2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Oklevél igazolás a felvételihez

2015. június 26. péntek

Az Oktatási Hivataltól a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján a felsőoktatási intézményekbe jelentkezők a napokban kaptak hiánypótlási felhívást. Az OH-tól kapott tájékoztatás szerint természetesen a most záróvizsgázókra is érvényes az általános hiánypótlási határidő (2015. július 9.) az addig beérkező dokumentumok feldolgozásra kerülnek. 

Az oklevél igazolás átvételével kapcsolatban korábban ezt írtuk a záróvizsgázóknak: 

A felvételi eljárásról szóló szabályozás alapján a felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok másolatának végső benyújtási határideje 2015. július 9., az ezt követően benyújtott dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni. A szabályozás szerint, ha a jelentkező a 2014/15/2 félévben szerzi meg a felvételhez szükséges felsőfokú végzettséget, akkor legkésőbb a fenti határidőig be kell küldenie, ill. e-felvételi esetében elektronikus formában fel kell töltenie oklevele másolatát, vagy a felsőoktatási intézmény igazolását arról, hogy záróvizsgáját teljesítette, valamint rendelkezik az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51.§ (3) bekezdése alapján az oklevél-igazolás csak akkor fogadható el, amennyiben azt a jelentkező számára legfeljebb a 2015. július 9-ét megelőző harminc napban állították ki, a korábban oklevelet szerzettek kötelesek az oklevél másolatát benyújtani.


Az oklevél megszerzéséről szóló igazolást a többi dokumentumhoz hasonlóan a jelentkezőnek kell feltöltenie. Az igazolást ügyfélfogadási időben az R. ép. aulájában akkor veheti át, ha a Tanszék megküldte a záróvizsga anyagát a KTH-ba, azt feldolgoztuk, és a Neptun Tanulmányok/Képzés adatok felületén a Státusz Diplomát szerzett-re módosul, valamint az oklevél eredménye, száma és ideje kitöltésre került. 
Az adott napi ügyfélfogadási időről a KTH honlapján (http://kth.bme.hu/) talál tájékoztatást. (Július 7...9. között megnövelt fogadási időben lehetséges az igazolás átvétele.)


Az igazolás átvételéhez kérjük, szíveskedjék magával hozni személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványát. Az igazolás meghatalmazással is átvehető. 

KTH hírlevél bejelentkezésről, előzetes tantárgyfelvételről, elbocsátásokról és átsorolásokról

2015. június 22. hétfő

Kedves Hallgató!

 

Mielőtt kezdetét veszi a nyári pihenés, a következő félévre bejelentkezéssel és az előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezéssel kapcsolatos legfontosabb határidőkről és tudnivalókról, valamint a szabályzataink előírásai szerinti elbocsátások és átsorolások feltételeiről és folyamatáról szeretnénk hírlevelünkben tájékoztatni.

 

Időszakok, határidők:

 

 

időszak neve

időtartam, határidő

Bejelentkezési időszak

2015.06.15. 06:10 – 2015.09.06. 23:59

Előzetes tantárgy- és kurzusjelentkezés

a legtöbb hallgatónak
az ÉMK, ÉPK és KJK „jobb tanulóinak”

2015.06.24. 18:00 – 2015.08.28. 12:00
2015.06.24. 12:00 és 17:00 között is

 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az órarendszerkesztő modul technikai problémái miatt a karok órarendkészítői valószínűleg a nyár folyamán bizonyos kurzusok időpontjait változtatni kényszerülnek. Kérjük, hogy — amennyire a nyári programjai engedik — a kurzuskínálatot kísérje figyelemmel, és ha szükséges a kurzusfelvételén módosítson az előzetes tantárgyfelvételi időszak végéig, azaz 2015. augusztus 28. délig

A tudnivalókról részletesen:

 1.   Félévre bejelentkezés:

 • a Neptun Ügyintézés/Beiratkozás/Bejelentkezés felületén lehetséges az adott félév kiválasztását követően a + (Lehetőségek) opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat - félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség megjelölése után a Nyilatkozom gombra kattintva. A Neptun rendszerüzenetet küld a bejelentkezés sikerességéről.
 • minden képzésen, ahol hallgatói jogviszonya van, nyilatkozni kell a félév státuszáról;
 • amennyiben a bejelentkezést egymást követő 3 alkalommal elmulasztja, a BME a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai alapján egyoldalú elbocsátó jognyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát;
 • aktív félévre lejárt határidejű tartozás nélkül lehetséges a bejelentkezés;
 • tantárgyfelvétel nélkül is lehet aktív a féléve;
 • passzív félévre egybefüggően két félévben jelentkezhet be a hallgató, további maximum két passzív félévet a dékán engedélyezhet a hallgató 036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére Neptun kérvénye alapján. A passzív félévek száma összességében nem lehet több mint a képzési idő fele (felfelé kerekítve).

