BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2018. március 21. szerda   ·   2017/2018/2 félév 8. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél a 2013/14/2 félév-zárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

Kedves Hallgató!

2014. május 5. 18 óra a 2013/14/2 félévi vizsgajelentkezés kezdete, május 16-án véget ér a szorgalmi időszak, majd a pótlási időszak után kezdetét veszi a vizsgaidőszak. Május elejétől június végéig az esetleges pótlások és a vizsgákra készülés mellett a legfontosabb határidőket és szabályzati előírásokat is nyomon kell követnie ahhoz, hogy a félévet sikeresen tudja lezárni. Az időszakok, határidők és előírások összegyűjtésével segíteni szeretnénk a félévzárás megszervezésében. A hírlevél végén pedig felfedjük, mit jelent az új Neptun verzióval a Pénzügyek/Beállítások/Számlaszámok felületen megjelent „Érvénytelen” mező.  


1. Időszakok, határidők, aktuális kérvények:

Időszakok, időpontok:

időszakok a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára

időszak, időpont megnevezése

időszakok a hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára

2014.05.05. 18:00 – 2014.06.23. 23:59

vizsgajelentkezési időszak

2014.05.05. 18:00 – 2014.06.27. 23:59

2014.05.10-én páros hét pénteki órarend szerinti oktatás lesz

munkarendváltozás a május 2-i pihenőnap miatt

2014.05.10-én páros hét pénteki órarend szerinti oktatás lesz

2014.05.16.

szorgalmi időszak befejezése

2014.05.16.

2014.05.19. – 2014.05.23.

pótlási időszak

2014.05.19. – 2014.06.06.

2014.05.26. – 2014.06.23.

vizsgaidőszak

2014.05.19. – 2014.06.27.

2014.06.25. 18:00 – 2014.08.29. 12:00

előzetes tantárgyfelvétel a 2014/15/1 félévre

2014.06.25. 18:00 – 2014.08.29. 12:00


Aktuális kérvények
:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

031 Utólagos passzív félév kérése

2014.02.10. 06:00

2014.06.27. 23:59

101 Kérelem befizetendő kiírt tétel megosztására, illetve befizetési határidejének módosítására

2014.03.20. 06:00

2014.05.18. 23:59

011 Átvételi kérelem

2014.04.08. 06:00

2014.06.27. 23:59

(ha van alkalmassági vizsga a megpályázott képzésen, akkor az alkalmassági vizsga napja előtt két héttel a kérvényt le kell adni)

012/A Átsorolási kérelem államilag finanszírozott pénzügyi státuszba (2007.09.01. előtt hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók számára)

2014.07.04. 06:00

2014.08.08. 23:59

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses pénzügyi státuszba

2014.07.04. 06:00

2014.08.08. 23:59

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2014.05.05. 06:00

2014.08.22. 23:59

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2014.05.05. 06:00

2014.09.05. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2014.05.05. 06:00

2014.09.05. 23:59

052 Vizsgáról távollét igazolása

2014.05.19. 06:00

2014.07.20. 23:59

013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára

2014.06.23. 06:00

2014.07.01. 23:59


2. A legfontosabb információk


a vizsgajelentkezésről
:

-       Vizsgára/szigorlatra jelentkezni a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén van lehetőség a 2013/14/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva.

-       Vizsgára/szigorlatra jelentkezni, ill. arról visszalépni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetősége.

-       Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítást követő listázással.

-       Vizsga érvényes aláírás birtokában tehető. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő 6 félévben érvényes.

-       A 2013/14/2 félévben az aláírást/aláírás megtagadását 2014. május 23-ig írják be a Tanszékek a Neptunba. Amennyiben késedelmes feladatleadás/pót-pót zh által szerzi meg az aláírást, az aláírások legkésőbb 2014. június 3-ig kerülnek bejegyzésre.

-       Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.


a pótlási időszakról
:

-       A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak, a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása azonban nem jár alanyi jogon. A tantárgykövetelmény rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.

-       A zárthelyi dolgozatok pótlása korlátozott az alábbiak szerint:

  • A hallgató a zárthelyi dolgozatok fele esetében ne vegyen igénybe pótlást.
  • Egy tantárgyból a hallgató által igénybe vehető pótló zárthelyik száma nem haladhatja meg a tantárgykövetelményben szereplő zárthelyik számát.

-        A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen kell jelentkezni.

