1 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Neptun üzemszünet - Adatbázis konfiguráció módosítás (2017.10.20 - 21.)

2017. október 13. péntek

Jelentős adatbázis konfiguráció módosítás miatt 2017. október 20. (péntek) 16:00 és 21-e (szombat) 18:00 óra között NEPTUN üzemszünet lesz.

A leállás idején a NEPTUN rendszer, a neptunos autentikációt (egyetem szerte) használó alkalmazások, a KTH POSZEIDON környezet, továbbá a NEPTUN - MGR interfész nem lesznek elérhetőek.

A NEPTUN / KTH POSZEIDON üzemideje 2017. október 20-21-én előreláthatóan az alábbiak szerint alakul:

2017.10.20. 00:00 - 04:00 rendes üzem

2017.10.20. 04:00 - 06:00 üzemszünet (mentés)

2017.10.20. 06:00 - 16:00 rendes üzem

2017.10.20. 16:00 - 24:00 üzemszünet (karbantartás)

2017.10.21. 00:00 - 18:00 üzemszünet (karbantartás)

2017.10.21. 18:00 - 24:00 rendes üzem


Kérjük a felhasználókat, hogy a szolgáltatásainkat igénylő munkáikat eszerint ütemezzék!

Megértésüket és türelmüket ezúton is köszönjük.


BME KTH Informatikai Csoport (Neptun Üzemeltetés)


Budapest, 2017.10.13.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. október 19. csütörtök   ·   2017/2018/1 félév 8. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 12:00–15:30

E-ügyintézés (Ügyintézéshez használható űrlapok)


Ügyeit nem szükséges személyesen intéznie, amennyiben a képviseletében eljáró személy rendelkezik (az innen letölthető, vagy ezzel azonos adattartalmú) MEGHATALMAZÁS -sal.

 

Az ügyintézéséshez használható űrlapokat a Neptun hozzáféréssel:

 • nem rendelkezők a KTH portál "űrlapok" menüpontjában tudják kitölteni, a jelenleg elérhető űrlapokról itt talál információt; 
 • rendelkezők a Neptun rendszerben küldhetik. Az űrlapok csak abban az időszakban láthatók és küldhetők, amikor a szabályzatok lehetővé teszik. Kérjük, hogy a korábbi, papír alapú nyomtatványokat ne használják, azokat már nem dolgozzuk fel.

 

A Neptunban a kérvények max. 500 karakter terjedelmű indoklást tartalmazhatnak. Ennél hosszabb indoklás, illetve mellékletek a kérvények többségéhez a mentésüket követően, elektronikusan, a Neptunban csatolhatók. Amikor erre nincs lehetőség, akkor a melléklet A4 formátumú, egyoldalas lapokon adhatók be a KTH-ban, a kérvény azonosítójára hivatkozva. Ha a beadott melléklet meghaladja a három oldalt, akkor külön kell választani a legfontosabb adatokat, információkat, ezeket elektronikusan rögzítjük. A negyedik és további oldalak irattárba kerülnek, ahol a kérvény elbírálói megtekinthetik azokat.

 

