2 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Fenntartható Közlekedés Konferencia

2017. november 17. péntek

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Fenntartható Fejlődés Tagozata a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat keretében „Fenntartható Közlekedés” címmel konferenciát rendez.

A konferencia ideje: 2017. november 21. (kedd), 11.00 – 14.00 óráig


A konferencia helye:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti Konferencia-terem
1067 Budapest VI., Eötvös u. 10.  (megközelíthető: az Oktogontól gyalogosan)

Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes!

Előzetes regisztráció: a konferencia témája, a név, a beosztás (BME hallgató), és az e-mail cím megadásával a gttsz@gttsz.hu e-mail címen.

Diákigazolvány - aktualitások

2017. október 25. szerda

A diákigazolványokkal kapcsolatban néhány aktuális információ:

 • a 2016/17/2 félévre érvényesített diákigazolványok október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra;
 • meglévő igazolvány érvényesítés: fogadási időben a KTH-ban sorszámmal lehetséges;
 • korábbi (kék) igazolványok használhatósága: az Oktatási Hivatal diákigazolvány portálján olvasható informáicó szerint az <<itt>> felsorolt okmányokkal, igazolásokkal vehetők igénybe az utazási kedvezmények;
 • a tanév során igényelt igazolványok
  • elkészültéről nincs információnk, amint megérkeznek és technikailag lehetséges, elkezdjük a kiosztásukat, erről az érintetteket értesíteni fogjuk (közülük akinek nincs október 31 után érvényes korábbi igazolványa/igazolása, a Neptunban a 066-os kérvényen tud igazolást kérni)
  • hiba esetén  (pl.: "NEK gyártás visszautasítva") a KTH munkatársai felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amennyiben az igénylőnek teendője lenne a javítással, értesítést fog kapni.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. november 20. hétfő   ·   2017/2018/1 félév 13. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 10:00–15:30, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Hírlevél a hallgatóknak az előzetes tárgyfelvételről

KTH hírlevél a 2012/13/1 félév zárásáról 2. – 2013. január 21.


Kedves Hallgató!

Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszakot érintő legfontosabb információkról és határidőkről tájékoztatjuk hírlevelünkben. Amennyiben a hírlevél elolvasása után marad megválaszolatlan kérdése, azt a KTH információs e-mailjére (info@kth.bme.hu) küldött levélben szíveskedjék feltenni.

1. Tantárgyfelvétel:

Az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak a 2012/13/2 félévre 2013. január 24-én 18 órakor kezdődik és 2013. február 1-jén 18 óráig tart. A szűrés „kemény” lesz, azaz az adott tantárgyra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik a hallgatói információs rendszerben a tantárgy „végleges követelmény” mezőjében lévő követelményt teljesítették. (A tantárgy végleges követelményét a Neptun Tárgyak/Tárgyfelvétel felületén a félévek, tárgytípus, mintatantervek szűrések beállítása után a felvenni kívánt tantárgy során a Lehetőségek opcióra állva a Tárgy adatok felület Alapadatok fülén tekintheti meg.)

Kérjük, a 2012/13/1 félévben megszerzett eredményeinek tanszéki beírásait kísérje figyelemmel, eltérés esetén szíveskedjék a tanszéket az eredmény bejegyzése miatt megkeresni.

Javasoljuk a Tárgy adatok felület Felvehető kurzusok fülén a kurzus megjegyzés mezőjében megadott információkat is ellenőrizni, mivel a Tanszék esetenként a kurzus megjegyzésében közli a tantárgyfelvételt érintő tudnivalókat (pl. adott gyakorlati kurzust milyen kurzuskódú laborkurzussal kell felvenni, az adott kurzus az angol nyelvű képzéshez tartozó kurzus, vagy a tantárgyjelentkezéshez portfóliót kell adott határidőig leadni stb.).

