4 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

NEPTUN verzió frissítés 2014. július 24-én (csütörtökön)

2014. július 23. szerda

2014. július 24-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 08:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

 

A frissítés új GÓLYA/FELVI interfészt, kötelező törvénykövetést, hibajavításokat, funkciófejlesztéseket tartalmaz.

A verziófrissítés miatt a NEPTUN rendszer üzemideje július 24-én, csütörtökön terv szerint így alakul:

00:00 - 02:00 rendes üzem

02:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)

06:00 - 08:30 üzemszünet (frissítés telepítés)

08:30 - 24:00 rendes üzem


Az okozott kellemetlenségért elnézést kérünk!

KTH Neptun Üzemeltetés

2014. július 23.

Nyitva-tartás (július 24, csütörtökön)

2014. július 23. szerda

A Neptun verzió frissítés miatt július 24-én, csütörtökön előfordulhat, hogy a nyitvatartás kezdetén csak iratkiadás és Neptunt nem igénylő szolgáltatások lesznek.


Az okozott kellemetlenségekért előre is elnézés kérünk. 

Jogorvoslati kérelmek

2014. július 23. szerda

Kedves Hallgató!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás)/ költségtérítéses vagy önköltséges képzésbe átsorolásával (a továbbiakban: átsorolás) kapcsolatos néhány információról.

 

Annak eldöntéséhez, hogy az elbocsátásról, illetve átsorolásról szóló határozatok ellen érdemes-e fellebbezni, különösen az alábbi szabályzatok és jogszabályok tanulmányozását ajánljuk:

 

A kétszeres képzési idő miatti elbocsátás esetén különösen a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) 3. § (6) bekezdés b) pontját, 6 elégtelen vizsga miatti elbocsátás esetén pedig különösen a TVSZ 3. § (6) bekezdés e) pontját ajánlott áttanulmányozni.

 

A TVSZ 23. §-ában meghatározott méltányossági kérelemmel a hallgató tanulmányai során egy alkalommal élhet azzal, hogy tantervben szereplő követelmény alól felmentés nem adható méltányossági alapon sem.

 

A hallgatók államilag támogatott és költségtérítéses képzés közötti, valamint állami (rész)ösztöndíjjal támogatott és önköltséges képzés közötti átsorolására vonatkozó döntések alapjául szolgáló egyetemi szintű szabályozás a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) 2 §, 7.§ és 7/A. §-ában található.

 

Az elbocsátó és az átsoroló határozatok – a vonatkozó egyetemi szabályzatok útján vagy közvetlenül – a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, illetve ahol alkalmazandó, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény rendelkezésein alapulnak.

 

Kérjük, hogy fellebbezési kérelme benyújtása előtt olvassa el figyelmesen az Ön esetében irányadó, az elbocsátó/átsoroló határozatban megjelölt jogszabályi rendelkezéseket, és ezek alapján mérlegelje, hogy kíván-e élni fellebbezési jogával.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván - a KTH honlapján közzétett helyszínen és időpontban van lehetősége (az a helyszín és időpont vonatkozik Önre, amely az Önt érintő képzés Karánál található, külön az elbocsátás ellen, ill. az átsorolás ellen benyújtott fellebbezésnél). 

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatására joga van. Amennyiben azonban a jogorvoslati kérelmét jól előkészítette, abban fellebbezése részletes indoklását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolta, vagyis írásos úton adta meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye. Amennyiben tehát a kérelmében már leírtakon felül egyebet személyes meghallgatása során sem kívánna vagy tudna előadni, úgy az ügyintézés gyorsítása és a többi hallgató érdekében ajánljuk, hogy fontolja meg, élni kíván-e a személyes meghallgatása jogával. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben szíveskedjen magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját.

 

 

Üdvözlettel:

GMF Jogi és Munkaügyi Osztály
Jogi Csoport

  

 

Nyári nyitvatartás

2014. június 26. csütörtök

Június 30. és augusztus 29. között nyári nyitvatartás lesz:

  • kedd-szerda-csütörtök: 8:30...11:30

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület 117.   ·   Telefon: +361 463 4242   ·   E-mail:
flag-hu
2014. július 24. csütörtök   ·   2014 nyár 5. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–11:30

Neptun hírek

NEPTUN verzió frissítés 2014. július 24-én (csütörtökön)

2014. július 23. szerda

2014. július 24-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 08:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Még több hír »

Egyetemi hírek

NEPTUN verzió frissítés 2014. július 24-én (csütörtökön)

2014. július 23. szerda

2014. július 24-én (csütörtökön) verziófrissítésre kerül sor a NEPTUN rendszerben, így előreláthatólag 6:00 és 08:30 között nem lesz elérhető a NEPTUN.

Bővebben »

Jogorvoslati kérelmek

2014. július 23. szerda

Az elbocsátásról, illetve az átsorolásról szóló határozatok elleni fellebbezéssel kapcsolatos információk, a HJB ülések időpontjaival

Bővebben »

Diplomaátadó ünnepségek 2014-ben

2013. december 06. péntek

A Dékáni Hivataloktól kapott tájékoztatás szerint ...

Bővebben »

BME Képzési tájékoztató

2014. július 22. kedd

A 2014/2015-ös tanév tájékoztatója...

Bővebben »

Még több hír »