2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Kedvezményes tantárgyfelvétel az OHV kérdőívek kitöltése alapján

2018. január 16. kedd

Tisztelt Hallgató!

A 2017/18 tanév 2. félévére vonatkozó, 2018.01.25. csütörtökön induló tantárgyfelvétel lesz az első, amelynél az előző félévi OHV kérdőívek kitöltése alapján kedvezményben részesülhetnek a hallgatók.


Az OHV kitöltési aktivitás szerint előnyben részesül az a hallgató

 • akinek 2017/18/1 félévi  tanulmányi státusza aktív, és a félévben minden, az OHV szabályzat szerint kitölthető kérdőívét kitöltötte,
 • akinek 2017/18/1 félévi tanulmányi státusza aktív, és nem volt előző félévi OHV kérdőíve,
 • akinek 2017/18/1 félévi tanulmányi státusza passzív.

Ehhez kapcsolódóan a Neptun Hallgatói web alkalmazás Információ / Lekérdezések, információk menüpontjában található „OHV_kérdőíveim_száma” lekérdezéssel tudja ellenőrizni, hol tart az OHV kérdőíveinek kitöltésével. (Akinek nem volt a félévben legenerált kérdőíve, annak a lekérdezés „Nincs találat” eredménnyel tér vissza.)


Az OHV kitöltési aktivitás szerinti előnyben részesítés menetrendje:

 • 2018.01.22: a vizsgaidőszak utolsó napja
 • 2018.01.24: jegybeírási időszak vége
 • 2018.01.25:

  1. délelőtt: kedvezményes tantárgyfelvételre jogosult hallgatók értesítése
  2. 12:00-15:50: kedvezményes tantárgyfelvétel tanulmányi, szakmai alapon, az érintett karokon
  3. 16:00-17:50: kedvezményes tantárgyfelvétel OHV alapján
  4. 18:00-: normál tantárgyfelvétel

(Az időszakok közti 10 perces megszakítások információtechnológiai okokból szükségesek.)


OHV kérdőívek kitöltése az egész időszak alatt lehetséges, de a tárgyfelvételi időszakok kezdetén jelentkező magas terhelés csökkentése érdekében 25-én déltől az OHV portál elérésében várható korlátozás.

Kérjük, az OHV kérdőívek kitöltésével járuljon hozzá a BME-n folyó oktatás minőségének javításához, egyúttal éljen a kedvezményes tantárgyfelvétel lehetőségével!2018. január 16.

BME KTH Neptun Üzemeltetés

KTH hallgatói hírlevél 2017/18/1 félévzárásról – vizsgajelentkezési-, pótlási- és vizsgaidőszak

2017. december 3. vasárnap

Kedves Hallgató!

2017. december 4-én 18 órakor indul a vizsgajelentkezés,

 • módosult a Térítési és Juttatási Szabályzat,
 • a késedelmes feladatleadásért és az összegző teljesítményértékelések második alkalommal történő pótlásáért fizetendő különeljárási díjak összege csökkent,
 • a késedelmes feladatleadásért és a díjköteles pótlásért fizetendő különeljárási díjak a pótlási időszakot követően kerülnek kiírásra a vizsgaidőszakra eső határidővel,
 • 2017. december 27-én 10:30-tól 2018. január 2-án 06:00-ig nem lesz lehetősége pénzügyi műveleteket végezni (pl. kiírt tételt befizetni) a Neptunban,

és még számtalan, a vizsgajelentkezési-, pótlási- és vizsgaidőszakokkal kapcsolatos fontos információ és tájékoztatás, valamint változás (VÁLTOZÁS!), amiket jelen hírlevelünkből megismerhet.

Bár a szorgalmi időszak vége felé és a vizsgaidőszak, valamint az ünnepek közeledtével egyre több a teendő és feladat, kérjük, szíveskedjen néhány percet szánni a hírlevél elolvasására. Amennyiben kérdése merül fel, forduljon bizalommal hozzánk elérhetőségeinken (elsősorban e-mailen: info@kth.bme.hu, vagy a KTH nyitvatartási idejében (http://www.kth.bme.hu/) személyesen, vagy a 463-4242 telefonszámon).


1. Időszakok

2. A pótlási időszakról (előírások, hallgatói teendők, változások)

2.1. Késedelmes feladatleadás

2.2. Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, pótlása

3. A vizsgajelentkezésről

3.1. Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései

3.2. Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak

3.3. Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára

3.4. Vizsgázni érvényes aláírással lehet

3.5. Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés

4. A vizsgaidőszakról

4.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák

4.2. Vizsga előtt kötelező a személyazonosság igazolása

4.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken

4.4. Elbocsátás 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén

5. Aktuális Neptun kérvények

6. Egyéb információk

6.1. Gyűjtőszámlára utalás év végi rendje

6.2. Diákigazolványt helyettesítő igazolások igénylése

6.3. Szabályzatmódosítások

6.4. KTH év végi nyitva tartása

 


1. Időszakok:

időszak megnevezése

időszak kezdete

időszak vége

vizsgajelentkezési időszak

2017. december 4. 18:00

2018. január 22. 23:59

pótlási időszak

2017. december 11.

2017. december 15.

vizsgaidőszak

2017. december 18.

2018. január 22.


2. A pótlási időszakról (előírások, hallgatói teendők, változások):

A félévközi érdemjegy, a vizsgával záruló tantárgyak esetében pedig az aláírás megszerzése érdekében szükséges tanulmányi teljesítményértékelések javítására vagy pótlására a szorgalmi időszakot követően a pótlási időszakban kerülhet sor.