Felhívjuk figyelmét, hogy lejárt határidejű, tanulmányi jellegű tartozás esetén nem tud tantárgyat felvenni, ill. kurzusra jelentkezni. A tartozás ellenőrzésének módjáról a 2012. november 23-án a Neptun belépési felületén és a KTH honlapján közzétett, a 2012/13/1 félév zárásáról szóló első KTH hírlevélből tájékozódhat.

Amennyiben adott tantárgy felvételére jogosult lenne, de a tantárgyfelvételt az előkövetelmény nem teljesülése miatt a Neptun mégsem engedélyezi, a tantárgyfelvétel sikertelenségét a „017 Kivizsgálási kérelem sikertelen tantárgyfelvétel miatt” elektronikus kérvényen jelezheti 2013. január 24-én 12 órától 2013. február 10-én 23:59-ig. Amennyiben a Neptun technikai problémája miatt akadályozott a tantárgyfelvételben, problémáját a neptun@bme.hu címre elküldött üzenetben szíveskedjék jelezni.

Emlékeztetjük, hogy a 0 kredites nyelvi tantárgyakat az előzetes tantárgy- és kurzusfelvételi időszak végéig lehet szabadon leadni, ezt követően a minimum létszámot elért 0 kredites nyelvi kurzusokról már nincs lehetőség lejelentkezni. A 0 kredites nyelvi kurzusok felvétele előtt javasoljuk a BME Idegennyelvi Központ honlapján a nyelvi tantárgyak felvételével kapcsolatos tájékoztató áttanulmányozását (http://www.nyi.bme.hu/?cikk_id=102).

2. Javító célú ismételt tantárgyfelvétel:

Ha egy korábbi félévben már teljesített tantárgyat javító céllal ismét fel szeretne venni, akkor 2013. január 1-jén 18 órától a „008 Kérelem ismételt tárgyfelvételre korábban már teljesített tárgyból” kérelmet kell benyújtania a Neptunon. A kérvény beadási határideje karonként eltérő lehet, a Kari Tanulmányi Bizottságnak lehetősége van a határidő meghosszabbítására. Az adott Karon meghatározott határidő megtekinthető a Neptun Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények felületén a kérvény során állva az érvényesség vége mezőben. A kérvény elfogadása esetén a KTH határozatot bocsát ki, amit a tantárgyat oktató Tanszéken le kell adnia.

3. Ingyenes nyelvi egységek:

A 2012/13/2 félévre rendelkezésre álló ingyenes nyelvi egységek számát nyilvánosságra hoztuk a KTH honlapján (www.kth.bme.hu). A megadott adatokkal szemben a „051 Felszólalás a közzétett ingyenes nyelvi egységek adataival szemben” kérvényen lehet felszólalással élni 2013. január 24-től 2013. február 8-ig, a határidő jogvesztő.

 

4. Kétszeres idő ellenőrzése, elbocsátás, átsorolás:

A 2012/13/1 félév vizsgaidőszakát követően ellenőrizzük, hogy a hallgatók megszerezték-e a végbizonyítványt (abszolutóriumot) a képzési idő kétszeresének letelte előtt. Az e követelményt nem teljesítők mellett elbocsátásra kerülnek azok a hallgatók is, akik átvétellel kerültek az adott képzésre, és a végbizonyítványt a KTB által meghatározott határidőn belül nem szerezték meg.

 

Átsoroló határozatot kapott az a hallgató, akinek nyilvántartásunk szerint a 2012/13/1 félév az utolsó államilag támogatott féléve, vagyis lejárt az adott képzéshez rendelkezésre álló, vagy az egyéni támogatási ideje. Amennyiben a támogatási idő lejárta miatt átsorolt hallgató a 2012/13/2 félévre bejelentkezik, akkor pénzügyi státusza megváltozik, tanulmányait költségtérítéses képzésben folytathatja.

