2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Novemberi HJB ülés (elbocsátás, általános fellebbezés)

2017. november 20. hétfő

Kedves Hallgató!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván – 2017. november 29-én kerül sor. Az az időpont vonatkozik majd Önre, - amennyiben nem rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét - amely az Önt érintő képzés Karánál található. Amennyiben rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét, akkor önt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság eseti bizottsági ülésén hallgatják meg, így 10:30-kor szíveskedjék megjelenni.

 

A személyes meghallgatás helye: R. épület földszint 6. ajtó, alagsori tárgyaló

 

A személyes meghallgatás ideje: 2017. november 29.

Időpont

Kar

  9:00-9:30

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

  9:30-10:00

 Természettudományi Kar

10:00-10:30

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

10:30-11:00

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

11:00-11:30

 Építőmérnöki Kar

11:30-12:00

12:00-12:30

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

12:30-13:00

 Villamosmérnöki és Informatikai Kar

13:00-13:30

 Építészmérnöki Kar

13:30-14:00

Gépészmérnöki Kar

 

A személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről külön értesítés nem kerül kiküldésre.

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatásához joga van. Amennyiben azonban a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indokolását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, vagyis írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye, távolmaradásából sem származik hátránya. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben legyen szíves magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. 

Diákigazolvány - aktualitások

2017. október 25. szerda

A diákigazolványokkal kapcsolatban néhány aktuális információ:

  • a 2016/17/2 félévre érvényesített diákigazolványok október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra;
  • meglévő igazolvány érvényesítés: fogadási időben a KTH-ban sorszámmal lehetséges;
  • korábbi (kék) igazolványok használhatósága: az Oktatási Hivatal diákigazolvány portálján olvasható informáicó szerint az <<itt>> felsorolt okmányokkal, igazolásokkal vehetők igénybe az utazási kedvezmények;
  • a tanév során igényelt igazolványok
    • elkészültéről nincs információnk, amint megérkeznek és technikailag lehetséges, elkezdjük a kiosztásukat, erről az érintetteket értesíteni fogjuk (közülük akinek nincs október 31 után érvényes korábbi igazolványa/igazolása, a Neptunban a 066-os kérvényen tud igazolást kérni)
    • hiba esetén  (pl.: "NEK gyártás visszautasítva") a KTH munkatársai felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amennyiben az igénylőnek teendője lenne a javítással, értesítést fog kapni.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület 102.   ·   Telefon: +361 463 1256, +361 463 3764   ·   E-mail:
flag-hu
2017. november 22. szerda   ·   2017/2018/1 félév 13. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Nemzetközi szervezeti tagságok


EUA [European University Association]

Az európai egyetemek legkiterjedtebb képviseletét látja el az EU döntéshozó szervezetek felé, melynek 46 országból 780 intézmény a tagja. Célkitűzése és számos műhelyének programja: az Európai Uniós és más nemzetközi felsőoktatási intézmények közötti együttműködés elősegítése, kutatás-fejlesztés támogatása, akkreditáció, minőségbiztosítás, minőségirányítási értékelő program bevezetése, doktori programok projekt (DOC-CAREERS).
Honlap: http://www.eua.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CESAER (Conference of European Schools of Advanced Engineering Education and Research

Küldetése, hogy támogassa a kiválóságot a mérnökképzés és a kutatás terén, és az innováció előmozdítása az iparral való szoros együttműködésben, annak érdekében, hogy az élenjáró tudás hasznosulni tudjon az iparban és a társadalomban is. 1990-ben alapították a CESAER-t és mostanra 51 intézmény a tagja 26 országból, BME az egyetlen magyar tag. A CESAER tagjai az alábbi fő célkitűzések és alapelvek iránt köteleződtek el: magas színvonalú kutatásalapú mérnökképzés; Élvonalbeli tudásalapú kutatás; Szoros együttműködés az iparral az innováció érdekében; Az oktatás, kutatás és innováció tudásháromszög színvonalának folyamatos növelése és teljessé tétele; és Hozzájárulni a fenntartható gazdaság, társadalom és környezet fejlődéséhez. A fő tématerületekre épülő Munkacsoportok a következők: Tudományos Műszaki Oktatás; Nemzetközi Együttműködések; Humánerőforrás; Benchmarking; Innováció; EU Támogatási Eszközök; és Nyitott Tudomány.