Igazolás, leckekönyv:
 • 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése;
 • 028 Leckekönyv másolat kérése;
 • 028/A "Fekete" leckekönyv másolat kérése (csak a 2009 előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatóknak;
 • 028/B Törzslap-kivonat kérése végzett hallgatóknak (abszolvált, záróvizsgát tett, nyelvv. hiányzik, diplomát szerzett);
 • 029 Leckekönyv fordítás kérése
Hallgatói jogviszony
 • 032 Elbocsájtás saját kérésre (ha bármilyen okból meg kívánja szüntetni a hallgatói jogviszonyát);
 • 031 Kérelem félév utólagos passzíválására
 • 053 Kérelem n*15 ellenőrzés módosítására akkreditált tárgyak beszámításával
Tárgyfelvétel
 • 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem; 
 • 017 Kivizsgálási kérelem tárgyfelvételi probléma esetén (a tárgyfelvételre jogosult lenne, teljesítette az előkövetelményeket, de a Neptun nem engedélyezi a tárgyfelvételt, illetve a korábban felvett tárgy törlésre került, beadható a regisztrációs hét végéig);
 • 018 Kérelem utólagos tárgyfelvételre, törlésre,  ha tanszéki, vagy egyéb oktatás szervezési hiba miatt kéri, a második oktatási hét első napjáig adható be; 
 • 019 Kérelem (saját hibából történő) utólagos tárgyfelvételre, törlésre (a második oktatási hét első napjáig adható be, szolgáltatási díj köteles);
 • 008 Kérelem korábban már teljesített tárgy ismételt felvételére  
Vizsga, jegybeírás
 • 006 Jegyeltérés bejelentése, ha hibás a Neptunban lévő bejegyzés (az első oktatási hét végéig díjmentes, azt követően szolgáltatási díj köteles, a kérvény nem minősül ösztöndíj reklamációnak); 
 • 0__ Záróvizsga jelentkezés (karonként, szakonként eltérő)
 • 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára
 • 052 Vizsgáról távollét igazolása  
Pénzügyek
 • 026 Kérelem ösztöndíj index felülvizsgálatára, a harmadik kifizetés után adható be, ha az ösztöndíj összege, vagy az ösztöndíj index eltér a "saját" számítástól;  
 • 003 Kérelem költségtérítés csökkentésére (korábban megszerzett aláírás miatt);
 • 009 Kérelem költségtérítés csökkentésére (gyermekgondozás miatt);
 • 010 Kérelem költségtérítés csökkentésére (személyes okok miatt);
 • 012 Átsorolási kérelem pénzügyi státusz megváltoztatására  (2007. szeptember előtt kezdetteknek);
 • 016 Jogorvoslati kérelem pénzügyi státusz megváltoztatás (átsorolás) esetén;
 • 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen;
 • 034 Szociálisan hátrányos helyzet bejelentése
 • Köztársasági Ösztöndíj: (további információk <<itt>>)
  • 904 Köztársasági Ösztöndíj pályázat
  • 904B Köztársasági Öszötndíj páláyzat visszavonása
  • 905 Jogorvoslati kérelem Köztársasági Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban


Adóigazolás

a befizetett költségtérítésről jogszabály változás miatt nem adható igazolás, ezért a 048-as kérelem megszűnt

