3 kiemelt hírünk érkezett, kérjük, olvassa el figyelmesen. [ bezárás ]

Novemberi HJB ülés (elbocsátás, általános fellebbezés)

2017. november 20. hétfő

Kedves Hallgató!

Ez úton szeretnénk tájékoztatni a BME-vel fennálló hallgatói jogviszonya elbocsátással történő megszüntetésével (a továbbiakban: elbocsátás) kapcsolatos néhány alapvető kérdésről.

 

Amennyiben az elsőfokú határozattal szemben fellebbezést kíván benyújtani, jogorvoslati kérelme Hallgatói Jogorvoslati Bizottság (a továbbiakban: HJB) általi elbírálása során lehetősége van személyes meghallgatására. A személyes meghallgatásokra – amennyiben ezzel élni kíván – 2017. november 29-én kerül sor. Az az időpont vonatkozik majd Önre, - amennyiben nem rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét - amely az Önt érintő képzés Karánál található. Amennyiben rendszeres szociális ösztöndíj kérelem elutasítása miatt adta be jogorvoslati kérelmét, akkor önt a Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság eseti bizottsági ülésén hallgatják meg, így 10:30-kor szíveskedjék megjelenni.

 

A személyes meghallgatás helye: R. épület földszint 6. ajtó, alagsori tárgyaló

 

A személyes meghallgatás ideje: 2017. november 29.

Időpont

Kar

  9:00-9:30

 Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar

  9:30-10:00

 Természettudományi Kar

10:00-10:30

 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar  

10:30-11:00

 Hallgatói Szolgáltatási Igazgatóság

11:00-11:30

 Építőmérnöki Kar

11:30-12:00

12:00-12:30

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

12:30-13:00

 Villamosmérnöki és Informatikai Kar

13:00-13:30

 Építészmérnöki Kar

13:30-14:00

Gépészmérnöki Kar

 

A személyes meghallgatás időpontjáról és helyéről külön értesítés nem kerül kiküldésre.

Tekintettel arra, hogy a fenti időpontok a kar valamennyi, hasonló üggyel érintett hallgatójának személyes meghallgatására kijelölt kezdő időpontokat jelentik, az esetleges hosszabb várakozás nem zárható ki.

 

A személyes meghallgatásához joga van. Amennyiben azonban a jogorvoslati kérelmét jól előkészíti, abban fellebbezése részletes indokolását, valamint a fellebbezésében foglaltak alátámasztásául szolgáló esetleges dokumentumokat a Neptun rendszerben a fellebbezéshez mellékletként csatolja, vagyis írásos úton adja meg az ügye megítéléséhez szükséges valamennyi releváns információt, úgy pusztán abból, hogy személyesen is megjelenik, nem származik előnye, távolmaradásából sem származik hátránya. Amennyiben személyesen nem jelenne meg a HJB ülésén, és a HJB úgy ítélné meg, hogy esetlegesen szükségesnek tartja valamely részlet további tisztázását, a HJB az ülése alkalmával telefonon is megkeresheti Önt, a Neptun rendszerben megadott kapcsolattartási telefonszámán. Ennek érdekében kérjük, hogy a Neptun rendszerben telefonos elérhetőségeit – ha szükséges – frissítse.

 

Amennyiben személyes meghallgatásának jogával élni kíván, a fenti időben és helyen szíveskedjen megjelenni. Kérem, ez esetben legyen szíves magával hozni érvényes személyazonosító igazolványát és lakcímkártyáját. 

Fenntartható Közlekedés Konferencia

2017. november 17. péntek

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Fenntartható Fejlődés Tagozata a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban, a globális világban?” című előadás- és vitasorozat keretében „Fenntartható Közlekedés” címmel konferenciát rendez.

A konferencia ideje: 2017. november 21. (kedd), 11.00 – 14.00 óráig


A konferencia helye:
Eötvös 10 Közösségi és Kulturális Színtér II. emeleti Konferencia-terem
1067 Budapest VI., Eötvös u. 10.  (megközelíthető: az Oktogontól gyalogosan)

Az előadás- és vitasorozaton a részvétel térítésmentes!

Előzetes regisztráció: a konferencia témája, a név, a beosztás (BME hallgató), és az e-mail cím megadásával a gttsz@gttsz.hu e-mail címen.

