2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Novemberi HJB ülés (elbocsátás, általános fellebbezés)

2017. november 20. hétfő

Kedves Hallgató!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván – 2017. november 29-én kerül sor. Az az időpont vonatkozik majd Önre, - amennyiben nem rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét - amely az Önt érintő képzés Karánál található. Amennyiben rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét, akkor önt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság eseti bizottsági ülésén hallgatják meg, így 10:30-kor szíveskedjék megjelenni.

 

A személyes meghallgatás helye: R. épület földszint 6. ajtó, alagsori tárgyaló

 

A személyes meghallgatás ideje: 2017. november 29.

Időpont

Kar

  9:00-9:30

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

  9:30-10:00

 Természettudományi Kar

10:00-10:30

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

10:30-11:00

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

11:00-11:30

 Építőmérnöki Kar

11:30-12:00

12:00-12:30

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

12:30-13:00

 Villamosmérnöki és Informatikai Kar

13:00-13:30

 Építészmérnöki Kar

13:30-14:00

Gépészmérnöki Kar

 

A személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről külön értesítés nem kerül kiküldésre.

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatásához joga van. Amennyiben azonban a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indokolását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, vagyis írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye, távolmaradásából sem származik hátránya. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben legyen szíves magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. 

Diákigazolvány - aktualitások

2017. október 25. szerda

A diákigazolványokkal kapcsolatban néhány aktuális információ:

 • a 2016/17/2 félévre érvényesített diákigazolványok október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra;
 • meglévő igazolvány érvényesítés: fogadási időben a KTH-ban sorszámmal lehetséges;
 • korábbi (kék) igazolványok használhatósága: az Oktatási Hivatal diákigazolvány portálján olvasható informáicó szerint az <<itt>> felsorolt okmányokkal, igazolásokkal vehetők igénybe az utazási kedvezmények;
 • a tanév során igényelt igazolványok
  • elkészültéről nincs információnk, amint megérkeznek és technikailag lehetséges, elkezdjük a kiosztásukat, erről az érintetteket értesíteni fogjuk (közülük akinek nincs október 31 után érvényes korábbi igazolványa/igazolása, a Neptunban a 066-os kérvényen tud igazolást kérni)
  • hiba esetén  (pl.: "NEK gyártás visszautasítva") a KTH munkatársai felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amennyiben az igénylőnek teendője lenne a javítással, értesítést fog kapni.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. november 22. szerda   ·   2017/2018/1 félév 13. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 08:00–17:00, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

KTH hallgatói hírlevél 2012/13/2 félévzárásról 1. – vizsgajelentkezés, vizsgaidőszak

Kedves Hallgató!

2013. május 6-án 18 órától indul a vizsgajelentkezés, majd a pótlási időszakot követően kezdetét veszi a vizsgaidőszak. A félév végi feladatainak megszervezését szeretnénk segíteni azáltal, hogy összegyűjtöttük a vizsgaidőszakkal kapcsolatos legfontosabb információkat.


Amit a vizsgajelentkezésről tudni érdemes …

 • Vizsgát csak érvényes aláírás birtokában tehet. A Tanszékek az aláírásokat, ill. az aláírás megtagadását 2013. május 24-ig jegyzik be a Neptunba. Amennyiben késedelmes feladatleadás/pót-pót zh által szerzi meg az aláírást, az aláírások legkésőbb 2013. június 4-ig kerülnek rögzítésre. A megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes.
 • Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.
 • Vizsgára/szigorlatra a hallgatói Neptun web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén jelentkezhet a 2012/13/2 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva, majd a vizsgaalkalom kiválasztása után a + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva.
 • Lejárt határidejű, tanulmányi jellegű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítást követő listázással.
 • Vizsgára/szigorlatra jelentkezni, ill. arról visszalépni a vizsga/szigorlat előtti nap 12 óráig van lehetősége.


