3 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Novemberi HJB ülés (elbocsátás, általános fellebbezés)

2017. november 20. hétfő

Kedves Hallgató!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván – 2017. november 29-én kerül sor. Az az időpont vonatkozik majd Önre, - amennyiben nem rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét - amely az Önt érintő képzés Karánál található. Amennyiben rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét, akkor önt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság eseti bizottsági ülésén hallgatják meg, így 10:30-kor szíveskedjék megjelenni.

 

A személyes meghallgatás helye: R. épület földszint 6. ajtó, alagsori tárgyaló

 

A személyes meghallgatás ideje: 2017. november 29.

Időpont

Kar

  9:00-9:30

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

  9:30-10:00

 Természettudományi Kar

10:00-10:30

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

10:30-11:00

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

11:00-11:30

 Építőmérnöki Kar

11:30-12:00

12:00-12:30

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

12:30-13:00

 Villamosmérnöki és Informatikai Kar

13:00-13:30

 Építészmérnöki Kar

13:30-14:00

Gépészmérnöki Kar

 

A személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről külön értesítés nem kerül kiküldésre.

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatásához joga van. Amennyiben azonban a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indokolását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, vagyis írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye, távolmaradásából sem származik hátránya. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben legyen szíves magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. 

Fenntartható Közlekedés Konferencia

2017. november 17. péntek

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Fenntartható Fejlődés Tagozata a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat keretében „Fenntartható Közlekedés” címmel konferenciát rendez.

A konferencia ideje: 2017. november 21. (kedd), 11.00 – 14.00 óráig


A konferencia helye:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti Konferencia-terem
1067 Budapest VI., Eötvös u. 10.  (megközelíthető: az Oktogontól gyalogosan)

Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes!

Előzetes regisztráció: a konferencia témája, a név, a beosztás (BME hallgató), és az e-mail cím megadásával a gttsz@gttsz.hu e-mail címen.

Diákigazolvány - aktualitások

2017. október 25. szerda

A diákigazolványokkal kapcsolatban néhány aktuális információ:

 • a 2016/17/2 félévre érvényesített diákigazolványok október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra;
 • meglévő igazolvány érvényesítés: fogadási időben a KTH-ban sorszámmal lehetséges;
 • korábbi (kék) igazolványok használhatósága: az Oktatási Hivatal diákigazolvány portálján olvasható informáicó szerint az <<itt>> felsorolt okmányokkal, igazolásokkal vehetők igénybe az utazási kedvezmények;
 • a tanév során igényelt igazolványok
  • elkészültéről nincs információnk, amint megérkeznek és technikailag lehetséges, elkezdjük a kiosztásukat, erről az érintetteket értesíteni fogjuk (közülük akinek nincs október 31 után érvényes korábbi igazolványa/igazolása, a Neptunban a 066-os kérvényen tud igazolást kérni)
  • hiba esetén  (pl.: "NEK gyártás visszautasítva") a KTH munkatársai felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amennyiben az igénylőnek teendője lenne a javítással, értesítést fog kapni.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. november 20. hétfő   ·   2017/2018/1 félév 13. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 10:00–15:30, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Különeljárási - és ismétlő javítóvizsga díjak kirovása

Az elmúlt félévi adatok alapján megtörtént a különeljárási - és ismétlő javítóvizsga díjak kirovása, a következő esetekben:

 • Akik az előírt módon előzetesen nem jelezték vizsgáról történő távolmaradásukat és a vizsgáztató ezt a Neptunban beállította (=igazolatlan távollét) Az esetleg tévesen kirótt díjak reklamációjával a KTH csak a tanszékkel történt egyeztetés után foglalkozik. A kapcsolódó dokumentumoknál található nyomtatványon a tanszék (az érintett hallgató kezdeményezésére) bejelentheti tévedését.
 • Akik az előző félévben felvettek, de nem teljesítettek valamilyen tárgyat. Ennek a díjnak a kirovása a képzés adatainál szereplő felvett és teljesített kreditek különbsége alapján történt. Eltérést okozhat, ha valamely osztályzat még mindig nem került be a Neptunba, ha az átlagszámítás megtörténte után került be egy osztályzat, vagy ha a diplomatervezés tárgy aláírása nem került be. (Reklamációra elsősorban e-mailben van lehetőség)
 • Akiknél egy tárgyból három osztályzat szerepel. Ha több tárgyból szerepel három osztályzat, akkor a KTH munkatársai a Tanulmányi Ügyrendnek megfelelően a 3. jegyeket törölték.

A jogszabály alkotókkal történt egyeztetés alapján a díjak kirovása  a 2007/08/1 félévi stáusztól függetlenül történt. A (nem teljesített kreditek miatti) különeljrási díj csak azoknak került kiírásra, akik államilag támogatott képzésben vettek részt az előző félévben, tehát a költségtérítéseseknek (a 2000/2001-ben kezdettek is ide tartoznak) nem. 

A tételeket egységesen november 30-ig lehet befizetni retorzió nélkül, ezután, ha marad befizetetlen tétel, (a befizetésig) nem lehet vizsgára jelentkezni, leckekönyvet és tárgyat felvenni sem. Ugyanez a helyzet a befizetetlen kollégiumi díjakkal is. Ez utóbbiakkal kapcsolatos problémákat a GMF Kollégiumok Osztályán lehet jelezni.

A befizetés megtörténik, ha a gyűjtőszámláról (tehát nem a gyűjtőszámlára) intézkedett a befizetésről ("befizet" gomb). Ha banki átutalással fizet, akkor a befizetést az Egyetem számláján az összeg jóváírását követő két munkanapon belül jegyzik be teljesítettként a Neptunba.

Az e félév során keletkező befizetési kötelezettségek (otthoni feladat pótleadás, pót-pótZH) kirovása a tervek szerint leghamarabb a vizsgaidőszakban fog megtörténni. Ha ilyen befizetési kötelezettsége keletkezik, ebben a félévben nem érheti hátrány a vizsgajelentkezés, tárgy és indexfelvétel kapcsán.

(Az EHK juttatási és térítési referensével egyeztetett szöveg.)

« Vissza