[vissza]

2.1. Késedelmes feladatleadás:

Amennyiben a tantárgykövetelmény lehetővé teszi, az otthon készített feladat, terv, hallgatói mű stb. a tantárgykövetelményben előírt határidő után késedelmesen beadható a pótlási időszak végéig. Az eredeti és az új leadási határidő között legalább egy hetet kell biztosítani. A késedelmes feladatleadásért (VÁLTOZÁS!) 2500 Ft összegű különeljárási díj fizetendő. A különeljárási díjat a tanszék adatszolgáltatása alapján a Dékáni Hivatal írja ki. A kirovandó különeljárási díjról már előre tájékozódhat, mivel a tanszékek feladatként rögzítik, ami a Neptun hallgatói web Tárgyak/Feladatok felületén látható az aktuális félévnél. A feladat valamennyi tantárgynál Késés miatt kiírandó különeljárási díjak száma néven látható. Különeljárási díj kirovására viszont csak akkor kerül sor, ha a tanszék a feladathoz eredményt rögzít, vagyis az eredmény oszlop kitöltötté válik. Amilyen szám az eredmény oszlopban rögzítésre kerül, annyiszor 2500 Ft különeljárási díj lesz fizetendő. A befizetési határidő a kirovást követő 15 nap. Amennyiben a tanszék által rögzített eredménnyel nem ért egyet, reklamációjával a különeljárási díj Neptunban való kiírását megelőzően a tanszékhez fordulhat. A Neptunban történő díjkiírást követően a kiírt tétel ellen a kiírást követő 15 napon belül a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvényen lesz lehetősége felszólalni. A kérvény a Pénzügyek/Befizetés felületen adható be az aktív státuszú tétel sorára állva és a + (Lehetőségek) közül a Kérvény leadása opciót kiválasztva.

[vissza]

2.2. Szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelések (zárthelyi dolgozatok) javítása, pótlása:

A tanszék által javításra, ill. pótlásra meghatározott első alkalom igénybevételére a kurzust felvett minden hallgató díjmentesen jogosult, ha a tantárgykövetelményben, illetve BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban előírt jelenléti követelményeket teljesítette.

Amennyiben a tantárgykövetelmény lehetőséget biztosít, a hallgató a szorgalmi időszakban végzett összegző teljesítményértékelést második alkalommal is pótolhatja, ill. javíthatja. Az összegző teljesítményértékelések második pótlási és javítási lehetőségével akkor élhet a hallgató, ha a teljesítményértékelésen vagy annak első alkalommal meghirdetett pótlási vagy javítási lehetőségén részt vett.

A tanszék abban az esetben köteles a második pótlási, illetve javítási lehetőséget biztosítani, ha a korábbi összegző teljesítményértékelések során a hallgatók legalább egyharmada nem szerzett „Aláírva” aláírás bejegyzést vagy elégtelentől különböző félévközi érdemjegyet.

A tanszék a második pótlási/javítási lehetőséget a Neptunban ún. „Díjköteles pótlás” típusú vizsgaalkalomként írja ki, amire a vizsgákkal azonos módon a Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületen jelentkezhet.

A második pótlás díjköteles, vagyis második pótlás esetén (VÁLTOZÁS!) 4500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie. (VÁLTOZÁS!) A fizetendő különeljárási díj a KTH által kerül kiírásra 15 napos fizetési határidővel.

Mivel a fizetési határidő a vizsgaidőszakra fog esni és tartozás esetén nem tud vizsgára jelentkezni, ill. a vizsgarendjét sem tudja módosítani, ezért amennyiben díjköteles pótláson vesz részt, javasoljuk, előre gondoskodjék a pótlásért fizetendő különeljárási díj gyűjtőszámlára utalásáról. Kérjük, hogy a gyűjtőszámlára utalás során legyen figyelemmel arra, hogy az év végén az utalás rendje módosul és a 2017. december 21-ig (munkaidőben) elutalt összegeket tudják érkeztetni az idei évben a gyűjtőszámlájára, továbbá 2017. december 27-én 10:30-tól 2018. január 2-án 06:00-ig nem fog tudni pénzügyi műveletet végezni a Neptunban, így pl. kiírt tételét sem tudja teljesíteni. A gyűjtőszámlára utalás év végi rendjéről bővebb tájékoztatást a 6. Egyéb információk c. bekezdésben olvashat.

Javasoljuk továbbá, hogy amennyiben a pótláson mégsem vesz részt, szíveskedjék a pótlási alkalomról a Neptunban lejelentkezni. Ha nem jelentkezik le, kiírásra kerül a különeljárási díj, ami csak a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen elektronikus kérvény benyújtása által és a tanszékkel történt egyeztetést követően lesz törölhető.

[vissza]


 

3. A vizsgajelentkezésről:

3.1. Vizsgára/szigorlatra jelentkezés/lejelentkezés lépései:

A Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felülete szolgál a vizsgára/szigorlatra való jelentkezésre. A 2017/18/1 félév és a tantárgy kiválasztását követően a Vizsgák listázása gombra kattintva jelennek meg a meghirdetett vizsgaalkalmak. A megfelelő vizsgaalkalom kiválasztása után a sor végén található + (Lehetőségek) közül a Jelentkezés opciót választva tehető meg a jelentkezés. Ugyanezen a felületen lehetséges a korábban felvett vizsga leadása, amennyiben a + (Lehetőségeknél) a Leadás opciót választjuk.

Az adott tantárgyból korábbi és a jelenlegi félévben elért valamennyi eredménye egyben megtekinthető, ha a vizsga sorában a tantárgy előtti + ikonra kattint.

