2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Fenntartható Közlekedés Konferencia

2017. november 17. péntek

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Fenntartható Fejlődés Tagozata a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat keretében „Fenntartható Közlekedés” címmel konferenciát rendez.

A konferencia ideje: 2017. november 21. (kedd), 11.00 – 14.00 óráig


A konferencia helye:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti Konferencia-terem
1067 Budapest VI., Eötvös u. 10.  (megközelíthető: az Oktogontól gyalogosan)

Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes!

Előzetes regisztráció: a konferencia témája, a név, a beosztás (BME hallgató), és az e-mail cím megadásával a gttsz@gttsz.hu e-mail címen.

Diákigazolvány - aktualitások

2017. október 25. szerda

A diákigazolványokkal kapcsolatban néhány aktuális információ:

 • a 2016/17/2 félévre érvényesített diákigazolványok október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra;
 • meglévő igazolvány érvényesítés: fogadási időben a KTH-ban sorszámmal lehetséges;
 • korábbi (kék) igazolványok használhatósága: az Oktatási Hivatal diákigazolvány portálján olvasható informáicó szerint az <<itt>> felsorolt okmányokkal, igazolásokkal vehetők igénybe az utazási kedvezmények;
 • a tanév során igényelt igazolványok
  • elkészültéről nincs információnk, amint megérkeznek és technikailag lehetséges, elkezdjük a kiosztásukat, erről az érintetteket értesíteni fogjuk (közülük akinek nincs október 31 után érvényes korábbi igazolványa/igazolása, a Neptunban a 066-os kérvényen tud igazolást kérni)
  • hiba esetén  (pl.: "NEK gyártás visszautasítva") a KTH munkatársai felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amennyiben az igénylőnek teendője lenne a javítással, értesítést fog kapni.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. november 18. szombat   ·   2017/2018/1 félév 12. hete   ·   Ma nincs félfogadás

Pályázóknak

Pályázati Felhívás Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás tanulmányi ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018/2-es félévre

A 2017/2018/2-es félévre Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitás tanulmányi ösztöndíj pályázat felhívás ITT található.

 

Erasmus+ Nemzetközi Kreditmobilitásban részvevő karok és megpályázható tématerületek:

 

Építőmérnöki Kar (ÉMK)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK)

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK)

Building and civil engineering; Earth sciences

Information and Communication Technologies (ICTs); Software and applications development and analysis; Electricity and energy; Electronics and automation

Social sciences, journalism and information; Business administration and law

 

 

Az összeállított pályázatok leadásának rendje:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. a pályázati adatlapot, amely tartalmazza (a pályázó nevét, a pályázó Neptun kódját, az aláírt felelősségvállaló nyilatkozatot)
 2. a pályázó a választott külföldi fogadó intézmény oktatási nyelvének ismeretét igazoló nyelvvizsga bizonyítvány vagy sikeres nyelvvizsgáról szóló igazolás fénymásolatát,
 3. a pályázó önéletrajzát magyarul és a választott intézmény oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné,
 4. a pályázó által írt, a pályázó külföldi tanulmányokon való részvételét általánosan indokoló motivációs levelet magyarul és a választott intézmény oktatási nyelvén, amelyen tanulmányait folytatni szeretné,
 5. a pályázó tervezett, legalább 15 kreditnyi tanulmányi vagy kutatási programtervét, amely tartalmazza a külföldön elvégezni kívánt tantárgyak felsorolását, a fogadóintézmény kínálatából kiválasztva,
 6. a 6.(1) bekezdésében szereplő, pályázó adott karához tartozó kari pontrendszer által meghatározott, tevékenységeket igazoló dokumentumokat.
 7. a jelen pályázati felhívásban bárhol a pályázathoz kötelezően csatolandóként előírt további dokumentumo(ka)t,
 8. további dokumentumokat, igazolásokat, amelyek beadása nem kötelező, de a hallgató megítélése szerint a jelen pályázati felhívás szerinti értékelésben többlet pontot jelenthetnek.
 9. A pályázatot álló formátumú A4-es méretben, iratsínnel összefűzött formában, külön borítékban lezárva a Rektori Kabinet Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság Erasmus Iroda (a továbbiakban: Erasmus Iroda) által előírt fedőlappal kell beadni. A fedőlapot a borítékba helyezett pályázati anyag elejére kell elhelyezni, és egy másik példányt a borítékra kívülre is fel kell ragasztani. Az átvételről átvételi elismervényt kap a pályázó.