Diákigazolvány - aktualitások

2017. október 25. szerda

A diákigazolványokkal kapcsolatban néhány aktuális információ:

  • a 2016/17/2 félévre érvényesített diákigazolványok október 31-ig használhatók fel kedvezményes utazásra;
  • meglévő igazolvány érvényesítés: fogadási időben a KTH-ban sorszámmal lehetséges;
  • korábbi (kék) igazolványok használhatósága: az Oktatási Hivatal diákigazolvány portálján olvasható informáicó szerint az <<itt>> felsorolt okmányokkal, igazolásokkal vehetők igénybe az utazási kedvezmények;
  • a tanév során igényelt igazolványok
    • elkészültéről nincs információnk, amint megérkeznek és technikailag lehetséges, elkezdjük a kiosztásukat, erről az érintetteket értesíteni fogjuk (közülük akinek nincs október 31 után érvényes korábbi igazolványa/igazolása, a Neptunban a 066-os kérvényen tud igazolást kérni)
    • hiba esetén  (pl.: "NEK gyártás visszautasítva") a KTH munkatársai felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, amennyiben az igénylőnek teendője lenne a javítással, értesítést fog kapni.

BME Központi Tanulmányi Hivatal

Cím: 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7-9., R épület földszint   ·   : 1521 Budapest Pf. 91.   ·   :   ·   Kapcsolat
flag-hu
2017. november 20. hétfő   ·   2017/2018/1 félév 13. hete   ·   Hivatal félfogadási idő a mai napon: 10:00–15:30, 12:00–15:30

Az oldal elavult, archív adatokat tartalmazhat!

Tantárgyfelvétel véglegesítése, bejelentkezés a 2010/11/1 félévre

 

Az előzetes jelentkezések alapján a KTH munkatársai a vizsgaidőszakot követően ellenőrizték az előzetes követelmények teljesülését, és a nem jogos tantárgyfelvételeket törölték.
A tanszékek a regisztrációs hét első napján, augusztus 30-án 10 és 16 óra között döntenek a végleges kurzus-kínálatról. A nem induló kurzusokról a hallgatókat törölniük kell, egyidejű értesítésük mellett. Ekkor már nem lehet tanórák megtartásával meghirdetett kurzus időpont nélkül. Ezt követően már csak a hallgatók számára kedvező változtatásokat hozhatnak.
A végleges tantárgy- és kurzusfelvételi időszak augusztus 30-án (hétfőn) 1600 -tól szeptember 5-én (vasárnap) 2359 ig tart.
A jogszabályok szerint valamennyi hallgató a félév elején köteles aktív, vagy passzív félévre bejelentkezni. A bejelentkezési időszak valamennyi, a KTH által kezelt képzésen 2010. augusztus 30. 1600 -tól szeptember 5. 2359 -ig tart.
A Tanulmányi Ügyrend 3. füzet Oktatásszervezés (9/2008. (XII.15.) sz. Rektori utasítás) 20. bekezdése, a 17 / 2007. (12.12.) Rektori Utasítás a hallgatók által fizetendő egyéb díjakról (www.dik.bme.hu) 2.§ (6) bekezdése, valamint a TJSz (www.dik.bme.hu) 31.§ (2) bekezdése szerint a lejárt határidejű díj-tartozás esetén a hallgató -- egyéb következményeken túl -- nem jelentkezhet kurzusra, nem vehet fel tantárgyat, és nem iratkozhat be a képzésen aktív félévre. Kérjük, hogy ellenőrizzék a tartozásaikat a Neptunban. A tartozások (az "aktív tételek") ellenőrizhetők a Pénzügyek/Befizetések vagy Visszafizetések alatt a szűréseket minden félévre és aktív státuszra állítva a listázás gomb megnyomásával.
A Tanulmányi Ügyrend 3. füzet Oktatásszervezés (9/2008. (XII.15.) sz. Rektori utasítás) 34. bekezdése értelmében  a bejelentkezési időszakot követően a passzív félévre bejelentkezett hallgató féléve nem aktiválható. Kérjük ezért, ha a lejárt határidejű tartozásuk miatt csak passzív félévre tudnak beiratkozni, és vitatják a tartozás jogosságát, ezt csak a fellebbezési időszakon belül, de legkésőbb a bejelentkezési időszak vége előtt jelezzék az e célra szolgáló 007 Felszólalás fizetési kötelezettség kirovása ellen nevű Neptun kérvényben. (Vitatott esetben lehetőség van fizetési határidő halasztásra, ami lehetővé teszi az aktív félévre történő bejelentkezést.)
Passzív félévre bejelentkezés esetén a már felvett tantárgyakat törölni kell, passzív féléven nem maradhat felvett tantárgy.
Tantárgy felvételi problémákat a 017 Kivizsgálási kérelem nem engedélyezett tantárgy-felvétel miatt nevű Neptun kérvényben kell jelezni.

« Vissza