[vissza]

3.2. Jelentkezés/lejelentkezés előző nap 12 óráig, kivéve egyedi jelentkezési időszakhoz kötött vizsgaalkalmak:

Vizsgaalkalomra jelentkezni, a jelentkezést visszavonni a vizsgát megelőző nap 12:00 órájáig kizárólag a Neptunon keresztül lehet.

Szigorlat szóbeli részvizsgájához, továbbá a Tanszék által a szorgalmi vagy pótlási időszakra esetlegesen előrehozott vizsgaalkalomhoz a Tanszék egyedi vizsgajelentkezési időszakot állíthat be, mely legkorábban a vizsga/szigorlat kezdete előtt hetvenkét órával érhet véget. Ha a Tanszék egy vizsgaalkalomhoz (pl. szigorlat, előrehozott vizsga) egyedi vizsgajelentkezési időszakot állít be, akkor az időszak a Neptun hallgatói web Vizsgák/Vizsgajelentkezés felületén az adott tantárgy vizsgaalkalmának sorára állva a + (Lehetőségek) felületen a Vizsga adatok opciót kiválasztva megjelenő Vizsga adatok ablak Alapadatok fülén az Egyedi vizsgajelentkezési időszak kezdete és vége mezőkben tekinthető meg.

[vissza]

3.3. Tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára:

Lejárt határidejű tartozás esetén nem jelentkezhet vizsgára. Esetleges tartozását a Neptun hallgatói web Pénzügyek/Befizetés és Visszafizetés felületein ellenőrizheti a Minden félév és az Aktív státuszú szűrések beállítását követő listázással.

[vissza]

3.4. Vizsgázni érvényes aláírással lehet:

A vizsgával záruló tantárgyaknál a vizsgára bocsáthatóság feltétele az „Aláírva” aláírás bejegyzés megszerzése a szorgalmi vagy legkésőbb a pótlási időszak végéig. Szigorlatot az a hallgató tehet, aki a mintatantervben előírt előzetes feltételeket teljesítette és a szigorlathoz rendelt tantárgyak kreditjét megszerezte.

Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírása általában a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. A 2017/18/1 félévben a 2014/15/1 félévben, vagy azután megszerzett aláírások érvényesek. A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 114. § (5) bekezdése lehetővé teszi, hogy a tantárgykövetelmény az érvényesség tekintetében a fentiektől eltérően rendelkezzen. A korábban megszerzett aláírás csak a Kari Tanulmányi Bizottság külön engedélye esetén vehető figyelembe a vizsgajelentkezésnél.

Aláírás megtagadása esetén az esetlegesen felvett vizsgáról Önnek kell lejelentkeznie, mert a lejelentkezés elmulasztása esetén az igazolatlan távolmaradásért 5500 Ft összegű különeljárási díjat kell fizetnie.

[vissza]

3.5. Megajánlott jegy esetén is szükséges a vizsgajelentkezés:

Amennyiben vizsgával záruló tantárgyból megajánlott jegyet kap, szíveskedjék a tantárgyat oktató tanszékkel vagy az oktatóval egyeztetni, hogyan kerül bejegyzésre az eredménye. Az eredmény beírásához Önnek kell feljelentkeznie egy előre meghatározott vizsgaalkalomra vagy a tanszéki adminisztrátor jelentkezteti fel és írja be az eredményét. Vizsgajelentkezés hiányában a tanszék nem fogja tudni beírni az eredményt a Neptunba.

[vissza]


4. A vizsgaidőszakról:

4.1. Javító- és ismétlő javító vizsgák:

Adott félévben egy tantárgyból tehető vizsgák száma nincs korlátozva. Az ugyanabból a tantárgyból 2016. szeptember 1-jétől tett harmadik és további vizsga (szigorlat) díjköteles. A különeljárási díj mértéke 4500 Ft.

A harmadik, ill. a további vizsgáért (szigorlatért) fizetendő különeljárási díjakat a KTH fogja kiírni (VÁLTOZÁS!) a vizsga eredmény beírását követő munkanapon 3 napos befizetési határidővel.

A Tanszék egyes vizsga- és szigorlati alkalmakat eleve javító, ill. ismétlő javító vizsgaalkalomként jelölhet meg, amelyre történő jelentkezés során előnyben részesíthetők az adott vizsgaidőszakban korábban sikertelen vizsgát/szigorlatot tett vagy a sikeres vizsgájukat/szigorlatukat javítani szándékozó hallgatók.

Megfelelően indokolt kérés esetén a javítóvizsga, ill. az ismételt javítóvizsga más oktató vagy bizottság előtt tehető le. A kérelmet a tantárgyat oktató tanszék vezetőjéhez, ha a tanszékvezető is érintett a vizsgáztatásban, akkor a dékánhoz lehet benyújtani legkésőbb a vizsga kezdete előtt 3 munkanappal.

A hallgató kérése alapján az adott vizsgaidőszakban ismétlő javítóvizsgának minősülő vizsgát (3. vizsgát) legalább kéttagú bizottság előtt kell letenni.

[vissza]

4.2. Vizsga előtt kötelező a személyazonosság igazolása:

A vizsga előtt az oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát, ami bármely, személyazonosság igazolására alkalmas arcképes okmánnyal (személyazonosító igazolvány, vezetői engedély, útlevél) vagy diákigazolvánnyal igazolható.