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2015.06.24. 06:00

2015.09.06. 23:59

 • Amennyiben kérelmezett tantárgybefogadást/tantárgyátvezetést, és a 2015/16/1 félévben passzív félévre szeretne bejelentkezni, az elismert tantárgyak leadását nem tudja megtenni. Ebben az esetben a passzív félév iránti igényéről a regisztrációs hét végéig, 2015. szeptember 6-én 23:59 –ig, a 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések elektronikus kérvényben nyilatkozhat. Nyilatkozata alapján a KTH passzív félévre jelentkezteti be.

2.   Előzetes tantárgy- és kurzusfelvétel:


A legtöbb hallgatónak és a „jó tanulóknak”
:

 • a legtöbb hallgató számára 2015. június 24-én 18 órakor kezdődik;
 • az Építőmérnöki, Építészmérnöki, Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karokon a „jobb eredményt” elért hallgatók számára június 24-én 12 és 17 óra között is lehetséges lesz. Azok a tantárgyak vehetők fel ebben az időszakban, amire más Karok hallgatói nem jelentkezhetnek.
  • Az Építőmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és MSc képzésekben részt vevő hallgatók részesülnek kedvezményben, akiknek a 2014/15/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,50.
  • Az Építészmérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának döntése alapján azok a BSc és osztatlan képzéses hallgatók vehetik fel korábban a tantárgyaikat, akiknek a 2014/15/2 félévet követően a kumulált átlaga legalább 3,70.
  • A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Tanulmányi Bizottsága azokat a hallgatókat részesíti kedvezményben, akiknek a 2014/15/2 félévi ösztöndíjindexe legalább 3,90, vagy a TDK eredmény, a szakkollégiumban vagy a Formula Racing Team-ben végzett tevékenység alapján a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott hallgatói csoportba tartoznak.
  • A három Karon a tanulmányi eredmények megállapításához 2015. június 24-én délelőtt a KTH elvégzi a 2014/15/2 félév átlagolását, majd a kedvezményben részesülő hallgatókat Neptun üzenetben értesíti a tárgyjelentkezés kezdetéig. A félévi ösztöndíjindex és a kumulált átlag a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizhető.
  •  a tantárgyfelvételhez előzetesen be kell jelentkezni aktív félévre, nem lehet lejárt határidejű tartozás, a tantárgy végleges követelményét teljesíteni szükséges;
  • Továbbra is javasoljuk a Tárgyak/Tárgyfelvétel felületen az órarend tervező funkció használatát, aminek segítségével már a tantárgyfelvételt megelőzően összeállítható az órarend.


Teendők sikertelen tantárgyfelvétel esetén
:

 • a tantárgy végleges követelményének teljesülése ellenére is sikertelen tantárgyfelvételt a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgy-felvétel miatt Neptun kérvényen lehet jelezni.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

2015.06.24. 12:00

2015.09.06. 23:59

 • a Neptun működési hibája miatti tantárgyfelvételi probléma a neptun@bme.hu címre küldött levélben jelezhető;
 • amennyiben a betelt kurzuslétszám miatt nem tud a tantárgyra jelentkezni, a létszámemelésben a tantárgyat meghirdető Tanszék segítségét kérheti.
 • A kurzusfelvételnél a kurzus Megjegyzés mezőjét is javasolt ellenőrizni, mivel a tanszékek a kurzus Megjegyzés mezőjében is közölhetnek a tantárgyfelvételt érintő információkat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal együttesen kell felvenni, stb.).
 • Vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizni szükséges az aláírás érvényességét. Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. A 2015/16/1 félévben a 2012/13/1 félévben, vagy azután megszerzett aláírások (=a dátuma 2012.09.01 utáni) lesznek érvényesek.