 

Leadási határidő:

2017. október 30. (hétfő) 15:00.

 

Fontosabb időpontok:

Előzetes eredmény: 2017. november 07.

Jogorvoslat: 2017. november 10.

Végleges eredmény: 2017. november 14.

Nyertes pályázat lemondási határidő: 2017. november 20.


GeorgiaTech Ösztöndíj

Naumann-Etienne Foundation pályázatot hirdet a Georgia Institute of Technology-ra (www.irp.gatech.edu). A képzésük végén járó hallgatók az alábbi programokra jelentkezhetnek: 

Az ösztöndíj teljes mesterképzésre szól az alábbi tématerületekre:

 

 • Aerospace Engineering,
 • Mechanical Engineering,
 • Electrical Engineering,
 • Biomedical Engineering,
 • Industrial Engineering,
 • Computer Science.

 

Pályázati feltételek:

 

 • legalább 6 teljesített félév az ösztöndíjat megelőzően
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény
 • oktatói ajánlás
 • angol nyelvtudás (TOEFL-TEST legalább 220 pont)
 • részletes tanulmányi terv
 • magyar állampolgárság,
 • GRE és TOEFL vizsgaeredmény (a szükséges pontszámot lásd az intézmény honlapján)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • kitöltött adatlapot,
 • angol nyelvvizsga másolatát,
 • angol nyelvű önéletrajzot,
 • angol  nyelvű részletes tanulmányi terv teljes mesterképzésre,
 • angol nyelvű motivációs levelet,
 • három db oktatói ajánlást angolul,
 • igazolást az esetleges közösségi munkáról, TDK-ról, sporteredményről,

 

Leadási határidő:

2017. október 24. kedd 15:00

 

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság, Erasmus Iroda: 
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. R épület I.em. 104.
További információ: gali.diana@mail.bme.hu

 

 

A pályázati kiírás tartalmazza a jelentkezéshez szükséges dokumentumok listáját.

Csak hiánytalan pályázati anyagok kerülnek elbírálásra, ezért kérjem Önöket, figyelmesen olvassák el a kiírást.

 

 • az adatlapot kérem számítógéppel töltse ki.
 • a személyes adatok között létező, működő elérhetőségek szerepeljenek, ellenkező esetben a hallgató értesítése nem biztosított,
 • két félévre szóló ösztöndíjak esetében is a „féléváthallgatás”-t kell megjelölni a kiutazás céljánál,
 • a pályázati kiírás értelmében az utolsó 6 lezárt aktív félév ösztöndíj átlagának feltüntetése kötelező,
 • az átlag igazolásához elegendő a KTH által kiadott igazolás (pecsételve).
 • a szakmai munka, közösségi munka csak abban az esetben kerület figyelembevételre, ha arról a pályázó külön írásos igazolást csatolt,
 • csak vizsgabizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás vehető figyelembe,

 

A pályázatok beadása:

 

A pályázatot 1 nyomtatott példányban, lezárt borítékban kell beadni, az Erasmus Irodába. A beadott pályázatot Gali Diána veszi át, és az átvételről elismervényt állít ki.

A pályázat helyességét és hiánytalanságát, kizárólag a hallgató felel. Kérjük a hallgatókat, hogy a pályázati anyagukat ne köttessék be, ne fűzzék össze.

Az Erasmus Iroda nem vesz részt a pályázatok elbírálásában, azokat csak továbbításra veszi át. Kizárólag a határidő lejárta előtt beadott pályázatok kerülnek továbbításra. A határidő lejárta után sem újabb pályázat beadására, sem pótlásra nincs lehetőség. Az elbírálás eredményéről az Erasmus Iroda vagy az elbírálást végző testület értesíti a pályázókat. Az értékelés és rangsorolás részleteiről az Erasmus Iroda nem tud felvilágosítást adni.


Pályázati felhívás - INHA University

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem az INHA Universityvel (Korea) fennálló kétoldalú kapcsolat keretében tandíjmentes részképzési pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás és további informció ITT található.