[vissza]

4.3. Vizsgáról távollét igazolása 8 napon belül a Tanszéken:

A tanulmányi rendszerben felvett vizsgán/szigorlaton köteles megjelenni. Amennyiben nem jelenik meg, tudása nem értékelhető és a tanszék „Nem jelent meg” bejegyzést tesz a Neptunban. Ebben az esetben a Vizsgák/Felvett vizsgák felületen a Megjelent oszlopban egy piros színű X jelet fog látni. A felvett vizsgáról/szigorlatról való távollétet 8 napon belül kell személyesen, írásban, elektronikusan vagy meghatalmazott útján a tanszéknél igazolnia. Amennyiben a tanszék a kérést elutasítja, a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet az igazolás elfogadásáról. A tanszék elutasítása esetén kérését a KTB-hez a Neptun hallgatói web Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 052 Vizsgáról távollét igazolása kérvényen nyújthatja be.

Amennyiben a vizsgáról távolmaradás igazolatlannak minősül, 5500 Ft különeljárási díjat kell fizetnie. A különeljárási díjat a KTH fogja kiírni 15 napos befizetési határidővel.

[vissza]

4.4. Elbocsátás 6. elégtelen vizsgajegy megszerzése esetén:

A BME egyoldalú elbocsátó nyilatkozattal megszünteti a hallgatói jogviszonyát, ha azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen (=elégtelen eredményű) vizsgáinak (szigorlatainak), javító- és ismétlő javító vizsgáinak (szigorlatainak) összesített száma eléri a hatot (vagyis a Neptunban 6 db elégtelen jegy került beírásra vizsgás tantárgyból vagy szigorlatból). Az elbocsátás törvényi előírás, ezért az elbocsátás alól méltányossági alapon sem lehet felmentést kapni. Felhívjuk figyelmét, hogy a 6. elégtelent követően újabb vizsgán esetlegesen megszerzett érvényes osztályzat sem jelent felmentést az elbocsájtás alól, jogorvoslati alapot sem teremt.

[vissza]


5. Aktuális Neptun kérvények:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége

egyéb tudnivaló

011 Átvételi kérelem

2017.12.04. 06:00

2018.01.30. 23:59 A megjelölt időpont a szabályzat szerinti legkésőbbi időpont, javasolt a kérelmet 2018. január közepéig benyújtani, hogy a következő félév időben előkészíthető legyen.

Amennyiben a megpályázott képzésre átvételnél feltétel alkalmassági vizsgán való részvétel, a kérvényt a vizsga napját megelőző 10. napig be kell adni.

012/B Átsorolási kérelem költségtérítéses/önköltséges pénzügyi státuszba

2017.12.06. 06:00

2018.01.22. 23:59

 

015/2 Képzési idő hosszabbítási kérelem (2x idő)

2018.01.02. 06:00

2018.01.22. 23:59

A kérvény azoknak a hallgatóknak szól, akiknek a tanulmányaik befejezésére rendelkezésre álló idő (a képzési idő kétszerese, ill. 2016 szeptembere előtti képzésváltás/átvétel esetén a Kari Tanulmányi Bizottság által meghatározott határidő) a jelenlegi félév végén lejár, de nem sikerül abszolutóriumot szerezniük és a TVSZ 64.§ (1) a) pontja alapján elbocsátásra kerülnének. A kérvény benyújtásával a félév végi elbocsátást megelőzően kérelmezhetik a képzési idő meghosszabbítását.

024/A Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha erre épülő tárgyat kíván felvenni

2017.12.05. 06:00

2018.01.21. 23:59

A kérvényhez elektronikus mellékletként kötelező csatolni a KTH honlap (www.kth.bme.hu) E-ügyintézés/Intézmény, szak változtatás (átvétel), tantárgy befogadás felületéről letöltött Excel sablon alapján elkészített tantárgy befogadási táblázatot Excel fájlként. Nem a BME-n teljesített tantárgy esetén mellékelni szükséges a tantárgy teljesítését igazoló hiteles dokumentumot, valamint a teljesített tantárgy programját, vagy web-es elérhetőségét. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karos hallgatóknak a tárgyekvivalencia kérvényhez további mellékletet szükséges csatolniuk, amiről a kérvényben találnak részletes tájékoztatást. 

024/B Tárgyekvivalencia vizsgálat, ha nem kíván erre épülő tárgyat felvenni

2017.12.05. 06:00

2018.02.02. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak esetén.

2017.12.05. 06:00

2018.02.02. 23:59

A 025 sz. kérvényben kérelmezhető a vizsgás tantárgyból megszerzett érvényes aláírás átvezetése is. Az aláírás átvezetése esetén az adott félévre a tantárgy vizsgakurzussal felvételre kerül.

031 Utólagos passzív félév kérése

2017.10.16. 06:00

2018.01.26. 23:59

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 45. § (2) bekezdése alapján különösen indokolt esetben adható be, vagyis ha „a hallgató a hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt, önhibáján kívül nem tud eleget tenni.” A kérvény indoklását igazolással kell alátámasztani.

052 Vizsgáról távollét igazolása

2017.12.18. 06:00

2018.01.30. 23:59

A kérvényt csak abban az esetben kell benyújtania, ha a vizsgáról távolmaradását a Tanszéken már igazolta, és a Tanszék az igazolást elutasította. Amennyiben pl. betegség miatt nem tudott megjelenni a vizsgán, a betegségről szóló igazolást kötelező a kérvényhez mellékletként csatolni.

[vissza] 6. Egyéb információk:

6.1. Gyűjtőszámlára utalás év végi rendje:

A BME gyűjtőszámlára utalt összege(ke)t 2017. év végéig december 22-ig naponta (reggel 9 óráig) lesz lehetőségünk érkeztetni a gyűjtőszámlára. Az ünnepek alatti egyetemi munkarend miatt szünetel a gyűjtőszámla kezelés. December 22-ét követően legközelebb 2017. december 27-én reggel végezzük az elutalt összegek gyűjtőszámlára érkeztetését.