Javító célú ismételt tantárgyfelvétel
:

Amennyiben korábbi félévben már teljesített tantárgyat javítás céljából ismételten fel szeretne venni, kérését a 008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból kérvényen nyújthatja be. A kérvény beadási határideje Karonként eltérhet.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból

2015.06.24. 06:00

Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen az érvényesség vége mezőben szereplő határidő


Nyelvi tantárgyak felvétele, leadása
:

 • A KTH honlapján közzétettük a rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egységek számát. A közzétett adatokkal szemben a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvényen lehet felszólalással élni jogvesztő határidő mellett.

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben

2015.06.24. 06:00

2015.07.09. 23:59

 

 • 0 kredites nyelvi tantárgyak 2015. augusztus 28-án délig adhatóak le, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról már nincs lehetőség lejelentkezni. A nyelvi tantárgyak felvételét érintő további előírásokról a BME GTK Idegen Nyelvi Központ honlapján a Tevékenység/Hallgatói Nyelvoktatás/Tárgyfelvétel/Rektori Utasítás felületén talál információkat (http://www.nyi.bme.hu/index.php?targyfelvetel).


Tárgyfelvétel újra a regisztrációs héten
:

 • Az előzetes tantárgyfelvételi időszak augusztus 28-án 12 óráig tart. Ezt követően tantárgyfelvételre a regisztrációs hét első napján, augusztus 31-én 16 órától lesz lehetősége szeptember 6-án 23:59-ig


3.  
Elbocsátások, átsorolások:


Elbocsátások, átsorolások a félévzárás előtt
:


Támogatási idő lejárta miatti átsorolások
:

Azoknak a hallgatóknak, akiknek a 2014/15/2 félévvel bezárólag lejárt a 12 féléves egyéni vagy az adott képzéshez rendelkezésre álló (képzési idő+2félév) támogatási ideje, és a 2015/16/1 félévben tanulmányaikat csak költségtérítéses/önköltséges finanszírozásban folytathatják, a KTH postázta az átsoroló határozatot. A támogatással kapcsolatos féléves adatokat a Felsőoktatási Információs Rendszer (a továbbiakban: FIR) tartja nyilván. A hazai felsőoktatási intézmények folyamatosan javítják a FIR-be küldendő adatokat, így előfordulhat, hogy további hallgatók kapnak értesítést az egyéni támogatási idő lejárta miatti átsorolásról. A https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html honlapon megtekinthetők az egyes felsőoktatási intézményekben elhasznált támogatási idő. A képzéshez rendelkezésre álló időbe beleszámítandó az előző azonos képzésen elhasznált támogatási idő is.


Képzési idő kétszerese lejárta miatti elbocsátások
:


Amennyiben a hallgató a tanulmányok megkezdésétől számított, a képzési és kimeneti követelményekben szereplő képzési idő kétszeresének letelte előtt nem szerzi meg a végbizonyítványt (abszolutóriumot), ill. képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidőig nem szerez végbizonyítványt, a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát. A KTH által kiküldött elbocsátó határozat feltételes. Amennyiben a hallgató befejezi a tanulmányait, vagyis legalább abszolutóriumot szerez, vagy saját kérésre már kérelmezte az elbocsátását, illetve engedéllyel rendelkezik a tanulmányainak meghosszabbítására, akkor tanulmányi okból nem kerül elbocsátásra.

 


Elbocsátás, átsorolások a félévzárás után
:

A tanulmányi okból történő elbocsátásban és átsorolásokban érintett hallgatók értesítése a Tanszékek számára június 23-án éjfélig lehetséges jegybeírás, majd a 2014/15/2 félév június 24-én történő átlagolását követően – várhatóan – június 26-ig történik meg. Az átlagolást követően a féléves és kumulált tanulmányi eredmények a hallgatói Neptun web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén ellenőrizhetőek.


6 elégtelen miatti elbocsátás
:

Elbocsátásra kerül az egyetem által, ha azonos képzésen, azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak/szigorlatainak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak/szigorlatainak összesített száma eléri a hatot. A 6 elégtelen miatti elbocsátás jogszabályi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni.


Tanulmányi eredmény miatti átsorolás támogatottról költségesre
:

 • A 2012. szeptember 1-jétől kezdődően jogviszonyt létesített állami ösztöndíjas finanszírozású hallgatók közül azt sorolják át önköltséges finanszírozásba, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet.
 • A 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyt létesített államilag támogatott hallgatók közül az kerül átsorolásra költségtérítéses képzésbe, aki nem szerzett az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet és az összesített korrigált kreditindexe (ÖKKI) a saját homogén hallgatói csoportja legrosszabb 15 %-ában van. Az ÖKKI értéke a Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületen a félév sorszáma előtti + jelet kinyitva az Össz.korr.kredit: mezőben tekinthető meg.