 

A hallgató valamennyi, a tanulmányi, vagy pénzügyi státuszát érintő változtatásról az ÉRTESÍTÉSI CÍMÉRE KIKÜLDÖTT, a fellebbezés módját és határidejét is tartalmazó határozatot kap, amelyet a Neptun rendszerben kötelezően karbantartott e-mail címére is kiküldünk (ld. alább, 5. pont).

 

5. E-mail, egyéb adatok:

A BME TVSZ 3. § (3) bekezdése előírja olyan a Neptun tanulmányi rendszerben rögzített e-mail cím használatát, amelyet a hallgató legalább hetente olvas. Kérjük, a szabályzat szerint előírt e-mail cím hivatalos e-mail címként való rögzítését és változás esetén annak karbantartását a Neptun hallgatói web Saját adatok/Elérhetőségek/Email címek felületén, hogy a tanulmányi hírekről, adminisztrációval kapcsolatos teendőiről mindig időben értesülhessen.

Célszerű a félév végén valamennyi személyes, hivatalos és elérhetőségre vonatkozó adatát (pl. értesítési cím) áttekinteni, a hiányzókat pótolni, illetve módosulásuk esetén javításukat kezdeményezni.

6. Egyéb tudnivalók:

 • A BME Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 2012. december 17-én módosult. A KTH honlap Szabályzatok felületén közzétettük a BME TVSZ Szenátusi előterjesztését, ami a változásokat korrektúrával kiemelve tartalmazza. A legfontosabb változásokról röviden:

-        megszűnt az nx15 ellenőrzés;

-        a Kari Tanácsnak a tanév kezdetéig kell rendelkeznie arról, milyen tanulmányi átlagot kell elérnie a hallgatónak ahhoz, hogy tanulmányait a magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben folytathassa; az átlagot el nem érő hallgatókat először a 2013/14-es tanévet követően kell önköltséges képzésre átsorolni;

-        a hallgató különösen indokolt esetben a félév végéig kérheti a tanulmányai folytatására tett bejelentése visszavonását (utólagos passzív félévet);

-        A tantárgy ismeretének bármely ellenőrzése után annak eredményét két héten belül – de az ellenőrzés pótlási lehetőségét legalább 48 órával megelőzően – elérhetővé kell tenni az interneten keresztül.

-        A hallgató számára lehetővé kell tenni az értékelt írásbeli dolgozat megtekintését a számonkérés pótlását megelőzően legalább 48 órával.

-        Félévközi ellenőrzéskor a hallgató személyazonosságát bármely személyazonosság igazolására alkalmas fényképes okmánnyal (személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél) vagy diákigazolvánnyal igazolhatja. Az oktató a személyazonosításra használt igazolvány sorszámát a vizsgalapra felírhatja. Ha a hallgató nem tudja a személyazonosságát igazolni, úgy nem vehet részt az ellenőrzésen.

-        A végleges eredménybe 20%-nál nagyobb súllyal beszámítandó ellenőrzések száma a tantárgy kreditértékénél legfeljebb eggyel lehet nagyobb.

-        Vizsgán az oktató felszólítására a beadott munkát sajátkezű aláírással kell ellátni.

-        Az ismétlő javítóvizsgát (ismétlő javítószigorlatot) bizottság előtt kell letenni.

-        A hallgató tanulmányi munkájának mutatószámai közé bekerült a teljesítményindex.

 • A diákigazolvány érvényességéről, valamint az új diákigazolvány igénylésének menetéről a KTH honlapján talál részletes tájékoztatást. Tájékoztatónkat folyamatosan frissítjük. A KTH honlapját az egyéb tanulmányi hírek miatt is javasoljuk böngészni.
 • A következő félév regisztrációs időszaka 2013. február 4-én kezdődik, a félévkezdéssel kapcsolatos teendőikről rövidesen tájékoztatást fogunk küldeni.


Budapest, 2013. január 21.


Üdvözlettel:


Központi Tanulmányi Hivatal

« Vissza