Vizsgák számával, vizsgán megjelenéssel, vizsgaidőszakkal kapcsolatos információk:


vizsgaidőszak a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára:

vizsgaidőszak

2013. május 27. – 2013. június 21.


vizsgaidőszak a hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára

vizsgaidőszak

2013. május 21. – 2013. június 28. • Vizsgát akkor tehet, ha a személyazonosságát bármely személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmánnyal igazolni tudja.
 • Javítóvizsgáinak/-szigorlatainak (= adott félévben 2. vizsgáinak/szigorlatainak) száma nincs korlátozva, ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot (= adott félévben 3. vizsgát/szigorla­tot) félévente csak egy tantárgyból tehet. Az ismétlő javítóvizsgát/-szigorlatot bizottság előtt kell letennie, ill. díj fizetéséhez kötött, a díj mértéke 4500 Ft. Amennyiben több tantárgyból él az ismétlő javítóvizsga/szigorlat lehetőségével, a következő félévben valamennyi tantárgyból a harmadikként megszerzett eredménye törlésre kerül, feltéve, hogy az nem elégtelen.
 • Amennyiben a vizsgán igazoltan nem tud megjelenni és a vizsgáról már nem tudott lejelentkezni, vizsgáról távolmaradását a vizsga napját követő 15. napig bezárólag az oktatónál igazolhatja. Ha az oktató az igazolást elutasítja, kérését a Neptun tanulmányi rendszer Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be legkésőbb 2013. július 13-ig. A kérvényről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.
 • Felhívjuk figyelmét, hogy a BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot.


Pótlási időszak, késedelmes feladatleadás, pót-pót zh

 • A szóbeli és írásbeli félévközi ellenőrzések egyszeri javítása vagy pótlása alanyi jogon jár minden hallgatónak (a laboratóriumi eszközök használatát igénylő, ill. rajzgyakor­laton megoldható számonkérések pótlása nem jár alanyi jogon!). A tantárgykövetelmény azonban rendelkezhet úgy, hogy a félévközi ellenőrzések egy csoportja nem pótolható.

pótlásokra szolgáló időszak a BSc/BA, 2006. szeptember 1-je után indult osztatlan, valamint az MSc/MA képzések hallgatói számára

2013. május 21. – 2013. május 24.

pótlásokra szolgáló időszak a hagyományos egyetemi, főiskolai és kiegészítő képzések hallgatói számára

2013. május 21. – 2013. június 7.

 •  A pótlási időszak végéig van lehetőség az otthoni feladat késedelmes leadására, a késedelmes feladatleadásért 1800 Ft különeljárási díjat kell fizetni. Egy eredménytelen zárthelyi dolgozat is a pótlási időszakban pótolható 4500 Ft különeljárási díj megfizetése mellett. A pót-pót zh számára a tanszék a pótlási időszakban aláíráspótló vizsga típusú vizsgaidőpontot ír ki a Neptunban, amire a vizsgákkal azonos módon jelentkezni kell.

A különeljárási díjak a pótlási időszakot követő 15 napon belül kerülnek kiírásra a Dékáni Hivatalok által. A díjkiírást megelőzően a kirovandó különeljárási díjakat a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A két feladat valamennyi tantárgynál megjelenik Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma (KLM) és Pótlási heti pótlás miatt kiírandó különeljárási díjak száma (PPM) feladatként. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor számíthat, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 1800 Ft vagy 4500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie a pótlás típusától függően. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 munkanapon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen van lehetősége fellebbezni.


Vizsgaidőszakon kívüli vizsgák

 • Különösen indokolt esetben a vizsgaidőszakon kívül is tehető ún. halasztott vizsga.
 • A halasztott vizsgát a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 013 sz. kérvény leadásával kérelmezheti 2013. június 21-től 2013. július 2-ig. A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt.
 • A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot állít ki. A határozatot a tantárgyat oktató tanszéken be kell mutatnia, a halasztott vizsga időpontjáról a tanszékkel egyeztetni szükséges. A vizsgára a Neptun hallgatói weben jelentkeznie kell a vizsgaidőpont kiírását követően.


Az előzetes tantárgyfelvételről előzetesen

Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak várhatóan 2013. június 24-én 18 órakor kezdődik „kemény szűréssel”.

Az előzetes tantárgyfelvétel részleteiről, ill. a félévzárást érintő egyéb teendőkről, a nyári elbocsátásokról és átsorolásokról külön hírlevélben fogjuk tájékoztatni. A 2012/13/2 félévben potenciálisan záróvizsgázó hallgatók is külön értesítést kapnak a záróvizsga előtt elvégzendő teendőikről. Addig is kérdés esetén készséggel állnak rendelkezésére a KTH munkatársai. Kérdését az info@kth.bme.hu címre küldött levélben szíveskedjék feltenni.

A vizsgákra jó felkészülést és sikeres vizsgaidőszakot kívánnak a KTH munkatársai!

Üdvözlettel:

Központi Tanulmányi Hivatal  

« Vissza