-       A pótlásért különeljárási díjat kell fizetni.

pótlás típusa

különeljárási díj mértéke

késedelmes feladatleadás

1800 Ft

pót-pót zh

4500 Ft


A különeljárási díjakat
a pótlási időszakot követően a Dékáni Hivatalok írják ki a Neptunban.

A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLM) és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma (PPM) feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen van lehetősége fellebbezni.


a vizsgaidőszakról
:

-       Vizsgát akkor tehet, ha a személyazonosságát bármely személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmánnyal igazolni tudja.

-       Javítóvizsgáinak/-szigorlatainak (= adott félévben 2. vizsgáinak/szigorlatainak) száma nincs korlátozva, ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot (= adott félévben 3. vizsgát/szigorla­tot) félévente csak egy tantárgyból tehet. Az ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot bizottság előtt kell letennie, ill. díj fizetéséhez kötött, a díj mértéke 4500 Ft. Amennyiben több tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/szigorlat lehetőségével, a következő félévben valamennyi tantárgyból a harmadikként megszerzett eredménye törlésre kerül, feltéve, hogy az nem elégtelen.

-       Amennyiben a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni és a vizsgáról már nem tudott lejelentkezni, vizsgáról való igazolt távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig bezárólag az oktatónál igazolhatja. Ha az oktató az igazolást elutasítja, kérését a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be az elutasítást követő 8 napon belül.

-       Tájékoztatjuk, hogy a Neptunban az osztályzat bekerülését követően nem változnak azonnal a tanulmányi eredmények (átlag, összkredit stb.). Legkésőbb a jegybeírási időszak lezárása (2014.06.24. és 2014.06.28.) után központilag történik „átlagolás”.

-       Felhívjuk figyelmét, hogy a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot. Az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. A Neptun hallgatói web Tanulmányok/Tanulmányi átlagok felületén a félév sorszáma előtti + opcióra kattintva az Ex6: max 1-es vizsga db mezőben tájékozódhat arról, hogy 2012. szeptember 1-je óta mennyi az adott félévig a legtöbb egyese egy adott tantárgyból. A mező értéke az átlagolást követően töltődik. Ugyanezen a felületen megjelenő további Extra mezőkről a KTH honlap GY.I.K. (gyakran ismétlődő kérdések) felületén a Milyen adatok találhatók a Neptunban a Tanulmányok  >>  Tanulmányi átlagok menüben? c. tanulmányi hírnél talál tájékoztatást.


a vizsgaidőszakon kívüli (halasztott) vizsgákról
:

-        Különösen indokolt esetben a vizsgaidőszakon kívül tehető.

-        A 013 Kérelem vizsgaidőszakon túli vizsgára elektronikus kérvényen kérelmezhető.

-        A kérvényről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.

-        A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató tanszéken be kell mutatnia, a halasztott vizsga időpontjáról a tanszékkel egyeztetni szükséges. A vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkeznie kell a vizsgaidőpont kiírását követően.

-        A vizsgát 2014. augusztus 29-ig kell letenni.


3. Érvénytelen bankszámlaszám:

A Neptun új verziójában a hallgatói Neptun web Pénzügyek/Beállítások felületén a Számlaszámok fülön megjelent egy Érvénytelen elnevezésű oszlop, aminek értéke a hallgató által nem módosítható. A hallgató KTH-s ügyintézője viszont érvénytelenítheti a bankszámlaszámot, amennyiben pl. a hallgatónak kifizetendő ösztöndíj nem utalható a hallgató által megadott bankszámlaszámra. Amennyiben az ügyintéző érvényteleníti a bankszámlaszámot, a hallgató számára valamennyi funkció inaktívvá válik, és a hallgató számára egy tooltipben („szövegbuborék”, ami az egérrel a szövegre állva válik láthatóvá) megjelenik, hogy a funkciók azért nem elérhetőek, mert az ügyintéző által érvénytelenítésre került a bankszámlaszám. 

A bejelentkezésről és az előzetes tantárgyfelvételről külön hírlevélben fogjuk tájékoztatni. A 2013/14/2 félévben potenciális záróvizsgázók is külön hírlevélben kapnak értesítést a záróvizsga előtti teendőkről és a záróvizsgát érintő legfontosabb információkról.  

Amennyiben kérdése adódik, szíveskedjék a KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) küldött levélben feltenni.


A vizsgákra jó felkészülést és eredményes vizsgaidőszakot kívánnak a KTH munkatársai!


Üdvözlettel:

Központi Tanulmányi Hivatal

« Vissza