Pénzügytechnikai okokból 2017. december 27. délelőtt 10:30 órától 2018. január 2. reggel 06:00 óráig a Neptun Hallgatói Web alkalmazásban le lesznek tiltva a pénzügyi műveletek. Ezen időszakban nem lehet kiírt tételt teljesíteni a Neptunban!

Ebből következően 2017. december 27-én 08:00 és 10:30 között, majd pedig csak 2018. január 2. reggel 06:00 órától lesz lehetősége a hallgatóknak, hogy a BME gyűjtőszámlájára utalt összegekből teljesítsék kiírt tételeiket a Neptunban.

[vissza]

6.2. Diákigazolványt helyettesítő igazolások igénylése:

A 066 és 067 számú Neptun kérvényeken 2017. december 20-ig igényelt diákigazolványt helyettesítő igazolások kiállítására van lehetőség az idei évben. Amennyiben a már korábban kiállított igazolásának érvényessége 2017. december 20. és 2018. január 2. között jár le, szíveskedjék az új igazolás kiállítására vonatkozó kérését a fenti határidőig a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületen leadni. Az elkészült igazolások december 21-én és 22-én ügyfélfogadási időben még átvehetőek lesznek az R. ép. aulájában található iratkiadóban (információnál).

[vissza]

6.3. Szabályzatmódosítások:

Módosult a Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: TJSZ). Az új szabályzat 2017. november 28-tól hatályos és a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság (https://hszi.bme.hu/) honlapján (lesz) elérhető. Az új TJSZ 4. számú mellékletét képezi a hallgatók által fizetendő egyéb díjak szabályozása. Az egyéb díjakat összefoglaló táblázat rövidesen elérhető lesz a KTH honlap Szabályzatok (http://www.kth.bme.hu/hivatal/szabalyzatok/) felületén.

2017. november 17-től hatályos a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól szóló 17/2009. (08.29.) Rektori Utasítás módosításáról kiadott 25/2017. (XI.17.) Rektori-Kancellári közös Utasítás. Az utasítás elérhető az Idegen Nyelvi Központ honlapján: http://inyk.bme.hu/wp-content/uploads/2016/08/25-2017-Rektori-Kancellári-Utasítás-Nyelvoktatás.pdf

A kiadott szabályozás alapján a KTH aktualizálta a nyelvi egységek egyenlegét, ami megtekinthető a Neptun hallgatói web Saját adatok/Személyes adatok felületén. További tájékoztatás olvasható honlapunkon (http://www.kth.bme.hu/hivatal/hirdetmenyek/aktualis/1801/).

A tantárgyfelvételt érintő legfontosabb változásokról készült összefoglaló elérhető az Idegen Nyelvi Központ honlapján: http://inyk.bme.hu/oktatas/hallgatoi-nyelvoktatas/targyfelvetel

[vissza]

6.4. KTH év végi nyitva tartása:

A KTH ügyfélfogadási rendje 2017. december 22-ig a szokásos rend szerint alakul. Az adott napi ügyfélfogadási időről a honlapunkon tájékozódhat. A 2017. december 23. és 2018. január 1. közötti időszakban zárva tartunk. Az újévben január 2-án 12 órától lesz először ügyfélfogadás.

[vissza]

Eredményes vizsgaidőszakot és Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt kívánnak a KTH munkatársai!

 

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2018. január 22. hétfő   ·   2017/2018/1 félév 22. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 10:00–15:30, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Hírlevél a hallgatóknak a 201213/2 félév kezdéséről

Kedves Hallgató!

 2013. február 4-én kezdődik a 2012/13/2 félév regisztrációs időszaka. Adminisztrációs teendőinek áttekintésében hírlevelünkkel szeretnénk segíteni. A legfontosabb időszakokat, határidőket és a félév kezdetén aktuális kérvények érvényességét a hírlevél elején elhelyezett eseménynaptárban foglaltuk össze. Kérjük, szíveskedjék hírlevelünket átolvasni, felmerülő esetleges kérdéseit a KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) küldött levélben feltenni.

2012/13/2 félév kezdetét érintő időszakok, határidők:

időszak megnevezése

időszak kezdete

időszak vége

regisztrációs hét

2013. február 4.

2013. február 8.

végleges tantárgyfelvételi időszak

2013. február 4. 16 óra

2013. február 10. 23:59 óra

bejelentkezési időszak (aktív/passzív státusz beállítása)

2013. február 4. 16 óra

2013. február 10. 23:59 óra

első tanítási nap

2013. február 11.

2013. február 11.


A legfontosabb időszakok a hallgatói Neptun web Információ/Időszakok felületén is nyomon követhetőek a félév kiválasztását követően a Listázás gombra kattintva.

A 2012/13/2 félév kezdetén aktuális kérvények érvényessége:

kérvény megnevezése

érvényesség kezdete

érvényesség vége (=beadási határidő)

017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt

2013.01.24. 12:00

2013.02.10. 23:59

036B Kérelem a passzív félévek megengedett számának emelésére

2013.01.14.