Pályázati határidő: 2017. október 5., 15:00


A pályázati adatlap a Dokumentumtárból tölthető le.

Jelen pályázaton nyertes hallgatók Campus Mundi ösztöndíj pályázásra jogosultak. Bővebb információ: www.campusmundi.hu


Pályázati felhívás - Waseda University

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Waseda Universityvel (Japán) fennálló kétoldalú kapcsolat keretében tandíjmentes részképzési pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás és további informció ITT található.


Pályázati határidő:

tavaszi félévre és tanévre pályázás esetén: 2017. október 19., 15:00

őszi félévre pályázás esetén: 2018. január 15., 15:00


A pályázati adatlap a Dokumentumtárból tölthető le.

Jelen pályázaton nyertes hallgatók Campus Mundi ösztöndíj pályázásra jogosultak. Bővebb információ: www.campusmundi.hu


Pályázati felhívás - Hokkaido University

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Hokkaido Universityvel (Japán) fennálló kétoldalú kapcsolat keretében tandíjmentes részképzési pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás ITT található.
Pályázati határidő: 2017. szeptember 12., 15.00
A pályázati adatlap a Dokumentumtárból tölthető le.

Jelen pályázaton nyertes hallgatók Campus Mundi ösztöndíj pályázásra jogosultak. Bővebb információ: www.campusmundi.hu


SCHOLARSHIP ANNOUNCEMENT: PROGRAM BRAZIL SCHOLARSHIPS PAEC OAS-CGBU 2017

APPLICATION DEADLINE: SEPTEMBER 25, 2017

The seventh consecutive edition of the Brazil Scholarship PAEC OAS-CGBU 2017 offers 670 scholarship opportunities to outstanding citizens of OAS Member States to pursue master's or doctorate programs in Brazilian universities.

This Partnerships Program for Education and Training (PAEC OAS-CGBU) between the Organization of American States (OAS) and the Coimbra Group of Brazilian Universities (GCUB), with the support of the Brazilian Ministry of Foreign Affairs’ Division of Educational Topics and the Pan American Health Organization (PAHO / WHO) is open now and the deadline to apply is September 25, 2017.

Benefíts:

 Full tuition waiver (program cost).

 Partial monthly stipend for living expenses, taking as reference the value of CAPES as the minimum (covered by host universities).

NOTE: The monthly stipend DOES NOT intend to cover all living expenses, the student must be prepared and have the necessary funding to complement all living expenses.

 A one-time grant of $1,200 USD to be disbursed once the student arrives at the university, to the first 150 ranked candidates.

 Portuguese language support (regular course at the university).

Requirements:

 Applicants must be citizens and/or permanent residents of any OAS Member State except from Brazil.

 Applicants must not have received other academic scholarships from the OAS or from Brazil for the same level of studies as that for which they want to apply.

 Applicants must hold a Bachelor's degree (or equivalent) to apply to a Master's and/or a Doctorate program.

 There is no Portuguese language requirement at the application stage. Those selected to receive the scholarship must show proof of superior intermediate level of Portuguese before completing their studies in Brazil.

 Applicantions will only be accepted through the online Scholarship Application Form Brazil Scholarships PAEC OAS-CGBU. Incompleted applications will not be eligible in the candidate selection process .

 Applicants must read, understand and accept the Announcement/Edict in its entirety.

DOCUMENTS TO APPLY:

Scholarship announcement

Study Programs

Map of Universities

Documents to apply

FAQ’s

About Brazil

For more information and application, please access the web page (in English and in Spanish): http://www.oas.org/es/becas/brasil.asp

Send your questions to becasbrasil@oas.org

This email account becasbrasil@oas.org will only be available and answering questions once the application period opens in August 1, 2017 and will be inactive after the announcement closes on September 25, 2017. Office hours are from Monday through Friday from 09:00 to 17:00 hrs, local time in Washington, D.C., USA.


6th PhD School on Vulnerability, Risk and Resilience of Complex Systems and Critical Infrastructures T.I.M.E. Doctoral School
23‐27 October 2017 CentraleSupélec, Université


Scholarship opportunities within EMA2 Sustain-T

Részletek ITT és itt: www.sustaint.eu.


