2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Novemberi HJB ülés (elbocsátás, általános fellebbezés)

2017. november 20. hétfő

Kedves Hallgató!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván – 2017. november 29-én kerül sor. Az az időpont vonatkozik majd Önre, - amennyiben nem rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét - amely az Önt érintő képzés Karánál található. Amennyiben rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét, akkor önt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság eseti bizottsági ülésén hallgatják meg, így 10:30-kor szíveskedjék megjelenni.

 

A személyes meghallgatás helye: R. épület földszint 6. ajtó, alagsori tárgyaló

 

A személyes meghallgatás ideje: 2017. november 29.

Időpont

Kar

  9:00-9:30

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

  9:30-10:00

 Természettudományi Kar

10:00-10:30

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

10:30-11:00

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

11:00-11:30

 Építőmérnöki Kar

11:30-12:00

12:00-12:30

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

12:30-13:00

 Villamosmérnöki és Informatikai Kar

13:00-13:30

 Építészmérnöki Kar

13:30-14:00

Gépészmérnöki Kar

 

A személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről külön értesítés nem kerül kiküldésre.

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatásához joga van. Amennyiben azonban a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indokolását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, vagyis írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye, távolmaradásából sem származik hátránya. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben legyen szíves magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. 

Diákigazolvány - aktualitások

2017. október 25. szerda

A diákigazolványokkal kapcsolatban néhány aktuális információ:

  • a 2016/17/2 félévre érvényesített diákigazolványok október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra;
  • meglévő igazolvány érvényesítés: fogadási időben a KTH-ban sorszámmal lehetséges;
  • korábbi (kék) igazolványok használhatósága: az Oktatási Hivatal diákigazolvány portálján olvasható informáicó szerint az <<itt>> felsorolt okmányokkal, igazolásokkal vehetők igénybe az utazási kedvezmények;
  • a tanév során igényelt igazolványok
    • elkészültéről nincs információnk, amint megérkeznek és technikailag lehetséges, elkezdjük a kiosztásukat, erről az érintetteket értesíteni fogjuk (közülük akinek nincs október 31 után érvényes korábbi igazolványa/igazolása, a Neptunban a 066-os kérvényen tud igazolást kérni)
    • hiba esetén  (pl.: "NEK gyártás visszautasítva") a KTH munkatársai felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amennyiben az igénylőnek teendője lenne a javítással, értesítést fog kapni.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. november 22. szerda   ·   2017/2018/1 félév 13. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Tájékoztató a tandíj és költségtérítés befizetéséről

1. Ha a befizető vállalkozás

Amennyiben az Ön tandíját/költségtérítését cég kívánja részben, (amennyiben Ön előzetesen ún. megosztási szabályt állított be), vagy egészben kifizetni, úgy Önnek a portálra belépve a hallgatói oldalak fülön számlaigénylést kell benyújtania. Ebben az esetben a KTH a megadott cégnek küldi ki a számlát, amit a befizetés beérkezése után a Neptunban jóváírunk. Ezt követően válik lehetővé a vizsgajelentkezés, illetve lehet felvenni a leckekönyvet (ha egyéb tartozása sincs).

 

Ebben az esetben természetesen nem vehető igénybe személyi jövedelemadó-kedvezmény.

 

2. Ha a befizető magánszemély

Amennyiben az Ön tandíját/költségtérítését magánszemély fizeti be részben, (ehhez előzetesen ún. megosztási szabályt kellett beállítani), vagy egészben, Önnek a Neptunban a kiírt tétel teljesítésekor meg kell adnia a befizető adatait (név, cím, adóazonosító jel), és be kell pipálnia, hogy kér-e adóigazolást. Ha nem jelöli be az "Adóigazolást kér" négyzetet, ez azt jelenti, hogy a befizető (a hallgató, vagy közeli hozzátartozója, ld. a személyi jövedelemadóról szóló törvény 36. illetve 36/A §-át) nem kíván élni a törvény nyújtotta adókedvezmény lehetőségével. Amennyiben a hallgató saját magát jelöli meg befizetőként, és kér adóigazolást, azt is be kell jelölnie, hogy az adókedvezményt a 2005. évi jövedelem-adó bevallásakor, vagy halasztottan, a későbbi években kívánja igénybe venni.

 

Gyakori hibák:

1. Az "Adóigazolást kér" jelölőnégyzet bepipálásának elmulasztása. Ez azt eredményezi, hogy a befizető nem veheti igénybe sem a tárgyévben, sem halasztottan az adókedvezményt.

2. A hallgató (a tájékozódás elmulasztása miatt) saját magát jelöli meg befizetőként, de nem kér halasztott igénybevételt. Ebben az esetben csak 2006. tavaszán, a 2005. évi jövedelemadó-bevallás elkészítésekor lehet igénybe venni a kedvezményt. Ha a hallgatónak nincs 2005-ben jövedelme, a kedvezmény számára elvész.

 

Figyelem: A hallgatói pénzügyek kezeléséről kiadott, többször módosított 636/2004.(VII.15.) Rektori Utasítás szerint a befizetést követően az adatok módosítására nincs lehetőség.

 

« Vissza