2013.02.10. 23:59

003 Költségtérítés csökkentéskérelem (aláírás esetén)

folytonosan beadható, javasolt az 1. oktatási hét végéig beadni, mert 2013.02.17-ét követően 1200 Ft összegű szolgáltatási díj megfizetése esetén adható be

010 Költségtérítés csökkentés kérelem személyes okokból

2013.01.25. 06:00

Karonként eltérő határidő, megtekinthető a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén a kérvény során állva az érvényesség vége mezőben

022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem

folyamatosan nyitva van

2013.02.10. 23:59, szociális és egészségügyi indokok esetén az indok felmerülésekor

018 Utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (nem saját hibából)

2013.02.11. 06:00

2013.02.18. 23:59

019 utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (saját hibából)

2013.02.11. 06:00

2013.02.18. 23:59

025 Kérelem tantárgyak átvezetésére a BME-n teljesített azonos kódú tantárgyak, ill. aláírás esetén

2012.12.01. 06:00

2013.02.08. 23:59

 


Hírlevelünk további részében a bejelentkezést, a tantárgyfelvételt, és az egyéb adminisztrációt érintő teendőkről, szabályzati előírásokról olvashat részletesen:

1.            A regisztrációs hét végéig elvégzendők:

2012/13/1 félévi eredmények ellenőrzése:

 • 2013. január 22-én a Neptun belépési felületén és a KTH honlap hirdetményei között elhelyezett előzetes tantárgyfelvételről szóló hírlevelünkben már felhívtuk figyelmét előző félévi eredményei bejegyzésének nyomon követésére. Amennyiben a jegyek között továbbra is eltérés van, az eltérés kivizsgálását a 006 Jegyeltérés bejelentése elektronikus kérvényen kezdeményezheti.
 • Az eltéréseket a második oktatási hét végéig lehet díj fizetése nélkül bejelenteni. Az ösztöndíjak szempontjából jogvesztő határidő a harmadik kifizetéstől számított 15. munkanap.

E-mail, egyéb adatok ellenőrzése:

 • A BME TVSZ előírja olyan a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail cím használatát, amelyet a hallgató legalább hetente olvas. Kérjük, a szabályzat szerint előírt e-mail cím hivatalos e-mail címként és alapértelmezettként való rögzítését, hogy a tanulmányi hírekről, adminisztrációval kapcsolatos teendőiről mindig időben értesülhessen.
 • Célszerű a félév elején – amennyiben azt az előző hírlevelünk alapján még nem tette meg – valamennyi személyes adatát áttekinteni, a hiányzókat pótolni, illetve módosulásuk esetén javításukat kezdeményezni a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén elérhető 888 Adateltérés bejelentése, Személyes adat változtatási kérelem elektronikus kérvényen.

Bejelentkezés, tartozás ellenőrzése:

 • A BME TVSZ 7. § (1) és a Tanulmányi ügyrend 5.1. szakasza alapján a hallgató – a hallgatói információs rendszeren keresztül – köteles a regisztrációs hét végéig minden félévre vonatkozóan bejelenteni, hogy aktív vagy passzív kíván lenni az adott félévben.

Bejelentkezési kötelezettségének a hallgatói Neptun web Ügyintézés/ Beiratkozás/Bejelentkezés felületén tehet eleget az adott félév kiválasztását követően a Lehetőségek opción belül a Beiratkozást kiválasztva, majd a Nyilatkozat-félév státuszáról ablakban az aktív vagy passzív lehetőség kiválasztása után a Nyilatkozom gombra kattintva. Amennyiben a bejelentkezés sikeres volt, a Neptun visszaigazoló üzenetet küld a bejelentkezés megtörténtéről. Ha több képzése van, valamennyi képzésén el kell végeznie a bejelentkezést. Képzést váltani a Kijelentkezés gombbal azonos sorban, a bal felső sarokban elhelyezett Képzés gombra kattintva tud.

 • Az aktív félévre történő bejelentkezés feltétele, hogy a hallgatónak ne legyen a BME-vel szemben lejárt határidejű tanulmányi jellegű (nem kollégiumi) tartozása. A passzív félévre történő bejelentkezés feltétele, hogy a hallgató az előzetesen felvett tantárgyait törölje. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az aktív félévre történő bejelentkezés mellett lejárt határidejű tartozás esetén a hallgató nem vehet fel tantárgyat, nem jelentkezhet kurzusra. A NEPTUN hallgatói web felületén az aktív státuszú tételeket úgy kérdezheti le, ha a Pénzügyek/Befizetés menüponton a Félévek választóablakban a Minden félévet, a Státusz választóablakban az Aktív státuszt állítja be, majd megnyomja a Listázás gombot. Ha a Befizetés, illetve Visszafizetés fülön megjelennek tételek, és a Határidő oszlopban a dátum már lejárt, valamint az aktív tétel nem kollégiumi jellegű befizetés, akkor a program csak passzív státusszal engedi bejelentkezni a következő félévre.
 • A be nem jelentkezett hallgatót a regisztrációs hetet követő hét végéig az adatkezelő jelentkezteti be a TVSZ-ben előírtak szerint. Amennyiben a hallgató vett fel kurzust és nincs a BME-vel szemben lejárt határidejű tanulmányi jellegű tartozása, a KTH aktív félévre jelentkezteti be, feltételezve, hogy nem mulasztotta el egymás után harmadszor a bejelentkezést. A be nem jelentkezett hallgató féléve passzív.
 • A bejelentkezést elmulasztó hallgatót a KTH a jelen tájékoztatóban értesíti a bejelentkezés elmulasztásának jogkövetkezményéről. A BME akkor szünteti meg egyoldalú jognyilatkozattal a hallgatói jogviszonyt, ha a hallgató egymást követő harmadik alkalommal mulasztja el bejelentkezési kötelezettségét.
 • A BME TVSZ 3. § (4) bekezdése szerint a hallgatói jogviszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév, és a passzív félévek száma összességében nem haladhatja meg a képzési idő felét (félévekben felfelé kerekítve). Ettől eltérni csak a 036B elektronikus kérvény alapján dékáni engedéllyel lehet.