Tanulmányi eredmény miatti átsorolás költségesről támogatottra
:

Költségtérítéses finanszírozásból az kerülhet át kérelmére államilag támogatott képzésbe, aki nem használta el még a támogatási idejét, felszabadul számára betölthető támogatási hely, valamint aki az utolsó két aktív félévében legalább 30 kreditet szerzett. Az ÖKKI szerinti rangsor dönt a betölthető helyekről. A 2012. szeptember 1-jét megelőzően jogviszonyt létesítettek esetében még az is követelmény, hogy az ÖKKI-je jobb legyen, mint a homogén hallgatói csoport legrosszabb 20 %-ának ÖKKI-je Az átsoroló határozatban részletesen leírásra kerül, milyen határidővel és hogyan kell kérelmeznie a hallgatónak a támogatott képzésre átjelentkezést.


Elbocsátó és átsoroló határozatok postázása
:

Az elbocsátó és átsoroló határozatokat a hallgató a Neptun rendszerben bejegyzett értesítési, tartózkodási, állandó címére (ebben a sorrendben vizsgálva az első megfelelően kitöltöttre) postázza a KTH. A határozatról Neptun üzenetben és a hallgató alapértelmezett e-mailjére küldött levélben is értesítjük.
 

4.   Egyéb információk:

 • A 2015/16/1 félévi költségtérítés/önköltség 1. részlete (alapdíj) várhatóan augusztusban kerül kiírásra. A kiírással és befizetéssel kapcsolatban további információkat augusztusban küldendő, félévkezdésről szóló hírlevelünkben közlünk.
 • A KTH nyáron is nyitva tart, az adott napi ügyfélfogadási időről honlapunkon (http://kth.bme.hu/) tájékozódhat.
 • A nyári időszakban lehetőség van a hallgatói jogviszony igazolás postázását kérni a Neptun tanulmányi rendszerben megadott állandó lakcímére. A hallgatói jogviszony igazolás postázása a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése elektronikus kérvényben kérhető. Ebben az esetben az igazolás 500 Ft szolgáltatási díj köteles.


A 2015/16/1 félév kezdését érintő információkról augusztus második felében újabb hírlevélben tájékoztatjuk.


A nyárra kellemes időtöltést és jó pihenést kívánunk!

Üdvözlettel:


Központi Tanulmányi Hivatal

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2015. június 30. kedd   ·   2015 nyár 1. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:30–12:00

Tanulmányi hírek

Oklevél igazolás a felvételihez

2015. június 26. péntek

OH hiánypótlási felhívás

Bővebben »

KTH hírlevél bejelentkezésről, előzetes tantárgyfelvételről, elbocsátásokról és átsorolásokról

2015. június 22. hétfő

A 2015/16/1 félévre bejelentkezésről, az előzetes tantárgyfelvételről, valamint a félévzárást követő, ún. „nyári” elbocsátások és átsorolások feltételeiről és folyamatáról.

Bővebben »

Nyári nyitvatartás

2015. június 22. hétfő

Június 29-től változik a KTH nyitva tartása.

Bővebben »

A 2015/16/1 félévi tárgyfelvételhez rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egység

2015. június 17. szerda

A 2015/16/1 félévi tárgyfelvételhez rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egységeket...

Bővebben »

A BME GYŰJTŐSZÁMLA SZÁMLASZÁMA

2014. november 17. hétfő

Befizetési kötelezettségeik teljesítéséhez a BME Gyűjtőszámlán (száma: 10032000 - 01425279 - 01120008 ) kell fedezetet biztosítani. Ennek módja:

Bővebben »

Űrlapok a KTH portálon

2012. november 22. csütörtök

Új szolgáltatás a KTH portálon...

Bővebben »

Még több hír »

Időpontok, időszakok

Egyetemi hírek

Nyári szakmai gyakorlat

2015. május 12. kedd

Hat hetes nyári gyakorlati lehetőség Budapesten...

Bővebben »

Diplomaátadó ünnepségek 2015-ben

2015. január 29. csütörtök

A Dékáni Hivataloktól kapott tájékoztatás szerint...

Bővebben »

BME Képzési tájékoztató

2014. július 22. kedd

A 2014/2015-ös tanév tájékoztatója...

Bővebben »

Még több hír »