a teljesítményindex alapú ösztöndíj fizetést. További információt ezzel kapcsolatban a Hallgatói Képviselet tud nyújtani.

Mesterszakot kezdő hallgatóknak: A TJSZ 24. § (6) bekezdése a 2019/20/2 félévtől a mesterszakos hallgatók 1. félévében lehetővé teszi a korábbi felvételi vizsgapontszám mellett a felvételi összpontszám, ill. a kettő kombinációjának a figyelembevételét. További információt ezzel kapcsolatban a Hallgatói Képviselet tud nyújtani.

 

Amennyiben a hírlevélben leírtakkal kapcsolatban, vagy egyéb kérdése merül fel, készséggel állunk rendelkezésre elérhetőségeinken:

 • e-mailben: info@kth.bme.hu;
 • telefonon: +36-1-463-4242;
 • személyes ügyfélfogadás során: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszintjén a KTH-ban a honlapon (http://www.kth.bme.hu/) közzétett ügyfélfogadási időben.

 [vissza]

Jó tanulást és minden jót kívánnak a KTH munkatársai!

 

« Vissza