Tantárgyfelvétel
:

2012/13/2 félévi kurzuskínálat:

 • A Tanszékek a regisztrációs hét első napján, 2013. február 4-én 10 és 16 óra között döntenek a végleges kurzuskínálatról. 16 óra után már valamennyi kurzusnak, amelyet tanórák megtartásával hirdet meg a tanszék, órarendi információval kell rendelkeznie. 16 óra után a tanszék már csak maximális létszámot emelhet, illetve új kurzust hozhat létre. Ha a kurzus nem indul, a tanszéki adminisztrátor törli a kurzusra jelentkezett hallgatókat, valamint Neptunon küldött üzenetben és e-mailben értesíti őket a törlésről.
 • Az oktatás szervezéséről szóló 9/2011 (VI.28.) számú Rektori Utasítás (a továbbiakban: Tanulmányi ügyrend) értelmében, ha február 4-én 16 órakor egy kurzuson a jelentkezők száma nem éri el a tanszék által meghirdetett minimumot, akkor a tanszék dönthet a kurzus törléséről, vagy későbbre halaszthatja a döntést. Ha törli a kurzust, a hallgatói jelentkezéseket is törli, és erről a hallgatóknak üzenetet kell küldjön. Amennyiben a kurzus indításáról később hoz döntést, a kurzusról a lejelentkezést akkortól letilthatja.
 • A 0 kredites nyelvi tantárgyakra vonatkozó szigorúbb szabályokra már előző hírlevelünkben is felhívtuk figyelmét. A részletes szabályokról a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól szóló 17/2009. (08.29.) Rektori Utasításban tájékozódhat a www.nyi.bme.hu honlapon.


Tantárgyfelvétel véglegesítése
:

 • A végleges tantárgyfelvételi időszakban a hallgató köteles ellenőrizni, hogy az előzetes tantárgyfelvétele módosult-e, valamint véglegesíteni felveendő tantárgyait. Az esetleges utólagos tantárgyfelvételi kérvények beadása során nem hivatkozhat a hallgató arra, hogy nem volt internet közelében.
 • Amennyiben adott tantárgy felvételére jogosult lenne, de a tantárgyfelvételt az előkövetelmény nem teljesülése miatt a Neptun tanulmányi rendszer mégsem engedélyezi, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a 017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt elektronikus kérvényen jelezheti a regisztrációs hét végéig. A tantárgyak előkövetelményét a Neptun web Tárgyfelvétel felületén a tantárgy kiválasztása után a Lehetőségek opción belül a Tárgy adatok felületen Alapadatok fülön a Végső követelmény mezőben tekintheti meg.
 • Amennyiben a kurzus létszáma betelt, és emiatt nem tud az adott kurzusra jelentkezni, a létszám emelése miatt kérjük, szíveskedjék a tantárgyat meghirdető Tanszéket megkeresni. A kurzus cseréjére is a Tanszék jogosult.
 • Bizonyos kurzusokhoz a tanszékek, dékáni hivatalok előkövetelményt állítottak be. Ezek általában szakokra, évfolyamokra korlátozzák a kurzus felvehetőségét. Az ilyen előkövetelményekkel kapcsolatban a tanszékek/dékáni hivatalok tudnak tájékoztatást adni.
 • Amennyiben a Neptun technikai problémája (tehát nem kurzus limit probléma, vagy fennálló tartozás stb.) miatt akadályozott a tantárgyfelvételben, problémáját a regisztrációs héten 2013. február 8-án, pénteken, éjfélig a neptun@bme.hu címre elküldött üzenetben jelezheti.
 • Vizsgajeggyel záruló tantárgy aláírásának érvényessége: ha a hallgató az aláírást 2007. szeptember 1-jét követően szerezte meg, a megszerzett aláírás a megszerzés félévében és az azt követő hat félévben érvényes. Kérjük, a vizsgakurzusra jelentkezés előtt ellenőrizze aláírásának érvényességét.

Költségtérítés/Önköltség 1. részletének befizetése:

 • Azoknak a költségtérítéses/önköltséges hallgatóknak, akiknek a költségtérítést/önköltséget két részletben kell fizetniük, a költségtérítés/önköltség első részlete már kiírásra került. Az első részlet befizetése feltétele az aktív félévre való bejelentkezésnek. A költségtérítés/önköltség 1. részletfizetési határidejének módosítása a 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen kérvény beadásával kérelmezhető. Akiknél a Kar a képzés és kezdési évtől függően megadott 1. részletet, de valamely ok miatt ez nem került kiírásra, azoknál a kreditenként kiírandó 2. részlet fogja tartalmazni a teljes költségtérítés/önköltség összegét.

 


2.           
A regisztrációs hét utáni fontos határidők, teendők:

Utólagos tantárgyfelvétel/tantárgyleadás:

 • Utólagos tantárgyfelvételre és leadásra vonatkozó indokolt kérelmeket a 2012/13/2 félévben 2013. február 18-án 23.59-ig lehet beadni a Neptun tanulmányi rendszerben elérhető 018 Utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (nem saját hibából) és a 019 utólagos tantárgyfelvételi/tantárgytörlési kérelem (saját hibából) elektronikus kérvényeken. A hallgatók által fizetendő egyéb díjakról szóló Rektori Utasítás alapján a saját hibából beadott utólagos tantárgyfelvétel/tantárgytörlés szolgáltatási díja tantárgyanként 1200 Ft. Amennyiben a hallgató a kérelmet nem saját hibából adja be és a Kari Tanulmányi Bizottság a kérést saját hibából beadottnak minősíti, illetőleg a hallgató ennek ellenére kéri az utólagos tantárgyfelvételt, a szolgáltatási díj mértéke 2400 Ft.