Jogorvoslati kérelem
 • 014 Hallgatói jogviszony (n*15 kredit nem teljesítése miatti) megszüntetése esetén; 
 • 015 Hallgatói jogviszony (kétszeres képzési idő túllépése miatti) megszüntetése esetén;
 • 036 Hallgatói jogviszony (három passzív félév miatti) megszüntetése esetén;
 • 023 Felszólalás a bejelentkezés elmulasztása miatt küldött 1. felszólítás ellen;
 • 051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben;
 • 001 Fellebbezés kérelem elutasítás ellen;
 • 002 Méltányossági kérelem
Intézmény, szak változtatás (átvétel), tárgybefogadás
 • 011 Átvételi kérelem (a BME-n belül egyik karról/szakról másikra akar átjelentkezni) és Átjelentkezési kérelem (más intézményből BME-re átjelentkező hallgatóknak, az "Űrlapok" menüpontnál érhető el, illetve ugyanitt  olvasható részletes tájékoztató a külső intézményből átjelentkezéssel kapcsolatban.
  • Átvétel ugyanazon képzési területhez tartozó szakok között kérhető, amennyiben az átjelentkező a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban előírt felvételi követelményeknek megfelel. (Kérjük, átvételi kérelme beadása előtt szíveskedjék tájékozódni, hogy megfelel-e a www.felvi.hu honlapon közzétett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató szerinti felvételi követelményeknek.) 
  • Átvétel csak azonos végzettségi szintet eredményező szakok között kérelmezhető, kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe történő átvétel.
  • Az átvétel követelményeit, részletes szabályait a BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 54...55. §-ai tartalmazzák, ami a KTH honlapján a Szabályzatok menüponton belül érhető el. A Karok által meghatározott esetleges további feltételekről a Kari honlapokon talál tájékoztatást
  • Felhívjuk figyelmét, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 52. § (3) bekezdésében előírtak szerint „Az átvételi eljárás alatt a hallgatónak az átvételi döntést követő beiratkozásig vagy bejelentkezésig folyamatos jogviszonnyal kell rendelkeznie, ellenkező esetben az átvételről szóló döntését a felsőoktatási intézmény … visszavonja.” Kérjük, a hivatkozott előírásra figyelemmel átvétel esetén az új képzésre történő beiratkozásig ne kérelmezze korábbi képzésén hallgatói jogviszonya megszüntetését. Átvétele esetén a beiratkozást követően a Központi Tanulmányi Hivatal elvégzi a hallgatói jogviszonya megszüntetését az előző képzésen. A jogviszony megszűnéséről postai úton küldött határozatban is értesíti Önt. 
  • Az átvételi kérelem a 2017/18/1 félévre legkésőbb 2017. augusztus 31-ig nyújtható be. Mivel azonban a 2017/18/1 félév regisztrációs időszaka 2017. augusztus 28-án elkezdődik, javasolt a kérelmet 2017. június 30-ig beadni. Amennyiben alkalmassági vizsga is a felvételi követelmény részét képezi, az átvételi kérelmet a vizsga előtt 10 nappal be kell nyújtani. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat előzetesen.
  • A kérelemmel egyidejűleg beadható a másik szakon, intézményben teljesített, a BME-n befogadtatni kívánt tárgyak listája az innen letölthető táblázatban. A kitöltött táblázatot az elektronikus kérelemhez kell csatolni/feltölteni. (A kitöltéshez segítség a karok honlapján található.) Amennyiben másik intézményből jelentkezik át, a  táblázathoz mellékelni szükséges a befogadtatni kérvényezett tárgyak teljesítését igazoló leckekönyvmásolatot, vagy kredit igazolást, valamint a tantárgyak programját, tematikáját.
  • Ha a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra kéri átvételét, akkor a tantárgybefogadáshoz további mellékletként csatolni szükséges a GTK-s hallgatók számára készült formanyomtatványt elektronikus formában. A nyomtatvány a GTK Hallgatói Képviseletének honlapjáról (www.gtkhk.hu) az Oktatás/Kérvényminták menüponton belül elérhető Tantárgyakkreditációs kérelem sablonra kattintva tölthető le. A tantárgybefogadáshoz a formanyomtatvány kitöltése kötelező, a formanyomtatvánnyal a befogadtatni kért tantárgyat oktató tanszéket kell megkeresni és a formanyomtatványt jóváhagyás céljából aláíratni, majd az aláíratott nyomtatványt a kérelemhez mellékletként csatolni.
 • 024/A Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli);
 • 024/B Kérelem tárgyekvivalencia vizsgálatára, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni (ha másik intézményben, másik BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését igényli);
 • 025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tárgyak esetén (ha másik intézményben, azonos BME szakon teljesített tantárgyat szeretne elfogadtatni a jelenlegi képzésén és a kérelem a Kari Kreditátviteli Bizottság döntését NEM igényli, további tudnivalók a kérvényen)
  049 ERASMUS részképzésről visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata
  050 Részképzésről (kivéve: ERASMUS)  visszatérő hallgató tárgyekvivalencia vizsgálata
  A kérvényekhez csatolható táblázat, ha több tárgyat kér.
Egyéb
 • 999 A felsorolt kérvényfajtákba nem foglalható kérések (olyan kérésekre, amelyekre speciális kérvény nem vonatkozik);
 • 005 Kérvény nyári kollégiumi férőhely biztosítására
 • 064 Jelentkezési lap Erasmus ösztöndíjra
 • 065 Felszólalás Erasmus ösztöndíjpályázat eredménye ellen


Fogyatékosság bejelentése
, kérjük kitöltése előtt vegye fel a kapcsolatot a HSZI esélyegyenlőségi koordinátorával! (014)


A KTH portálon elérhető űrlapok
 • Átjelentkezési kérelem (más intézményből BME-re átjelentkező hallgatóknak). 
 • Oklevéllel és oklevél melléklettel kapcsolatos reklamáció
 • Díszes oklevél rendelése
 • Nyelvvizsga bejegyzése, oklevél gyártása
 • Korábbi végzettség, jogviszony igazolása
 • Doktori végzettségről igazolás kérése
 • Oklevél igazolás kérése
 • Oklevél fordítás kérése
 • Oklevél másolat kérése (az egyetem által "hitelesített", az eredeti okiratról készített fénymásolat)
 • Oklevél másodlat rendelése (az eredetileg kiállított oklevéllel mindenben megegyező okirat)

Az űrlapok használatát azoktól kérjük, akik régebben végeztek, nincs hallgatói jogviszonyuk a BME-n, nem rendelkeznek Neptun kóddal, nem tudnak belépni a Neptun rendszerbe. (A hallgatói jogviszonyban lévőket a Neptunban elérhető űrlapok, kérvények használatára kérjük)