Homepage: http://www.cesaer.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEFI [European Society for Engineering Education]

Az európai mérnökképzési társaság a műszaki felsőoktatási intézmények legnagyobb hálózata, melynek célja, hogy hozzájáruljon a mérnökképzés fejlesztéséhez, valamint a mérnökképzés társadalmi és szakmai pozíciójának fejlesztéséhez. (főbb munkacsoportjak: mérnöktovábbképzés, tantárgyfejlesztési, matematika (mint a mérnökképzés alapja), infokommunikációs technológiák, nők a mérnöktudományokban, szakmaetika.)
Honlap: http://www.sefi.be

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRP [Conference of Rectors and Presidents of European Universities of Technology]

Vezető európai mérnökképző egyetemek rektorainak éves, nem hivatalos fóruma. Koordináló intézmény: Vienna University of Technology, European and International Research and Technology Cooperation.
Honlap: http://www.bit.or.at/crp

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IAUP (International Association of University Presidents)

A felsőoktatási intézmények elnökeinek nemzetközi szervezete. A szervezet székhelye, illetve elnöksége Bangkokban (Thaiföld) a Siam University intézményben található. Politikájuk az oktatás minőségének erősítése, a szaktudás és a globális ismeretszerzés támogatása.Honlap: http://www.iaups.org/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4xTU League

regionális hálózat és együttműködés a Czech Technical University in Prague, a Slovak University of Technology in Bratislava, Technical University of Vienna és a BME között valamint Rektoraik részére rendszeres éves konzultációs találkozók fóruma. (Telč-i kezdeményezés, 2003. október)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INU [International Network of Universities]

Az egyetemek nemzetközi hálózata 9 ország 12 egyeteme közötti hallgatói, oktatói mobilitást valamint közös kutatási együttműködéseket segíti elő az ausztrál La Trobe University koordinációjában. Partnerintézményeink: Ausztrália: La Trobe University, Flinders University, Anglia: University of Leicester, Indonézia: Universitas Katolik Parahyangan, Japán: Hiroshima University, Ritsumeikan University, Svédország: Malmö University, USA: James Madison University, Dél-Korea: Kyung Hee University, Olaszország: Università Cattolica del Sacro Cuore.Honlap: http://www.inunis.net/governance/secretariat.htm

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUF [Agence Universitaire de la Francophonie]

A Frankofón Egyetem Világszövetsége kifejezetten a részben vagy teljesen franciául oktató intézmények világszervezete, prioritásként kezeli a frankofón, az arab, a dél-kelet ázsiai országokat valamint közép-kelet európai régiónkat. A Szövetség közép-kelet európai irodája Bukarestben van. A jelenleg mintegy 634 intézményi (egyetemek, kutatóközpontok) taggal rendelkező szövetség célja a felsőoktatás, kutatás terén elősegíteni az együttműködést számos akció-programján, ösztöndíj-felhívásán, kutatói adatbázisán keresztül.
Honlap: http://www.auf.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OECD-IMHE [Organisation for Economic Co-operation and Development-Institutional Management in Higher Education]

Egyetemünk a párizsi székhelyű Nemzetközi Gazdasági és Fejlesztési Szervezet Oktatási Igazgatósága által létrehozott, az intézményi menedzselésével foglalkozó programja által meghirdetett találkozóknak rendszeres résztvevője. Főbb tevékenységi körök: A felsőoktatásnak, mint régiófejlesztéshez hozzájáruló szereplőjének támogatása, pénzügyi monitoring - hatékony intézményi menedzsment, nemzetköziesítés és trendek az oktatásban, disszeminációs tevékenységek.
Honlap: http://www.oecd.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EAIE [European Association for International Education]

Az amszterdami EAIE non-profit szervezet célja az európai felsőoktatási intézmények „nemzetközivé válásának” (internacionalizálódásának) elősegítése, valamint a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozók (oktatók, kutatók és adminisztratív dolgozók) tudásának kiszélesítése a nemzetközi felsőoktatás területén. 1600 egyéni tagja éves konferenciákon, szekcióüléseken és workshopokon találkozik egymással.
Honlap: http://www.eaie.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WITEC [European Association for Women in Science, Engineering and Technology]

Célkitűzése a nők részvételének növelése a tudományos életben, a mérnöki és műszaki területen, a kutatásban, valamint továbbképzésük. A szervezet által rendszeresen közzétett regionális, nemzeti és nemzetközi projektek eredményeiről az éves konferencián tartanak beszámolót.
Honlap: http://www.witec-eu.net

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENEN [European Nuclear Education Network]

A 26 akadémia tagintézményt számláló hálózat fő célkitűzése a nukleáris mérnöktudomány oktatásának fejlesztése, intézmények közötti együttműködés kialakítása és erősítése, PhD kutatások támogatása és szemináriumok szervezése.
Székhely: Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires, Centre CEA de Saclay (Gif-sur-Yvette, France.)
Honlap: http://www.enen-assoc.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDEN [European Distance Learning and E-Learning Network]

Az angliai székhelyű Európai Távoktatási Hálózat (EDEN - European Distance and E-learning Network) Európa legátfogóbb távoktatási és e-learning szakmai szervezete. Az EDEN titkársága 1997 óta a BME-n székel. Az EDEN tevékenységének központjában az információs technológiák és az oktatási kutatás fejlesztése, a nyitott és távoktatás, e-learning szakmai és tudományos alapjainak megerősítése, a professzionális módszerek és minőségi standardok széles körű alkalmazásának fejlesztése szerepel. A szakmai közösségben mintegy 50 ország - Európából és más egyéb kontinensről - képviseli magát.
Honlap: http://www.eden-online.org

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------