Pályázati felhívás - National University of Singapore

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a National University of Singapore-ral (NUS) fennálló kétoldalú kapcsolat keretében tandíjmentes részképzési pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás ITT található.
Pályázati határidő: 2017. február 14., 15:00
A pályázati adatlap a Dokumentumtárból tölthető le.


Pályázati felhívás - Vanderbilt University

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem a Vanderbilt University-vel (Nashville, Tennessee, USA) fennálló kétoldalú kapcsolat keretében tandíjmentes részképzési pályázatot hirdet.
A pályázati kiírás ITT található.
Pályázati határidő: 2017. február 14., 15:00
A pályázati adatlap a Dokumentumtárból tölthető le.


GeorgiaTech Ösztöndíj

Naumann-Etienne Foundation pályázatot hirdet a Georgia Institute of Technology-ra (www.irp.gatech.edu). A képzésük végén járó hallgatók az alábbi programokra jelentkezhetnek: Az ösztöndíj teljes mesterképzésre szól.

 

 • Aerospace Engineering,
 • Mechanical Engineering,
 • Electrical Engineering,
 • Biomedical Engineering,
 • Industrial Engineering,
 • Computer Science.

 

Pályázati feltételek:

 

 • legalább 6 teljesített félév az ösztöndíjat megelőzően
 • kiemelkedő tanulmányi eredmény
 • oktatói ajánlás
 • angol nyelvtudás (TOEFL-TEST legalább 220 pont)
 • részletes tanulmányi terv
 • magyar állampolgárság,
 • GRE és TOEFL vizsgaeredmény (a szükséges pontszámot lásd az intézmény honlapján)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a kitöltött adatlapot,
 • angol nyelvvizsga másolatát,
 • angol nyelvű önéletrajzot,
 • angol részletes tanulmányi terv,
 • angol nyelvű motivációs levelet,
 • három oktatói ajánlást angolul,
 • tanulmányi tervet a teljes mesterképzésre,
 • igazolást az esetleges közösségi munkáról, TDK-ról, sporteredményről.

 

Leadási határidő:

2016. november 18. (Péntek) 12:00

 

Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága, Erasmus Iroda:
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 9. R épület I.em. 104.
További információ: gali.diana@kth.bme.hu

 

 

A pályázati kiírás tartalmazza a jelentkezéshez szükséges dokumentumok listáját. Csak hiánytalan

pályázati anyagok kerülnek elbírálásra, ezért kérjük a hallgatókat, figyelmesen olvassák el a kiírást.

 

 • az adatlapot kérem számítógéppel töltse ki.
 • a személyes adatok között létező, működő elérhetőségek szerepeljenek, ellenkező esetben a hallgató értesítése nem biztosított,
 • két félévre szóló ösztöndíjak esetében is a „féléváthallgatás”-t kell megjelölni a kiutazás céljánál,
 • a pályázati kiírás értelmében az utolsó 6 lezárt aktív félév ösztöndíj átlagának feltüntetése kötelező,
 • az átlag igazolásához elegendő a KTH által kiadott igazolás (pecsételve).
 • a szakmai munka, közösségi munka csak abban az esetben kerület figyelembevételre, ha arról a
 • pályázó külön írásos igazolást csatolt,
 • csak vizsgabizonyítvánnyal igazolt nyelvtudás vehető figyelembe,

 

A pályázatok beadása:

 

A pályázatot 1 nyomtatott példányban, lezárt borítékban kell beadni, az Erasmus Irodába. A beadott pályázatot Gali Diána veszi át, és az átvételről elismervényt állít ki. A pályázat helyességét és hiánytalanságát, kizárólag a hallgató felel. Kérjük a hallgatókat, hogy a pályázati anyagukat ne köttessék be, ne fűzzék össze.

Az Erasmus Iroda nem vesz részt a pályázatok elbírálásában, azokat csak továbbításra veszi át. Kizárólag a határidő lejárta előtt beadott pályázatok kerülnek továbbításra. A határidő lejárta után sem újabb pályázat beadására, sem pótlásra nincs lehetőség. Az elbírálás eredményéről az Erasmus Iroda vagy az elbírálást végző testület értesíti a pályázókat. Az értékelés és rangsorolás részleteiről az Erasmus Iroda nem tud felvilágosítást adni.