Költségtérítés/önköltség csökkentése:

 • Költségtérítés/önköltség csökkentése a 003 Költségtérítés csökkentés kérelem (aláírás esetén), a 009 Költségtérítés csökkentés kérelem (GYES, GYED stb. alapján) és 010 Költségtérítés csökkentés kérelem (egyéb indok alapján) kérvényeken kérhető. A kérvények az első oktatási hét végéig küldhetők el díjmentesen, az első oktatási hetet követően a kérvény 1200 Ft díjfizetési kötelezettség mellett adható be. A 010. számú kérvény esetében a Kari Tanulmányi Bizottság dönthet a kérvény beadási határidejének módosításáról. Kérjük, a kérvény leadása kapcsán a kérvény érvényesség vége mezőben szereplő dátumot szíveskedjék figyelemmel kísérni.

Hallgatói jogviszony igazolás:

 • A 2012/13/2 félévről hallgatói jogviszony igazolás a regisztrációs héten történő bejelentkezést követően az első oktatási hét első napjától kérhető ügyfélfogadási időben az R. épület aulájában az információnál, amennyiben a Neptunban bejelentkezési kötelezettségének eleget tett. Aki nem jelentkezett be, az csak napokkal később, a manuális státuszállítást követően kaphat igazolást.
 • A 2012/13/1 félévről hallgatói jogviszony igazolás a 2012/13/2 félévre történő bejelentkezés elvégzéséig kérhető az R. ép. aulájában az információnál. A bejelentkezést követően az előző félévről a 027 Különleges hallgatói jogviszony igazolás kérése kérvény elküldésével igényelhető hallgatói jogviszony igazolás.


Diákigazolvány
:

A 2012/13/1 félévi matricák 2013. március 31-ig érvényesek. A 2012/13/2 félévre történő érvényesítés kezdetéről honlapunkon fogjuk tájékoztatni. A diákigazolvány megrendelést, az ideiglenes igazolványt helyettesítő igazolás átvételét, a diákigazolvány érvényesítést érintő információkat folyamatosan frissítjük a KTH honlapján.


Elektronikus kérvények
:

 • Az ügyintézéshez használható adott időszakban rendelkezésre álló kérvények a hallgatói Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén érhetők el. Az elektronikus űrlap kitöltését követően a kérvény a Kérvény elküldése gombra kattintva küldhető el. A kérvény elküldésének sikerességét és pontos kitöltöttségét a Leadott kérvények fülön tudja ellenőrizni. A kérvények érvényességének idejét az egyetemi szabályzatok alapján állítja be a KTH. Az éppen beadható kérvények érvényességének kezdete és az érvényesség vége (=beadási határidő) a Kitölthető kérvények felületen tekinthető meg.
 • Az elküldött kérvényhez a kérvény elküldését követően elektronikusan melléklet csatolható a Leadott kérvények fülön a kérvény sorára állva a Lehetőségek opción belül a Kérvénymelléklet opciót választva. A kérvényhez annak elküldését követően általában 48 órán belül elektronikus mellékletet lehet csatolni. A csatolható mellékletek típusa és maximális mérete: .pdf(300K) .doc(300K) .xls(300K) .jpg(500K) .tif(500K).


Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem
:

Adott félévre kedvezményes tanulmányi rend a 022 Kedvezményes tanulmányi rend iránti kérelem elektronikus kérvényen kérelmezhető (a szociális és egészségügyi indokok kivételével) a félév első hetének végéig. A kérelemről a Kari Tanulmányi Bizottság dönt. A kérelem elfogadása esetén az engedélyről a KTH határozatot bocsát ki, ami a KTH R. épület aulájában található iratkiadójában vehető át a kérvény döntésében közöltek szerint. Az engedéllyel a hallgatónak fel kell keresnie a tantárgy(ak) oktatóját, és egyeztetnie kell a tantárgy teljesítésének módjáról.


Egyebek
:

 • 2013.01.28-tól érvényes az „1/2013. (I. 28.) számú Rektori Utasítás
  a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról”, amelynek az 1. § (1) g.) pontja előírja, hogy a 2012.09.01, vagy ezt követően hallgatói jogviszonyt létesítettek esetében egy nem teljesített tantárgy ismételt felvétele után 1800,-Ft/kredit különeljárási díjat kell kiróni.
 • Ugyenezen utasítás a különeljárási díjak mértékét emeli, az eddigi 1200,- Ft-os díjakat 1800,- Ft-ra, a 3000,- Ft-os díjakat 4500,- Ft-ra.
 • Emlékeztetőül: A Szenátus 2012. június 25-i ülésén módosított TVSZ 3. § (6) e.) bekezdése szerint a BME megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát, ha a hallgató azonos tantárgyból 2012. szeptember 1-jét követően tett sikertelen vizsgáinak, javító- és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri a hatot. Ez az előírás a szigorlatokra is vonatkozik. A 2012. szeptember 1-jét megelőzően beiratkozott hallgatók esetében a vizsgák (szigorlatok) számát a 2012/13/1 félévtől számolják.
 • A BME Térítési és Juttatási Szabályzata is módosult január 28-án. A módosított szabályzat elérhető honlapunk Szabályzatok felületéről.


Sikeres félévkezdést kívánnak a KTH munkatársai!

« Vissza